Saltu al enhavo

Amasa psikologio de faŝismo

El Vikicitaro
Amasa psikologio de faŝismo
Aliaj projektoj

Amasa psikologio de faŝismo (germane: Die Massenpsychologie des Faschismus) estas la verko de aŭstra psikologo Wilhelm Reich, eldonita en 1942 kaj dediĉita al la amasa psikologio kaj ĝia rilato al faŝismo.

Citaĵoj

[redakti]
Citaĵo
« Al supraĵa nivelo de personeco de averaĝa homo propras modereco, ĝentileco, kompatemo, respondeco, diligenteco. Okazus neniuj sociaj tragedioj se tiu ĉi supraĵa tavolo de la homa personeco havus senperan kontakton kun lia profunda, natura bazo. Bedaŭrinde okazas alie. La supraĵa tavolo de la personeco ne tuŝas la profundan biologian bazon de individueco; ĝi sin apogas sur la duan, interan tavolon de la karaktero, kiu konsistas sole el impulsoj de krueleco, sadismo, volupto, avideco kaj envio. Tio estas kion Freud nomis nekonscio [...] Post trairo de la dua tavolo de “perversoj” kaj profundiĝo je biologia subtsrato de la homo, ĉiam troveblas la tria, plej profunda tavolo, kiun ni nomas biologia bazo. En tiu ĉi bazo, ĉe bonaj kondiĉoj, la homo kutime estas sincera, laborema, kunlaborema, ama kaj, kaze de sufiĉa motivado, racie malamanta estaĵo. »
— Wilhelm Reich, Enkonduko al Amasa psikologio de faŝismo [1942]
Citaĵo
« Forigu la maskon de edukado kaj antaŭ vi aperos ne natura komunikemo, sed nur perversa, sadisma tavolo de la karaktero»
— Wilhelm Reich, Enkonduko al Amasa psikologio de faŝismo [1942]
Citaĵo
« En etikaj kaj sociaj idealoj de liberalismo ni vidas defendon de la specifaĵoj de la supraĵa tavolo de la karaktero, kiu koncentriĝas je sinrego kaj toleremo»
— Wilhelm Reich, Enkonduko al Amasa psikologio de faŝismo [1942]
Citaĵo
« Ĉio vere revolucia (veraj arto kaj scienco) aperas sur natura, biologia bazo de la personeco. Eĉ ne unu vera revoluciulo, artisto kaj sciencisto ankoraŭ sukcesis ricevi subtenon de la popolaj amasoj kaj iĝi ilia gvidanto; kaj eĉ se iu sukcesis, li ne povis deteni ilian intereson pri vive grava sfero dum sufiĉe longa tempo»
— Wilhelm Reich, Enkonduko al Amasa psikologio de faŝismo [1942]
Citaĵo
« Malsame ol liberalismo kaj vera revolucio, kaze de faŝismo la afero statas tute alie. En ĝia esenco manifestiĝas ne la supraĵa kaj profunda tavoloj, sed kutime la dua, intera karakterologia tavolo de la sekundaraj emoj. »
— Wilhelm Reich, Enkonduko al Amasa psikologio de faŝismo [1942]
Citaĵo
« Kontraŭe al la vera strebo akiri liberecon, faŝismo estis konsiderata, kaj ĝis nun estas konsiderata, diktaturo de malmultnombra reakcia kliko. Viveco de tiu ĉi eraro klarigeblas per nia timo alfronti realon, nome: faŝismo estas internacia fenomeno, penetrinta en ĉiujn sociajn instituciojn de ĉiuj landoj. »
— Wilhelm Reich, Enkonduko al Amasa psikologio de faŝismo [1942]
Citaĵo
« Sperto, akirita en sfero de karakterologia analizo, ebligis al mi konvinkiĝi ke ekzistas eĉ ne unu individuo, en kies strukturo ne haveblus elementoj de la faŝisma perceptado kaj pensado. Kiel politika movado faŝismo diferenciĝas de la aliaj reakciaj partioj per tio, ke kiel ĝia portanto kaj defendanto servas popolaj amasoj»
— Wilhelm Reich, Enkonduko al Amasa psikologio de faŝismo [1942]
Citaĵo
« En pura formo faŝismo estas sumo de ĉiuj senraciaj karakterologiaj reagoj de ordinara homo»
— Wilhelm Reich, Enkonduko al Amasa psikologio de faŝismo [1942]
Citaĵo
« Skalo kaj vasteco de disvastiĝo de “rasaj superstiĉoj” atestas ke ilia fonto estas ne faŝismo. Inverse, faŝismo aperas surbaze de rasa malamo kaj servas kiel ĝia politike organizita esprimo. De tio sekvas ke ekzistas germana, itala, hispana, anglasaksa, juda kaj araba faŝismoj. Rasa ideologio estas pure biopatologia esprimo de karakterologia strukturo de orgasme impotenta personeco»
— Wilhelm Reich, Enkonduko al Amasa psikologio de faŝismo [1942]
Citaĵo
« Faŝismo subtenas religiemon, kiu estiĝas rezulte de seksa perverso, kaj transformas masoĥisman karakteron de la antikva religio. Mallonge dirite, ĝi transigas la religion el “transmonda” sfero de filozofio de sufero al “cisa” sfero de sadisma murdo»
— Wilhelm Reich, Enkonduko al Amasa psikologio de faŝismo [1942]
Citaĵo
« Faŝisma mentaleco estas mentaleco de “eta homo”, sklavigita, strebanta al potenco kaj samtempe protestanta. Ne hazarde estas ke ĉiuj faŝismaj diktatoroj devenas el la reakcia medio de la “etaj homoj”. »
— Wilhelm Reich, Enkonduko al Amasa psikologio de faŝismo [1942]
Citaĵo
« Forme de faŝismo mekanistika, aŭtoritata civilizacio eligas el subpremita “eta homo” tion, kion dum multaj jarcentoj ĝi trudis al la sklavigita homo helpe de mistikismo, militarismo kaj aŭtomatismo. Tiu “eta homo” skrupule esploris konduton de “granda homo” kaj pro tio reproduktas ĝin je misformita kaj groteska formo. Faŝismo estas serĝento de kolosa armeo de nia profunde malsana, industrie evoluinta civilizacio. »
— Wilhelm Reich, Enkonduko al Amasa psikologio de faŝismo [1942]
Citaĵo
« Frenezan faŝiston ne eblas sendanĝerigi, se trovi lin laŭe al ekzistantaj politikaj cirkonstancoj nur je germanojapano, sed ne samtempe ankaŭ en usonano kaj ĉino; se ne trovi lin en si mem; se ni ne konas sociajn instituciojn, en kiuj oni ĉiutage okupiĝas pri lia edukado»
— Wilhelm Reich, Enkonduko al Amasa psikologio de faŝismo [1942]
Citaĵo
« En 1932 [...] oni persone avertis min, ke mi estos mortpafita tuj post kiam marksistoj akiros potencon en Germanio»
— Wilhelm Reich, Enkonduko al Amasa psikologio de faŝismo [1942]
Citaĵo
« Nun estas klare ke faŝismo ne estas kreaĵo de iu HitleroMussolini, sed esprimo de senracia strukturo de la amasa homo. Nun iĝis pli evidente ol antaŭ dek jaroj ke rasa teorio estas biologia mistikismo [...] ni komencis intuicie kompreni, ke faŝisma mistikismo estas orgasma pasio, limigita de mistika distordo kaj subpremo de natura sekseco»
— Wilhelm Reich, Enkonduko al Amasa psikologio de faŝismo [1942]
Citaĵo
« Agado de la marksismaj partioj en Eŭropo malsukcesis (dirante tion mi tute ne sentas rankoran ĝojon), ĉar subaze de nocioj de la 19-a jarcento ili penis kompreni faŝismon de la 20-a jarcento, kiu estas tute nova fenomeno. »
— Wilhelm Reich, Enkonduko al Amasa psikologio de faŝismo [1942]
Citaĵo
« Faŝismo estas ne politika partio, sed specifa koncepto de la vivo, rilato al la homo, amo kaj laboro»
— Wilhelm Reich, Enkonduko al Amasa psikologio de faŝismo [1942]
Citaĵo
« Rezulte de lukto kontraŭ faŝisma pesto, la socio engaĝiĝis je procezo de grandegaj internaciaj revoluciaj ŝanĝoj. »
— Wilhelm Reich, Enkonduko al Amasa psikologio de faŝismo [1942]
Citaĵo
« Karakterologia analizo malagnoskas ekzistadon de klasaj diferencoj. »
— Wilhelm Reich, Enkonduko al Amasa psikologio de faŝismo [1942]
Citaĵo
« Komunigo de la produktadrimedoj iĝos aktuala aŭ ebla nur kiam la laboristaj amasoj estos strukture pretaj, do konscios sian respondecon pri ilia regado. Nuntempe la amasoj plejparte ne nur ne strebas al tia regado, sed ankaŭ nesufiĉe pretas al ĝi. »
— Wilhelm Reich, Enkonduko al Amasa psikologio de faŝismo [1942]
Citaĵo
« Necesas substreki ke eĉ en Sovetia Rusio ekzistas ne ŝtata socialismo, sed ŝtata kapitalismo en strikte marksisma senco de tiu ĉi nocio. »
— Wilhelm Reich, Enkonduko al Amasa psikologio de faŝismo [1942]
Citaĵo
« [pri ekonomia krizo en Germanio en 1929-1933] [...] rezulte de ekonomia krizo, kiu kiel oni atendis venigos la amasojn al la maldekstra movado, en proletaj tavoloj de la loĝantaro okazis grava ideologia ŝoviĝo direkte al la dekstra movado. Do aperis splitiĝo inter ekonomia bazo, ema al la maldekstra flanko, kaj ideologio de la vastaj sociaj tavoloj, emaj al la dekstra flanko. Tiu splitiĝo restis nerimarkita kaj neniu ekpensis kial vastaj tavoloj de la loĝantaro, trafitaj de ekstrema mizero, venis al naciismo»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« En periodo de rapida falo de la ekonomia aktiveco en Germanio, kresko de nombro de la voĉoj donitaj al NSDAP, estis jena: 800 000 en 1928, 6 400 000 aŭtune 1930, 13 000 000 somere 1932 kaj 17 000 000 en januaro 1933. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« [...] socia-ekonomia klarigo perdas forton en kazoj, kiam pensoj kaj agoj de la homo malkongruas al ekonomia situacio, do estas senraciaj. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Sendube ekonomiaj interesoj de la germana imperiismo estis senperaj decidaj faktoroj, sed ĉe tio ne indas malaltigi rolon de psikologio de la amasoj kiel bazo de la mondmilitoj»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« La afero estas ke ĉiu socia ordo kreas en la amasoj de siaj membroj psikologian strukturon, kiun ĝi bezonas por atingo de siaj precipaj celoj»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« [malkovro de Freud] Konscio okupas nur etan lokon en psika vivo; ĝi mem estas kontrolata de psikaj procezoj, kiuj okazas nekonscie kaj pro tio estas nealireblaj por konscia kontrolo»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Mallonge dirite, tasko de la moralo estas formi obeemajn personecojn, kiuj malgraŭ mizero kaj humiligo devos kongrui al la postuloj de la aŭtoritata ordo. Do la familio estas la eta modelo de la aŭtoritata ŝtato, en kiu infano devas lerni adaptiĝi al la sociaj kondiĉoj. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Se subpremado de la materialaj bezonoj instigas al rezisto, do subpremado de la seksaj bezonoj preventas reziston al ambaŭ formoj de la subpremado. En la dua kazo la subpremado sekvigas elpremadon de la seksaj bezonoj el la konscio, ĉe tio la subpremado mem akceptas formon de morala defendo. Efektive la bremsado de la rezistado mem okazas nekonscie. En la konscio de la averaĝa nepolitikema homo ni trovos eĉ ne spuron de la rezistado. Tiu ĉi procezo kaŭzas estiĝon de la konservativismo, timo de libereco — unuvorte, de la reakcia pensado. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Danke al procezo de forpremado la sekseco ne atingas naturan kontentiĝon kaj pro tio strebas al diversaj anstataŭaĵoj de la kontentigo. Tiel ekzemple sekve de perverso la natura agresemo manifestiĝas forme de kruda sadismo, kiu okupas gravan lokon en la amaspsikologia bazo de la imperiismaj militoj, incitataj de malmultnombra grupo de homoj»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« De la vidpunkto de la amasa psikologio en la bazo de la militarisma fenomeno kuŝas libidoza mekanismo. Seksa efekto de milita uniformo, erotike provokanta influo de ritma “ansera paŝado” kaj ekshibicia karaktero de la milita ordo montriĝis pli alirebla por la konscio de junaj vendistinoj kaj sekretariinoj ol paroloj de la bone edukitaj politikistoj»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Nun ni pli bone komprenas signifon de la procezo de “konstruado de ideologio sur la ekonomia bazo”: seksa bremsado tiel ŝanĝas strukturon de personeco de la ekonomie subpremita homo, ke li agas, sentas kaj pensas malgraŭ siaj materialaj interesoj»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« “Führer” povas fari historion nur tiam, kiam strukturo de lia personeco kongruas al personecaj strukturoj de la vastaj grupoj»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« La ambigua rilato al la aŭtoritato — kombino de malobeo kun agnosko de la aŭtoritato kaj obeo — estas unu el la ĉefaj specifaĵoj de ĉiu personeca strukturo de la meza klaso, ekde periodo de seksa maturiĝo kaj ĝis plenkreskiĝo, kaj ĝi trovas speciale klaran manifestiĝon ĉe personoj, kies vivo pasis en materiala bezono»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Hitlero kun granda sento parolas pri sia patrino. Li kredigas nin, ke li ploris nur unufoje en la vivo, nome kiam mortis lia patrino. Lia malaprobo de la sekso kaj neŭroza adorado de la patrineco klare manifestiĝas en lia rezonado pri la rasoj kaj sifiliso»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« [...] Hitlero sin turnas al la naciismaj sentoj kaj decidas ellabori sian propagandan teknologion por kreado, laŭ ekzemplo de marksistoj, de amasa organizaĵo surbaze de sinsekva aplikado de tiu ĉi teknologio [...] Tamen sian sukceson tiu ĉi organizaĵo ŝuldas al la amasoj, ne al Hitlero. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« De la vidpunkto de socia bazo, nacional-socialismo estis etburĝa movado, kaj tia ĝi estis ĉie kie ĝi aperis, ĉu en Italio, Hungario, ArgentinoNorvegio»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« [...] de la vidpunkto de apogo de la amasoj, faŝismo efektive estis movado de la meza klaso. Hitlero neniam ricevus ĝian subtenon, se li ne promesus komenci lukton kontraŭ grandaj korporacioj. La meza klaso helpis al li venki, ĉar li estis kontraŭ granda komerco»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Socia konscio de la ŝtatoficisto estas karakterizata ne de lia solidareco kun kolegoj, sed de lia rilato al la registaro kaj “nacio”. Ĝi konsistas en kompleta identiĝo kun la ŝtata potenco, kaj kaze de oficisto de privata kompanio — en identiĝo kun la kompanio. La ŝtatoficisto estas same obeema kiel industria laboristo. Kial ĉe li ne aperas sento de solidareco, kiel ĉe la industria laboristo? Tio klarigeblas per lia intera pozicio inter administra organo kaj la ĉefa parto de la manlaboristoj. Subiĝante al altranguloj, li estas reprezentanto de la potenco por la subuloj kaj kiel tia li okupas privilegiitan moralan (sed ne materialan) pozicion. En la amasa psikologio tia tipo estas identigata kun armea serĝento»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Ĉe ĉiam preta adaptiĝi al estraro burĝo estiĝas splitiĝo inter lia ekonomia pozicio kaj lia ideologio. Lia vivo pasas en materiale limigitaj cirkonstancoj, sed en sia strebo imiti la mastrojn li nemalofte iĝas ridinda. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Adaptiĝema psikologio ebligas trovi konkretan diferencon de psikologia strukturo de etburĝo de strukturo de industria laboristo»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« En komenca etapo familia situacio de diversaj grupoj de eta burĝaro ne diferenciĝas de ilia senpera ekonomia stato. La familio estas eta mastrumo aŭ entrepreno. (Tio ne koncernas la familiojn de la ŝtatoficistoj). »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Farmista tipo de produktado kaŭzas starigon de striktaj familiaj rilatoj inter ĉiuj membroj de la familio ĉe kondiĉo de antaŭa subpremado kaj forpuŝado de la sekslogoj, minacantaj per seriozaj sekvoj. Tiam sur tiu ĉi duobla bazo aperas tipe kamparana mondrigardo. Ĝia esenco estis patriarka-seksa moralo»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Tamen nocioj de “honesteco” kaj “devo” ludas sufiĉe gravan rolon en la vivo de la eta burĝaro. Tion ne eblas klarigi nur per strebo kaŝi la veran krudan materialan bazon. Ĉar malgraŭ la tuta hipokriteco, altaj sentoj elvokitaj de la nocioj “honesteco” kaj “devo” ne estas falsaj. La demando konsistas nur en ilia fonto. Fontojn de tiuj ĉi sentoj necesas serĉi en nekonscia emocia vivo»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« En persono de la patro aŭtoritata ŝtato havas sian reprezentanton en ĉiu familio, kaj pro tio la familio transformiĝas je tre grava ilo de ĝia potenco. Aŭtoritata pozicio de la patro spegulas lian politikan rolon kaj malkaŝas ligon de la familio kun la aŭtoritata ŝtato. La patro okupas en la familio la saman pozicion kian okupas rilate lin estro en produktada procezo. En siaj infanoj, speciale en la filoj, li reproduktas tiun sklavecan rilaton al la aŭtoritato. Danke al tiuj kondiĉoj aperas pasive servema rilato de etburĝo al la figuro de führer»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« [...] seksaj bremsadoj kaj malfortigoj, konsistigantaj la plej gravajn premisojn de ekzistado de la aŭtoritata familio kaj difinantaj strukturan formiĝon de psikologio de etburĝo, realiĝas helpe de religia timo, kiu estiĝas surbaze de la sento de seksa kulpo kaj radikas profunde en la emocia sfero. Tiel ni venas al problemo de rilato de religio al neado de la fakto mem de la ekzistado de sekslogo. Seksa impotenteco kaŭzas malfortiĝon de la sento de memfido. En iuj kazoj tio estas kompensata per krudiĝo de la sekseco, en aliaj krueleco iĝas trajto de la karaktero. Devigado regi sian seksecon kaj subtenado de seksa forpuŝado kaŭzas aperon de patologiaj emoce kolorigitaj nocioj de honoro kaj devo, kuraĝo kaj sinrego»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Deviga subpremado de seklogoj estas la ĉefa fonto de energio kaj enhavo de mistikismo»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Laŭ sia subjektiva-emocia esenco, nocioj de patrujo kaj popolo estas nocioj de patrino kaj familio»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« [...] naciismaj sentoj formiĝas surbaze de familiaj ligoj kaj, same kiel familiaj ligoj, ili radikas en fiksita ligo kun patrino»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Naciismaj sentoj ne trovis ĉe industriaj laboristoj tiom klaran esprimon kiel ĉe etburĝoj. Tio klarigeblas per diferencoj en la sociaj vivkondiĉoj kaj — sekve — per pli liberaj familiaj rilatoj [...] Kial industria laboristo estas tiom influema al internaciismo dum etburĝo klare emas al naciismo? En objektiva ekonomia situacio tiun ĉi diferencon oni povus difini nur konsiderante la supremenciitan ligon inter ekonomia kaj familia stato de la industria laboristo. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Do familia imperiismo estas reproduktata en nacia imperiismo je ideologia nivelo. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« [...] de ideologia vidpunkto faŝismo spegulas rezistadon de sekse kaj ekonomie malsana socio kaj dolorigaj, sed necesaj revoluciaj streboj al seksa kaj ekonomia libereco, la libereco, nura penso pri kiu morte timigas reakciulon»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Realigado de strebo liberiĝi de jugo de ekonomia ekspluatado estas bremsata ĉefe danke al timo de “seksa libereco”, kiu estas imagata de reakcia pensanto kiel seksa ĥaoso kaj degrado»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« La unua regulo de ĉiu reakcia politiko en la sfero de kulturo konsistas je “protektado de la familio”, nome de granda aŭtoritata familio. Ĝuste tian sencon kaŝas en si vortumo “defendo de la ŝtato, kulturo kaj civilizacio”. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Do en medio de kamparanoj kaj etburĝoj, por kiuj kutima afero estas partopreno de la tuta familio en funkciado de eta bienoentrepreno, ekzistas bazo por akcepto de ambicia imperiisma ideologio»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Ju pli senhelpa iĝas “amasa individuo” (danke al sia edukado), des pli klare manifestiĝas lia identiĝo kun führer kaj des pli profunde infana bezono je protekto sin kaŝas en la sento de lia unueco kun führer. Tiu ĉi emo al identiĝo konsistigas psikologian bazon de nacia narcisismo, do de memfido de aparta homo, kiu asociiĝas kun “grandeco de la nacio”. Etburĝa individuo sentas sin en führer, en aŭtoritata ŝtato. Danke al tia identiĝo li sentas sin defendanto de “nacia heredaĵo” kaj de la “nacio”. Tiu ĉi sento malebligas al li malestimi la “amasojn” kaj kontraŭstarigi sin al ili kiel individuon. Teruro de lia materiala kaj seksa stato estas tiom ŝirmata de altiga ideo de aparteno al la raso de mastroj kaj de ekzistado de elstara führer, ke kun tempopaso li komplete perdas komprenon de la tuta mizereco de sia blinda fideleco»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Laboristo, konscianta sian profesian majstrecon, estas libera de psrikologia strukturo de obeemo. Li identigas sin kun sia laboro, ne kun führer, kun internaciaj laboristaj amasoj, ne kun nacio, patrujo. Pro tio li estas kontraŭo de etburĝo. Li sentas sin gvidanto, sed ne danke al sia identiĝo kun führer, sed danke al konsciado de sia plenumado de laboro vive grava por ekzistado de la socio»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« [...] inter socia situacio kaj karakterologia strukturo ne ekzistas simpla mekanisma ligo. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Ordinara industria laboristo diferenciĝas de etburĝa laboristo per malfermita, senĝena aliro al sekseco, sendepende de lia stulteco kaj konservativismo en la aliaj rilatoj. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Ekstrema influemo de eta farmisto de ideologio de politika reakcio klarigeblas per individuisma formo de lia mastrumado kaj ekstrema izoliteco de lia familia situacio. Tio kaŭzas splitiĝon inter socia situacio kaj ideologio. Malgraŭ striktaj formoj de patriarkeco kaj kongrua al ili moralo, ĉe eta farmisto disvolviĝas naturaj — eĉ kaze de distordo — formoj de sekseco. Same kiel ĉe industriaj laboristoj (malsame ol etburĝaj laboristoj), farmista junularo komencas seksan vivon en frua aĝo. Tamen pro severa patriarkeca edukado, sekseco de la junularo havas torditan kaj eĉ krudan karakteron. Sekseco de junulinoj estas karakterizata de frigideco. Sekse kaŭzitaj murdoj, kruda ĵaluzo kaj sklavigado de virinoj apartenas al tipaj manifestiĝoj de sekseco en kamparana medio. Nenie histerio ricevis tioman disvastiĝon kiel en kamparo. Patriarkeca geedzeco estas la fina celo de la kampara edukado ĉe strikta diktaĵo de la agrikultura ekonomio»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Industriaj laboristoj de la 20-a jarcento havas malmulte da komunaj trajtoj kun proletaro de la tempo de Karolo Markso. Ili grandparte kopiis de burĝaro kutimojn kaj opiniojn [...] okazis malfortiĝo de strukturaj kaj ideologiaj limoj inter diversaj sociaj klasoj»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Faŝismo penetras en aliajn grupojn de laboristoj de ambaŭ flankoj. Penetrado en medion de “marĝena proletaro” (termino kiun ĉiuj kontraŭas) okazas surbaze de rekta korupto. Aliflanke, penetrado en medion de “laborista aristokrataro” okazas helpe de korupto, kaj de ideologia influo. Germana faŝismo kun propra al ĝi senprincipeco promesadis ĉion al ĉiuj. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« En la tempo de “trankvila” burĝa demokratio industria laboristo havis du ĉefajn eblecojn: identigi sin kun burĝaro, kiu okupas pli altan pozicion en la socio, aŭ identigi sin kun sia socia klaso, kiu formas sian kontraŭreakcian vivmanieron»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Do necesas konsideri serioza eraro strebon adaptiĝi al konservativismaj streboj de laboristoj per aranĝo de bankedoj kiel “komunikilo kun amasoj”. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« En reakcia strukturo de laboristoj, vestitaj je frakoj, aĉetitaj de iliaj edzinoj por “bankedoj”, estas pli da vero de la vivo ol en centoj da artikoloj. Kompreneble frako kaj hejma festeno kun biero estis nur eksteraj manifestiĝoj de procezo, okazinta en psiko de laboristo, kaj ili atestis pri haveblo de bazo por perceptado de nacional-socialisma propagando. Se faŝisto promesis ankaŭ “malfondon de proletaro”, en plejparto de la kazoj lian sukceson garantiis nome la frako, ne ekonomia programo. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Revolucioj pli ofte okazas en industrie subevoluintaj landoj kiel Ĉinio, Meksiko kaj Barato ol en landoj kiel Anglio, Usono kaj Germanio»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« De la vidpunkto de amasa psikologio, social-demokratio sin apogas sur konservativismaj strukturoj de siaj subtenantoj. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Al proletaro de la 19-a jarcento propras obeemo al la sorto. Humoron de proletaro kaj kamparanoj regis indiferenteco kaj apatio»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Firmeco de social-demokratio en krizaj jaroj atestas profundecon de penetrado de konservativismo en laboristan medion. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« En la bazo de la rasa teorio kuŝas konjekto pri ekzistado en la naturo de “fera leĝo”, laŭ kiu parigo de ĉiu animalo devas okazi nur kun reprezentanto de sia specio. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Laŭ opinio de Hitlero, la homaron necesas dividi je tri rasoj: fondintoj de kulturo, portantoj de kulturo kaj detruantoj de kulturo. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« [pri rasa teorio de faŝismo] Ekzistado de “malsuperaj homoj” estas la ĉefa kondiĉo por kreado de la plej alta kulturo. La unua kulturo de la homaro estis bazita sur uzado de malsuperaj rasoj. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Ne havas sencon prezenti raciajn argumentojn al faŝisto, kiu estas narcisisme konvinkita je grandega supereco de sia germana spirito nur pro tio ke li manipulas per senraciaj sentoj, ne raciaj argumentoj. Do provoj pruvi al faŝisto ke nigruloj kaj italoj ne staras “malpli alte” ol germanoj en rasa hierarĥio, neeviteble fiaskos. Li sentas ke “pli alte” kaj jen ĉio. Rasan teorion eblas refuti nur per eltrovo de ĝiaj senraciaj celoj»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« [pri naciismo] Ekonomiaj faktoroj konsistigas ne esencon de respektiva ideologio, sed nur socian grundon por kreskigado de naciismaj ideologioj. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« [...] alta grado de identigo kun führer kaŭzis gravajn sekvojn, ĉar ĝi kaŝis realan pozicion de la homo kiel malmultsignifa reprezentanto de la amasoj. Malgraŭ vasala stato, ĉiu nacional-socialisto sentas sin “eta Hitlero”. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Senracia timo de sifiliso estas unu el la ĉefaj fontoj de antisemitismo»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Kredo je “animo” kaj ĝia “pureco” estas kredo je sekseco, “seksa pureco”. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Matriarkeco, kies ekzistado estis pruvita de historiistoj, kongruas ne nur al strukturo de natura laborista demokratio, sed ankaŭ al socio, bazita sur natura sekseco. Aliflanke, patriarkeco havas aŭtoritatan ekonomion kaj ĝia seksa-energia strukturo estas karakterizata de katastrofeco. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Laŭ patriarkecaj postuloj, naiva sentemo de matriarkeco akiras formon de lasciva volupto de makabraj fortoj. Dioniza fonto transformiĝas je “peka sopiro”, kiu en patriarkeca kulturo estas traktata kiel ĥaosa kaj “malpura”. Seksaj rilatoj akiras distorditan, lascivan karakteron kaj patriarkeca homo unuafoje trafas katenojn de ideologio, en kiu la seksa kaj malpura, seksa kaj vulgara aŭ demona estas asociataj kiel neapartigeblaj. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« En kondiĉoj de trudita virgeco konduto de virinoj, sub premo de iliaj seksaj bezonoj, perdas virgecon. Anstataŭ natura orgasma sentemo ĉe viroj aperas seksa krudeco, kaj ĉe virinoj — percepto de sekskuniĝo kiel io maldeca. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Kulposento, ligita al sekseco, rompas naturan orgasman procezon de seksa kuniĝo, kreante obstaklojn sur la vojo de seksa energio, kiu poste trovas aliajn vojojn por sia manifestiĝo. Neŭrozoj, seksaj devioj kaj kontraŭsocia aktivado iĝas disvastiĝintaj sociaj fenomenoj [...] Kun tempopaso tiu distordita, krudigita kaj prostituigita sekseco defendas ideologion, danke al kiu ĝi aperis. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Ni devas memori ke religia mistikismo ĝenerale rifuzas seksa-energian principon kaj kondamnas seksecon kiel pekan fenomenon en la vivo de la homaro, de kiu ni povos liberigi nur estonteco. Aliflanke naciisma faŝismo listigas volupton inter trajtoj de “fremda raso”, malaltigante ĝin tiel ĝis la plej malsupera nivelo. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« [...] transiro de potenco kaj de materialaj valoroj de demokratiaj gentoj al aŭtoritata familio de gvidanto okazas ĉefe helpe de subpremado de la seksaj streboj de la popolo. Do la seksa subpremado transformiĝas je grava faktoro de divido de la socio je klasoj»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Longdaŭra monogamia geedzeco iĝis la ĉefa institucio de patriarkeca socio kaj restas tia ĝis nun. Por defendo de tiaj geedzecoj tamen necesis senvalorigi naturajn generajn strebojn, subigante ilin al ĉiam pli striktaj limigoj. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« En periodo de politikaj transformadoj de la tuta socia strukturo, konflikto inter sekseco kaj deviga moralo neeviteble atingas pinton. Iuj konsideras tion degenero de moralo, la aliaj vidas en tio “seksan revolucion”. En iu ajn kazo venkon de natura sekseco oni taksas kiel “degenero de kulturo”. Tiu ĉi venko estas perceptata kiel “degenero” nur pro tio, ke ĝi minacas la ekzistadon de deviga moralo. De objektiva vidpunkto disfalas nur la sistemo de seksa diktaturo, do la sistemo destinita gardi en individuo devigajn moralajn valorojn je interesoj de la aŭtoritataj geedzeco kaj familio»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Ĉe antikvaj grekoj, kies skriba historio komenciĝas nur post kompleta evoluo de patriarkeco, ni trovas jenan strukturon de sekseco: dominado de la viroj, hetajroj por altaj sociaj klasoj kaj prostituinoj por la mezaj kaj malaltaj klasoj, ĉe tio edzinoj trenas sklavecan ekzistadon, plenumante rolon de nuraj naskomaŝinoj. Dum la tempo de Platono vira dominado akiras ekskluzive samsekseman karakteron. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Hetajroj estas virinoj, kiuj rifuzis jungi sin je la jugo de deviga geedzeco kaj batalas por sia rajto memstare decidi pri sia seksa vivo»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Hetajrismo estas kompletigata per vira samseksemo. Pro deviga karaktero de geedza vivo viroj forkuras al hetajroj kaj voluptuloj por restarigi sian seksan perceptemon. Tio klarigas neeviteblan similecon de seksaj cirkonstancoj de la epoko de Platono kaj seksa strukturo de faŝistoj, kiuj proklamas neceson de la plej strikta formo de patriarkeco kaj fakte renaskigas kadre de la familio seksan vivon de la tempo de Platono, tio estas “purecon” en ideologio, sed efektive disfalon kaj patologion. Rosenberg kaj Bluher traktas la ŝtaton sole kiel la viran ŝtaton, kreitan sur samseksema bazo. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Malantaŭ ideo de miksiĝo kun fremdaj rasoj sin kaŝas ideo de seksaj rilatoj kun reprezentantoj de subpremita klaso»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Dum procezo de ideologia imitado de la reganta klaso, laboristoj ne rezignas je siaj seksaj kutimoj; ili plu ekzistas kune kun moralismaj ideologioj, kiuj poste komencas fortigi siajn poziciojn. Tio kaŭzas aperon en strukturo de personeco de supremenciita kontraŭdiro inter reakciaj kaj liberamaj tendencoj. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« En periodoj de ŝanceliĝo de la fundamento de la potenco de la reganta klaso kaj speciale dum akra krizo (kiel ekzemple krizo estiĝinta komence de la 20-a jarcento en Centra Eŭropo kaj Anglio) okazas malfortiĝo de moralaj limigoj de sekseco en medio de la reganta klaso mem. Disfalo de la seksa moralismo komenciĝas de elradikiĝo de familiaj ligoj. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Nacional-socialisma propagando estis kontraŭdira kaj difinata de la klaso al kiu ĝi estis adresita. Nur en unu afero ĝi estis klara kaj sinsekva — je manipulado de mistikaj sentoj de la amasoj [...] revolucia frazaro de nacional-socialismo ludis decidan rolon en allogado de la amasoj al ĝia flanko [...] Nacional-socialistoj konscie uzadis revoluciajn melodiojn je kiuj ili kantis reakciajn kantojn»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Svastiko origine estis seksa simbolo. Kun tempopaso ĝi akiradis diversajn signifojn, inkluzive signifon de muelrado, kiu simbolis laboron. De emocia vidpunkto laboro kaj sekseco origine estis identaj. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Svastiko montrita maldekstre bildigas sekskuniĝon en kuŝa pozicio, kaj svastiko situanta dekstre — sekskuniĝon je stara pozicio. De tio videblas ke svastiko simbolas la ĉefan funkcion de la vivprocezo. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Hazarda testado de viroj kaj virinoj de malsamaj aĝoj kaj sociaj pozicioj montras ke, rigardinte dum iu tempo svastikon, plejparto de la homoj pli aŭ malpli frue venas al intuicia kompreno de ĝia signifo. Do oni povas supozi ke svastiko, bildiganta du kuniĝintajn figurojn, forte influas profundajn tavolojn de psiko, ĉe tio forteco de ĝia influo dependas de grado de malkontenteco kaj intenseco de sekslogo de persono. Percepto de svastiko grave faciliĝas kiam oni prezentas ĝin kiel emblemon de honesteco kaj fideleco. Per tio estas konsiderataj defendaj streboj de moralisma egoo»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« [...] ni traktos la familion kiel ĉelon de embrio de politika reakcio, gravegan centron de produktado de reakciuloj (viroj kaj virinoj). »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Ĝenerale idealigo kaj diigo de patrineco, kiu draste kontraŭas kruelan traktadon spertatan de patrinoj en laborista medio, ebligas bloki ĉe la virinoj manifestiĝojn de seksa konscio, subpremante seksajn instinktojn kaj subtenante ekzistadon de seksa angoro kaj sento de seksa kulpo»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« La ĉefa trajto de la reakcia seksa politiko estas opinio ke sekseco estas morala nur kiam ĝi servas por infannasko. Ĉio kio malkongruas al la taskoj de infannasko, estas malmorala. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Alivorte, se virinoj devas naski kaj kreskigi infanojn sen sociala protekto kaj se ili estas senigitaj je rajto decidi kiom da infanoj havi, kaj ili devas akcepti tian staton, do kontraŭe al seksa funkcio de la virino necesas idealigi patrinecon»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Kompreni kial dum balotoj Hitler-partio, same kiel centrismaj partioj, precipe esperis pri la voĉoj de virinoj, eblas nur konsiderante ĝian senraciecon. Ĉi-foje funkcias senracia mekanismo de kontraŭstarigo de du virinaj funkcioj — infannasko kaj seksa vivo»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« En 1931 dum kampanjo de Wolf Kinley estis voĉdonita leĝo pri abortigoj. Ĉe tio okazis ke virinoj, voĉdonintaj por centrismaj partioj kaj NSDAP, subtenis nuligon de tiu ĉi leĝo, dum iliaj partioj energie kontraŭis la nuligon. Tiuj ĉi virinoj voĉdonis por seksa-energia reguligado de naskado, strebante akiri rajton pri seksa plezuro. Samtempe ili voĉdonis por NSDAP kaj centrismaj partioj, sed ne pro tio ke ili ne sciis pri reakciaj intencoj de tiuj ĉi partioj, sed pro tio ke ilia konscio estis ankoraŭ trasorbita de reakcia ideologio de “pura patrineco”, al kiu propras kontraŭstarigo de patrineco kaj sekseco»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« [pri averaĝa homo] Moralon li konsideras peza ŝarĝo kaj instinkton kiel grandegan danĝeron. Edukita kaj ligita de aŭtoritato, homo ne scias pri ekzistado de natura leĝo de sinreguligado. Li ne fidas al si. Li timas sian seksecon, ĉar li ne lernis naturan rilaton al ĝi. Do li rifuzas preni sur sin respondecon pri siaj agoj kaj decidoj kaj postulas ke oni gvidu lin. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Malsame ol imperiismo de kaiser Vilhelmo, sin apoginta sur prosperan mezan klason, nacional-socialismo sin apogis sur psikologion de malriĉiĝinta meza klaso. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Unuavice necesas rimarkigi ke nacional-socialismo rifuzadis la Malnovan Testamenton kiel “judan” verkon. Almenaŭ tia estis la pozicio de la fama adepto de nacional-socialismo Rosenberg, kiu sekvis ekstreme dekstrajn vidpunktojn. Analogie al tio internaciismon de la Romkatolika Eklezio necesis anstataŭigi per “germana nacia eklezio”. Kaj efektive post kapto de la potenco la eklezio estis modifita laŭe al tiu ĉi vidpunkto. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Certajn malfacilaĵojn prezentis la fakto ke Jesuo estis judo. Sed Stapel rapide trovis la elirejon el tiu ĉi situacio: Jesuo estis dia filo, do ne eblis konsideri lin judo. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« [pri naziismo] Kredo je la transmigrado de la animoj estas rifuzata kiel “elpensaĵo de insulanoj de la Suda maro”. Senpeka koncipo de Virgulino Maria estas rifuzata pro la sama kialo. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« [pri transformado de religio en naziismo] Sadisma-narcisisma mistikismo de naciismo devas okupi lokon de masoĥisma internacia religia mistikismo. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Kristanismo kaj nacional-socialismo ne agnoskas ekzistadon de sekseco ekster la kadro de deviga geedzeco»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Necesas kompeni ke aŭtoritata ŝtato kontrolas kaj uzas gepatran hejmon, eklezion kaj lernejon por alkroĉado de junularo al sia sistemo kaj la mondo de siaj ideoj [...] Neŭtraligo de reakcia influo de tiuj ĉi institucioj konsistigis unu el la ĉefaj taskoj de realigado de la socia revolucio»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Ni konstatu plian fojon: seksa bremsado malebligas al adoleskulo pensi kaj senti racie. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Reakciulo (faŝisto) supozas ekziston de proksima rilato intre la familio, nacio kaj religio»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« De kristana vidpunkto sekseco en Sovetunio efektive estis senmorala [...] La plej disvastiĝinta formo de geedzeco en Sovetunio ĝis 1928 estis speco de geedzeco, simila al tio kio en Usono nomiĝas civila (fakta) geedzeco. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Neevitebla rezulto de bremsado (“orgasma impotenteco”), propra al ĉiuj tipoj de la aŭtoritata edukado kaj sentebla forme de sento de nekonscia kulpo kaj seksa angoro, estas nekontentigebla konstanta intensa orgasma strebo, kiu estas akompanata de fizikaj sentoj de streĉiteco en areo de plekso. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Unuavice necesas konstati ke konstanta streĉiteco de fiziologiaj procezoj de organismo konsistigas bazon de apero de iluzioj ĉe etaj infanoj kaj adoleskuloj. Poste la iluzioj facile akiras formon de mistikaj, sentimentalaj kaj religiaj sentoj. Mistika-aŭtoritata personeco vivas en atmosfero de tiaj sentoj. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« [pri kombino de religia mistikismo kaj sadisma krueleco] Tiuj kontraŭaj sentoj ŝuldas sian aperon al unusola fonto — nesatigebla nerva strebo, kiu estas kaŭzata de seksa bremsado kaj ne havas eblecon de natura kontentigo. Do tiu ĉi strebo povas realiĝi unuflanke forme de sadismaj muskolaj malŝarĝiĝoj, aliflanke (danke al ekzistantaj kulposentoj) — forme de religia-mistikaj spertoj. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« [...] deviga aŭtoritata-patriarkeca ordo prezentas sufiĉe da eblecoj por sadismaj mistikaj malŝarĝiĝoj. Socia raciigo de tia konduto maskas ĝian patologian karakteron»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Revoluciulo rifuzas perversa-patologian plezuron, ĉar tio estas ne lia plezuro, ne sekseco de estonteco, tio estas plezuro naskata de kontraŭdiroj inter moralo kaj instinkto; tio estas plezuro de diktatura socio, humila, kompatinda, patologia plezuro. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Disfalo de la moralaj normoj kaj valoroj en la seksa sfero unue manifestiĝas forme de seksa protesto; sed en la unua etapo la seksa protesto konservas patologian karakteron kaj pro tio adepto de seksa energetiko sufiĉe prave sin detenas de tia protesto. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Maniero laŭ kiu homoj perceptas supernaturan estaĵon (dion) ĉiam estas difinata de nivelo de evoluo de ekonomio kaj kulturo»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Psikanalizo montris ke nia imago pri dio kongruas al nia imago pri patro, kaj imago pri dipatrino kongruas al imago de religiema personeco pri patrino. Triangulo “patro — patrino — infano” estas rekte spegulata en la kristana triunuo. Psikologia enhavo de religio fontas en la familiaj rilatoj, ekzistantaj en fruaj jaroj de infanaĝo»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« La ĉefa religia ideo de ĉiuj patriarkecaj religioj konsistas je neado de ekzistado de la seksaj bezonoj. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Mankas bezono prezenti pliajn pruvojn por montri ke en la momento kiam seksa sperto apartiĝas de religia kulto kaj fakte transformiĝas je ĝia kontraŭtezo, religia ekscitiĝo transformiĝas je anstataŭaĵo de perdita sentemo, kiu havis subtenon de la socio»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Religiema homo konstante troviĝas en la stato de fizika ekscitiĝo, kontraŭ kiu li devas lukti senhalte. Li estas ne nur senigita de surtera feliĉo, sed eĉ ne sentas strebon al ĝi. Li esperas pri premio en la transa mondo, do li sentas sian malkapablon senti feliĉon en la cisa mondo. Li estas biologia estaĵo kaj en neniuj cirkonstancoj povas senti en tiu ĉi mondo feliĉon, liberiĝon kaj kontentiĝon. Do li strebas akiri iluzian feliĉon. Li povas akiri tian feliĉon danke al plezuro, ricevata per religia streĉiteco, kaŭzanta konatajn al ni nerva-somatajn tokojn kaj ekscitiĝon. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Efektive religiema homo iĝas komplete senhelpa. Rezulte de subpremado de seksa energio li perdas sentemon al feliĉo kaj agresemon, necesan por superi malfeliĉon. Ju pli senpova li iĝas, des pli fortiĝas lia kredo je supernaturaj fortoj, kiuj subtenas kaj gardas lin. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« [pri religiema homo] Lia pasia strebo al dio efektive estas strebo, kiu estiĝas danke al ekscitiĝo, kaŭzita de antaŭsento de seksa plezuro, kaj ĝi postulas sian liberiĝon»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Sperto de kuracado de mense malsanaj pastroj montras ke en momento de atingo de la pinto de religia ekstazo nemalofte okazas refleksa ejakulo. Normala orgasma kontentiĝo estas anstataŭigata per ĝenerala fizika ekscitiĝo, kiu ne koncernas generilojn kaj kvazaŭ senintence, malgraŭvole, kaŭzas malŝarĝiĝon. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Homoj, perdintaj kapablon al malŝarĝiĝo, kun tempopaso komencas trakti seksan ekscitiĝon kiel ion turmentan, pezan, detruan. Efektive, ne trovante malŝarĝiĝon, seksa ekscitiĝo iĝas detrua kaj turmenta. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Ne ekzistas socia grupo en kiu histerio kaj perversoj disflorus tiom kiel en asketaj rondoj de eklezio»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« [pri religiemaj homoj] Necesas agnoski ke ilia vera esenco estas profunda konvinkiteco. Ilia kredo efektive havas realan bazon, kiun formas nervaj tokoj en la korpo kaj atingeblaj statoj de ekstazo. Ĉe viroj kaj virinoj el malriĉaj socitavoloj religia sento havas absolute aŭtentikan karakteron. Tiu ĉi sento perdas sian aŭtentikecon nur se ĝi neas kaj kaŝas de si sian fonton kaj nekonscian strebon al plezuro. Tiel ĉe pastroj kaj religiemaj homoj formiĝas psikologia strukturo al kiu propras elpensita bonkoreco»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« 1. Religia ekscitiĝo estas nerva ekscitiĝo, kies seksa naturo estas malĝuste komprenata.
2. Malĝuste traktante la ekscitiĝon, religiema persono neas ekzistadon de sia sekseco.
3. Religia ekstazo servas kiel anstataŭaĵo de orgasma-nerva ekscitiĝo.
4. Religia ekstazo ne liberigas de sekseco; en plej bona kazo ĝi kaŭzas muskolan kaj psikan lacecon.
5. Religia sento estas subjektive aŭtentika kaj havas fiziologian bazon.
6. Neado de la seksa naturo de tiu ĉi ekscitiĝo sekvigas perdon de sincereco de la karaktero»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Infanoj ne kredas je dio. Ĝenerale ditie, kredo je dio estas formata en psikologia strukturo de la infanoj, kiam ili lernas subpremi seksan ekscitiĝon, akompanatan de masturbado. Danke al tia subpremado ĉe la infanoj aperas sento de timo de plezuro. Nun ili komencas sincere kredi kaj timi dion. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« En psikologia strukturo de la infano seksa ekscitiĝo, ideo de patro kaj ideo de dio konsistigas unuecon. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Rezigno de korpaj plezuroj estas viva fonto de religia mondkoncepto kaj apogilo de ĉiuj religiaj dogmoj. Plej klare tio manifestiĝas en kristanismo kaj budhismo»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« [pri religiema homo] Mistikaj travivaĵoj venigas tian junulon en staton de nerva ekscitiĝo, kiu neniam finiĝas per natura orgasma kontentiĝo. Evoluo de sekslogo ĉe junulo okazas direkte al pasiva samseksemo»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Mallonge dirite, religia mistikismo kontraŭstarigas unu sekslogon al alia. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Kulto de Virgulino Maria mobilizas aliseksemajn fortojn simile al tio kiel kulto de Jesuo mobilizas fortojn de pasiva samseksemo por lukto kontraŭ generilaj vokoj. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Mistikismo estas nenio alia ol nekonscia strebo al orgasmo (kosma-plasmaj sentoj). »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Protektaj elementoj en psikologia strukturo de mistikulo kaŭzas aperon de patologia sento de memfido»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Memfido de mistikulo estas karakterizata de akcenteco. Al li propras sentoj de seksa neplenvaloreco. Tio ebligas kompreni, kiam homo en kies konscio fiksiĝis mistikaj aŭ naciismaj “etikaj normoj”, havas altan emon al tiaj modaj vortetoj de politikaj reakciuloj kiel honoro, pureco ktp. Li devas konstante memorigi al si pri neceso esti honora kaj pura. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Klinika sperto nekontesteble pruvas ke religiaj konvinkoj devenas de bremsita sekseco, ĉe tio fonton de mistika ekscitiĝo necesas serĉi en la bremsita seksa ekscitiĝo»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Sadismo aperas surbaze de nekontentigitaj orgasmaj logoj. Sur fasado estas skribitaj vortoj kiel “kamaradeco”, “honoro” kaj “propravola disciplino”. Tamen malantaŭ la fasado sin kaŝas nevedebla protesto, depresio sojle de eksplodo, kaŭzitaj de subpremado de ĉiu ajn manifestiĝo de persona vivo kaj speciale de sekseco»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« [pri sia verko “Seksa revolucio”] Kreita en 1929 prognozo pri transformiĝo de sovetia demokratio je totalisma diktaturo sin apogis sur la fakto de intenca subpremado de la seksa revolucio en Sovetunio»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Nekontentigita sekseco facile transformiĝas je kolerego»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« [pri Sovetunio] 1. Se dum kelkaj jaroj landon kun loĝantaro je 160 milionoj da homoj teni en atmosfero de milito kaj saturigi per militarisma ideologio, tio neeviteble influos formiĝon de psikologio de la homo eĉ kaze de atingo de la celoj de la milita ideologio. Militarisma ordono de la gvidantoj de la popolo ricevis sendependan potencon [...]
2. Se registaro, konsciinta ke ĝi estas ĉirkaŭita de agresemaj ŝtategoj, realigas milita-ideologian influon sur la popolajn amasojn dum pluraj jaroj kaj ĉe tio forgesas pri aktualaj, la plej malfacilaj taskoj, povas okazi ke eĉ kaze de atingo de sia celo tiu ĉi registaro konservos militan atmosferon eĉ post kiam tio ne plu estos necesa. La popolaj amasoj konservas sian fremdiĝon, sin tenas aparte, trenas mizeran ekzistadon kaj emas al senracia ŝovinismo»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« [...] minimuma altiĝo de laborkapablo kaj interesiĝo de laboristoj pri sia laboro forigus bezonon je la Staĥanov-movado»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« La Staĥanov-movado malbone influis formiĝon de la personeco. Distingi sin je produktada konkurso povis nur krudaj, ambiciaj personecoj. Plejparto de laboristoj grave postrestis en la konkurso aŭ rifuzis ĝin partopreni. Formiĝas distanco inter plimulto de ordinaraj laboristoj kaj malplimulto de laborfervoruloj, kiuj rapide transformiĝas je la nova reganta klaso»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« La pacon oni povas forĝi nur dum la milito»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« De biologia vidpunkto oni devas agnoski la homaron malsana. Politiko estas senracia esprimo de tiu ĉi malsano je socia nivelo. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Interesiĝo pri mono kaj potenco servas kiel anstataŭaĵo de malsukcesinta feliĉo je amo»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« La homo bone spegulas sian internan biologian kontraŭdiron:
1. En ideologio: peka animalo — majesta homo.
2. En realo: bonkora, libera animalo — brutsimila roboto»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Ambiciaj politikistaĉoj konstante gurdas ke la homo ne estas besto, sed “zoon politikon”, tio estas gardanto de valoroj, “morala estaĵo”. Kiom da damaĝo kaŭzis Platona filozofio de la ŝtato! Estas klare kial la homo scias pli bone ol la politikistaĉoj, ol sciencistoj. Li ne deziras ke oni memorigu al li ke en sia bazo li estas seksa besto. Li ne deziras esti besto. »
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« En sia natura bazo la homo plu restas besto»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]
Citaĵo
« Ekzistas malmulte da homoj kapablaj travivi amon sen havi kulposenton»
— Wilhelm ReichAmasa psikologio de faŝismo [1933]

Vidu ankaŭ

[redakti]