Saltu al enhavo

Oscar Wilde

El Vikicitaro
Oscar Wilde
Aliaj projektoj
Biografio en Vikipedio
Plurmedioj en Komunejo
Plurmedioj en Komuneja kategorio
Verkoj en Vikifontaro

Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde (naskiĝis la 16-an de oktobro 1854 en Dublino; mortis la 30-an de novembro 1900 en Parizo) estis irlanda dramverkisto, poeto kaj romanisto.

Citaĵoj kun fontindiko[redakti]

Phrases and Philosophies for Use of the Young (Frazoj kaj filozofioj por uzo de junuloj)[redakti]

Citaĵo
« Maljunuloj kredas ĉion: mezaĝuloj suspektas ĉion: junuloj scias ĉion. » « The old believe everything: the middle-aged suspect everything: the young know everything. »
Citaĵo
« Ambicio estas la lasta rifuĝo de malsukcesuloj. » « Ambition is the last refuge of the failure. »
Citaĵo
« Tiu, kiu vidas diferencon inter animo kaj korpo havas nek la unu nek la alian. » « Those who see any difference between soul and body have neither. »

The Picture of Dorian Gray (La portreto de Dorian Gray)[redakti]

Paĝindiko de la angla estas el la eldono de Folio Society London 1993. Esperanta traduko de Detlef Karthaus

Antaŭparolo

Citaĵo
« Tiuj kiuj trovas turpajn signifojn en belaj aferoj estas koruptaj sen esti ĉarmaj. Tio estas difekto» « Those who find ugly meanings in beautiful things are corrupt without being charming. This is a fault. »
Citaĵo
« Ne ekzistas morala libro aŭ malmorala libro. Libroj estas aŭ bone verkitaj, aŭ malbone verkitaj. Tio estas ĉio. » « There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written, or badly written. That is all. »

Ĉapitro 1

Citaĵo
« …Estas nur unu afero en la mondo pli malbone ol esti la subjekto de klaĉo, kaj tio estas ne esti la subjekto de klaĉo. » « …there is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about. »
— p. 4
Citaĵo
« Mi povas kredi ion ajn, kondiĉe ke ĝi estas tute nekredebla. » « I can believe anything provided that it is quite incredible. »
— P.7
Citaĵo
« Konscienco kaj malkuraĝeco estas vere la sama afero. » « Conscience and cowardice are really the same thing. »
— p. 8
Citaĵo
« Mi elektas miajn amikojn pro ilia bela aspekto, miajn konatulojn pro ilia bona karaktero kaj miajn malamikojn pro ilia bona intelekto» « I choose my friends for their good looks, my acquaintances for their good character and my enemies for their good intellects. »
— P.8
Citaĵo
« La valoro de iu ideo neniel rilatas al la sincereco de la homo, kiu esprimas ĝin. » « The value of an idea has nothing whatsoever to do with the sincerety of the man who expresses it. »
— p. 10
Citaĵo
« Mi ŝatas personojn pli ol principojn, kaj mi ŝatas personojn sen principoj pli ol io alia en la mondo. » « I like persons better than principles, and I like persons with no principles better than anything else in the world. »
— p. 11

Ĉapitro 2

Citaĵo
« La celo de la vivo estas la persona disvolviĝo. » « The aim of life is self development. »
— p. 18
Citaĵo
« La timego antaŭ la socio, kio estas la fundamento de la moralo, la timego antaŭ Dio, kio estas la sekreto de religio — jen estas la du aferoj, kiuj regas nin. » « The terror of society, which is the basis of morals, the terror of God, which is the secret of religion – these are the two things that govern us. »
— p. 18
Citaĵo
« Beleco estas speco da genio – fakte estas pli alta ol genio, ĉar ĝi ne bezonas klarigon. » « Beauty is a form of Genius – is higher, indeed, than Genius, as it needs no explanation. »
— p. 22
Citaĵo
« Nur supraĵaj homoj ne juĝas laŭ aspekto. La vera mistero de la mondo estas videblaĵo, ne la nevideblaĵo. » « It is only shallow people who do not judge by appearances. The true mystery of the world is the visible, not the invisible. »
— p. 23
Citaĵo
« La ununura malsamo inter kaprico kaj dumviva pasio estas ke kaprico daŭras iomete pli. » « The only difference between a caprice and a life-long passion is that the caprice lasts a little longer. »
— p. 24
Citaĵo
« Mi pridemandas min kiu difinis homon kiel racian animalon. Devis esti la plej nepripensita kaj antaŭtempa difino iam donita. » « I wonder who is was defined man as a rational animal. It was the most premature definition ever given. »
— P.28

Ĉapitro 3

Citaĵo
« Ekzamenoj, sinjoro, estas pura mistifiko de la komenco ĝis la fino. Se viro estas ĝentlemano, li jam scias sufiĉe, kaj se li ne estas ĝentlemano, tio kion li scias malutilas al li. » « Examinations, sir, are pure humbug from beginning to end. If a man is a gentleman , he knows quite enough, and if he is not a gentleman, whatever he knows is bad for him. »
— p. 33
Citaĵo
« Usonaj fraŭlinoj estas lertaj pri kaŝi iliajn parencojn kiel anglinoj lertas pri kaŝi ilian pasintecon. » « American girls are as clever at concealing their parents as English women are at concealing their past. »
— P.35
Citaĵo
« Ŝi kondutas kvazaŭ ŝi estus bela. La plejmulto da usonaninoj faras tion. Estas la sekreto de ilia ĉarmo» « She behaves as if she was beautiful. Most American women do. It is the secret of their charms. »
— P.35
Citaĵo
« Filantropiaj homoj perdas ĉian senson da humaneco. Estas ilia plej perceptebla karaktera trajto. » « Philanthropic people lose all sense of humanity. It is their distinguishing characteristic. »
— p. 35
Citaĵo
« Mi povas simpatii kun ĉio, krom sufero… Ĝi estas tro hida, tro horora, tro ĉagreniga» « I can sympathize with everything, except suffering…It is too ugly, too horrible, too distressing. »
— p. 40
Citaĵo
« Por reakiri sian junecon, oni devas simple ripeti siajn malsaĝaĵojn. » « To get back one’s youth, one has merely to repeat one’s follies.' »
— P.41

Ĉapitro 4

Citaĵo
« Li ĉiam malfruis pro principo kio estis ke akurateco estas la rabisto de tempo» « He was always late on principle, his principle being that punctuality is the thief of time. »
— P.44

Ĉapitro 5

Citaĵo
« Infanoj komencas per ami siajn gepatrojn; dum ili fariĝas pli aĝa ili juĝas ilin; foje ili pardonas ilin. » « Children begin by loving their parents; as they grow older they judge them; sometimes they forgive them. »
— P.66

Ĉapitro 6

Citaĵo
« Mi neniam aprobas aŭ malaprobas ion ajn nuntempe. Estas absurda sinteno al la vivo. Ni ne estas senditaj en la mondon por voĉigi niajn moralajn antaŭjuĝojn. Mi neniam priatentas la diraĵojn de ordinaraj homoj, kaj mi neniam malhelpas agojn de ĉarmaj homoj. Se iu persono fascinas min , iu ajn de siaj esprimmanieroj absolute ravas min. » « I never approve, or disapprove, of anything now. It is an absurd attitude to take towards life. We are not sent into the world to air our moral prejudices. I never take any notice of what common people say, and I never interfere with what charming people do. If a personality fascinates me, whatever mode of expression that personality selects is absolutely delightful to me. »
— p. 73
Citaĵo
« La vera malavantaĝo de geedziĝo estas ke oni fariĝas malegoista. Kaj malegoistaj homoj estas senkoloraj. Mankas al ili individueco. » « The real drawback to marriage is that it makes one unselfish. And unselfish people are colourless. They lack individuality. »
— p. 73
Citaĵo
« Plezuro estas testo de la naturo, estas ĝia signo de aprobo. Kiam ni estas feliĉaj ni estas ĉiam bonaj, sed kiam ni estas bonaj ni ne ĉiam estas feliĉaj. » « Pleasure is Nature’s test, her sign of approval. When we are happy we are always good, but when we are good we are not always happy. »
— p. 77
Citaĵo
« Esti bona signifas harmonio kun si mem. Malkonkordo estas devigita harmonio kun aliuloj. » « To be good is to be in harmony with one’s self; … Discord is to be forced to be in harmony with others. »
— p. 78
Citaĵo
« Moderna moralo konsistas en la akcepto de la normoj de nia epoko. Mi konsideras ke la akcepto de la normoj de nia epoko fare de homo kultivita estas la plej kruda formo de malmoraleco. » « Modern morality consists in accepting the standard of one’s age. I consider that for any man of culture to accept the standard of his age is a form of the grossest immorality. »
— p. 78
Citaĵo
« Mi povas imagi ke la vera tragedio de malriĉuloj estas ke ili povas permesi sin nenion krom abnegacio. Belaj pekoj, kiel belaj aĵoj estas la privilegio de riĉuloj. » « I should fancy that the real tragedy of the poor is that they can afford nothing but self-denial. Beautiful sins, like beautiful things, are the privilege of the rich. »
— p. 78
Citaĵo
« La sekreto por resti juna estas neniam havi emocion malallogan. » « The secret to remaining young is never to have an emotion that is unbecoming. »
— p. 84

Ĉapitro 8

Citaĵo
« Troviĝas lukso en memriproĉo. Kiam ni riproĉas nin mem ni opinias ke neniu alia rajtas riproĉi nin. » « There is a luxury in self-reproach. When we blame ouselves we feel that no one else has the right to blame us. »
— p. 95
Citaĵo
« Sed en Londono homoj estas tiom antaŭjuĝemaj. Ĉi tie oni devus neniam debuti kun skandalo. Oni rezervu tion por provizi iom da intereso al sia maljunaĝo» « But in London people are so prejudiced. Here, one should never make one’s début with a scandal. One should reserve that to give an interest to one’s old age. »
— p. 97
Citaĵo
« La sola maniero per kio virino povas reformi viron estas per tedi lin tiom komplete ke li perdas ĉian intereson en la vivo. » « The only way a woman can ever reform a man is by boring him so completely that he loses all possible interest in life. »
— p. 98
Citaĵo
« Bonintencaj decidoj estas senutilaj provoj malhelpi sciencajn leĝojn … Ili estas nur ĉekoj por depreni monon el banko kie oni ne havas konton. » « Good resolutions are useless attempts to interfere with scientific laws….They are simply cheques that men draw on a bank where they have no account. »
— p. 99
Citaĵo
« Nenio orgojligas nin pli ol esti informita ke oni estas pekulo» « Nothing makes one so vain as being told that one is a sinner. »
— p. 101

Ĉapitro 11

Citaĵo
« Sed li neniam falis en la eraron de haltigi sian intelektan evoluon per formala akcpeto de ia kredaro aŭ sistemo. » « But he never fell into the error of arresting his intellectual development by any formal acceptance of creed or system…. »
— p. 131
Citaĵo
« La socio, almenaŭ la civilizita socio, neniam pretas kredi ion damaĝe al tiuj kiuj estas kaj riĉaj kaj fascinaj. Ĝi sentas instinkte ke bonaj manieroj pli gravas ol moralo, kaj…la plej alta respektindeco multe malpli valoras ol la posedo de bona kuiristo. » « Society, civilised society at least, is never very ready to believe anything to the detriment of those who are both rich and fascinating. It feels instinctively that manners are more importan than morals, and … the highest respectibility is of much less value than the possession of a good chef. »
— p. 141
Citaĵo
« Ĉu malsincereco estas tia terura afero? Mi opinias ke ne. Estas simple metodo per kio ni povas multobligi niajn personecojn. » « Is insincerety such a terrible thing? I think not. It is simply a method by which we can multiply our personalities. »
— p. 141

Ĉapitro 12

Citaĵo
« Mi amas skandalojn pri aliaj homoj, sed skandaloj pri mi mem ne interesas min. Ili ne havas la ĉarmon de noveco. » « I love scandals about other people, but scandals about myself don’t interest me. They have not got the charm of novelty. »
— p 147
Citaĵo
« Peko estas io kio skribiĝas sur la vizaĝo de homo. » « Sin is a thing that writes itself across a man’s face. »
— P 148
Citaĵo
« Se en tiu lando homo havas distingon kaj cerbon tio sufiĉas por ke ĉiu lango klakas kontraŭ li. » « In this country it is enough for a man to have distinction and brains for every common tongue to wag against him. »
— p 149

Ĉapitro 15

Citaĵo
« Eble oni neniam ŝajnas senti sin pli malstreĉa ol kiam oni devas ludi rolon. » « Perhaps one never seems so much at one’s ease as when one has to play a part. »
— p. 172
Citaĵo
« Estas la pura vera kampara vivo. Ili ellitiĝas frue ĉar ili havas tiom da farendaĵoj, kaj enlitiĝas frue ĉar ili havas tiom malmulte por pripensi. » « It is pure unadulterated country life. They get up early because they have so much to do, and go to bed early because they have so little to think about. »
— p. 173
Citaĵo
« Li…kiel multaj el lia klaso kredis ke supermezura gajeco povas kompensi kompletan mankon da ideoj. » « He….like so many of his class, was under the impression that inordinate joviality can atone for an entire lack of ideas. »
— p. 174
Citaĵo
« Ŝi ankoraŭ estas dekoltita… kaj kiam ŝi portas elegantan robon ŝi aspektas kiel luksa eldono de malbona franca romano. » « She is still décolletée … and when she is in a very smart gown she looks like an édition de lŭe of a bad French novel. »
— p. 174
Citaĵo
« La edzoj de belegaj virinoj apartenas al la kriminala klaso. » « The husbands of very beautiful women belong to the criminal classes. »
— p. 175

An Ideal Husband (Ideala edzo)[redakti]

Citaĵo
« Kaj en Anglujo, viro kiu ne povas priparoli moralon dufoje semajne al granda, populara, malmorala aŭdantaro ne povas daŭrigi kiel serioza politikisto. » « And in England a man who can’t talk morality twice a week to a large, popular, immoral audience is quite over as a serious politician. »
Citaĵo
« Moraleco estas simple nia sinteno al homoj kiujn ni malŝatas. » « Morality is simply the attitude we adopt toward people we personally dislike. »

The Soul of Man under Socialism (La animo de homo sub socialismo)[redakti]

Citaĵo
« Ju pli da puno, des pli da krimo. » « the more punishment is inflicted the more crime is produced, »
Citaĵo
« Ĉiu povas simpatii kun la suferado de amiko, sed oni bezonas altan naturon por simpatii kun la sukceso de amiko. » « Anybody can sympathise with the sufferings of a friend, but it requires a very fine nature to sympathise with a friend's success. »

The Model Millionaire (La modela milionulo)[redakti]

elangligis Detlef Karthaus
Citaĵo
« Certe, malmulte da homoj, nuntempe, ne estas pentristoj. Sed li ankaŭ estis artisto, kaj artistoj estas sufiĉe raraj. »
Citaĵo
« Pentristo devas koni nur homojn malsaĝajn kaj belajn; tiel estas plezuro rigardi ilin, kaj intelekta ripozo paroli kun ili. »

Vidu ankaŭ Telenio[redakti]

Citaĵoj sen fontindiko[redakti]

Citaĵo
« Religio estas kiel blindulo en nigre malluma ĉambro serĉanta nigran katon, kiu ne estas tie – kaj trovanta ĝin! » « Religion is like a blind man looking in a black room for a black cat that isn't there – and finding it! »
Citaĵo
« La kvanto de niaj enviantoj pruvas niajn kapablojn. »
Citaĵo
« Sperto estas nomo, kiun ĉiuj donas al siaj eraroj. » « Experience is the name everyone gives to their mistakes. »
Citaĵo
« Ĉiu arto estas senutila. » « All art is quite useless. »
— The Picture of Dorian Gray (1891)
Citaĵo
« La edukado estas mirindaĵo, sed nenio sciinda povas esti instruita. » « Education is an admirable thing, but nothing that is worth knowing can be taught. »
Citaĵo
« Usono estas la ununura lando kiu pasis de barbareco al dekadenco sen sperti periodon de civilizacio inter la du. » « America is the only country that went from barbarism to decadence without civilization in between. »
Citaĵo
« Mi ne estas sufiĉe juna por scii ĉion. » « I am not young enough to know everything. »
Citaĵo
« Mi povas kontraŭstari al ĉio, krom al tento» « I can resist everything except temptation. »
Citaĵo
« La sola maniero forigi tenton estas cedi al ĝi. » « The only way to get rid of a temptation is to yield to it. »
Citaĵo
« Cinikulo estas iu, kiu konas la prezon de ĉio, kaj la valoron de nenio. » « A cynic is one who knows the price of everything and the value of nothing. »
Citaĵo
« Viro povas esti feliĉa kun iu ajn virino, kondiĉe ke li ne amas ŝin. » « A man can be happy with any woman as long as he does not love her. »
Citaĵo
« Agado estas la lasta rifuĝo por tiuj kiuj ne scipovas sonĝi» « Action is the last refuge of those who cannot dream. »
Citaĵo
« Ĉia vulgara poezio fontas el veraj sentoj. » « All bad poetry springs from genuine feeling. »
Citaĵo
« Ĉiam pardonu viajn malamikojn; nenio iritas ilin pli. » « Always forgive your enemies; nothing annoys them so much. »
Citaĵo
« Ĉiu povas esti bravulo en la kamparo. Estas neniaj tentoj tie. » « Anybody can be good in the country. There are no temptations there. »
Citaĵo
« Dum oni konsideras la militon malbonan, ĝi ĉiam fascinos. Se iam oni konsideros ĝin vulgara, ĝi ĉesos esti populara. » « As long as war is regarded as wicked it will always have its fascinations. When it is looked upon as vulgar, it will cease to be popular. »
Citaĵo
« Kio estas la malsamo inter literaturo kaj ĵurnalismo? ...Ĵurnalismo estas nelegebla, kaj literaturo estas nelegata. Estas ĉio. » « But what is the difference between literature and journalism? ...Journalism is unreadable and literature is not read. That is all. »
Citaĵo
« Ĉasteco estas la plej granda speco da perverseco» « Chastity is the greatest form of perversion. »
Citaĵo
« Konsekvenceco estas la lasta rifuĝo de senimagemuloj» « Consistency is the last refuge of the unimaginative. »
Citaĵo
« Ĉiu, kiu ne kapablas lerni ekinstruis» « Everyone who is incapable of learning has taken to teaching. »
Citaĵo
« Ĉiam kiam iu samopinias kun me, mi sentas ke mi malpravas. » « Whenever people agree with me I always feel I must be wrong. »
Citaĵo
« Mi povas kredi ion ajn, kondiĉe ke ĝi estas nekredebla. » « I can believe anything, provided that it is quite incredible. »
Citaĵo
« Mi ne ŝatas principojn. Mi preferas antaŭjuĝojn» « I don't like principles. I prefer prejudices. »
Citaĵo
« Mi havas nenion por deklari, krom mia genieco. » « I have nothing to declare but my genius. »
Citaĵo
« Mi havas la plej simplajn gustojn. Mi ĉiam kontentas kun la plej bono. » « I have the simplest of tastes. I am always satisfied with the best. »
Citaĵo
« Mi ŝatas aŭdi min paroli. Ĝi estas unu de miaj plej grandaj plezuroj. Mi ofte havas longajn konversaciojn tute sole, kaj mi estas tiom lerta ke foje mi ne komprenas unu solan vorton de kio mi estas diranta. » « I like hearing myself talk. It is one of my greatest pleasures. I often have long conversations all by myself, and I am so clever that sometimes I don't understand a single word of what I am saying. »
Citaĵo
« Mi ŝatas homojn pli ol principojn, kaj mi ŝatas homojn sen principoj pli bone ol iu alia en la mondo » « I like persons better than principles, and I like persons with no principles better than anything else in the world. »
Citaĵo
« Mi okupiĝis pri provlegado de unu de miaj poemoj dum la tuta mateno, kaj mi forprenis komon. En la posttagmezo mi remetis ĝin. » « I was working on the proof of one of my poems all the morning, and took out a comma. In the afternoon I put it back again. »
Citaĵo
« Imago estas kvalito donita al homo por kompensi lin por kio li ne estas, dum humoro estas donita por konsoli lin por kio li estas. » « Imagination is a quality given to man to compensate for what he is not, and a sense of humour is provided to console him from what he is. »
Citaĵo
« En la mondo ekzistas nur du tragedioj. Unu estas ne atingi kion oni volas, kaj la alia estas atingi ĝin. » « In the world there are only two tragedies. One is not getting what one wants, and the other is getting it. »
Citaĵo
« Estas absurdo dividi homojn en bonulojn kaj malbonulojn. Homoj estas aŭ ĉarmulojteduloj» « It is absurd to divide people into good and bad. People are either charming or tedious. »
Citaĵo
« Estas stranga afero, sed ĉiu, kiu estas malaperinta, estis laŭdire vidita en San Francisko. Ĝi devas esti ĝojiga urbo, kaj posedi ĉiujn allogojn de la venonta mondo. » « It is an odd thing, but everyone who disappears is said to be seen at San Francisco. It must be a delightful city, and possess all the attractions of the next world. »
Citaĵo
« Pli bonas esti bela ol bona, sed pli bonas esti bona ol malbela. » « It is better to be beautiful than to be good, but it is better to be good than to be ugly. »
Citaĵo
« Pli bonas havi regulajn enspezojn ol esti fascina. » « It is better to have a permanent income than to be fascinating. »
— (Modela Milionulo)[1]
Citaĵo
« Estas nur pri aferoj kiuj ne interesas nin, ke ni povas havi senpartieman opinion, sendube tial senpartiemaj opinioj ĉiam senvaloras. » « It is only about things that do not interest one that one can give really unbiased opinions, which is no doubt the reason why an unbiased opinion is always valueless. »
Citaĵo
« Estas nur aŭkcionisto kiu povas senpartieme admiri ĉiujn skolojn de arto. » « It is only an auctioneer who can equally and impartially admire all schools of art. »
Citaĵo
« Estas nur per pagado de niaj fakturoj ke ni povas esperi vivi en la memoro de la komercaj klasoj. » « It is only by not paying one's bills that one can hope to live in the memory of the commercial classes. »
Citaĵo
« Ne la sacerdoto sed la konfesado absolvas nin. » « It is the confession, not the priest, that gives us absolution. »
Citaĵo
« Arto vere respegulas ne la vivon, sed la spektanton. » « It is the spectator, and not life, that art really mirrors. »
Citaĵo
« Homoj povas kredi ion neeblan, sed homoj neniam povas kredi ion neprobablan. » « Man can believe the impossible, but man can never believe the improbable. »
Citaĵo
« Modereco estas pereiga. Nenio sukcesas kiel eksceso. » « Moderation is a fatal thing. Nothing succeeds like excess. »
Citaĵo
« Mia granda eraro, la difekto kiun mi ne povas pardoni en mi mem, estas ke unu tagon mi ĉesis mian obstinan strebadon al mia propra individueco. » « My great mistake, the fault for which I can't forgive myself, is that one day I ceased my obstinate pursuit of my own individuality. »
Citaĵo
« Nenio iritas pli ol kviet-temperamenteco. » « Nothing is so aggravating as calmness. »

Citaĵoj pri Oscar Wilde[redakti]

Citaĵo
« Multaj opiniis ke estas io ne tute ortodoksa pri viro kiu agnoskas esti profunde tedita kun la temo de sporto. » « Many felt there was something not quite right about a man who professed himself so profoundly bored with the subject of sport. »
— Neil McKenna., The Secret Life of Oscar Wilde. 2005, p. 4