Tommy Douglas

El Vikicitaro
Tommy Douglas
Aliaj projektoj
Biografio en Vikipedio
Plurmedioj en Komuneja kategorio

Thomas Clement Douglas (20a de oktobro de 1904 - 24a de februaro de 1986), kanada politikisto, ĉefministro de Saskaĉevano kaj estro de la unua socialisma registaro en Nordameriko, ĉefo de la Cooperative Commonwealth Federation kaj fondinto de la Nova Demokrata Partio.

Citaĵoj[redakti]

Citaĵo
« (al parlamentano kiu mokis lian malgrandecon): En ĉi tiu ĉambro, sinjoro, oni mezuras grandecon de homo de la ŝultroj supren. » « In this chamber, sir, a man's stature is measured from the shoulders up. »
Citaĵo
« Iam estis parlamentano de la okcidento kiu diris, "Kanado estas kiel maljuna bovino. La okcidento nutras ĝin, Ontario kaj Kebekio melkas ĝin, kaj vi povas imagi tion kion ĝi faras en la atlantikaj provincoj." » « There once was a parliamentarian from our west who said: "Canada is like an old cow. The West feeds it. Ontario and Quebec milk it. And you can well imagine what it's doing in the Maritimes. »
— 29a de junio de 1983
Citaĵo
« Anstataŭ trakti (samseksemon) kiel krimon kaj subterigi ĝin, ni devas rekoni ĝin kiel ĝi estas: mensmalsano, psikiatra kondiĉo traktenda simpatie, de psikiatroj kaj sociaj intervenistoj. » « Instead of treating it as a crime and driving it underground we ought to recognize it for what it is. It's a mental illness; it's a psychiatric condition which ought to be treated sympathetically, which ought to be treated by psychiatrists and social workers. »
— Dum la debato de partiestroj[1]
Citaĵo
« Mi konsentas esti simbolo, sed mi ne volas fariĝi monumento. Estas monumentoj ĉie ĉirkaŭ Parlamento kaj mi vidis tion kion la kolomboj faras al ili. » « I don't mind being a symbol but I don't want to become a monument. There are monuments all over the Parliament Buildings and I've seen what the pigeons do to them. »
Citaĵo
« Kuraĝon, amikoj; ne tro malfruas por konstrui pli bonan mondon» « Courage, my friends; 'tis not too late to build a better world. »
Citaĵo
« Homo nun povas flugi en la aero kiel birdo, naĝi sub la maro kiel fiŝo, kavi en la teron kiel talpo. Nu se li nur povus marŝi sur tero kiel homo, estus Paradizo» « Man can now fly in the air like a bird, swim under the ocean like a fish, he can burrow into the ground like a mole. Now if only he could walk the earth like a man, this would be paradise. »
Citaĵo
« Antaŭ sepdek jaroj ni votis provizi ĉiun viron, virinon kaj infanon per sanzorgo senrespekte al raso, koloro aŭ financa stato, kaj je Dio ni faros ĝin! » « Seventy years ago we pledged to provide health care for every man, woman and child, regardless of race, colour or financial status... and by God we're going to do it! »
Citaĵo
« Jen rakonto de loko nomiĝante Muslando. Muslando estis loko kie ĉiuj la musetoj vivis kaj ludis, naskiĝis kaj mortis. Kaj ili vivis simile kiel vi kaj mi. Ili eĉ havis parlamenton. Kaj ĉiujn kvar jarojn ili havis elekton. ... Kaj ĉiun elektotagon la musoj iris al la balotejo kaj elektis registaron. Registaron konsistanta el grandaj, dikaj nigraj katoj. Nu se vi konsideras strange ke musoj elektu registaron el katoj, vi rigardu la historion de Kanado dum la lastaj 90 jaroj kaj vi eble vidos ke ili ne pli stultis ol ni. Nu mi nenion diras kontraŭ la katoj. Ili estis bonuloj. Ili kondutis digne en la registaro, kaj faris bonajn leĝojn - tio estas, bonajn por katoj. Sed la leĝoj bonaj por katoj ne bonis por musoj. Unu el la leĝoj diris ke mustruoj devas sufiĉe grandi por ke kato povu enŝovi la piedon. Alia diris ke musoj nur povis kuri certan rapidecon, por ke katoj povu havi sian matenmanĝon sen tro da fizika elspezo. Ĉiuj la leĝoj bonis. Por katoj. Sed ili terure duris por la musoj. Kaj la vivo pli kaj pli malfaciliĝis. Kaj kiam la musoj ne plu povis elteni, ili decidis ke io farendas, kaj ili iris amase al la balotejo, forelektis la nigrajn katojn, kaj enmetis la blankajn katojn. Nu la blankaj katoj estis farintaj bonegan kampanjon. Ili diris, "Muslando nur bezonas pli da vizio." Ili diris, "La problemo ku Muslando estas la rondaj mustruoj. Se vi enmetas nin, ni metos kvadratajn mustruojn." Kaj ili faris ĝin, kaj la kvadrataj mustruoj estas duoble pli grandaj ol la rondaj, kaj katoj nun povis enmeti ambaŭ piedojn. Kaj vivo pli duris ol iam ajn. Kaj kiam ili ne plu povis elteni tion, ili forelektis la blankajn kaj remetis la nigrajn. Kaj reiris al la blankaj. Kaj al la nigraj. Ili eĉ provis duonon da blankaj kaj duonon da nigraj, kaj nomis ĝin koalicio. Ili eĉ havis unu registaron el makulitaj katoj, kiuj provis fari blekon kiel muso sed manĝis kiel kato. Amikoj, la problemo ne estis la koloro de la katoj. La problemo estis ke ili estis katoj! Kaj estante katoj ili nature zorgis pri katoj anstataŭ musoj. Post tempo alvenis unu museto kun ideo. Amikoj, atentu la uleto kun ideo! Kaj li diris al la aliaj musoj, "Jen, amikoj, kial ni elektadas registaron el katoj? Kial ni ne elektu registaron el musoj?" "Ho," ili diris, "li estas bolŝevisto! Enkarcerigu lin!" Do ili enprizonigis lin. Sed mi volas memorigi al vi ke vi povas enkarcerigi muson, aŭ viron, sed vi ne povas enkarcerigi ideon. » « It's the story of a place called Mouseland. Mouseland was a place where all the little mice lived and played, were born and died. And they lived much the same as you and I do. They even had a Parliament. And every four years they had an election. ... And every time on election day all the little mice used to go to the ballot box and they used to elect a government. A government made up of big, fat, black cats. Now if you think it strange that mice should elect a government made up of cats, you just look at the history of Canada for last 90 years and maybe you'll see that they weren't any stupider than we are. Now I'm not saying anything against the cats. They were nice fellows. They conducted their government with dignity. They passed good laws—that is, laws that were good for cats. But the laws that were good for cats weren't very good for mice. One of the laws said that mouseholes had to be big enough so a cat could get his paw in. Another law said that mice could only travel at certain speeds—so that a cat could get his breakfast without too much physical effort. All the laws were good laws. For cats. But, oh, they were hard on the mice. And life was getting harder and harder. And when the mice couldn't put up with it any more, they decided something had to be done about it. So they went en masse to the polls. They voted the black cats out. They put in the white cats. Now the white cats had put up a terrific campaign. They said: "All that Mouseland needs is more vision." They said:"The trouble with Mouseland is those round mouseholes we got. If you put us in we'll establish square mouseholes." And they did. And the square mouseholes were twice as big as the round mouseholes, and now the cat could get both his paws in. And life was tougher than ever. And when they couldn't take that anymore, they voted the white cats out and put the black ones in again. Then they went back to the white cats. Then to the black cats. They even tried half black cats and half white cats. And they called that coalition. They even got one government made up of cats with spots on them: they were cats that tried to make a noise like a mouse but ate like a cat. You see, my friends, the trouble wasn't with the colour of the cat. The trouble was that they were cats. And because they were cats, they naturally looked after cats instead of mice. Presently there came along one little mouse who had an idea. My friends, watch out for the little fellow with an idea. And he said to the other mice, "Look fellows, why do we keep on electing a government made up of cats? Why don't we elect a government made up of mice?" "Oh," they said, "he's a Bolshevik. Lock him up!" So they put him in jail. But I want to remind you: that you can lock up a mouse or a man but you can't lock up an idea! »

Referencoj

  1. Dum la debato de partiestroj dum la elekto de 1968, pri proponita leĝo por malkrimigi samseksemon. Ĝi estis progresema vidpunkto en la epoko.
Wikipedia:eo
Wikipedia:eo
Vikipedio havas artikolon pri: