Saltu al enhavo

Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion

El Vikicitaro
Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion
Aŭtoro:
Aliaj projektoj

Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion (ruse: Россия и мир. Новая эпоха. 12 лет, которые могут все изменить) estas esearo de la rusiaj politikologoj kaj aliaj fakuloj, aperinta en 2008.

Citaĵoj

[redakti]
Citaĵo
« Post foriro de Usono el Irako eblas atendi ekde proksimume 2009-2010 drastan leviĝon de terorisma aktiveco, kiam “internacio”, akumuliĝinta en Irako kaj pluroble tie multiĝinta, komencos disetendiĝi, inkluzive al regionoj apud Rusio kaj al ĝi mem. » « После ухода США из Ирака можно ожидать резкого подъема приблизительно с 2009-2010 гг. террористической активности, когда «интернационал», стянувшийся в Ирак и многократно там приумножившийся, начнет расползаться, в том числе на регионы, прилежащие к России, и на нее саму. »
— Aleksej Denisov, Nikolaj Jutanov, Eblecoj de longdaŭra prognozo // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Ni prognozas foriron aŭ reduktiĝon de aktiveco de NATO en Afganio, kio denove transformos la landon je la fonto de malstabileco. » « Прогнозируем уход или сокращение активности НАТО в Афганистане, что снова превратит страну в рассадник нестабильности. »
— Aleksej Denisov, Nikolaj Jutanov, Eblecoj de longdaŭra prognozo // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos
Citaĵo
« Rusio devos strebi ne al integriĝo je Eŭropa Unio, sed al modelo libera de kvazaŭintegriĝaj tendencoj similaj al rilatoj de Eŭropa Unio kaj Usono. Demando pri aliĝo de Rusio al eŭropa integriĝa unuiĝo povos esti starigita post la prognoza periodo kaj tio certe ne estos la nuna Eŭropa Unio. » « России нужно стремиться не к интеграции с Евросоюзом, а к модели, свободной от псевдоинтеграционных тенденций наподобие отношений между ЕС и США. Вопрос о присоединении России к европейскому интеграционному объединению может быть поставлен за пределами прогнозного периода, и это, конечно, будет не нынешний Европейский союз. »
— Aleksej Denisov, Nikolaj Jutanov, Eblecoj de longdaŭra prognozo // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos
Citaĵo
« [pri taksoj de usonaj ekspertoj] Rusio estas grava partnero, sed ne ludanto de tutmonda niveleo. » « [об оценках американских экспертов] Россия — важный партнер, но не игрок глобального уровня. »
— Aleksej Denisov, Nikolaj Jutanov, Eblecoj de longdaŭra prognozo // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos
Citaĵo
« [pri taksoj de usonaj ekspertoj] Samtempe dominanta ekstera opinio pri perspektivoj de Rusio je prognozebla estonteco estas unueca — ne ne havos lokon inter tiuj, kiuj formos politikan, ekonomian, teknologian kaj militan pejzaĝon de la mondo» « [об оценках американских экспертов] В то же время преобладающий внешний взгляд на перспективы России в обозримом будущем в целом однозначен — нам не отводится места среди тех, кто будет формировать политический, экономический, технологический и военный ландшафт мира. »
— Aleksej Denisov, Nikolaj Jutanov, Eblecoj de longdaŭra prognozo // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos
Citaĵo
« [pri taksoj de okcidentaj ekspertoj] Memstare (ekster iuj ajn unuiĝoj) Rusio kategorie ne estas traktata kiel ŝtato de la “unua nivelo” nek por kvin, nek por dek, nek por tridek jaroj estonte. Senduba prioritato estas donita al Ĉinio, Barato, Usono kaj la unuiĝinta Eŭropo. Parte estas rekonataj perspektivoj de Japanio» « [об оценках западных экспертов] Самостоятельно же (вне каких-либо объединений) Россия категорически не рассматривается как государство «первого ряда» ни на пять, ни на десять, ни на тридцать лет вперед. Безусловный приоритет отдается Китаю, Индии, Соединенным Штатам и объединенной Европе. Частично признается перспектива Японии. »
— Aleksej Denisov, Nikolaj Jutanov, Eblecoj de longdaŭra prognozo // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos
Citaĵo
« [pri atakoj de la Okcidento] Rusio bedaŭrinde komencis respondi, foje eĉ kaptante dubindan gvidantecon en vortaj bataloj. En nia politika klaso ĉiam sufiĉis homoj, malsanaj je klinika kontraŭusonismo. Deziro “rebati” estas nutrata de neelsarkita historia komplekso de malforteco, vundebleco, pluroble fortigita je geopolitikaj malvenkoj de la 1990-aj jaroj, je timo de postrestintaj grupoj de elito antaŭ sukcesaj kaj konkurenckapablaj najbaroj [...] Ni ekludas laŭ proponataj reguloj, engaĝiĝas je retorika kontraŭstaro, kiun oni ŝajne serĉas kaj kiun oni provokas. » « [о нападках Запада] Россия, к сожалению, начала отвечать, иногда даже захватывая сомнительное первенство в словесной перепалке. В нашем политическом классе всегда хватало людей, больных клиническим антиамериканизмом. Желание «дать отпор» питается неизжитым историческим комплексом слабости, уязвимости, многократно усиленным геополитическими поражениями 1990-х гг., страхом отсталых групп элиты перед успешными и конкурентоспособными соседями [...] Мы начинаем играть по предлагаемым правилам, втягиваемся в риторическую конфронтацию, которой, похоже, ищут и которую провоцируют. »
— Sergej Karaganov, Nova epoko // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Ukrainion oni kaŝe preskaŭ entiris je NATO, tiaj provoj daŭros. Dume tio neeviteble provokos longdaŭran grandskalan krizon en la geografia centro de Eŭropo» « Украину чуть не втянули в НАТО «тихой сапой», подобные поползновения будут продолжаться. Между тем это неизбежно спровоцирует долговременный полномасштабный кризис в географическом центре Европы. »
— Sergej Karaganov, Nova epoko // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Vaŝingtono entreprenas sistemajn klopodojn pri malebligo de interproksimiĝo de Rusio kaj Eŭropa Unio je energetika sfero, kreado de tuteŭropa energetika unio. » « Вашингтон предпринимает систематические усилия по недопущению сближения России и ЕС в энергетической области, создания общеевропейского энергетического союза. »
— Sergej Karaganov, Nova epoko // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Per nova militarismigo — eĉ se en farsa formo — minacas reveno al priduskutado de la Traktato pri tradiciaj militfortoj en Eŭropo [...] Prefere, post taktikaj manovroj, sendi la traktaton al loko kiun ĝi meritas — al historia rubujo. » « Новой милитаризацией — пусть и в фарсовой форме — грозит возвращение к обсуждению темы Договора об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ) [...] Лучше, тактически поманеврировав, отправить договор туда, где ему место — на свалку истории. »
— Sergej Karaganov, Nova epoko // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Sed ankaŭ Moskvo komprenis, ke ĝi ne deziras kaj nek povas integriĝi je la tradicia Okcidento surbaze de proponitaj ĝis nun kondiĉoj — sen voĉrajto. Rusio komencis ŝanĝi la ludregulojn aŭ almenaŭ ĉesis ludi laŭ reguloj, formiĝintaj en la 1990-aj jaroj» « Но и Москва поняла, что она не хочет и не может интегрироваться с традиционным Западом на предлагавшихся до недавних пор условиях — без права голоса. Россия начала менять правила игры или, по крайней мере, перестала играть по старым правилам, сложившимся в 1990-е гг. »
— Sergej Karaganov, Nova epoko // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Domaĝe ke Rusio kaj Eŭropa Unio ankoraŭ perdis historian ŝancon je eglrajta integriĝo. Eŭropo sentus sin pli forta kaj certa, Rusio — pli libera kaj bonstata. » « Печально, что Россия и Европейский союз пока упустили исторический шанс на равноправную интеграцию. Европа чувствовала бы себя неизмеримо сильнее и увереннее, Россия — свободнее и благополучнее. »
— Sergej Karaganov, Nova epoko // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Dum Rusio estis malforta, oni ne invitis ĝin aliĝi al “klubo” kiel egalrajta, sed “malsupera” partnero. Nun ĝi mem ne pretas aliĝi al ĝi kaj se iam ĝi ekdeziros, do nur je statuso de fortulo. » « Пока Россия была слаба, ее не пригласили вступить в «клуб» на правах равного, но «младшего» партнера. Теперь же она сама не готова в него вступать, а если когда-нибудь и захочет, то только на правах сильного. »
— Sergej Karaganov, Nova epoko // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Nunaj krizo kaj malforteco neniel nuligas profundan admiron, kiun elvokas tio, kion atingis la eŭropanoj danke al integriĝa projekto. » « Нынешние кризис и слабость никоим образом не отменяют глубокого восхищения, которое вызывает то, чего достигли европейцы благодаря интеграционному проекту. »
— Sergej Karaganov, Nova epoko // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Damaĝo kaŭzita de Irako estas pli granda ol tiu de Vjetnamio antaŭ kvardek jaroj. Tiam almenaŭ granda parto de loĝantaro kaj de regantaj elitoj de la mondo subtenis celojn de la milito — lukton kontraŭ komunismo. En Irako Usonon subtenis preskaŭ neniu, krom grupeto de malkaŝaj satelitoj kaj unu aliancano — Britio» « Ущерб от Ирака больше, чем от Вьетнама сорок лет назад. Тогда, по крайней мере, значительная часть населения и правящих элит мира поддерживала цели войны — борьбу с коммунизмом. В Ираке США не поддерживал почти никто, кроме небольшой группы откровенных сателлитов и одного союзника — Великобритании. »
— Sergej Karaganov, Nova epoko // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]


Citaĵo
« Natura malkongruo de interesoj estus superita por komuna profito, se la eŭropanoj aprobus historian kontrakton, kiun fakte proponis Moskvo — interŝanĝon de aliro de okcidentaj kompanioj al minejoj kaj minado kontraŭ aliro de rusiaj kompanioj al konsuma merkato de gaso en Eŭropa Unio. La propono estas oficiale rifuzata, kvankam apartaj interkonsentoj kadre de tia aliro estas efektivigataj. » « Естественное несовпадение интересов было бы преодолено к взаимной выгоде, согласись европейцы на историческую сделку, которую фактически предложила Москва — обмен доступа западных компаний к месторождениям и добыче на предоставление российским компаниям доступа к потребительскому рынку газа в ЕС. Предложение официально отвергается, хотя отдельные договоренности в рамках такого подхода и претворяются в жизнь. »
— Sergej Karaganov, Nova epoko // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Por Usono estas malprofita kreado de unueca energetika komplekso en Eŭropo. Konstrukcia interdependeco fortigos ambaŭ flankojn (Rusion kaj EU), sed malfortigos usonan influon, ĉar ĝi malaltigos bezonon de Eŭropa Unio je ekstereŭropaj energifontoj. Kaj tia bezono aŭtomate supozigas gvidan rolon de Usono, ĉar nur ĝi havas milita-politikajn eblecojn lukti pri aliro al resursoj. » « Соединенным Штатам невыгодно создание единого энергетического комплекса Европы. Конструктивная взаимозависимость усилит обе стороны (Россию и ЕС), но ослабит американское влияние, поскольку снизит потребность Европейского союза во внеевропейских источниках энергии. А такая потребность автоматически предполагает лидирующую роль США, ведь только они обладают военно-политическими возможностями бороться за доступ к ресурсам. »
— Sergej Karaganov, Nova epoko // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Situacio similas al despera lukto, kiun en la 1960-aj1970-aj jaroj Vaŝingtono entreprenis kontraŭ kontrakto “tergaso — tuboj”. Sed tiam Usono malgajnis kaj eksportaj tubaroj el Sovetunio al Okcidenta Eŭropo estis konstruitaj. Eŭropaj aliancanoj de Usono sukcesis atingi siajn celojn. Nun Usono luktas fakte ne nur kontraŭ fortiĝo de Rusio, sed parte ankaŭ kontraŭ fortiĝo de Eŭropo, pli ĝuste kontraŭ malfortiĝo de siaj pozicioj tie, komenciĝinta post la fino de la Malvarma milito. Kaj se historia kompromiso inter Rusio kaj Eŭropo eblas (kvankam ankoraŭ malfacile atingeblas), do interesoj de Moskvo kaj Usono je energetika kampo estas preskaŭ tute kontraŭaj. Tion necesas simple konsideri kaj ne havi iluziojn» « Ситуация напоминает отчаянную борьбу, которую в 1960-1970-х гг. Вашингтон вел против сделки «газ — трубы». Но тогда Соединенные Штаты проиграли, а экспортные трубопроводы из СССР в Западную Европу были построены. Европейские союзники Америки сумели добиться своего. Сейчас США борются, по сути, не только против усиления России, но отчасти и против укрепления Европы, вернее, ослабления там своих позиций, начавшегося с окончанием холодной войны. И если исторический компромисс России с Европой возможен (хотя пока и трудно достижим), то интересы Москвы и Вашингтона по энергетическому вопросу почти диаметрально противоположны. Это нужно просто иметь в виду и не строить иллюзий. »
— Sergej Karaganov, Nova epoko // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Lukto estas tiom akra ankaŭ pro jena kialo: dum lastaj 10 jaroj okazis fundamenta ŝanĝo. Ankoraŭ antaŭnelonge plejparto de la energiaj resursoj en la mondo estis je posedo aŭ sub regado de okcidentaj kompanioj. Nun granda, se ne dominanta parto de la mondaj energiaj resursoj ekster Nordameriko kaj Eŭropo estas regataj de naciaj ŝtatoj aŭ de iliaj kompanioj. Tiuj ŝtatoj nemalofte sekvas la vojon de Venezuelo, sin apogante sur la resursojn por realigado de sendependa, foje kontraŭusona politiko. Antaŭ niaj okuloj finiĝas la epoko de “sep fratinoj”, garantiintaj senobstaklan aliron al krudmanetiraloj, kiuj preskaŭ konstante iĝis relative malpli kostaj. » « Борьба столь остра еще по одной причине: за последние 10 лет произошло фундаментальное изменение. Еще недавно большая часть энергоресурсов мира находилась во владении или под контролем западных компаний. Теперь большая, если не подавляющая часть мировых энергетических ресурсов за пределами Северной Америки и Европы контролируется национальными государствами или их компаниями. Эти государства нередко идут по пути Венесуэлы, опираясь на ресурсы для проведения независимой, иногда антиамериканской политики. На глазах заканчивается эра «семи сестер», обеспечивавшая беспрепятственный доступ к сырью, которое почти постоянно относительно дешевело. »
— Sergej Karaganov, Nova epoko // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« En Moskvo al multaj ŝajnas ke politika-propaganda premado, trafinta Rusion, estas kaŭzita sole de malkontento pro rusia memstareco, kresko de internacia influo. Sed ne malpli grava kialo estas malcerteco de la okcidentaj landoj. » « В Москве многим кажется, что политико-пропагандистский прессинг, которому подвергается Россия, вызван исключительно недовольством российской самостоятельностью, повышением международного влияния. Но не менее важная причина — неуверенность западных стран. »
— Sergej Karaganov, Nova epoko // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« [...] Rusio travivas kontraŭrevolucion, neeviteblan post demokratia revolucia ĥaoso de la 1990-aj jaroj. Cetere restarigo de regado super la ŝtato per aŭtoritataj metodoj komencas evidente konduki al troa centralizado de decidofarado, ekskludo de tutaj sociaj tavoloj el malfermita politiko kaj al altiĝo de la risko de eraroj. Tio estas danĝera jam pro alia fragileco de la Rusia ŝtato. » « [...] Россия переживает контрреволюцию, неизбежную после демократического революционного хаоса 1990-х гг. Правда, восстановление управляемости государства авторитарными методами начинает, судя по всему, вести к чрезмерной централизации принятия решений, выключению целых слоев общества из открытой политики и к повышению риска ошибок. Это чревато уже иной хрупкостью Российского государства. »
— Sergej Karaganov, Nova epoko // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Iĝas klare ke kialo de la venko de liberala-demokratia modelo estis eble ne demokratio, sed nur kapitalismo. Demokratio en severa konkurso (kaj des pli en la milito) povas malgajni. » « Начало выясняться, что причиной победы либерально-демократической модели была, возможно, не демократия, а только капитализм. Демократия же в жестком соревновании (и тем более в войне) может и проиграть. »
— Sergej Karaganov, Nova epoko // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Ankoraŭ mankas ĝusta respondo, ĉu “aŭtoritata kapitalismo” estas fina modelo de evoluo aŭ nur ŝtupo survoje al pli liberala modelo. Mi pensas ke la dua estas pli probabla. El 15 ŝtatoj plej riĉaj laŭ pokapa MEP 13 kongruas al kriterioj de liberala demokratio. Sed antaŭ 50-70 jaroj landoj de Okcidenta Eŭropo kaj Usono tre similis al la nunaj ŝtatoj de “aŭtoritata kapitalismo”. Nu kaj krome estus dezirinde pensi, ke estas tiel, ĉar nia lando kaj ĝiaj civitanoj meritas certe ne nur pli grandan bonstaton, sed ankaŭ pli grandan liberecon» « Пока нет точного ответа, является ли «авторитарный капитализм» законченной моделью развития или лишь ступенью на пути к более либеральной модели. Думаю, второе более вероятно. Из 15 самых богатых по ВНП на душу населения государств мира 13 отвечают критериям либеральной демократии. А 50-70 лет назад страны Западной Европы и США сильно напоминали нынешние государства «авторитарного капитализма». Ну и, наконец, хотелось бы думать, что это так, потому что наша страна и ее граждане заслуживают, конечно, не только большего благосостояния, но и большей свободы. »
— Sergej Karaganov, Nova epoko // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Rusio seniĝis je kutima “civilizacia elekto” inter eŭroaziaĉaĵo kaj okcidentemo. Nun oni devas fari elekton inter du modeloj de kapitalismo: malnova eŭropa-usona kaj nova konkurenckapabla azia. Por konservi la identecon, rusiaj eŭraziistoj devos rekte diri ke ili alvokas al kreado en Rusio de feŭdismo de proksimorienta-islama tipo. » « Россия лишилась привычного «цивилизационного выбора» между евроазиатчиной и западничеством. Теперь выбор приходится делать между двумя моделями капитализма: старой европейско-американской и новой конкурентоспособной азиатской. Чтобы сохранить идентичность, российским евразийцам придется впредь прямо указывать, что они призывают к созданию в России феодализма ближневосточно-исламского типа. »
— Sergej Karaganov, Nova epoko // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Daŭros remilitarismigo de la internaciaj rilatoj, eĉ armilkonkuro» « Продолжится ремилитаризация международных отношений, даже гонка вооружений. »
— Sergej Karaganov, Nova epoko // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Sendube fortiĝos konkurenco en ideologia sfero. Lukto en kies centro troviĝos demokratio kaj homaj rajtoj, neeviteble eĉ pli “geopolitikiĝos”. Tia atmosfero povos malhelpi al normala liberaligo de la socioj en la landoj de nova kapitalismo, interalie en Rusio, ĉar adeptoj de demokratiaj ŝanĝoj estos sub propaganda atako kiel “agentoj” de ŝtatoj-konkurantoj. Ripetiĝos historio de la Malvarma milito, kiam strikta premado de ekstere fortigadis poziciojn de reakciuloj kaj konservativuloj interne. » « Безусловно, усилится конкуренция в идеологической области. Борьба, в центре которой будут находиться вопросы демократии и прав человека, неизбежно будет еще более «геополитизироваться». Подобная атмосфера может помешать нормальной либерализации обществ в странах нового капитализма, в частности в России, поскольку приверженцы демократических изменений окажутся под пропагандистским ударом как «агенты» держав-конкурентов. Повторится история холодной войны, когда жесткое давление извне усиливало позиции реакционеров и консерваторов внутри. »
— Sergej Karaganov, Nova epoko // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Malvarma milito ne okazos, sed la mondo povos iĝi pli danĝera ol en ĝiaj jaroj. » « Холодной войны не будет, но мир может стать опасней, чем в ее годы. »
— Sergej Karaganov, Nova epoko // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Iuj ajn prognozoj de la evoluo de la monda ekonomio montras ke en prognozebla perspektivo nia lando ne sukcesos leviĝi super la nunaj proksimume 2,5% de la monda MEP. Kaj se rapideco de kresko estos rimarkinde malpli alta ol 8-11% jare, nia parto havos tendencon al malkresko. » « Любые прогнозы развития мировой экономики указывают на то, что в обозримой перспективе нашей стране не удастся подняться выше нынешних приблизительно 2,5% мирового ВНП. А если темпы прироста будут заметно меньше 8-11% в год, то наша доля будет иметь тенденцию к сокращению. »
— Sergej Karaganov, Nova epoko // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Rusio jam ne plu estas malgajninta lando, klopodanta restarigi siajn poziciojn. Venis tempo por ni denove rideti simple ĝentile, ne moke, labori por estonteco, esti gvidantoj en tiu laboro, ne nur korekti iamajn erarojn kaj ŝtopi la truojn. » « Россия уже не проигравшая страна, пытающаяся восстановить свои позиции. Нам пора начать вновь улыбаться просто вежливо, а не издевательски, работать на будущее, лидировать в этой работе, а не только исправлять прошлые ошибки и затыкать дыры. »
— Sergej Karaganov, Nova epoko // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Sed se politikaj konsideroj prokrastigos necesan modernigon de la ekonomio por periodo post 2008-2009, la afero limiĝos je propagandaj projektoj kaj novimperiisma retoriko, kaj oni malsukcesos altigi internacian konkurenckapablon de la rusia ekonomio kaj vivkvaliton de la loĝantaro. » « Но если политические соображения отодвинут необходимую модернизацию хозяйственной среды на период после 2008-2009 гг., то дело ограничится имиджевыми проектами и неоимперской риторикой, а международную конкурентоспособность российской экономики и качество жизни населения повысить не удастся. »
— Vladimir GutnikRusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Nuntempa internacia valuta sistemo funkcias ekde 1976. En ĝia bazo kuŝas variaj valutaj kurzoj kaj SRE-normo [Specialaj Rajtoj de Enspezo] (fakte — de usona dolaro). Transiro al tiu ĉi formato okazis en rigora formo. En aŭgusto 1971 la usona registaro rifuzis plenumi siajn sindevigojn pri konvertado de dolaroj al oro laŭ fiksita prezo. Fakte kialo de la krizo iĝis la fakto, ke Usono misuzis (speciale dum la Vjetnama milito) statuson de emisianto de la ĉefa internacia valuto. Plurjara troa emisiado de dolaroj kaŭzis malaltiĝon de ilia merkata kosto kompare al fiksita rilatumo, aprobita dum subskribo de la interkonsentoj de Bretton Woods en 1944. Ĝis 1970 formiĝis paralelaj oraj merkatoj kaj la ĉefaj landoj de Okcidenta Eŭropo estis preparantaj interkonsentitan forvendon de dolaroj, kiun ili tamen malsukcesis efektivigi. » « Нынешняя международная валютная система действует с 1976 г. В ее основу положены плавающие валютные курсы и стандарт СДР (фактически — доллара США). Переход к данному формату произошел в жесткой форме. В августе 1971 г. американское правительство отказалось выполнить обязательства по конвертированию долларов в золото по фиксированной цене. Фактической причиной кризиса стал тот факт, что Соединенные Штаты злоупотребляли (особенно в условиях войны во Вьетнаме) статусом эминента главной международной валюты. Многолетняя чрезмерная эмиссия долларов привела к отклонению вниз их рыночной стоимости от фиксированного соотношения, определенного при заключении Бреттон-Вудских соглашений 1944 г. К 1970 г. возникли параллельные рынки золота, а ведущие страны Западной Европы готовили согласованный сброс долларов, который им, однако, не удалось осуществить. »
— Olga Butorina, La mondaj financoj je 2020 // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« [...] valutaj merkatoj transformiĝis je giganta kaj memstara segmento de la monda ekonomio, funkcianta surbaze de propraj leĝoj [...] Nun taga cirkulado de la mondaj valutaj merkatoj 16-oble superas tagan MEP. Kaj parto de taga monda eksporto en la valutaj merkatoj konsistigas nur 1,3%. » « [...] валютные рынки превратились в гигантский и самостоятельный сегмент мировой экономики, действующий по собственным законам [...] Теперь ежедневный оборот мировых валютных рынков в 16 раз больше производимого в день мирового ВВП. А доля ежедневного мирового экспорта в объеме валютных рынков составляет всего 1,3%. »
— Olga Butorina, La mondaj financoj je 2020 // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Aĉetpova egaleco (AE), kiu signifas ke kontraŭ unu usona dolaro, eŭrobrita pundo en diversaj landoj oni povas aĉeti egalan nombron de varoj, praktike ne funkcias. En plej evoluintaj kaj bonstataj landoj kurzo de nacia valuto tradicie superas AE. En subevoluintaj landoj kaj landoj kun transira ekonomio ĝi estas je nivelo malpli alta ol AE, kaj foje konsistigas nur 20-30% de ĝi. » « Паритет покупательной способности (ППС), который означает, что на один доллар США, евро или фунт стерлингов в разных странах можно купить одинаковое количество товаров, практически не действует. В наиболее развитых и благополучных странах курс национальной валюты традиционно превышает ППС. В развивающихся странах и странах с переходной экономикой он держится на уровне ниже ППС, а иногда даже составляет от него всего 20-30%. »
— Olga Butorina, La mondaj financoj je 2020 // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Postulado pri valuto en la mondaj valutaj merkatoj — kaj sekve ĝia kurzo — plej grave dependas de ĝia kapablo plenumi funkcion de internacia mono, nome: servi kiel por eksterlandanoj kiel fidinda rimedo de akumulado, kostomezurilo kaj efika rimedo de riĉiĝo. » « Спрос на валюту на мировых валютных рынках — и, следовательно, ее курс — решающим образом зависит от ее способности выполнять функцию международных денег, а именно: служить для нерезидентов надежным средством накопления, мерой стоимости и эффективным средством обогащения. »
— Olga Butorina, La mondaj financoj je 2020 // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Monaj kaj ekonomiaj aŭtoritatoj de Rusio devas en plej mallonga tempo entrepreni ĉiujn rimedojn por definitiva elpremado de usona dolaro en interna cirkulado. » « Денежным и экономическим властям России следует в кратчайшие сроки принять все меры для окончательного вытеснения доллара США из внутреннего оборота. »
— Olga Butorina, La mondaj financoj je 2020 // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« En la mondo Rusio ne havas klare manifestiĝintajn malmaikojn — potencialajn agresantojn, cetere preskaŭ ne restis ankaŭ amikoj. Mankas bezono elĉerpadi sin per militarismigo, ĵetante por ĝi enormajn financajn kaj krudmaterialajn resursojn. » « В мире у России нет явно выраженных врагов — потенциальных агрессоров, правда, почти не осталось и друзей. Нет нужды изматывать себя милитаризацией, бросая на нее непомерные финансовые и сырьевые ресурсы. »
— Sergej Kortunov, Milita-politikaj cirkonstancoj // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Konflikta potencialo ĝenerale kreskas. Al la internacia komunumo estas trudataj— troigita signifo de la povofaktoro. Usono efektivigas persistan politikon de unupersona farado de tutmondaj strategiaj decidoj» « Конфликтный потенциал в целом растет. Международному сообществу навязывается гипертрофированное значение фактора силы. США проводят напористую политику по единоличному принятию глобальных стратегических решений. »
— Sergej Kortunov, Milita-politikaj cirkonstancoj // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Iniciitaj de Vaŝingtono armitaj konfliktoj en Irako kaj eksa Jugoslavio klare montris fantoman karakteron de esperoj pri internaciaj garantioj de sekureco, igis la aliajn ŝtatojn serĉi defendon de sia suvereneco en kreskigo de armitaj fortoj. Importadon de armiloj kreskigas ne nur malkaŝe kontraŭusonaj reĝimoj, sed ankaŭ tiuj, kiuj sen posedi propran armilindustrion armas sin por iu ajn kazo — Malajzio, Vjetnamio, Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj» « Инициированные Вашингтоном вооруженные конфликты в Ираке и бывшей Югославии наглядно продемонстрировали призрачность надежд на международные гарантии безопасности, заставили другие государства искать защиту суверенитета в наращивании вооруженных сил. Импорт вооружений наращивают не только откровенно антиамериканские режимы, но и те, кто, не имея собственной военной промышленности, вооружается на всякий случай — Малайзия, Вьетнам, ОАЭ. »
— Sergej Kortunov, Milita-politikaj cirkonstancoj // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Samtempe Usono mem estas gvidanto de armilkonkuro laŭ kvanta kaj kvalita kriterioj. Ne eblas eĉ paroli pri “postkurado de gvidanto”, ĉar proksimuma milita buĝeto de Usono konsistigas proksimume duonon de ĉiuj mondaj elspezoj por defendo» « Одновременно сами США выступают лидером гонки вооружений в количественном и качественном отношении. О «гонке за лидером» не может быть и речи, поскольку примерный военный бюджет Соединенных Штатов составляет примерно половину всех мировых расходов на оборону. »
— Sergej Kortunov, Milita-politikaj cirkonstancoj // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Speciale danĝera estas vastigo de NATO al Ukrainio, kio kreos arkon da mini-krizoj, inkluzive de provokitaj de loka loĝantaro, por longe forĵetos reen Ukrainion, kreos seriozajn problemojn por Rusio] kaj Eŭropo. Multaj en Rusio konsideros tian paŝon malkaŝa provoko, deklaro de nova “malvarma milito”. Vastigo de NATO al Ukrainio povos iĝi unu el la plej grandaj milita-politikaj defioj al Moskvo en la plej proksimaj 10 jaroj. » « Особенно опасно расширение НАТО на Украину, что создаст дугу мини-кризисов, в том числе спровоцированных местным населением, надолго отбросит назад Украину, создаст серьезные проблемы для России и Европы. Многие в России сочтут такой шаг откровенной провокацией, объявлением новой «холодной войны». Расширение НАТО на Украину может стать одним из крупнейших военно-политических вызовов Москве в ближайшие 10 лет. »
— Sergej Kortunov, Milita-politikaj cirkonstancoj // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Nesolviteco de la problemo de neagnoskitaj ŝtatoj povos provoki konfliktojn ĉirkaŭ ili (speciale en Kaŭkazio) jam dum proksimaj du-tri jaroj. » « Нерешенность проблемы непризнанных государств способна спровоцировать конфликты вокруг них (особенно на Кавказе) уже в течение ближайших двух-трех лет. »
— Sergej Kortunov, Milita-politikaj cirkonstancoj // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Ĉiuj vidas ekzemplojn de la “preskaŭ nukleaNord-Koreio kaj nenuklea Irako. En la unua kazo Usono preferis diplomatiajn rimedojn, en la dua ĝi uzis militan forton. Ne estas mirinde ke multaj landoj jam faris konkludojn kaj sekvas tiurilate la vojon de Nord-Koreio. La plej tra ekzemplo de la lasta tempo estas Irano» « Примеры «околоядерной» Северной Кореи и неядерного Ирака у всех на виду. В первом случае США предпочли дипломатические средства урегулирования, во втором — использовали военную силу. Неудивительно, что многие страны уже сделали выводы и идут в этом вопросе по пути КНДР. Самый яркий пример последнего времени — Иран. »
— Sergej Kortunov, Milita-politikaj cirkonstancoj // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Ĝis 2020 sur la mondomapo plej verŝajne aperos pliaj 3-6 nukleaj (almenaŭ fakte) potencoj. » « К 2020 г. на карте мира, скорее всего, появится еще 3-6 ядерных (во всяком случае де-факто) держав. »
— Sergej Kortunov, Milita-politikaj cirkonstancoj // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Post fiasko en Irako Usono plej verŝajne moderigos siajn tutmondajn ambiciojn kaj provos transiri al pli izolaciisma eksterpolitika kurso. Tamen ĝi apenaŭ sukcesos fermiĝi en propra teritorio» « После провала в Ираке США, по всей вероятности, умерят свои глобальные амбиции и попытаются перейти к более изоляционистскому внешнеполитическому курсу. Однако замкнуться на собственной территории им вряд ли удастся. »
— Sergej Kortunov, Milita-politikaj cirkonstancoj // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Se analizi motivojn, instigantajn ŝtatojn al posedo de amasdetruaj armiloj, videblas ke multaj el ili estas ligitaj al malnovaj regionaj konfliktoj, estiĝintaj surbaze de nacia aŭ etna malamikeco kaj teritoriaj pretendoj, kiuj havas profundajn historiajn radikojn [...] Nuklea armilo tie estas ne kialo, sed sekvo de konflikto. » « Ведь если проанализировать мотивы, подталкивающие государства к обладанию ОМУ, то многие из них связаны с давними региональными конфликтами, возникшими на основе национальной или этнической розни и территориальных притязаний, которые имеют глубокие исторические корни [...] Ядерное оружие там — не причина, а следствие конфликта. »
— Sergej Kortunov, Milita-politikaj cirkonstancoj // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« En formiĝanta situacio — por mallonga kaj por pli longa (20-25 jaroj) perspektivo — Rusio ne havas alian elekteblon krom resti pova nuklea potenco» « В складывающейся ситуации — как на краткосрочную, так и на более долгосрочную (20-25 лет) перспективу — у России не остается иного выбора, кроме как оставаться мощной ядерной державой. »
— Sergej Kortunov, Milita-politikaj cirkonstancoj // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« [...] ne indas ebligi eĉ farsan kontraŭstaron inter Rusio kaj la Okcidento, sen kiu simple ne eblas garantii regionan, nek tutmondan sekurecon, kaj do ankaŭ la nacian sekurecon de la lando. Des pli ke Rusio ne havas resursojn por tia kontraŭstaro. La nuna ekonomia kaj teknologia malforteco de la lando ekskludas “armilkonkuron” kun Usono, kies milita buĝeto dekoble superas la rusian. » « [...] нельзя допускать даже фарсовой конфронтации между Россией и Западом, без которого невозможно обеспечить ни региональной, ни глобальной безопасности, а следовательно, национальной безопасности страны. Тем более, что у России нет ресурсов на такую конфронтацию. Нынешняя экономическая и технологическая слабость страны исключает «гонку вооружений» с США, военный бюджет которых на порядок превышает отечественный. »
— Sergej Kortunov, Milita-politikaj cirkonstancoj // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Tamen troa ideologizado de la ekstera politiko de Usono (speciale dum regado de George W. Bush) kaŭzis rimarkindan malkreskon de politika influo de Usono kompare al la fino de la 1990-aj — komenco de la 2000-aj jaroj» « Однако избыточная идеологизация американской внешней политики (особенно при Дж. Буше-мл.) привела к заметному сокращению политического влияния США по сравнению с концом 1990 — началом 2000-х гг. »
— Dmitrij Suslov, Ĉu eblas regi la mondon? // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« [...] en Usono, Britio kaj landoj de Centra kaj Orienta Eŭropo ĉiam pli populara iĝas la ideo de “reunuiĝo” de la Okcidento sur kontraŭrusia kaj kontraŭĉina bazo. Estas supozate ke proklamo de nova tutmonda minaco al la okcidenta mondo — forme de “aŭtoritata kapitalismo” — kaj preteco de Usono kontraŭstari ĝin, restarigos politikan influon de Usono kaj moralan aŭtoritaton de Usono kiel la ĉefa defendanto de demokratio. Lukto kontraŭ “aŭtoritata kapitalismo” estas prezentata kiel projekto de la nova tutmonda misio de Usono, anstataŭanta fiaskintan projekton de demokratiigo de la “ampleksigita Proksima Oriento”. » « [...] в Соединенных Штатах, Великобритании и странах Центральной и Восточной Европы все большую популярность приобретает идея «воссоединения» Запада на антироссийской и антикитайской основе. Предполагается, что провозглашение новой глобальной угрозы для западного мира — «авторитарного капитализма» — и готовность США выступить против нее, восстановит политическое влияние Соединенных Штатов и моральный авторитет Америки как главного оплота демократии. Борьба с «авторитарным капитализмом» подается как проект новой глобальной миссии Америки, заменяющей провалившийся проект демократизации «расширенного Ближнего Востока». »
— Dmitrij Suslov, Ĉu eblas regi la mondon? // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Ekonomia modelo, ĉe kiu usona socio konsumas pli ol ĝi produktas kaj pagas sian konsumnivelon danke al eksteraj pruntoj, en longdaŭra perspektivo evidente estas kolapsonta. Laŭgrada malkresko de fido de mondaj financaj merkatoj al usona dolaro montras videblajn limojn de tiu ĉi modelo. » « Экономическая модель, при которой американское общество потребляет больше, чем производит и кредитует свой уровень потребления за счет внешних заимствований, в долгосрочной перспективе, видимо, несостоятельна. Постепенное снижение доверия мировых финансовых рынков к доллару США показывает зримые пределы данной модели. »
— Dmitrij Suslov, Ĉu eblas regi la mondon? // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« [bazaj ideoj de la ekstera politiko de Usono] 1. Demokratioj ne militas inter si. Disvastigo de demokratio estas rekte proporcia al stabiligo kaj malkresko de konfliktoj en la internacia sistemo.
2. Okcidenta demokratio estas universala valoro, interne propra al ĉiu socio, kaj neevitebla fina celo de evoluo de ĉiu socio. Pro tio misio de Usono estas iom “puŝi” apartajn landojn kaj sociojn al “ĝusta” kaj unueca por ĉiuj historia fluo.
3. Hegemonio de Usono estas la plej malmulte konflikta strukturo de la internacia sistemo, ĉar ĝi ekskludas konkurencon de “grandaj potencoj”. Sekureco kaj prospero de Usono estas neapartigeblaj de subtenado de la usona hegemonio en la mondo.
4. Hegemonio de Usono estas akceptebla por plejparto de la landoj de la mondo, ĉar tio estas “hegemonio de nova tipo”, bazita sur allogeco de usonaj valoroj, ekonomio kaj politika sistemo, ne sur teritoria ekspansio.
5. Subteni la hegemonion estas pli efike per erigado de potencialaj konkurantoj kaj ĉirkaŭantaj ilin regionoj, do per senpera reguligado de regionaj procezoj el Vaŝingtono, ne per delegado de reguligaj funkcioj al precipaj regionaj potencoj. »
 « [базовые идеи внешней политики США] 1. Демократии не воюют между собой. Распространение демократии прямо пропорциоально стабилизации и снижению конфликтности международной системы.
2. Западная демократия является универсальной ценностью, внутренне свойственной каждому социуму, и неизбежной конечной целью развития каждого общества. В этой связи миссия США должна заключаться в том, чтобы «подтолкнуть» отдельные страны и общества к «правильному» и единому для всех историческому течению.
3. Гегемония США является наименее конфликтной структурой международной системы, так как исключает соперничество между «великими державами». Безопасность и процветание Америки неотделимы от поддержания американской гегемонии в мире.
4. Гегемония США приемлема для большинства стран мира, так как представляет собой «гегемонию нового типа», основанную на привлекательности американских ценностей, экономики и политической системы, а не на территориальном захвате.
5. Поддерживать гегемонию эффективнее всего через измельчение потенциальных соперников и окружающих их регионов и, соответственно, через непосредственное регулирование региональных процессов из Вашингтона, а не через делегирование регулирующих функций ведущим региональным державам. »
— Dmitrij Suslov, Ĉu eblas regi la mondon? // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Malmulte probablas ankaŭ ke Usono superos dominadon de ideologiaj kliŝoj en la ekstera politiko, malgraŭ malproduktiveco de ilia praktika aplikado. Tiuj ĉi kliŝoj okupas tiom fortan pozicion en la usona politika pensado, ke provo forlasi ilian kadron kaŭzas marĝenigon de ĉiu entrepreninta ĝin. Kritiko de la ekstera politiko de administracio de George W. Bush fare de demokratoj estas bazita sur la samaj dogmoj je ne malpli alta grado ol ekzemple ideologio de novkonservativuloj. La diskuto okazas ne pri tio kiom tiuj ĉi ideologiaj asertoj kongruas al realo, sed pri kiel efektivigi ilin. La sola proponata hodiaŭ en Usono nemarĝena eksterpolitika alternativo estas “malpezigita” variaĵo de strategio de George W. Bush — kun laŭsence senŝanĝa, sed iom “maldensigita” enhavo. » « Маловероятны также перспективы преодоления Соединенными Штатами доминирования идеологических штампов во внешней политике, несмотря на контрпродуктивность применения их на практике. Эти штампы занимают настолько прочное положение в американской политической мысли, что попытка выйти за их рамки приводит к маргинализации любого, кто ее предпринимает. Критика внешней политики администрации Дж. Буша со стороны демократов основана на этих же догмах в не меньшей степени, чем, например, идеология неоконсерваторов. Дискуссия ведется не вокруг того, насколько эти идеологические положения соответствуют реальности, а как их воплощать в жизнь. Единственная предлагаемая на сегодняшний день в США немаргинальная внешнеполитическая альтернатива представляет собой «облегченный» вариант стратегии Дж. Буша — с неизменным по сути, но «разбавленным» содержанием. »
— Dmitrij Suslov, Ĉu eblas regi la mondon? // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Estos entreprenataj klopodoj aldoni al NATO funkciojn de “tutmonda unio de demokratioj”. » « Будут предприниматься усилия придать НАТО функции «глобального союза демократий». »
— Dmitrij Suslov, Ĉu eblas regi la mondon? // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Nafto estas energifonto de la tutmonda signifo, gaso ĉefe de tiu regiona kaj karbo — de loka. » « Нефть выступает энергоносителем общемирового значения, газ в основном регионального, уголь — локального. »
— Vagif Gusejnov, Aleksej Denisov, A. V. Gonĉarenko, Rusio kaj la energoresursoj de la mondo // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« La ĉefa komponanto de la monda minado kun tempopaso neeviteble iĝos amasiĝoj de natura bitumo, laŭ sia grandeco superantaj tradiciajn hidrokarbonajn minejojn. Ili troviĝas plejparte en Nordameriko, kie ili koncentriĝas je tavoloj de bitumaj skistoj en Usono kaj naftaj grejsoj en Kanado» « Основной составляющей мировой добычи со временем неизбежно станут скопления природного битума, по размеру запасов превышающие традиционные углеводородные месторождения. Находятся они преимущественно в Северной Америке, где содержатся в пластах битумных сланцев в США и нефтеносных песчаников в Канаде. »
— Vagif Gusejnov, Aleksej Denisov, A. V. Gonĉarenko, Rusio kaj la energoresursoj de la mondo // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« En Usono eblos revolucia rekonstruo de la energia sistemo, postulanta tamen plurmiliardajn investojn je minado de kanadaj naftaj grejsoj kaj je profundmaraj projektoj en kontinenta breto de la Meksika golfo. Minado de malfacile minebla nafto el naftogrejsoj estas profita jam ĉe la prezo je 40 dolaroj kontraŭ barelo. Konsiderante aktualan konjunkturon de la merkato, tiu ĉi sfero jam en la plej proksima tempo iĝos unu el prioritatoj de la usonaj naftaj korporacioj» « В США возможна революционная перестройка энергосистемы, требующая, однако, многомиллиардных вложений в разработку канадских нефтеносных песчаников и глубоководных проектов на шельфе Мексиканского залива. Добыча трудноизвлекаемой нефти из нефтеносных песков рентабельна уже при цене нефти от 40 долл. за баррель. С учетом текущей конъюнктуры рынка данное направление уже в ближайшее время станет одним из приоритетов американских нефтяных корпораций. »
— Vagif Gusejnov, Aleksej Denisov, A. V. Gonĉarenko, Rusio kaj la energoresursoj de la mondo // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Rusio havas unikan ŝancon kreskigi sian parton en la monda nuklea enegetiko. Sed fenestro de eblecoj estas malgranda — 10-20 jaroj. » « У России есть уникальный шанс увеличить свою долю в мировой атомной энергетике. Но окно возможностей невелико — 10-20 лет. »
— Vagif Gusejnov, Aleksej Denisov, A. V. Gonĉarenko, Rusio kaj la energoresursoj de la mondo // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« [...] celkonscia politiko de landoj-konsumantoj (unuavice de Usono) pri altigo de kreditaj procentaĵoj. Rezulte de tio granda nombro de investantoj foriras de krudmateriala merkato, kio reduktas eblecojn de spekulacia kresko de prezoj je hidrokarbonoj» « [...] целенаправленная политика стран-потребителей (в первую очередь США) по повышению процентных ставок. В результате значительное число инвесторов уходит с сырьевого рынка, что сужает возможности спекулятивного роста цен на углеводороды. »
— Vagif Gusejnov, Aleksej Denisov, A. V. Gonĉarenko, Rusio kaj la energoresursoj de la mondo // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« [...] Irano kun siaj rezervoj estas precipa ŝlosilo al energia sendependeco de Eŭropa Unio disde Rusio» « [...] Иран с его запасами — основной ключ к энергетической независимости Европейского Союза от России. »
— Vagif Gusejnov, Aleksej Denisov, A. V. Gonĉarenko, Rusio kaj la energoresursoj de la mondo // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Por mezlonga perspektivo la plej serioza estas postrestado de Rusio je teknologioj, ligitaj al produktado kaj transportado de likva natura gaso. Nun en likva formo al la internacia merkato venas ĉirkaŭ kvarono de la tuta eksportata gaso, merkato de LNG kreskas rapidege. Ne eblas ekskludi ke en 2017 LNG iĝos rekta konkuranto de la tubara gaso. » « На среднесрочную перспективу наиболее серьезным является отставание России в технологиях, связанных с производством и транспортировкой сжиженного природного газа. К настоящему времени в сжиженной форме на международный рынок поступает около четверти всего экспортируемого газа, рынок СПГ растет стремительными темпами. Не исключено, что к 2017 г. СПГ станет прямым конкурентом трубопроводному газу. »
— Vagif Gusejnov, Aleksej Denisov, A. V. Gonĉarenko, Rusio kaj la energoresursoj de la mondo // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Historia sperto atestas ke dum industriigo kaj postkura evoluo la ŝtata politiko koncentriĝas je subtenado de plej gravaj strukturoformantaj entreprenoj. Ili samtempe kreas postuladon je industriaj varoj kaj ilian proponon [...] Post la fino de la transiro al nova teknologia formacio, rolon de nukleo de efika ekonomia evoluo ekludis ne plej grandaj strukturoformantaj entreprenoj, sed aglomeraĵoj de kompanioj, kapablaj al rapida adaptiĝo kaj noviga evoluo. » « Исторический опыт свидетельствует о том, что в период индустриализации и догоняющего развития государственная политика фокусируется на поддержке крупнейших структурообразующих предприятий. Они одновременно создают и спрос на промышленные товары, и их предложение [...] После завершения перехода к новому технологическому укладу роль ядра эффективного экономического развития стали играть не крупнейшие структурообразующие предприятия, а кластеры компаний, способные к быстрой адаптации и инновационному развитию. »
— Vladimir Arsentjeviĉ Rubanov, Novaj teknologioj // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Fine de la 1970-aj jaroj al Sovetunio apartenis ĝis duono de la mondaj malkovroj kaj inventoj» « К концу 1970-х гг. на долю СССР приходилось до половины мировых открытий и изобретений. »
— Vladimir Arsentjeviĉ Rubanov, Novaj teknologioj // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Analizo de scienca-teknika potencialo montras ke el 50 bazaj teknologioj, surbaze de kiuj vivas kaj evoluas la mondo, Sovetunio estis gvidanta laŭ 32 pozicioj, dum Rusio hodiaŭ reale posedas nur ok. » « Анализ научно-технического потенциала показывает, что из 50 базовых технологий, на которых живет и развивается мир, СССР лидировал по 32 позициям, в то время как Россия сегодня реально обладает лишь восемью. »
— Vladimir Arsentjeviĉ Rubanov, Novaj teknologioj // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« En informa revolucio precipan rolon ludis kontraktoj kaj teknologiaj iniciatoj de Pentagono. La plej grandaj merkatoj por altteknologia industrio de Usono plu restas militaj kontraktoj kaj kosmaj programoj. Altteknologiaj kompanioj kaj novigantoj de Silicia Valo ne postvivus sen senavara financado kaj protektitaj merkatoj de la usona registaro» « В информационной революции решающую роль сыграли контракты и технологические инициативы Пентагона. Самыми масштабными рынками для высокотехнологичной промышленности Соединенных Штатов остаются военные контракты и космические программы. Высокотехнологичные компании и новаторы Силиконовой долины не выжили бы без щедрого финансирования и защищенных рынков американского правительства. »
— Vladimir Arsentjeviĉ Rubanov, Novaj teknologioj // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« En formiĝintaj kondiĉoj Rusio kapablas esti teknologia partnero por tiaj mondaj industriaj centroj kiel Ĉinio kaj landoj de Sud-Orienta Azio. Evoluigante aplikan sciencon kaj realigante en Ĉinio siajn teknologiojn, Rusio povus ekiri la vojon de transformiĝo je unu el la mondaj scienca-teknikaj centroj. Vendante modernajn teknologiojn al la industria centro — Ĉinio, Rusio enigus ilin ne nur je merkato de tiu ĉi lando, sed ankaŭ je tiu monda. » « В сложившихся условиях Россия в состоянии выступать в качестве технологического партнера для таких мировых индустриальных центров, как Китай и страны ЮВА. Развивая прикладную науку и реализуя в КНР свои технологии, Россия могла бы стать на путь превращения в один из мировых научно-технических центров. Продавая современные технологии промышленному центру — Китаю, Россия вывела бы их не только на рынок этой страны, но и на мировой. »
— Vladimir Arsentjeviĉ Rubanov, Novaj teknologioj // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Dum la tuta 19-a jarcento nombro de la homoj sur la Tero kreskis je preskaŭ 70% dume dum nur la unua duono de la 20-a jarcento, malgraŭ du sangoverŝaj mondmilitoj, ĝi kreskis pli ol 1,5-oble, kaj dum la tuta 20-a jarcento ĝi kreskis 3,7-oble. Rapideco de kresko de la monda loĝantaro atingis maksimumon en la 1960-aj jaroj, dum la lastaj tri jardekoj de la 20-a jarcento ĝi estis laŭgrade malaltiĝanta kaj tiu malaltiĝo daŭras. Tamen en la unua duono de la 21-a jarcento sur la Tero vivos proksimume 5-7-oble pli da homoj ol komence de la 20-a jarcento. » « За все XIX столетие число людей на Земле увеличилось почти на 70%, тогда как только за первую половину ХХ в., несмотря на две кровопролитные мировые войны, оно выросло более чем в полтора раза, а за все ХХ столетия увеличилось в 3,7 раза. Темпы роста мирового населения достигли максимума в 1960-е гг., в последние три десятилетия ХХ в. они постепенно снижались, и это снижение продолжается. Тем не менее в середине XXI столетия на Земле будет жить примерно в 5-7 раз больше людей, чем в начале ХХ. »
— Anatolij Viŝnevskij, Demografia situacio // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Strategio de reduktiĝo de bezonoj aspektas oble pli pravigebla koncerne la riĉaj evoluintaj landoj. » « Стратегия сокращения потребностей кажется намного более оправданной применительно к богатым развитым странам. »
— Anatolij Viŝnevskij, Demografia situacio // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Nun 70% de la mondaj resursoj de subteraj kaj riveraj akvoj estas uzataj por irigacio» « Сейчас 70% мировых ресурсов подземных и речных вод используется на орошение. »
— Anatolij Viŝnevskij, Demografia situacio // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Dum lastaj jardekoj rapida kresko de produktado de porkaĵo kaj birdaĵo forpuŝis de la unua al la tria loko produktadon de bovaĵo (produktado de 1 kg da bovaĵo postulas proksimume 7 kg da greno, porkaĵo — ĉirkaŭ 4 kg, birdaĵo — 2 kg), kio ebligis produkti oble pli da birdaĵo ĉe la samaj furaĝaj resursoj. » « За последние десятилетия быстрое наращивание производства свинины и мяса птицы значительно оттеснило с первого на третье место производство говядины (производство 1 кг говядины требует примерно 7 кг зерна, свинины — около 4, птицы — 2), что позволило производить намного больше мяса при тех же кормовых ресурсах. »
— Anatolij Viŝnevskij, Demografia situacio // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Ĉe ĝenerala grandega kresko de energikonsumado, parto de renovigeblaj fontoj dum la 20-a jarcento malkreskis de 42% ĝis 19%. » « При общем огромном росте потребления энергии, доля возобновляемых источников за ХХ в. сократилась с 42 до 19%. »
— Anatolij Viŝnevskij, Demografia situacio // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Historia paradokso konsistas en tio, ke en landoj de postkuranta modernigo, la profunda bazo de leviĝo de tradiciismo kutime estas modernigaj streboj. » « Парадокс истории состоит в том, что в странах догоняющей модернизации глубинной основой подъема традиционализма, как правило, служат модернистские устремления. »
— Anatolij Viŝnevskij, Demografia situacio // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« [...] ekde la mezo ĝis la fino de la 20-a jarcento naskindico en malpli evoluintaj regionoj de la mondo preskaŭ duoniĝis. » « [...] с середины до конца ХХ в. рождаемость в менее развитых регионах мира снизилась практически вдвое. »
— Anatolij Viŝnevskij, Demografia situacio // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Inter 1820 kaj 1940 el Eŭropo trans la oceanon elmigris pli ol 60 milionoj da homoj» « Между 1820 и 1940 гг. из Европы за океан выехало более 60 миллионов человек. »
— Anatolij Viŝnevskij, Demografia situacio // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Dum nuraj 30 jaroj inter 1960 kaj 1990 de la “Sudo” al la “Nordo” translokiĝis ĉirkaŭ 60 milionoj da homoj (proksimume samnombre kiel iam elmigris el Eŭropo trans la oceanon dum 120 jaroj) kaj tiu fluo ne ĉesas, nek reduktiĝas [...] Averaĝa jara saldo de la migrada interŝanĝo de la evoluintaj landoj kaj la subevoluintaj profite al la evoluintaj konsistigis en 2000-2005 2,6 milionojn da homoj jare aŭ 2,2%. Laŭ meza varianto de la prognozo de UN, kiel ni opinias malaltigita, ĉar ĝi supozigas reduktiĝon de la alfluo de la enmigrintoj al la evoluintaj landoj post 2010, dum la unua duono de la 21-a jarcento al tiuj ĉi landoj translokiĝos pliaj 120 milionoj da homoj el la subevoluintaj landoj. » « Только за 30 лет между 1960 и 1990 гг. с «Юга» на «Север» переместилось около 60 млн человек (примерно столько же, сколько в свое время выехало из Европы за океан за 120 лет) и этот поток не прекращается и не сокращается [...] Среднегодовое сальдо миграционного обмена развитых стран с развивающимися в пользу развитых составило в 2000-2005 гг. 2,6 миллиона человек в год, или 2,2%. Согласно среднему варианту прогноза ООН, как нам представляется, заниженному, поскольку он предполагает сокращение притока мигрантов в развитые страны после 2010 г., за первую половину XXI в. в эти страны переместится еще 120 млн человек из развивающегося мира. »
— Anatolij Viŝnevskij, Demografia situacio // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Laŭ haveblaj prognozoj, jam meze de la [21-a] jarcento blankula nehispanlingva loĝantaro de Usono ĉesos esti plimulto en tiu ĉi lando, en multaj eŭropaj landoj parto de enmigrintoj kaj iliaj posteuloj superos 25% kaj eĉ 30% kaj plu kreskos. » « По имеющимся прогнозам, уже к середине столетия белое неиспаноязычное население США перестанет быть большинством в этой стране, во многих европейских странах доля мигрантов и их потомков превысит 25% и даже 30% и будет продолжать нарастать. »
— Anatolij Viŝnevskij, Demografia situacio // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Inter 1995 kaj 2005, laŭ taksoj de ekspertoj, verŝajne malaltigitaj, totala sumo de ĝiroj sendataj al la subevoluintaj landoj, kreskis de 58 ĝis 167 miliardoj da dolaroj kaj grave superis kvanton de la tuta internacia helpo al la subevoluintaj landoj. » « Между 1995 и 2005 гг., по оценкам экспертов, вероятно, заниженным, общая сумма денежных переводов, направляемых в развивающиеся страны, увеличилась с 58 до 167 млрд долларов и существенно превысила объем всей международной помощи развивающимся странам. »
— Anatolij Viŝnevskij, Demografia situacio // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Bezono de la evoluintaj landoj je importataj laborforto, speciale se ĝi servas kiel struktura aldonaĵo al la jamaj laborresursoj, estas limigitaj dum potenciala propono de la subevoluintaj landoj estas praktike senlima. » « Потребности развитых стран в привозной рабочей силе, особенно если она служит структурным дополнением к уже имеющимся трудовым ресурсам, ограничена, тогда как потенциальное предложение развивающихся стран практически безгранично. »
— Anatolij Viŝnevskij, Demografia situacio // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Se Rusio interesiĝas pri kreado de la “tria norda centro”, ĝi devas strebi al kreado de pli granda supernacia interŝtata komunumo, siaspeca analogo de Eŭropa Unio [...] Konsiderante nuntempajn demografian kaj ekonomian situaciojn de Rusio, la plej natura kaj profita estus komenci ekde kreado de la unueca labormerkato de la landoj de la Komunumo de Sendependaj Ŝtatoj [...] Tamen demografia potencialo eĉ de ĉiuj landoj de KSŜ kalkulitaj kune ankaŭ estas ne tre granda. Loĝantaro de multaj el ili estos malkreskanta — krom Rusio tio estas ankaŭ Armenio, Belorusio, Kartvelio, Moldavio kaj Ukrainio. Do estos malkreskanta ankaŭ totala loĝantaro de la regiono, ĉiam pli postrestante de la loĝantaro de Eŭropa Unio kaj Usono» « Если Россия заинтересована в создании «третьего северного центра», то она должна стремиться к созданию более крупного наднационального межгосударственного сообщества, чего-то вроде аналога Европейского союза [...] Учитывая нынешнюю демографическую и экономическую ситуацию России, самым естественным и выгодным было бы начать с создания единого рынка труда стран СНГ [...] Однако демографический потенциал даже всех стран СНГ, взятых вместе, также не очень велик. Население многих из них будет сокращаться — помимо России, это Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина. Соответственно сокращаться будет и общее население региона, все более отставая от населения Европейского союза и США. »
— Anatolij Viŝnevskij, Demografia situacio // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« [...] Rusio devos entrepreni paŝojn por kreskigo de propra demografia potencialo, sekvante tri ĉefajn direktojn: altigo de naskindico, malaltigo de mortindico, allogo de enmigrintoj. Sed necesas sin gardi de utopiaj esperoj ke sukceso de la unuaj du rimedoj senigos Rusion de bezono je grandskala enmigrado. Ĉiuj haveblaj prognozoj montras ke ne estas tiel kaj ke serioza demografia leviĝo eblos nur danke al akcepto de grandskalaj enmigraj fluoj, ĉe tio grandparte el ekster la Komunumo de Sendependaj Ŝtatoj. Por tio necesas energie kreskigi eblecojn de integrado de la enmigrintoj je la rusia socio, sed ĝis 2020 kalkuli pri tio apenaŭ eblas. » « [...] России придется принимать меры по наращиванию собственного демографического потенциала, двигаясь по трем главным направлениям: повышение рождаемости, снижение смертности, привлечение иммигрантов. Но следует остерегаться утопических надежд на то, что успех на первых двух направлениях избавит Россию от необходимости крупномасштабной иммиграции. Все имеющиеся прогнозы показывают, что это не так, и серьезный демографический подъем возможен только за счет приема масштабных миграционных потоков, и притом в значительной мере из-за пределов СНГ. Для этого надо энергично наращивать возможности интеграции мигрантов в российский социум, но до 2020 г. рассчитывать на это особенно не приходится. »
— Anatolij Viŝnevskij, Demografia situacio // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« [...] areo de la plugeblaj teroj pokape al la monda loĝantaro ĝis 2050 reduktiĝos ĝis 0,08 hektaroj. En Rusio ja en 2020 estos 1,14 hektaroj de la plugeblaj teroj pokape. » « [...] размер пахотных земель на душу мирового населения к 2050 г. сократится до 0,08 га. В России же в 2050 г. на душу населения будет приходиться 1,14 га пахотных земель. »
— Anatolij Viŝnevskij, Demografia situacio // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Sekve de la homa agado sur la Tero degradis ĉirkaŭ 2000 milionoj da hektaroj, kio estas proksimume 15% de la tera surfaco (pli ol Usono kaj Meksiko kune). » « Вследствие деятельности человека на Земле деградировало около 2000 млн га почв, что приблизительно составляет 15% от поверхности суши планеты (больше площади США и Мексики, вместе взятых). »
— Aleksandr Sveĉnikov, Ekologia situacio // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Dezerto Saharo avancas al la Sudo kun rapideco 1-2 km jare. De 1970 ĝis 1990 dezertoj okupis areojn je proksimume 120 milionoj da hektaroj, kio superas areon de ĉiuj plugataj teroj de Ĉinio. Dum tiuj ĉi du jardekoj kamparanoj de la mondo perdis ĉirkaŭ 480 miliardoj da tunoj da firma grundotavolo, kio proksimume egalas al ĉiuj plugeblaj teroj de Barato. Laŭ opinio de fakuloj, procezo de dezertiĝado trafis de triono ĝis duono de la tera surfacco, de ĝi suferas ĉiu sesa aŭ eĉ ĉiu tria loĝanto de la Tero» « Пустыня Сахара наступает на Юг со скоростью 1-2 км в год. С 1970 по 1990 гг. пустыни распространились на площадь, равную примерно 120 млн га, что больше площади всех обрабатываемых земель Китая. В течение этих двух десятилетий крестьянские хозяйства в мире потеряли около 480 млрд т твердого слоя почв, что приблизительно эквивалентно всем пахотным угодьям Индии. По мнению специалистов, процессом опустынивания затронуто от одной трети до половины поверхности суши, от него страдает каждый шестой или даже каждый третий житель Земли. »
— Aleksandr Sveĉnikov, Ekologia situacio // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« En Azio proksimume 82% de la potencialaj plugeblaj teroj estas uzataj. Grandaj rezervoj haveblas en Latinameriko, tamen tio estas plejparte malmulte fruktodonaj grundoj, maltaŭgaj por la ĉefaj kulturoj aŭ teroj okupitaj de tropikaj arbaroj de Amazono, kiujn necesas ne ekstermi, sed protekti. » « В Азии примерно 82% потенциальной пашни находится в использовании. Большие запасы имеются в Латинской Америке, однако в основном это малоплодородная почва, не пригодная для главных культур, или же земли, занятые тропическими лесами вдоль Амазонки, которые необходимо защищать, а не уничтожать. »
— Aleksandr Sveĉnikov, Ekologia situacio // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« El totala areo de la arbaroj 17% troviĝas en Afriko, 19% — en Azio kaj Pacifiko, 27% — en Eŭropo, 12% — en Nordameriko, 25% — en Latinameriko kaj landoj de Karibio. Tutmonde tropikaj arbaroj okupas ĉirkaŭ 47%, subtropikaj — 9%, arbaroj de modera klimato — 11% kaj borealaj — 33%. » « Из общей площади лесов 17% находятся в Африке, 19% — в Азии и Тихоокеанском регионе, 27% — в Европе, 12% — в Северной Америке, 25% приходится на Латинскую Америку и страны Карибского бассейна. В глобальном масштабе на долю тропических приходится около 47% лесного массива, субтропических — 9%, лесов умеренного пояса — 11% и бореальных — 33%. »
— Aleksandr Sveĉnikov, Ekologia situacio // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Suma nombro de la specioj sur la Tero estas 14 milionoj. Ĝis nun sciencistoj difinis proksimume 1,75 milionojn da specioj. » « Общее количество видов на Земле составляет 14 миллионов. К настоящему времени учеными определено примерно 1,75 млн видов. »
— Aleksandr Sveĉnikov, Ekologia situacio // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Totala kvanto de la akvo en la Tero estas proksimume 1 400 milionoj da kubaj metroj, el kiuj nur 2,5%, do ĉirkaŭ 35 milionoj da kubaj metroj, estas dolĉa akvo [...] Ekspluatebla parto de tiuj ĉi resursoj estas nur ĉirkaŭ 200 mil kubaj metroj — malpli ol 1% de ĉiuj rezervoj de dolĉa akvo kaj nur 0,01% de la tuta akvo en la Tero. Grava parto de ili troviĝas for de setlejoj, kio eĉ pli akrigas problemojn de akvoprovizado. Ĉirkaŭ 2 miliardoj da homoj, do proksimume triono de la monda loĝantaro, dependas de resursoj de subteraj akvoj, kies jara akvokonsumado konsistigas 20% de la tutmonda konsumado de dolĉa akvo (600-700 kubaj metroj). » « Общий объем воды на Земле составляет примерно 1 400 млн куб. м, из которых лишь 2,5%, то есть около 35 млн куб. м, приходится на пресную воду [...] Эксплуатационная часть этих ресурсов составляет лишь около 200 тыс. куб. м — менее 1% всех запасов пресной воды и лишь 0,01% всей воды на Земле. Значительная их доля размещена вдали от населенных территорий, что еще более обостряет проблемы водопотребления. Около 2 млрд человек, то есть примерно треть населения мира, зависят от ресурсов подземных вод, ежегодный водозабор которых составляет 20% от общемирового потребления пресной питьевой воды (600-700 куб. км). »
— Aleksandr Sveĉnikov, Ekologia situacio // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Rusio estas la sola granda forstopotenco, en kiu areo de arbaroj ne reduktiĝas, sed kreskas. » « Россия — единственная крупная лесопромышленная держава, в которой площади под лесами не уменьшаются, а растут. »
— Aleksandr Sveĉnikov, Ekologia situacio // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Laŭ granda nombro de tutmondaj indicoj Rusio apartenas al ekologie bonfartaj landoj de la mondo, ĝi estas la plej granda ekologia potenco» « По широкому кругу планетарных показателей Россия относится к числу экологически благополучных стран планеты, является крупнейшей экологической державой. »
— Aleksandr Sveĉnikov, Ekologia situacio // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Decida faktoro je formiĝo de fluoj de nutraĵoj en la monda merkato iĝas akvomanko» « Решающим обстоятельством для формирования потоков сельскохозяйственной продукции на мировом рынке становится дефицит воды. »
— Aleksandr Sveĉnikov, Ekologia situacio // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Tamen klopodoj kreskigi vendadon de troa akvo supozigas konsideron de pluraj cirkonstancoj. Inter ili grava estas ke elspezoj por transportado de akvo por industria, hejma-trinka kaj agrikultura uzado (en kubaj metroj) spertas drastan salton post transiro de limoj de baseno. Saltoforma kresko de transportaj elspezoj estas la ĉefa kialo de tio, ke akvon ne eblas vendi same kiel nafton. Necesas konsideri ke merkato de akvopostulegaj produktoj estas nome merkato de produktoj, ne de krudmaterialoj» « Однако осуществление мероприятий по расширению торговли излишками воды предполагает учет ряда обстоятельств. Важным из них является то, что затраты на транспортировку воды в масштабах ее промышленного, хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного применения (в куб. км) претерпевают резкий скачок при пересечении границ бассейна. Скачкообразный рост транспортных затрат является главной причиной того, что водой нельзя торговать так, как нефтью. Надо принимать во внимание, что рынок водоемкой продукции является именно рынком продукции, а не сырья. »
— Aleksandr Sveĉnikov, Ekologia situacio // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« En pli fora perspektivo — post reunuiĝo kun Tajvano — estas probabla transiro al la ekzistinta ĝis establo de Ĉina Popola Respubliko dupartia sistemo de la Komunista Partio kaj Kuonmintango, kiu konvenas ankaŭ por integrado — kadre de strategio de kreado de la “Granda Ĉinio” — samtempe de kvar politika-juraj sistemoj de Ĉinio, Tajvano, Honkongo kaj Makao» « В более далекой перспективе — после объединения с Тайванем — вероятен переход к существовавшей до провозглашения КНР двухпартийной системе Компартии и Гоминьдана, которая подходит и для интегрирования — в рамках стратегии создания «Большого Китая» — сразу четырех политико-правовых систем Китая, Тайваня, Гонконга и Макао. »
— Vasilij Miĥejev, Orienta Azio kaj strategio de evoluo de Rusio // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Distanciĝo de Usono de la aliaj ŝtatoj estas plej sentebla en milita-strategia sfero. Milita buĝeto konsistigas 40% de la mondaj elspezoj por defendo kaj superas sumajn elspezojn de la sekvaj 10 landoj. Al Usono, ĝiaj aliancanoj kaj proksimaj partneroj apartenas pli ol tri kvaronoj de la mondaj elspezoj por defendo. 12 aviadilŝipaj grupoj de la Usona Mararmeo regas la ĉefajn marajn itinerojn. Usono disponas je pli ol 700 militbazoj tra la tuta mondo. Laŭ teknika ekipaĵaro de la armitaj fortoj kaj novaj tipoj de armiloj Usono avancas la aliajn landojn je minimume unu kaj duono ĝis du jardekoj. » « Отрыв Соединенных Штатов от других государств наиболее ощутим в военно-стратегической сфере. Военный бюджет составляет 40% мировых расходов на оборону и превышает суммарные затраты следующих за ним 10 стран. На долю Америки, ее союзников и близких партнеров приходится более трех четвертей мировых затрат на оборону. 12 авианосных групп ВМС США контролируют главные морские маршруты. Соединенные Штаты располагают более 700 военных баз по всему миру. По техническому оснащению вооруженных сил и новым видам вооружений Америка опережает остальные страны как минимум на полтора-два десятилетия. »
— Dmitrij Suslov, Rolo de Usono hodiaŭ kaj morgaŭ // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Ekonomio de Usono ankaŭ ne havas egalulojn en la mondo. MEP konsistigas ĉirkaŭ 20% de tiu tutmonda, ĉe tio al Usono apartenas 41% de la produktado de la altteknologiaj produktoj» « Экономика Соединенных Штатов также не имеет равных в мире. ВВП составляет около 20% от общемирового, при этом на долю США приходится 41% производства высокотехнологической продукции. »
— Dmitrij Suslov, Rolo de Usono hodiaŭ kaj morgaŭ // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Масштабы возможного экономического кризиса в Соединенных Штатах не стоит переоценивать. В 1946 г. бюджетный дефицит составлял 121% от объема ВВП, что не мешало Америке обладать экономической гегемонией в мире. В дестабилизации финансовой системы США не заинтересованы и другие страны: ущерб им в силу масштабов экономики будет больше, чем американцам. » « Масштабы возможного экономического кризиса в Соединенных Штатах не стоит переоценивать. В 1946 г. бюджетный дефицит составлял 121% от объема ВВП, что не мешало Америке обладать экономической гегемонией в мире. В дестабилизации финансовой системы США не заинтересованы и другие страны: ущерб им в силу масштабов экономики будет больше, чем американцам. »
— Dmitrij Suslov, Rolo de Usono hodiaŭ kaj morgaŭ // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« En lastaj jaroj influo de Vaŝingtono sur siajn tradiciajn aliancanojn en Azia-Pacifika regiono estis malkreskanta. Escepte de Japanio kaj Aŭstralio ŝtatoj de la regiono strebas manovri inter Usono kaj Ĉinio, foje proksimiĝante al la lasta. La ŝtatoj de la regiono traktas ekonomian kreskon de Ĉinio kiel eblecon de evoluigo de propraj ekonomioj» « В последние годы влияние Вашингтона на его традиционных союзников в АТР снижалось. За исключением Японии и Австралии, государства региона стремятся лавировать между Соединенными Штатами и Китаем, подчас больше тяготея к последнему. Государства региона рассматривают экономический рост КНР как возможность развития собственных экономик. »
— Dmitrij Suslov, Rolo de Usono hodiaŭ kaj morgaŭ // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Rilate la postsovetian areon Usono realigas kurson, direktitan je ĝia politika eriĝo kaj engaĝo je la usona sistemo de aliancoj. La ĉefa celo estas preventi reintegriĝon de la postsovetia areo aŭ de ĝiaj grandaj partoj subestre de Rusio, ĉu en la ekonomia aŭ sekureca sferoj. » « В отношении постсоветского пространства США проводят курс, направленный на его политическое раздробление и вовлечение в американскую систему союзов. Главная цель — предотвращение реинтеграции пространства бывшего СССР или его существенных частей под началом России как в экономическом плане, так и в сфере безопасности. »
— Dmitrij Suslov, Rolo de Usono hodiaŭ kaj morgaŭ // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« La ĉefa tendenco en rilatoj de Rusio kaj Usono estas ilia malboniĝo. » « Главной тенденцией отношений Россия — США является их ухудшение. »
— Dmitrij Suslov, Rolo de Usono hodiaŭ kaj morgaŭ // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Fine, grandajn timojn elvokas oftiĝintaj alvokoj intence provoki kontraŭstaron kun Rusio kaj tiel uzi ĝin kiel “birdotimigilon” por Eŭropo kaj ilon por restarigo de usona influo. Adeptoj de tiuj ĉi ideo sin bazas je tio ke Rusio, malsame ol Ĉinio kaj Barato, ne estas fortiĝanta povocentro (do la kontraŭstaro kun ĝi ne damaĝos grave interesojn de Usono), kaj ke serioza ekonomia reciproka dependeco inter la flankoj mankas (do ankaŭ damaĝo al la usonaj ekonomiaj interesoj ne okazos). » « Наконец, серьезные опасения вызывают участившиеся призывы намеренно провоцировать конфронтацию с РФ и тем самым использовать ее в качестве «пугала» для Европы и инструмента восстановления американского влияния. Сторонники этой идеи исходят из того, что Россия в отличие от Китая и Индии не является усиливающимся центром силы (т.е. конфронтация с ней не нанесет ущерба глобальным позициям США), а серьезная экономическая взаимозависимость между сторонами отсутствует (т.е. удара по американским экономическим интересам также не будет). »
— Dmitrij Suslov, Rolo de Usono hodiaŭ kaj morgaŭ // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Sistema kontraŭstaro de Usono kaj Ĉinio estas malmulte probabla konsiderante ilian kolosan reciprokan ekonomian dependecon. Ĉinio estas la ĉefa tenanto de la ŝuldo kaj unu el la ĉefaj komercaj partneroj de Usono» « Системная конфронтация Америки и Китая маловероятна с учетом их колоссальной экономической взаимозависимости. КНР — главный держатель долга и один из крупнейших торговых партнеров США. »
— Dmitrij Suslov, Rolo de Usono hodiaŭ kaj morgaŭ // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« En Vaŝingtono mem oni klare konscias ke oni bezonas kunlaboron kun Rusio por subtenado de strategia stabileco, fortigado de la reĝimo de nepliigo de la amasdetruaj armiloj, solvado de pluraj problemoj de la monda politiko (ekzemple ĉirkaŭ Irano), do apenaŭ oni ebligos degradon de la rilatoj ĝis la sistema kontraŭstaro. » « В самом Вашингтоне ясно осознают, что нуждаются в сотрудничестве с РФ для поддержания стратегической стабильности, укрепления режима нераспространения ОМУ, решения ряда вопросов мировой политики (например, вокруг Ирана), а потому вряд ли допустят деградацию отношений до системной конфронтации. »
— Dmitrij Suslov, Rolo de Usono hodiaŭ kaj morgaŭ // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Nova kontraŭstaro, unuigante Rusion, Ĉinion kaj Iranon en la unueca bloko, signifus realigon de unu el la ĉefaj “koŝmaroj” de Usono, al kies preventado estis direktita eŭrazia strategio jam ekde la 1970-aj jaroj. Siaflanke Rusio kaj Ĉinio estas for de la longdaŭra strategia alianco» « Новое противостояние, объединяя Россию, Китай и Иран в единый блок, означало бы реализацию одного из главных «кошмаров» Америки, на предотвращение которого была ориентирована евразийская стратегия еще с 1970-х гг. Со своей стороны, сами Россия и КНР далеки от того, чтобы сделать выбор в пользу долгосрочного стратегического союза. »
— Dmitrij Suslov, Rolo de Usono hodiaŭ kaj morgaŭ // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Соединенные Штаты используют страхи государств Евросоюза, Японии и других развитых стран перед усилением России, Китая и частично Индии. Они словно бы подтверждают, что опасения «старого» Запада обоснованны и только США могут предотвратить маргинализацию развитого демократического мира. В реальности же разворачивать системную конфронтацию Америка не собирается. При этом нельзя исключать, что ввиду меньшей (по сравнению с Пекином) экономической значимости для Вашингтона, именно Москва на протяжении большей части следующего десятилетия превратится в главный объект риторики нового противостояния. Не доводя дело до системного военно-политического противостояния, Соединенные Штаты, вероятно, будут пытаться укреплять свое слабеющее влияние в Европе, используя антироссийскую карту. » « Соединенные Штаты используют страхи государств Евросоюза, Японии и других развитых стран перед усилением России, Китая и частично Индии. Они словно бы подтверждают, что опасения «старого» Запада обоснованны и только США могут предотвратить маргинализацию развитого демократического мира. В реальности же разворачивать системную конфронтацию Америка не собирается. При этом нельзя исключать, что ввиду меньшей (по сравнению с Пекином) экономической значимости для Вашингтона, именно Москва на протяжении большей части следующего десятилетия превратится в главный объект риторики нового противостояния. Не доводя дело до системного военно-политического противостояния, Соединенные Штаты, вероятно, будут пытаться укреплять свое слабеющее влияние в Европе, используя антироссийскую карту. »
— Dmitrij Suslov, Rolo de Usono hodiaŭ kaj morgaŭ // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« [...] ĝis 2020 Usono malrapide, sed senhalte estos perdanta la poziciojn en Eŭropo, se kompreneble ĝi ne sukcesos restarigi sisteman milita-politikan kontraŭstaron kun Rusio kaj Ĉinio. Tiukaze rolo de Eŭropo en la ekstera politiko de Usono denove draste kreskos. » « [...] до 2020 г. Соединенные Штаты медленно, но верно будут терять позиции в Европе, если, разумеется, не удастся восстановить системное военно-политическое противостояние с Россией и Китаем. В этом случае роль Европы во внешней политике США снова резко возрастет. »
— Dmitrij Suslov, Rolo de Usono hodiaŭ kaj morgaŭ // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« [...] apenaŭ Barato en prognozebla perspektivo konsentos iĝi malsupera partnero de Usono, rezigni je eksterpolitika memstareco kaj agi konsiderante dezirojn de Vaŝingtono» « [...] вряд ли Индия в обозримой перспективе согласится стать младшим партнером США, отказаться от внешнеполитической самостоятельности и действовать с оглядкой на Вашингтон. »
— Dmitrij Suslov, Rolo de Usono hodiaŭ kaj morgaŭ // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Probabla agnosko de sendependeco de Kosovo fare de Vaŝingtono kreos pliajn fontojn de kontraŭstaro, ĉar Rusio alfrontos neceson unuflanke agnoski “neagnoskitajn ŝtatojn”. » « Вероятное признание Вашингтоном независимости Косово создаст дополнительные источники трений, поскольку Россия окажется перед необходимостью в одностороннем порядке признать «непризнанные государства». »
— Dmitrij Suslov, Rolo de Usono hodiaŭ kaj morgaŭ // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Perspektivoj kaj eventualaj direktoj de evoluo de Eŭropa Unio estas nuntempe la ĉefa faktoro, difinanta internacia-politikan situacion en Eŭropo. Malfacilas supertaksi ĝian signifon ankaŭ por Rusio, por kiu EU estis kaj restas la ĉefa civilizacia orientilo kaj la plej grava ekonomia partnero. Plua ekonomia integriĝo kaj politika interproksimiĝo kun Eŭropa Unio aspektas kiel preferinda varianto de lokado de Rusio sur la internacia areno, speciale en kondiĉoj de akriĝo de eksteraj defioj, fortigo kaj ĥaosigo de internacia politika-ekonomia konkurenco» « Перспективы и возможные направления развития Европейского союза являются в настоящее время главным фактором, определяющим международно-политическую ситуацию в Европе. Трудно переоценить его значение и для России, для которой ЕС был и останется главным цивилизационным ориентиром и важнейшим экономическим партнером. Дальнейшая экономическая интеграция и политическое сближение с Евросоюзом представляется наиболее оптимальным вариантом позиционирования РФ на международной арене, особенно в условиях обострения внешних вызовов, ужесточения и хаотизации международной политико-экономической конкуренции. »
— Timofej Bordaĉov, Eŭropa Unio: defioj kaj scenaroj de evoluo // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Eŭropa Unio estas unu el la precipaj ekonomioj de la mondo kaj okupas ĉirkaŭ kvinono de la monda komerco de varoj kaj servoj, kvankam ĝia loĝantaro konsistigas nur 7% de la loĝantaro de la Tero. El 100 precipaj mondkompanioj 32 estas eŭropaj. » « Евросоюз является одной из лидирующих экономик мира и занимает порядка 1/5 от общего объема мировой торговли товарами и услугами, хотя его население составляет всего 7% от населения Земли. Из 100 лидирующих мировых компаний 32 — европейские. »
— Timofej Bordaĉov, Eŭropa Unio: defioj kaj scenaroj de evoluo // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Escepte de du landoj — membroj de EU (Britio kaj Francio), armitaj fortoj de la ŝtatoj de Eŭropa Unio ne estas konsiderinde seriozaj. Militaj elspezoj konsistigas maksimume 2,6% kaj 2,4% de MEP (Francio kaj Britio — 40% de ĉiuj militelspezoj) ĉe elspezoj en plejparto de la landoj-membroj malpli ol 1,5% de MEP. Elspezoj de Germanio ekzemple konsistigas nur 24 miliardojn da eŭroj jare (Usono — 382 miliardojn da dolaroj). » « За исключением двух стран — членов ЕС (Великобритания и Франция), вооруженные силы государств Евросоюза не представляют собой серьезной величины. Военные расходы составляют максимум 2,6% и 2,4% ВВП (Франция и Великобритания — 40% всех оборонных расходов) при расходах в большинстве стран-членов менее 1,5% ВВП. Расходы Германии, например, составляют всего 24 млрд евро в год (США — 382 млрд долл.). »
— Timofej Bordaĉov, Eŭropa Unio: defioj kaj scenaroj de evoluo // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Fakte la nuntempa Eŭropo havas armitajn fortojn malkapblajn militi, krom pacoperacoj. » « По сути дела, современная Европа обладает вооруженными силами, не способными вести военные действия, за исключением миротворческих операций. »
— Timofej Bordaĉov, Eŭropa Unio: defioj kaj scenaroj de evoluo // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Nuntempe oni povas komplete ekskludi perspektivon de formala disfalo de Eŭropa Unio kaj malkonstruo de ĝiaj superŝtataj institucioj. Same ne eblas kalkuli pri estiĝo de “federacio de Eŭropo” kun komuna registaro, parlamento, tuteŭropaj partioj kaj elektata prezidanto. » « На данный момент можно полностью исключить перспективу формального распада Европейского союза и роспуска его надгосударственных институтов. Также не приходится рассчитывать на возникновение «федерации Европы» с общим правительством, парламентом, общеевропейскими политическими партиями и избираемым Президентом. »
— Timofej Bordaĉov, Eŭropa Unio: defioj kaj scenaroj de evoluo // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Al Rusio malprofitas stagna modelo de evoluo de la politika Eŭropo, sed al ĝiaj interesoj malkongruas ankaŭ transiro al federaciismo» « России невыгодна застойная модель развития политической Европы, но ее интересам не соответствует и переход к федерализму. »
— Timofej Bordaĉov, Eŭropa Unio: defioj kaj scenaroj de evoluo // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Estonte tamen Rusio povus prikonsideri formalan aliĝon al integra unuiĝo, kiu anstataŭigos Eŭropa Unio » « В будущем, однако, Россия могла бы рассмотреть вопрос о формальном присоединении к тому интеграционному объединению, которое придет на смену Евросоюзу после преодоления стагнации и кризиса роста. »
— Timofej Bordaĉov, Eŭropa Unio: defioj kaj scenaroj de evoluo // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Naciismo servas kiel oficiala ideologio de la ŝtatoj de la postsovetia areo, kiu foje ankaŭ ensorbis trajtojn de la tradiciaj socioj (Kazaĥio, Turkmenio, Belorusio). » « Национализм служит официальной идеологией государств постсоветского пространства, в ряде случаев она впитала в себя черты традиционных обществ (Казахстан, Туркменистан, Белоруссия). »
— Andrej Suzdalcev, Postsovetia areo: unueco kaj diverseco // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Alta grado de influemo de politikaj klasoj de Belorusio, Moldavio, Ukrainio al la ekstera politika influo konserviĝos. Tion klarigas samtempe malunueco kaj malforteco de la politikaj klasoj de landoj, troviĝantaj en la komenca (“limitrofa”) etapo de evoluo, kaj manko de realaj naciaj elitoj, kio malrekte spegulas ekonomian malsufiĉon de la ŝtatoj de la postsovetia areo. Interna malhomogeneco de la belorusa, moldava kaj ukraina socioj, kies diversaj grupoj parolas malsamajn lingvojn, havas malsamajn ideologiojn kaj fakte vivas en malsamaj sociaj ritmoj — agrikultura, industria, informa — en la proksima jardeko estos transformiĝanta je politika dominanto, kreante kondiĉojn por politika malstabiliĝo kaj malleĝigo de la aŭtoritatoj» « Высокая степень восприимчивости политических классов Белоруссии, Молдавии, Украины к внешнему политическому влиянию сохранится. Это объясняется как раздробленностью и слабостью политических классов стран, находящихся на первичном («лимитрофном») этапе развития, так и отсутствием реальных национальных элит, что косвенно отражает экономическую неполноценность государств постсоветского пространства. Внутренняя разнородность белорусского, молдавского и украинского обществ, различные группы которого говорят на разных языках, имеют разные идеологии и фактически живут в разных социальных ритмах — аграрном, индустриальном, информационном, — в ближайшее десятилетие будет превращаться в политическую доминанту, создавая условия для политической дестабилизации и делегитимации властей. »
— Andrej Suzdalcev, Postsovetia areo: unueco kaj diverseco // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Kaze de normaliĝo kaj optimumiĝo de la ekonomiaj rilatoj kun Rusio kaj starigo de partneraj rilatoj kun Eŭropa Unio, Ukrainio konservos esperigajn perspektivojn de kresko. Tamen se al Kievo estos trudita procezo de engaĝo je NATO, la landon atendas granda socia-ekonomia kaj geopolitika krizo, neniiganta esperojn pri la sukcesa evoluo» « В случае нормализации и оптимизации экономических отношений с Россией и установления партнерских отношений с Европейским союзом Украина сохранит обнадеживающие перспективы роста. Однако если Киеву будет навязан процесс втягивания в НАТО, страну ожидает обширный социально-экономический и геополитический кризис, уничтожающий надежды на успешное развитие. »
— Andrej Suzdalcev, Postsovetia areo: unueco kaj diverseco // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Manko ĉe Rusio de integriĝa projekto, alloga por la najbaroj kaj kapabla konkuri kun la “eŭropa modelo”, speciale videblas surfone de ĝenerala kresko de la internacia influo kaj ekonomia povo de Rusio. » « Отсутствие у РФ интеграционного проекта, привлекательного для соседей и способного конкурировать с «европейской моделью», особенно бросается в глаза на фоне общего роста международного влияния и экономической мощи РФ. »
— Andrej Suzdalcev, Postsovetia areo: unueco kaj diverseco // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Transkaŭkazio restas tradicia centro de politika malstabileco, kie ekzistas implikita globeto de plej diversaj kontraŭdiroj. Influo de Rusio nuntempe reduktiĝis ĝis nivelo komparebla kun la mezo de la 19-a jarcento, kio ĝenerale estas pozitiva afero, konsiderante ekonomian postrestecon kaj politikan malstabilecon de la regiono. » « Закавказье остается традиционным центром политической нестабильности, где существует запутанный клубок самых разных противоречий. Влияние России в настоящее время сократилось до уровня, сопоставимого с серединой XIX в., что, в принципе, позитивно, учитывая экономическую отсталость и политическую нестабильность региона. »
— Andrej Suzdalcev, Postsovetia areo: unueco kaj diverseco // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« En milita-politika sfero la landoj de la postsovetia areo ne estas memstaraj ludantoj kaj estas objektoj de la politiko de Rusio, Usono kaj Ĉinio» « В военно-политическом плане страны постсоветского пространства не являются самостоятельными игроками и оказываются объектами политики России, США и КНР. »
— Andrej Suzdalcev, Postsovetia areo: unueco kaj diverseco // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Perspektivoj de la Organizaĵo de la Kontrakto pri Kolektiva Sekureco en la nuntempa formato estas malklaraj. Anstataŭ ol servi kiel “protektilo” de la sudaj limoj de Rusio de la zonoj de politika malstabileco, la organizaĵo povas kaŭzi aŭtomatan engaĝon de Moskvo je regionaj konfliktoj [...] Demando pri la sorto de OKKS ekstaros meze de la dua jardeko de la 21-a jarcento kun kresko de eskaliĝo de la politika malstabileco en Centra Azio» « Перспективы ОДКБ в современном формате неясны. Вместо того чтобы служить «прикрытием» южных рубежей России от очагов политической дестабилизации, организация может привести к автоматическому втягиванию Москвы в региональные конфликты [...] Вопрос о судьбе ОДКБ встанет к середине второго десятилетия XXI в. по мере эскалации политической нестабильности в Центральной Азии. »
— Andrej Suzdalcev, Postsovetia areo: unueco kaj diverseco // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Transkaŭkazio restas unu el la plej militarismigitaj regionoj de la planedo: en 2005 kresko de la militaj elspezoj en Armenio konsistigis pli ol 20%, en Azerbajĝano — 51%, en Kartvelio — 137%. » « Закавказье остается одним из наиболее милитаризованных регионов планеты: за 2005 г. рост военных расходов в Армении составил свыше 20%, в Азербайджане — 51%, в Грузии — 137%. »
— Andrej Suzdalcev, Postsovetia areo: unueco kaj diverseco // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Rolon de la ekonomia gvidanto en Transkaŭkazio kaj de ĉefa transita ĉenero por liverado al la eksteraj merkatoj de la kaspiaj kaj centraziaj energiaĵoj konservos Azerbajĝano» « Роль экономического лидера Закавказья и основного транзитного звена поставки на внешние рынки каспийских и центральноазиатских энергоносителей сохранит Азербайджан. »
— Andrej Suzdalcev, Postsovetia areo: unueco kaj diverseco // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Samtempe kun stagnado de operaco de NATO en Afganio internacia terorismo kreskigos premon sur landojn de Centra Azio, unuavice sur Uzbekion» « По мере стагнации операции НАТО в Афганистане, международный терроризм будет усиливать давление на страны Центральной Азии, в первую очередь на Узбекистан. »
— Andrej Suzdalcev, Postsovetia areo: unueco kaj diverseco // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Nuntempa stato de la politika klaso de Belorusio, spegulanta nivelon de ĝenerala socia-ekonomia evoluo de la lando, ne ebligas kalkuli pri apero de alternativo al la nuntempa belorusa potenco, kiu estus adekvata al la procezoj de tutmondiĝo» « Современное состояние политического класса Белоруссии, отражающее уровень общего социально-экономического развития страны, не позволяет рассчитывать на появление альтернативы современной белорусской власти, адекватной современным процессам глобализации. »
— Andrej Suzdalcev, Postsovetia areo: unueco kaj diverseco // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Dum prognozata periodo Ukrainio estos perdita por reala ekonomia integriĝo en la postsovetia areo, escepte de ĝia partopreno en politika-ekonomia projekto GUAM» « В обозреваемый период Украина потеряна для реальной экономической интеграции на постсоветском пространстве, за исключением ее участия в политико-энергетическом проекте ГУАМ. »
— Andrej Suzdalcev, Postsovetia areo: unueco kaj diverseco // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Al Ukrainio ne minacas teritoria disfalo. Ĉe subteno de eksteraj fortoj la lando postvivos en la nuntempaj limoj, restante la ŝtato kun malstabila konstitucia ordo, dronanta je internaj problemoj» « Украине не угрожает территориальный распад. При поддержке внешних сил страна удержится в современных границах, оставаясь государством с неустойчивым конституционным строем, погруженным во внутренние проблемы. »
— Andrej Suzdalcev, Postsovetia areo: unueco kaj diverseco // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Dominanta en la postsovetia areo modelo de ekonomia evoluo — ŝtata-privata partnereco kun apliko de postsovetiaj administraj regmetodoj — funkcias danke al alta nivelo de ekonomiaj avantaĝoj ricevataj de Rusio (Belorusio) aŭ danke al kombino de bonŝanca ekonomia konjunkturo je energoresursoj kaj transitaj eblecoj de Rusio (Turkmenio, Kazaĥio). Postvivado de tiu ĉi modelo en la proksimaj 3-6 jaroj grandparte dependos de politika volo de Rusio. » « Доминирующая на постсоветском пространстве модель экономического развития — государственно-частное партнерство с применением постсоветских административных методов управления — обеспечивается или высоким уровнем экономических преференций со стороны России (Белоруссия), или сочетанием удачной ценовой конъюнктуры на энергоресурсы и транзитных возможностей России (Туркмения, Казахстан). Выживаемость данной модели в ближайшие 3-6 лет во многом зависит от политической воли РФ. »
— Andrej Suzdalcev, Postsovetia areo: unueco kaj diverseco // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« En la postsovetia areo Rusio restas la sola suverena kaj aktiva subjekto de la monda politiko» « На постсоветском пространстве Россия остается единственным суверенным и активным субъектом мировой политики. »
— Andrej Suzdalcev, Postsovetia areo: unueco kaj diverseco // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Fine de la sekva jardeko rusia estraro estos devigita aprobi kaj realigi teknikan programon de likvido de dependeco de rusia energia transito de Kievo, inkluzive kreskigon de kapacito de ĉirkaŭaj tubaroj kaj konstruadon de LNG-fabrikoj. » « К концу следующего десятилетия российское руководство будет вынуждено принять и реализовать техническую программу ликвидации зависимости российского энергетического транзита от Киева, включая наращивание мощности обходных трубопроводов и строительство заводов СПГ. »
— Andrej Suzdalcev, Postsovetia areo: unueco kaj diverseco // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« [pri la postsovetia areo] Sorto de plejparto de la landoj troviĝas en la manoj de tutmondaj ludantoj kaj demando ĉu multaj el ili kapablos transformiĝi je efektive suverenaj naciaj ŝtatoj, ankoraŭ restas nerespondita. » « Судьба большинства стран находится в руках глобальных игроков, а вопрос о том, способны ли многие из них превратиться в действительно суверенные национальные государства, пока открыт. »
— Andrej Suzdalcev, Postsovetia areo: unueco kaj diverseco // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Dume Moskvo jam ne traktos la eks-sovetiajn respublikojn kiel prioritaton de la unua nivelo, specialajn rilatojn kun kiuj necesas subteni per kaŝitaj subvencioj. » « Вместе с тем Москва уже не будет рассматривать бывшие союзные республики как приоритет первого уровня, особые отношения с которыми нужно поддерживать скрытыми субсидиями. »
— Andrej Suzdalcev, Postsovetia areo: unueco kaj diverseco // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Rusio provas transiri kun postsovetiaj landoj al modelo de pli tradiciaj interŝtataj rilatoj, ĉefaj direktoj de la ekstera politiko de Rusio iĝas aliaj landoj kaj regionoj. » « Россия пытается переходить с постсоветскими странами на модель более традиционных межгосударственных отношений, главными направлениями российской политики становятся другие страны и регионы. »
— Andrej Suzdalcev, Postsovetia areo: unueco kaj diverseco // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« [...] politika vizaĝo de la regiono estas difinata grandparte de kontraŭstaro de du regionaj “superpotencoj” — Irano kaj Sauda Arabio» « [...] политическое лицо региона определяется во многом противостоянием двух региональных «супердержав» — Ирана и Саудовской Аравии. »
— Sergej Demidenko, Minacoj kaj eblecoj de Proksima Oriento // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Fortan kaj batalpretan armeon posedas nur Israelo. Certan konkurencon al ĝi povas fari nur Irano kaj Turkio» « Сильной и боеспособной армией располагает лишь Израиль. Определенную конкуренцию ему могут составить Иран и Турция. »
— Sergej Demidenko, Minacoj kaj eblecoj de Proksima Oriento // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« En la regiono mankas klare videbla gvidanto au ŝtato, kapabla ludi tiun rolon. Pri gvidanteco en la araba mondo pretendas samtempe tri landoj — Sauda Arabio, Egiptio kaj Sirio, sed neniu el ili povas atingi decidan influon en la Ligo de Arabaj Ŝtatoj. La plej pova politike kaj milite estas la ŝijaisma Irano, sed pro konfesiaj kaj etnaj specifaĵoj ĝi ne havas perspektivon de gvidanteco. » « В регионе нет ярко выраженного лидера или государства, способного им стать. На первенство в арабском мире претендуют сразу три страны — Саудовская Аравия, Египет и Сирия, но ни одна не может добиться решающего влияния в Лиге арабских государств. Наиболее мощным в политическом и военном отношении является шиитский Иран, но в силу конфессиональных и этнических особенностей у него нет лидерской перспективы. »
— Sergej Demidenko, Minacoj kaj eblecoj de Proksima Oriento // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Provojn krei propran altteknologian industrion entreprenas nur Israelo (ĉe subteno de Usono), Irano kaj Turkio. La aliaj ŝtatoj krom fuela-energia komplekso evoluigas nur turisman sektoron. » « Попытки создать собственную высокотехнологичную промышленность предпринимают лишь Израиль (при поддержке США), Иран и Турция. Остальные государства помимо ТЭК развивают только туристический бизнес. »
— Sergej Demidenko, Minacoj kaj eblecoj de Proksima Oriento // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Iuj landoj de la regiono ĝis 2020 plej verŝajne ĉesos ekzisti kiel memstaraj politikaj unuoj. Tiel situacion en Irako kaj Afganio korektos jam neniuj klopodoj de Usono kaj UN» « Некоторые страны региона к 2020 г., скорее всего, прекратят свое существование как самостоятельные политические единицы. Так, ситуацию в Ираке и Афганистане не исправят никакие усилия США и ООН. »
— Sergej Demidenko, Minacoj kaj eblecoj de Proksima Oriento // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Sur “splitaĵoj” de Afganio formiĝos kelkaj kvazaŭŝtatoj: la paŝtuna kun konservativisma islamisma reĝimo de sunaisma tipo kaj taĝika-uzbeka, patronata de Usono. Ne ekskludeblas ankaŭ establo de la ŝtato de hazaroj-ŝijaistoj, kiu subiĝos al influo de Irano» « На «обломках» Афганистана образуется несколько квазигосударств: пуштунское с консервативным исламистским режимом суннитского толка и таджикско-узбекское, патронируемое Соединенными Штатами. Не исключено также образование государства хазарейцев-шиитов, которое попадет под влияние Тегерана. »
— Sergej Demidenko, Minacoj kaj eblecoj de Proksima Oriento // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« En proksimaj kelkaj jaroj Irako povos esti transformita je konfederacio kun posta splitiĝo de Kurdio, kiu definitive transformiĝos je la memstara ŝtato (sub usona patronato) kun ĉefurbo en Arbilo aŭ en Sulejmanijo. Kurdoj klopodos ekregi naftoriĉajn areojn de Kirkuko. Tiu parto de Irako estas alloga por Usono ankaŭ ĉar tie troviĝas gravaj rezervoj de hidrokarbonoj kaj estas ŝanco pri politika stabileco. » « В ближайшие несколько лет Ирак может быть преобразован в конфедерацию с последующим отделением от нее Курдистана, который окончательно превратится в самостоятельное государство (под американским патронатом) со столицей либо в Эрбиле, либо в Сулеймании. Курды постараются взять под контроль нефтеносные районы Киркука. Этот район Ирака привлекателен для Соединенных Штатов еще и тем, что там располагаются значительные запасы углеводородов и есть шанс на политическую стабильность. »
— Sergej Demidenko, Minacoj kaj eblecoj de Proksima Oriento // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« [pri Irano] Speciale akra estas la etna problemo. Ekzemple tumultoj en la araba Ĥuzestano minacas per damaĝo al la ekonomio de Irano, ĉar ĝuste tie troviĝas la ĉefaj rezervoj de hidrokarbonoj» « [про Иран] Особенно остро стоит национальный вопрос. Например, беспорядки в арабском Хузестане чреваты ущербом экономике Ирана, поскольку именно там находятся основные запасы углеводородов. »
— Sergej Demidenko, Minacoj kaj eblecoj de Proksima Oriento // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« En proksimaj dek jaroj la ĉefa minaco al regiona kaj internacia stabileco estos Pakistano» « В ближайшие десять лет основную угрозу для региональной и международной стабильности будет представлять Пакистан. »
— Sergej Demidenko, Minacoj kaj eblecoj de Proksima Oriento // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« “Islama revolucio” en skalo de la tuta Pakistano en proksimaj dek jaroj ne okazos. Plejparto de la loĝantaro de la lando sufiĉe malvarme rilatas al la radikalaj islamaj doktrinoj. Ekzistas nur danĝero [...] de splitiĝo de Pakistano de tiuj partoj, kies loĝantaro aktive subtenas islamistojn (“Triba Zono”). » « «Исламской революции» в масштабах всего Пакистана в ближайшие десять лет не произойдет. Большинство населения страны достаточно прохладно относится к радикальным исламским доктринам. Существует опасность [...] лишь откола от Пакистана тех частей, население которых активно поддерживает исламистов («Зона племен»). »
— Sergej Demidenko, Minacoj kaj eblecoj de Proksima Oriento // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Rusio alfrontos plej verŝajne novan ondon de islama teroro, lukti kontraŭ kiu preferindas je maksimume foraj areoj kaj ne en soleco. » « Россия столкнется, скорее всего, с новой волной исламского терроризма, бороться с которым лучше на максимально дальних подступах и не в одиночку. »
— Sergej Demidenko, Minacoj kaj eblecoj de Proksima Oriento // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Fortiĝo de islamista reĝimo en Afganio povos iom malaltigi rapidecon de disvastiĝo de narkotikaĵoj en Rusio. Ekzemple post enpotenciĝo de taliboj en Afganio en 1996 ili serioze aktivigis lukton kontraŭ produktado de la narkotikaĵoj (en 2001 en Afganio estis produktitaj nur 185 tunoj da “veneno”). “Renesanco” de narkotika komerco okazis post la forpelo de la taliboj el Kabulo — en 2003 Afganio estis produktanta ĝis 7000 tunojn da narkotikaĵoj jare. » « Укрепление режима исламистов в Афганистане может несколько снизить темпы распространения в России наркотиков. Так, например, после прихода талибов к власти в Афганистане в 1996 г. они серьезно активизировали борьбу с производством наркотиков (в 2001 г. в Афганистане было произведено всего 185 т «зелья»). «Ренессанс» наркоторговли произошел после изгнания талибов из Кабула — к 2003 г. Афганистан производил ежегодно до 7 тыс. т наркотиков. »
— Sergej Demidenko, Minacoj kaj eblecoj de Proksima Oriento // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Rusio prefere subtenu iniciatojn de Usono en Proksima Oriento, kiuj ne kontraŭas ĝiajn naciajn interesojn. Sed plej gravas draste aktivigi klopodojn pri penetrado je energiaj merkatoj de la regiono. Sen tio rolo de Rusio kiel granda energia potenco jam en la prognoza periodo neeviteble degrados. » « России целесообразно поддерживать ближневосточные инициативы США, которые не идут вразрез с ее национальными интересами. Но главное — резко активизировать усилия по проникновению на энергетические рынки региона. Без этого ее роль как великой энергетической державы уже в рассматриваемый период обречена на деградацию. »
— Sergej Demidenko, Minacoj kaj eblecoj de Proksima Oriento // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« “Maldekstra drivo” dum la sekva jardeko plej verŝajne daŭros, kvankam en kelkaj kazoj eblos reiro. Daŭro de la maldekstra ondo dependos pli de la montra efekto de Brazilo ol de Venezuelo. Malstabileco plej multe minacas la Andan zonon (Bolivio, Peruo, Ekvadoro, Kolumbio), malpli — la landojn de la Suda konuso. » « «Левый дрейф» в течение предстоящего десятилетия, скорее всего, продолжится, хотя в некоторых случаях возможен откат. Продолжительность левой волны будет больше зависеть от демонстрационного эффекта Бразилии, нежели Венесуэлы. Нестабильность в наибольшей степени угрожает Андскому поясу (Боливия, Перу, Эквадор, Колумбия), в наименьшей — странам Южного конуса. »
— Vladimir Miĥajloviĉ Davidov, Latinameriko: scenaroj de regiona evoluo // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« En 2007-2020 daŭros geopolitika konkurado inter Usono kaj Eŭropa Unio pri influo en Latinameriko, kiu reale manifestiĝis jam en la 1990-aj jaroj. Al la antaŭaj “ludantoj” aldoniĝas Ĉinio kaj fine de la prognoza periodo rimarkinde kreskos rolo de Brazilo kiel regiona povocentro, kiun devos konsideri la eksterregionaj agantoj. Necesos atendi relativan malkreskon de influo de Usono, gravan kreskon de la ĉina faktoro, certan kreskon de ĉeesto de Eŭropa Unio (precipe de Hispanio). » « В 2007-2020 гг. продолжится геополитическое соперничество США и Европейского союза за влияние в Латинской Америке, которое реально проявилось еще в 1990-е гг. К прежним «игрокам» добавляется КНР, а к концу прогнозируемого периода заметно возрастет роль Бразилии как регионального центра силы, с которой придется считаться внерегиональным акторам. Следует ожидать относительного уменьшения влияния США, существенного увеличения воздействия китайского фактора, некоторого расширения присутствия Евросоюза (прежде всего, Испании). »
— Vladimir Miĥajloviĉ Davidov, Latinameriko: scenaroj de regiona evoluo // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« Brazilo estas la sola lando de la regiono, posedanta nuklean teknologion de la tuta ciklo kaj apartenanta al la ŝtatoj kapablaj sufiĉe facile transiri sojlon de la posedo de amasdetruaj armiloj. Sed tradicioj de politika kulturo en tiu ĉi lando kaj ĝia strebo ricevi aprobon de eniro al rondo de konstantaj membroj de la Konsilio pri Sekureco de Unuiĝintaj Nacioj restos detenaj faktoroj. » « Бразилия — единственная страна региона, владеющая ядерной технологией полного цикла и относимая к числу государств, способных довольно легко переступить порог на пути к обладанию ОМУ. Но традиции политической культуры в этой стране и ее стремление заручиться согласием на вхождение в круг постоянных членов СБ ООН останутся сдерживающими факторами. »
— Vladimir Miĥajloviĉ Davidov, Latinameriko: scenaroj de regiona evoluo // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]
Citaĵo
« En rilatoj de Moskvo kun latinamerikaj partneroj konflikta potencialo estas tre malalta. » « В отношениях Москвы с латиноамериканскими партнерами очень низок конфликтный потенциал. »
— Vladimir Miĥajloviĉ Davidov, Latinameriko: scenaroj de regiona evoluo // Rusio kaj la mondo. Nova epoko. 12 jaroj, kiuj povos ŝanĝi ĉion [2008]