Saltu al enhavo

José Mujica

El Vikicitaro
José Mujica
Aliaj projektoj
Biografio en Vikipedio
Plurmedioj en Komunejo
Plurmedioj en Komuneja kategorio

José Alberto "Pepe" Mujica Cordano (IFA: [xo'se mu'xika]), (Montevideo, 20-a de majo de 1935), estas urugvaja politikisto. En la prezidentaj elektoj de novembro 2009 estis elektita prezidento de la respubliko de Urugvajo por la periodo 2010-2015.

Citaĵoj[redakti]

Citaĵo
« Mi rekomendas personan vivmanieron kun sobreco, ĉar por vivi vi devas havi liberecon kaj por havi liberecon vi devas havi tempon... Do mi sobras havi tempon, ĉar kiam vi aĉetas per mono, vi ne aĉetas per monon, vi aĉetas per la tempo de via vivo, kiun vi devis elspezi por havi tiun monon. » « Abogo por una manera personal de vivir con sobriedad, porque para vivir hay que tener libertad y pa’tener libertad hay que tener tiempo… Entonces soy sobrio para tener tiempo, porque cuando tú compras con plata no estas comprando con plata, estas comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. »
— Intervjuo kun Jose Mujica, prezidanto de Urugvajo, 31 majo 2013.
Citaĵo
« Daŭros la militoj kaj do fanatikecoj, ĝis eble la naturo vokos nin al ordo kaj malebligos nian civilizon » « Continuaran las guerras y por tanto los fanatismos, hasta que tal vez la naturaleza nos llame al orden y haga inviable nuestra civilización. »
— 68 Ĝenerala Asembleo de UN
Citaĵo
« Ni marŝas, sed eble la marŝo kaj la bezonoj de historio estas multe pli rapidaj ol tio, kion ni povos marŝi. Mi sentas ke estas breĉo inter realo kaj tio, kion politiko povas atingi. Politiko ne respondas al la defioj de la realo. » « Estamos andando, pero tal vez la marcha y las necesidades de la historia son mucho más rápidas que lo que nosotros podremos andar. Yo siento que hay un desfase entre la realidad y lo que puede lograr la política. La política no está a la altura de los desafíos de la realidad. »
— Intervjuo de Rusio Hodiaŭ
Citaĵo
« Li [Hugo Chavez] praktikis solidarecon, kiel mi ne vidis en iu ajn registaro en la historio de Latin-Ameriko, almenaŭ laŭ mia memoro. » « Ha practicado la solidaridad como no he visto en ningún Gobierno en la historia de América Latina, por lo menos hasta donde yo puedo hacer memoria. »
— Intervjuo de Rusio Hodiaŭ
Citaĵo
« Ni inventis monton de superflua konsumado kaj vi devas forĵeti kaj vivi aĉetante kaj forĵetante. Kaj tio, kion ni elspezas, estas dumviva tempo, ĉar kiam mi aĉetas ion, aŭ vi, vi ne aĉetas ĝin per mono, vi aĉetas ĝin per la vivtempo, kiun vi devis elspezi por havi tiun monon. Sed kun ĉi tiu diferenco: la sola ne aĉetebla afero estas vivo. Vivo estas malŝparita. Kaj estas mizere malŝpari la vivon por perdi liberecon. » « Inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia: la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. »
Citaĵo
« Politiko daŭre diskutas pli-malpli en tre stagnaj terminoj, tre similaj. Kaj ni malproksimiĝas de iuj valoroj kaj estas multaj malfeliĉaj homoj en la mondo, ne nur malriĉaj. Ĉi tie ni nur maltrankviliĝas pri malriĉuloj kaj ni devas komenci zorgi pri malfeliĉuloj. La soleco de grandaj urboj, esti sola en la mezo, en la homamaso. » « La política sigue discutiendo más o menos en términos muy anquilosados, muy parecidos. Y nos alejamos de algunos valores y hay mucha gente infeliz en el mundo, no solo pobre. Acá nos preocupamos solo por los pobres y tenemos que empezarnos a preocupar por los infelices. La soledad de las grandes ciudades, el estar solo en el medio, en la multitud. »
— Intervjuo de Rusio Hodiaŭ
Citaĵo
« Kion iuj nomas la ekologia krizo de la planedo, tio estas sekvo de la superforta triumfo de homa ambicio, tio estas nia triumfo same kiel nia malvenko» « Lo que algunos llaman la crisis ecológica del planeta es consecuencia del triunfo avasallante de la ambición humana, ese es nuestro triunfo también nuestra derrota. »
— 68 Ĝenerala Asembleo de UN.
Citaĵo
« Ni bezonas regi nin mem aŭ ni pereos; ni pereos ĉar ni ne kapablas vivi laŭ la civilizo, kiun ni laŭ faktoj disvolvis. Jen nia dilemo. » « Necesitamos gobernarnos a nosotros mismos o sucumbiremos; sucumbiremos porque no somos capaces de estar a la altura de la civilización que en los hechos fuimos desarrollando. Este es nuestro dilema. »
— Jose "Pepe" Mujica, Parolado, UN 2013, 24 septembro 2013.
Citaĵo
« Neniam la homo havis tiom multe kiom hodiaŭ, neniam, neniam tiom da scioj. [...] Vi estas kun la plimulto aŭ vi estas kun la malplimulto, ne ekzistas meza punkto. [...] Estas unu afero pli grava ol justeco. Oni volis formi iuj el ni en mondo, kiu estis valo de larmoj, por iri al paradizo. Mi ne prenas tion. Paradizo estas ĉi tio, aŭ kondamno estas ĉi tio. Kaj estas ĉi tiun vivon, kiun oni devas batali, por ke homoj vivu pli bone. Kaj ĝi ne havas mezpunkton. [...] Kio havas sencon estas pensi, ĉar estas multaj junuloj. Se vi estas juna, vi devas scii ĉi tion: la vivo eskapas de vi kaj foriras minuton post minuto kaj vi ne povas iri al la vendejo por aĉeti vivon. Do luktu por vivi ĝin, por doni enhavon al la vivo. La diferenco de homa vivo al aliaj formoj de vivo estas ke vi povas certagrade orienti vian vivon. Vi povas relative, esti la aŭtoro de la vojo en via propra vivo. Vi ne similas al legomo, kiu vivas ĉar vi naskiĝis. Post naskiĝo vi povas doni al ĝi enhavon aŭ ne. [...] Sed se vi havis revon kaj vi batalis por espero kaj vi provis transdoni al tiuj, kiuj restas, eble malgranda spiro restos ruliĝanta sur la montetoj, en la maroj, pala memoro, kiu valoras pli ol monumento, ol libro, ol himno, ol poezio... La homa espero realiĝas en la novaj generacioj. Karaj... Nenio valoras pli ol la vivo. Batalu por feliĉo. Kaj feliĉo estas doni enhavon kaj direkton al la vivo. Kaj ne permesi ke oni ŝtelu ĝin al vi. Ne ekzistas recepto por tio, ĝi estas ĉi tie, en la konscienco... se vi uzas la mirindan ŝancon naskiĝi, preskaŭ mirakla. Krome, dua konsilo al junuloj: la neeblaĵoj kostas iomete pli kaj venkitaj estas nur tiuj, kiuj mallevas la brakojn kaj kapitulacas. La vivo povas doni al vi mil stumblojn en ĉiuj kampoj, amo, laboro, en la aventuro de tio, kion vi pensas, en la revoj, kiujn vi intencas atingi; sed mil fojojn vi havas la forton releviĝi kaj rekomenci, ĉar tio, kio gravas estas la vojo. Ne estas celo, ne estas triumfa arko, ne estas paradizo, kiu bonvenigas nin, ne estas odaliskoj, kiuj akceptos vin, ĉar vi mortis en milito, ne, vi restis kaj fino. Ne, ĝi estas io alia, ĝi estas la beleco vivi plene, voli vivon en iu ajn cirkonstanco, batali por ĝi kaj provi transdoni ĝin. Ĉar la vivo estas ne nur ricevi, ĝi estas antaŭ ĉio doni ion el tio, kion ni havas, kiom ajn fuŝita vi estas, vi ĉiam havas ion por doni al aliaj. » « Nunca el hombre tuvo tanto como hoy, nunca, nunca tanto conocimiento. […] Estás con la mayoría o estás con la minoría, no hay término medio. […] Hay una cosa más importante que la justicia. A algunos de nosotros nos quisieron formar en un mundo que era un valle de lágrimas, para ir a un paraíso. No te la llevo. El paraíso es éste, o la condena es éste. Y es esta vida la que hay que pelear, para que la gente viva mejor. Y no tiene término medio. […] Lo que tiene sentido es pensar, porque hay mucha gente joven. Si sos joven tienes que saber esto: la vida se te escapa y se te va minuto a minuto, y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar, hasta cierto punto, una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste. Después de haber nacido puedes darle un contenido o no. […] Pero si tuviste un sueño, y peleaste por una esperanza, e intentaste transmitirle a los quedan, tal vez, quede un pequeño aliento rodando en las colinas, en los mares, un pálido recuerdo que vale más que un monumento, que un libro, que un himno, que una poesía… La esperanza humana que se va realizando en las nuevas generaciones. Compañeros… Nada vale más que la vida. Luchen por la felicidad. Y la felicidad es darle contenido a la vida, y rumbo a la vida. Y no dejar que te la roben. Para eso no hay receta, está acá, en la conciencia… si usás la maravillosa oportunidad de haber nacido, casi milagrosa. Por lo demás, un segundo consejo a los jóvenes: lo imposible cuesta un poco más, y derrotados son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan. La vida te puede dar mil tropezones en todos los órdenes, el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que pensás concretar; pero una y mil veces estás hecho con fuerza para volverte a levantar y volver a empezar, porque lo importante es el camino. No hay una meta, no hay un arco de triunfo, no hay un paraíso que nos recibe, no hay odaliscas que te van a recibir porque morirse en la guerra, no, la quedaste y punto. No, lo que hay es otra cosa, es la hermosura de vivir al tope, de querer la vida en cualquier circunstancia, de luchar por ela e intentar transmitirla. Porque la vida no es solo recibir, es antes que nada, dar algo de lo que tenemos, por jodido que estés, siempre tenés algo para darle a los demás. »
— Parolado dum la akcepto de la Nacia Merita Ordo en Guayaquil, Ekvadoro. 4 decembro 2014.[1]
Citaĵo
« Ili estas la plej malriĉaj. Mia difino estas tiu de Seneko: "Malriĉulo estas tiu, kiu multe bezonas". Ĉar tiu, kiu multe bezonas, tio estas senfina, tiuj estas la plej malriĉaj. » « Son los más pobres. Mi definición es la de Séneca: "Pobre es el que necesita mucho". Porque el que necesita mucho, eso es infinito, esos son los más pobres. »
— Intervjuo de Rusio Hodiaŭ[2]
Citaĵo
« Indas vivi kun intenseco kaj vi povas fali unu, du, tri, dudek fojojn, sed memoru ke vi povas ekstari kaj rekomenci. (...) Venkitaj estas tiuj, kiuj ĉesas batali, mortintoj estas tiuj, kiuj ne batalas por vivi. » « Vale la pena vivir con intensidad, y te podés caer una, dos, tres, veinte veces, pero recuerda que te podés levantar y volver a empezar. (...) Derrotados son los que dejan de luchar, muertos son los que no luchan por vivir. »
Citaĵo
« Ni investos unue en edukado, due en edukado, trie en edukado. Edukita popolo havas la plej bonajn vivopciojn kaj estas tre malfacile ke koruptuloj kaj mensoguloj trompu ĝin. » « Vamos a invertir primero en educación, segundo en educación, tercero en educación. Un pueblo educado tiene las mejores opciones de vida y es muy difícil que lo engañen los corruptos y mentirosos. »

Referencoj

  1. Jutuba filmeto kun esperantaj subtekstoj
  2. Parolante pri la 100 plej riĉaj familioj en la mondo.