Saltu al enhavo

Vikicitaro:Zamenhofa proverbaro laŭ temoj

El Vikicitaro

Ĉi tiu paĝo kunigas zamenhofajn proverbojn grupigitajn laŭ temoj per ordigmaniero de Pejno Simono. Ĉi tiu paĝo povas esti uzita kiel helpilo por riĉigi unuopajn artikolojn pri diversaj temoj. Ankaŭ eblas la paĝon presi kaj ricevi rapidserĉilon surpapere.

Kiu havas abelojn, havas mielon.
Abelujon ne incitu, amason ne spitu.
En abelujon ne blovu.
Fremda animo estas abismo sen limo.
Ĉiu abomenaĵo trovas sian adoranton.
Oni perfidon prenas, sed perfidulon abomenas.
Restis nenio absolute, nek por mordi, nek por gluti.
Saĝo abunda, sed ne profunda.
Kiu ripetas abunde, lernas plej funde.
Fiŝo serĉas profundon, homo serĉas abundon.
Li estas en acida humoro.
Post dolĉa vino restas acida vinagro.
Ju pli da aĉetantoj, des pli alta la prezo.
Se vendisto ne mensogas, li aĉetanton ne allogas.
Tro alta postulo aĉetanton ne ŝarĝas.
Marĉandado aĉeti ne devigas.
Marĉando aĉeti ne devigas.
Mankis al Petro klopodoj, li aĉetis al si domon.
Pli valoras vinagro donacita, ol vino aĉetita.
Komenci de Adamo.
Parenco per Adamo.
Demeti de si la antikvan Adamon.
Farita via faro, nun adiaŭ, mia kara!
Li diris adiaŭ al la mondo surtera.
Eĉ monstron admiras, kiu ame deliras.
Oni maron admiras, se oni maron ne iras.
Edzin' admirata - edzo malsata.
Vorto sona estas plej admona.
Al malsaĝulo ne helpas admono, nur bastono.
Lin tuŝas nek admono, nek ordono.
Per lerta admono alfluas la mono.
Kvalito bona ne bezonas admonon.
Uzi monon kaj admonon kaj flaton kaj baton.
Ĉiu abomenaĵo trovas sian adoranton.
Kiu mem sin adoras, nenion valoras.
Vivanton ni malhonoras, mortinton ni adoras.
Leĝo estas bona, se advokato ĝin helpas.
Pastro vivas de preĝoj, advokato de leĝoj.
Tute libera, kiel birdo aera.
Ĝi estas ankoraŭ pasero en aero.
Aprila vetero - trompa aero.
El aero al tero.
Kastel' en aero - malsato sur tero.
Konstrui kastelojn en aero.
Oro estas pli peza ol fero, pli malpeza ol aero.
Verŝi aeron al aero.
Celi anseron, trafi aeron.
Trapafadi la aeron.
Verŝi aeron al aero.
Afabla vorto pli atingas ol forto.
Apud plena manĝotablo ĉiu estas tre afabla.
Nur pano kun fromaĝo, sed afabla vizaĝo.
Pli bona estas vorto afabla, ol kuko agrabla.
Kiu agas afable, vivas agrable.
Al la afero!
Amikeco aparte, afero aparte.
En sia afero ĉiu juĝu libere.
Estas tubero en la afero.
Fremda mizero - ridinda afero.
Hoko elsaltis, afero haltis.Hom' malesperas, Dio aperas.
La afero estas plenumita.
La afero havas tempon.
La afero malsukcesis.
La afero ne brulas.
La afero ne iras glate.
La afero ne staras sur pinto de ponto.
La afero ne urĝas.
La sama afero, sed kun la kapo al tero.
Ludo aparte, kaj afero aparte.
Malnova afero en nova livero.
Min ne tuŝas la afero, mi staras ekstere.
Ne en ĉiu afero estu severa.
Ne juĝu pri afero laŭ ĝia ekstero.
Ne taŭgas la vero por komerca afero.
Peli tagojn sen afero de mateno al vespero.
Per insulto kaj kolero ne klariĝas afero.
Pri kio estas la afero?
Pri propra afero neniu juĝas libere.
Saltadi ĉirkaŭ afero, kiel blovata neĝero.
Se la ĉielo falus al tero, birdokaptado estus facila afero.
Sen ordo en afero ne ekzistas prospero.
Sen povo kolero estas ridinda afero.
Tro forta ĵuro - la afero ne pura.
Negocaj aferoj estas severaj.
Paroloj kaj faroj estas malsamaj aferoj.
Plena estas la infero de promesitaj aferoj.
Tago festa - for aferoj.
Faru vian aferon, Dio zorgos ceteron.
Formeti la aferon en la keston de forgeso.
Malsaĝulo diris vorteron, saĝulo komprenas la tutan aferon.
Saĝa tenas aferon, malsaĝa esperon.
Dio manĝon donacis, sed la dentoj agacas.
Kiu agas afable, vivas agrable.
Kiu bone agas, timi ne bezonas.
Kiu glutis tro multe, tiu agas tro stulte.
Kiu kritikas kuraĝe, mem agas malsaĝe.
Pli facile estas regi ol agi.
Senkonscie vi agis - konscie vi pagos.
Ne naskas porko leonidon, nek korniko aglidon.
Kia ago, tia pago.
Kia pago, tia ago.
Koniĝas birdo laŭ flugo kaj homo laŭ ago.
Nenia ago fariĝas sen pago.
Por ĉiu ago venas la tempo de pago.
Laŭ la agoj de l' homo estas lia nomo.
Drinku tutajn tagojn, sed kontrolu viajn agojn.
Vortojn ŝparu, agojn faru.
Agrabla estas gasto, se ne longe li restas.
Gasto sen avizo estas agrabla surprizo.
Pli bona estas vorto afabla, ol kuko agrabla.
Vizaĝo agrabla kaj ungo diabla.
Kiu agas afable, vivas agrable.
Pripensu malrapide kaj agu decide.
Forveturis malsaĝa, revenis nur pli aĝa.
Aĝo maljuna ne estas oportuna.
Aĝo tro matura ne estas plezura.
En ĉiu aĝo devas kreski la saĝo.
Kiam pasis la aĝo, aperas la saĝo.
Matura aĝo.
Ne ĉiam per aĝo mezuriĝas la saĝo.
Oni batas ne la aĝon, sed la vizaĝon.
Tro rapida akcelo ne kondukas al celo.
Kiu akceptas donacon, perdas la pacon.
Oni akceptas laŭ vizaĝo, oni forlasas laŭ saĝo.
Kiu kuraĝe aliras, facile akiras.
Kiu laboras kaj deziras, tiu akiras, - kiu mem ne penas, nenio al li venas.
Kiu malmulte deziras, feliĉon akiras.
Kiu multon deziras, nenion akiras.
Kiu ne akiras, kiam li povas, tiu poste deziras, sed jam ne retrovas.
Kiu tro multe deziras, nenion akiras.
Pli facile estas perdi vilaĝon, ol akiri domon.
Pli facile estas vilaĝon perdi, ol domon akiri.
Rigardi kaj aspiri ne devigas akiri.
Per mezuro kaj peso akiriĝas sukceso.
Tapiŝon ne deziris, maton akiris.
Neleĝe akirita ne estas profita.
Peke akirita ne estas profita.
Kiel akirite, tiel perdite.
Ŝatu amikon laŭ la dato de akiro.
Akiro kaj perdo rajdas duope.
Ju pli granda la deziro, des pli kara la akiro.
Laboro lacigas, sed akiro ĝojigas.
Malsaĝulo en foiro estas bona akiro.
Ne valoras la akiro eĉ la penon de l' deziro.
Kiu amas la liton, ne akiros profiton.
Tie vi petos, vi tiros, vi nenion akiros.
Scion akiru, sed ne ĉion eldiru.
Kio akorde ne sonas, tio rimon ne donas.
Ili estas en akordo, kiel peto kaj mordo.
Malgranda birdeto, sed akra ungeto.
Tro akra fajro estas sen daŭro.
Gasto havas akrajn okulojn.
Sperto saĝon akrigas.
Kia sufloro, tia aktoro.
Ni amu nin frate, sed ni kalkulu akurate.
El malgrandaj akveroj fariĝas grandaj riveroj.
Ĝi estas akvo al lia muelilo.
Ĝi tuŝas lin, kiel akvo anseron.
Akvo bolas, murmuras, sed fine ĝi kuras.
Akvo kaj pano servas al sano.
Akvo kura - akvo pura.
Akvo silenta subfosas la bordon.
Akvo trankvila estas akvo danĝera.
Akvo kura - akvo pura.
Akvo trankvila estas akvo danĝera.
Al fiŝ' kuirita jam akvo ne helpos.
Barakti kiel fiŝo ekster la akvo.
En akvo malklara oni fiŝkaptas facile.
Fajron estingas akvo, pekon pardono.
Kurbiĝadi kiel diablo en akvo benita.
Ĉerpi akvon per kribrilo.
Akvon senmovan kovras putraĵo.
Brogita eĉ sur akvon blovas.
Kiu akvon evitas, droni ne timas.
Li pasis akvon kaj fajron kaj marĉojn kaj marojn.
Volus kato fiŝojn, sed la akvon ĝi timas.
Sako alenon ne tenas, ĝi baldaŭ elvenas.
Li ŝvitas ankoraŭ super la alfabeto.
Li neniam venkis la alfabeton.
Per lerta admono alfluas la mono.
Elmetu mielon, muŝoj alflugos.
Al pec' pecon algluas, kiu neston konstruas.
Insulto ne algluiĝas.
Alia tempo, aliaj moroj.
Alia urbo, alia moro.
Alia urbo, alia moro.
En ĉiu angulo alia postulo.
Kio al unu donas forton, al alia donas morton.
Kiu fosas sub alia, falos mem en la foson.
Ne moku mizeron de alia, ĉar baldaŭ venos via.
Por unu - festeno, por alia - ĉagreno.
Propra opinio ne estas leĝo por alia.
Unu floras, alia ploras.
Unu orienten, alia okcidenten.
Aliaj domoj, aliaj homoj.
Aliaj tempoj, aliaj moroj.
Alia tempo, aliaj moroj.
Aliaj domoj, aliaj homoj.
Aliaj tempoj, aliaj moroj.
Bona estas fremdlando, sed aliaj tie loĝu.
Ĉiu mezuras aliajn laŭ sia mezurilo.
Aliajn gvidas kaj mem ne vidas.
Profiton celu, sed aliajn ne pelu.
Se vi povas, profitu, sed aliajn ne incitu.
Alian ne mallaŭdu, vin mem ne aplaŭdu.
Li havas ĉiun horon alian moron.
Ne kondamnu alian, oni vin ne kondamnos.
Sinjorino kaj sinjoro, unu alian valoras.
Unu pasero alian valoras.
Unu vundo alian kuracas.
Vundan lokon protektis, alian difektis.
Zorgu vian metion kaj ne miksu vin en alian.
Zorgu vivon vian kaj lasu vivi alian.
Se gut' al guto aliĝas, maro fariĝas.
Aliloka ĉielo estas sama ĉielo.
Kio aliloke promenos, al ni ankaŭ ĝi venos.
Nek io, nek alio.
Kiu kuraĝe aliras, facile akiras.
Ankoraŭ multe vi kuros, ĝis vi alkuros.
Post alkutimiĝo doloras disiĝo.
Famo kredon allogas, sed tre ofte mensogas.
Pli allogas kulero da mielo, ol da vinagro barelo.
Propra supo brogas, fremda allogas.
Se vendisto ne mensogas, li aĉetanton ne allogas.
Eĉ per dolĉa kuko vi min ne allogos.
Kiu tro ripozas, baldaŭ almozas.
Almozoj ne malriĉigas.
Donado de almozoj neniam malriĉigas.
Almozpetanto sinĝena restas kun sako malplena.
Kiu vivas sen kalkulo, baldaŭ estos almozulo.
Kion jaroj ne donis, ofte minuto alportas.
Senlaboreco dormon alportas.
Tempo kaj cirkonstancoj saĝon alportas.
Unu hirundo printempon ne alportas.
Pano estas alportita, korbo estu forĵetita.
Naskiĝu, edziĝu kaj mortu - ĉiam monon alportu.
Alpremi iun al muro.
Sorto ofte alsendas, kion oni ne atendas.
De rigardo tro alta malsaniĝas okulo.
En plej alta mizero al Dio esperu.
Ju pli da aĉetantoj, des pli alta la prezo.
Tro alta postulo aĉetanton ne ŝarĝas.
Altan arbon batas la fulmo.
Bela paro por altaro.
Li ŝtelas de najbaro, por doni al altaro.
Ricevi grizan haron, ne vidinte altaron.
Kiu tro alte svingas, nenion atingas.
Spiko malplena plej alte sin tenas.
Kiu tro alten rigardon direktas, tiu tre baldaŭ okulojn difektas.
Ĉiu mano al si altiras.
Plena kaso ŝteliston altiras.
Sango komuna reciproke sin altiras.
En ŝerco kaj ludo ofte sidas aludo.
Por saĝulo sufiĉas aludo.
Batita komprenas aludon.
Malfeliĉo venas sen alvoko.
Por paro amanta ĉiu loketo sufiĉas.
Eĉ por pomo putranta troviĝas amanto.
Malamanto de faro estas amanto de kalendaro.
Dentoj mordas la langon, tamen ambaŭ sin amas.
Kiu amas ĝuon, amu ankaŭ enuon.
Kiu amas honoron, amu laboron.
Kiu amas la liton, ne akiros profiton.
Kiu amas okulaĉi, ne havas kion maĉi.
Mono amas kalkulon.
Se amas Dio, prosperas ĉio.
Se oni amas la gaston, oni zorgas la paston.
Vi amas preni, amu redoni.
Amaso da fianĉoj, sed la ĝusta ne venas.
Amaso da mono kaj titolo de barono.
Al kuko kaj kaso ĉiam venas amaso.
En amaso eĉ morto estas pli gaja.
Festeno kaj ĉaso kaj da ŝuldoj amaso.
Kiso antaŭ amaso estas kiso de Judaso.
La lastan el amaso atakas la hundo.
Sidi en amaso da embaraso.
Abelujon ne incitu, amason ne spitu.
Deziri al iu amason da mono kaj titolon de barono.
En ĉeesto amata, en forest' insultata.
Morgaŭ estas la amata tago de mallaboruloj.
Ne bela estas amata, sed amata estas bela.
Ne bela estas amata, sed amata estas bela.
Se la gasto estas amata, eĉ lia servanto ne restas malsata.
Tio estas lia amata ĉevaleto.
Ambaŭ floroj de samaj valoroj.
Dentoj mordas la langon, tamen ambaŭ sin amas.
Rigardu per ambaŭ okuloj!
Esti inter martelo kaj amboso.
Pli feliĉa estas martelo insultata, ol amboso kompatata.
Eĉ monstron admiras, kiu ame deliras.
Certaĵo kaj leĝo, kiel amen en preĝo.
Se ne estus "se" kaj "tamen", mi al ĉio dirus amen.
Ameno diablon ne forpelas.
Amikeco aparte, afero aparte.
Amikeco aparte, ofico aparte.
Ju pli precizaj la kalkuloj, des pli fortika la amikeco.
Ne ekzistas en komerco amikeco nek ŝerco.
Vivi kun iu en intima amikeco.
Donacetoj subtenas amikecon.
Amiko - intimulo.
Amiko de amiko estas ankaŭ amiko.
Amiko en ĝojo kaj malĝojo.
Amiko en ĝojo kaj ploro.
Amiko estas kara, sed mi mem estas pli kara.
Amiko estas kara, sed vero pli kara.
Amiko fidela estas trezoro plej bela.
Al amiko nova ne fidu sen provo.
Al glacio printempa kaj al amiko tro nova ne fidu.
Amiko de amiko estas ankaŭ amiko.
Amiko de amiko estas ankaŭ amiko.
Bona estas domo nova kaj amiko malnova.
Estinta amiko estas plej danĝera malamiko.
Perdiĝas per pruntedono amiko kaj mono.
Pli bona amiko intima, ol parenco malproksima.
Pli bona estas saĝa malamiko, ol malsaĝa amiko.
Por amiko intima ne ekzistas vojo malproksima.
Por amiko komplezo neniam estas tro peza.
Pro vorta piko ofte perdiĝas amiko.
Sako ne sonas - amiko ne konas.
Se amiko petas, li neniam ripetas.
Unu amiko malnova pli valoras ol du novaj.
Estintaj amikoj plej kruele malpacas.
Gardu min Dio kontraŭ amikoj, - kontraŭ malamikoj mi gardos min mem.
Ju pli da donoj, des pli da amikoj.
Pri kio amikoj sekretas, ili vian juĝon ne petas.
Unu malamiko pli difektas, ol cent amikoj protektas.
Tablo kovrita faras amikojn.
Ŝatu amikon laŭ la dato de akiro.
Amikon ŝatu, malamikon ne batu.
Amikon karesu, sed kalkuli ne forgesu.
Amikon montras malfeliĉo.
Amu domon novan kaj amikon malnovan.
Ne fidu amikon, kiu havas jam flikon.
Prunto amikon forpelas.
Amo estas forta, sed mono pli forta.
Amo faras ion, mono ĉion.
Amo kaj ĵaluzo estas gefratoj.
Amo kaj puno loĝas komune.
Amo pli kora, disiĝo pli dolora.
Amo supermezura ne estas plezura.
Edziĝo pro amo flamanta al la sako sonanta.
Kiam sako mizeras, amo malaperas.
Perforta amo estas plej forta malamo.
Pro amo al la kandelo kato lekas la kandelingon.
Tuso kaj amo ne estas kaŝeblaj.
Amu Antonon, sed gardu vian monon.
Amu domon novan kaj amikon malnovan.
Amu edzinon plej kore, sed tenu ŝin bonmore.
Kiu amas ĝuon, amu ankaŭ enuon.
Kiu amas honoron, amu laboron.
Ni amu nin frate, sed ni kalkulu akurate.
Vi amas preni, amu redoni.
Ne iru al fremda anaro kun via regularo.
Ne puŝu vian regularon en fremdan anaron.
France saĝa, angle sovaĝa.
Ĉiu angulo kun sia sanktulo.
En ĉiu angulo alia postulo.
En propra angulo ĉiu estas fortulo.
En sia angulo li estas bravulo.
Li estas bravulo en sia angulo.
Parolo anĝela, sed penso pri ŝtelo.
Esti anĝelo inter homoj, sed satano en la domo.
Kontentigi ĉiujn eĉ anĝelo ne povas.
Traflugis anĝelo preter orelo.
Kalumniante konstante, oni eĉ anĝelon nigrigas.
Animo al paradizo deziras, sed pekoj retiras.
Fremda animo estas abismo sen limo.
Ili vivas per unu animo en du korpoj.
Klopodi sen limo per korpo kaj animo.
Lia animo forkuris en la pinton de la piedo.
Forsavis sian korpon kaj animon.
Ĝi tuŝas lin, kiel akvo anseron.
Celi anseron, trafi aeron.
Celis paseron, trafis anseron.
Fordoni anseron, por ricevi paseron.
Konsumi sian antaŭan grason.
Antaŭe intencu kaj poste komencu.
Antaŭe kion vi devas, poste kion vi volas.
Danĝera estas bovo antaŭe, ĉevalo malantaŭe, kaj malsaĝulo de ĉiuj flankoj.
Leĝo valoras por poste, sed ne por antaŭe.
Malantaŭe mizero, antaŭe malespero.
Por pendigi ŝteliston, antaŭe lin kaptu.
Nazo supren, vento antaŭen.
Antaŭparolo liberigas de postparolo.
Kiu povas antaŭvidi!
Uzu tempon estantan, antaŭvidu estontan, memoru estintan.
Demeti de si la antikvan Adamon.
Amu Antonon, sed gardu vian monon.
En ĉiu kranio regas aparta opinio.
Al ĉiu sanktulo apartan kandelon.
Amikeco aparte, afero aparte.
Amikeco aparte, ofico aparte.
Amikeco aparte, afero aparte.
Amikeco aparte, ofico aparte.
Ludo aparte, kaj afero aparte.
Ludo aparte, kaj afero aparte.
Oni ne povas sin movi laŭ ĉiu vento aparte.
Al ĉiu konvenas, kio al li apartenas.
Vorto dirita al la mondo apartenas kaj neniam revenas.
Aperas prudento, kiam pasis la momento.
Eĉ el sub la tero aperas la vero.
Hoko elsaltis, afero haltis.Hom' malesperas, Dio aperas.
Homo esperas, - morto aperas.
Kiam pasis la aĝo, aperas la saĝo.
Tempo toleras, sed vero aperas.
Virino batas per lango, - aperas vundo plej sanga.
Ne voku diablon, ĉar li povas aperi.
Kiam havo malaperis, saĝo aperis.
Mi panon ne esperis, subite kuko aperis.
Ne atendis, ne esperis - malfeliĉo aperis.
Se la tempo forblovis, ni jam helpi ne povas; kio post ni aperos, ni de ĝi ne suferos.
Dum la manĝado venas apetito.
Edzo edzinon laŭdas, edzino edzon aplaŭdas.
Kion Parizo aplaŭdas, Berlino mallaŭdas.
Kiu mem sin laŭdas, tiun neniu aplaŭdas.
Fari aplaŭdon sur la vangon.
Alian ne mallaŭdu, vin mem ne aplaŭdu.
Dion laŭdu kaj diablon aplaŭdu.
Beleco logas, virto apogas.
Por vendisto mensogo estas necesa apogo.
Unu kapo facile trovas apogon.
Aprila vetero - trompa aero.
Komenco Aprila - trompo facila.
Pluvo en Aprilo - por la tero utilo.
Tro nutrata kapro fariĝas kiel apro.
Pli bona apude najbaro, ol frato post arbaro.
Ĉiu manĝas, kiel li aranĝas.
Kiu kaĉon aranĝas, tiu ĝin manĝas.
Kiu konstante lokon ŝanĝas, neniam sin aranĝas.
Tago aranĝas, tago ŝanĝas.
Aranĝite, ordigite.
De lia vivo aranĝo estas trinko kaj manĝo.
Tro kara aranĝo por malkara tagmanĝo.
Se Dio ne aranĝos, lupo vin ne manĝos.
Arbaro aŭdas, kampo vidas.
Dancu diabloj, sed ne en mia arbaro.
En arbaro sidas kaj arbojn ne vidas.
En arbaro sidis kaj arbojn ne vidis.
Laŭdu belecon de l' maro, sed ĉe rando de arbaro.
Lupo sopiras, al arbaro sin tiras.
Ne elvoku lupon el la arbaro.
Pli bona apude najbaro, ol frato post arbaro.
En landoj transmaraj estas oraj arbaroj.
Kiu timas bestaron, ne iru arbaron.
Ne serĉu bonan arbaron, serĉu bonan najbaron.
Nutru lupon plej sate, li ĉiam serĉas arbaron.
Pro multo da arboj li arbaron ne vidas.
Arbo krakanta venton ne timas.
El post la arbo li estas bravulo.
Konservas eĉ karbo la strukturon de l' arbo.
Ne falas frukto malproksime de l' arbo.
Se la arbo falis, ĉiu branĉon derompas.
Pro multo da arboj li arbaron ne vidas.
En arbaro sidas kaj arbojn ne vidas.
En arbaro sidis kaj arbojn ne vidis.
Altan arbon batas la fulmo.
Fleksu arbon dum ĝia juneco.
Laŭ la frukto oni arbon ekkonas.
Sur arbon kliniĝintan saltas la kaproj.
Se vi prenis la violonon, prenu ankaŭ la arĉon.
Ĝi ne estas tiel facila, kiel laboro argila.
Por pot' argila poto fera estas najbaro danĝera.
Batanto povas argumenti, batato devas silenti.
Li estas kompetenta, kiel besto pri arĝento.
Parolo estas arĝento, oron similas silento.
Vort' en ĝusta momento faras pli ol arĝento.
Formeti en arĥivon.
Fari el iu arkon.
Du kontraŭ unu prezentas armeon.
Ne servas larmo anstataŭ armo.
Laŭ ĉiuj leĝoj de la arto.
Vivon travivi estas art' malfacila.
Kio bone aspektas, tion ĉiu elektas.
Malgranda aspekte, sed granda intelekte.
Ne ĉiu aspiranto devas esti prenanto.
Rigardi kaj aspiri ne devigas akiri.
Ŝipon rompitan ĉiuj ventoj atakas.
Falinton ĉiu atakas.
La lastan el amaso atakas la hundo.
Manon malkvietan ĉiu muro atakas.
Se al hundo mankas nenio, ĝin atakas rabio.
Tremo atakas.
Atakis lin horo malsaĝa.
Atakis teruro, ektremis la kruro.
Frosto lin atakis.
Hako post hako estas la plej efika atako.
Helpas krako kontraŭ atako.
Mizero faras viziton, ne atendante inviton.
Ĉasaĵo ĉasanton ne atendas.
Bongusta peco longe ne atendas.
En via malica regalo vin atendas ankaŭ pokalo.
Fidanta al vorto atendas ĝis morto.
Li atendas, ke la okazo venu al lia nazo.
Li atendas kaj plendas kaj denove atendas.
Li atendas kaj plendas kaj denove atendas.
Malfeliĉo inviton ne atendas.
Saĝo barbon ne atendas.
Se unu ne venis, dek ne atendas.
Sorto ofte alsendas, kion oni ne atendas.
Atendi bonan veteron kaj laman kurieron.
Atendi sur tero, ĝis sekiĝos la rivero.
Atendis, atendis, ĝis lin ĉerko etendis.
Atendis, meditis, ĝis en tombon englitis.
Atendis, atendis, ĝis lin ĉerko etendis.
Bovidon mi atendis, infanon Dio sendis.
Ne atendis, ne esperis - malfeliĉo aperis.
Ne atendita, ne esperita ofte venas subite.
Neniam atendita ofte venas subite.
De atendo kaj espero pereis multaj sur la tero.
Sen atendo, sen espero venis mizero.
Tro longa atendo ĝis fino de l' vendo.
Antaŭ ĉio zorgu oficon, - plezuro atendos sian vicon.
Atendu min antaŭ la domo de mia pranepo.
Ne bedaŭru hieraŭan, ne atendu morgaŭan, ne forlasu hodiaŭan.
Vulpo faras oferon - atendu danĝeron.
Kiu ne atentas la "se", tiu sentas la "ve".
Okulo ne atentas - dorso eksentas.
Se okulo ne atentas, dorso eksentas.
Sprita vorto tentas, nenion atentas.
Aŭskultas prudente, kiu aŭskultas atente.
Piedo ne atentis, kapo eksentis.
De legado sen atento ne riĉiĝas la prudento.
Se lupo ekpentis, ŝafo atentu.
Griza barbo saĝon ne atestas.
Atesto de matureco.
Unua atesto estas la vesto.
Afabla vorto pli atingas ol forto.
Kiu ŝuldojn estingas, riĉecon atingas.
Kiu tro alte svingas, nenion atingas.
Kiu tro forte la manon svingas, nenion atingas.
Knabon senfortan ĉiuj batoj atingas.
Kuraĝo ĉion atingas.
La morto ne distingas, ĉiujn egale atingas.
Lango nenion atingas, se ĝin saĝo ne svingas.
Oro nur fingron eksvingas kaj ĉion atingas.
Atingi la vesperon de sia vivo.
Ne moku riveron, ne atinginte la teron.
Ankaŭ la lupon atingos la sorto.
Deziru sincere, vi atingos libere.
Malsaĝulo ŝtonon ĵetis, dek saĝuloj ĝin ne atingos.
Ne atingos krio ĝis la trono de Dio.
En sia dometo li estas atleto.
Parolanto semas, aŭdanto rikoltas.
Arbaro aŭdas, kampo vidas.
Bojas hundido, kiel ĝi aŭdas de hundoj.
Kie ĵuron vi aŭdas, malbonon suspektu.
Kiu aŭskultas, kie li ne devas, tiu aŭdas, kion li ne revas.
Kiu aŭdis unuan, ankaŭ aŭdu la duan.
Mi flanke sidis, mi ne aŭdis nek vidis.
Unu vido taŭgas pli ol dek aŭdoj.
Kiu ĉion senpripense parolas, aŭdos tion, kion li ne volas.
Kiu aŭdis unuan, ankaŭ aŭdu la duan.
Aŭskultas prudente, kiu aŭskultas atente.
Aŭskultas prudente, kiu aŭskultas atente.
Kiu aŭskultas, kie li ne devas, tiu aŭdas, kion li ne revas.
Kiu trans muro aŭskultas, tiun la muro insultas.
La luno ne aŭskultas, kiam hundo ĝin insultas.
Senditon oni aŭskultas aŭ ne aŭskultas, sed ne punas nek insultas.
Senditon oni aŭskultas aŭ ne aŭskultas, sed ne punas nek insultas.
Aŭskulti kiel ĥinan predikon.
Ne rapidu insulti, volu aŭskulti.
Ne aŭskultinte, ne kondamnu.
Vi ne kredas, ne aŭskultu, sed min ne insultu.
Li tremas, kiel aŭtuna folio.
Printempo semas, aŭtuno rikoltas.
Riĉa preparo, sed povo avara.
Avarulo avaras, heredantoj malŝparas.
Kiu promesojn faras, tiu ne avaras.
Patroj avaras, infanoj malŝparas.
Avarulo avaras, heredantoj malŝparas.
Avarulo pagas duoble.
Malŝparulo ĝuas nelonge, avarulo neniam.
Kiu minacas, tiu avertas.
Por Paŭlo sperto - por Petro averto.
Proverbo estas sperto, proverbo estas averto.
Ni forgesas averton, ni memoras la sperton.
Pasero sperta ne bezonas averton.
Ju pli oni posedas, des pli oni avidas.
Kiu avidas pli bonan, perdas plej bezonan.
Kiu fremdan avidas, propran forperdas.
Okulo avidas ĉion kion vidas.
Se okulo ne vidas, koro ne avidas.
Dronanto eĉ herbeton kaptas avide.
Oni prenas avide, oni redonas malrapide.
Donu fingron al avidulo, li tutan manon postulas.
Gasto sen avizo estas agrabla surprizo.
Forveturis azenido kaj revenis azeno.
Azen' al azeno riproĉas malsaĝon.
Azen' al azeno riproĉas malsaĝon.
Forveturis azenido kaj revenis azeno.
Kion rajtas leono, ne rajtas azeno.
Ne volis rajdi sur ĉevalo, ekrajdis sur azeno.
Azenon komunan oni batas plej multe.

Ju pli da babilado, des pli da pekado.
Babilas, muelas, kion lango elpelas.
Ju pli oni babilas, des pli oni al si malutilas.
Kiu multe babilas, al si mem malutilas.
Kiu multe babilas, pensas malmulte.
Pri tio jam ĉiuj paseroj babilas.
Ĉe tablo malplena babilo ne fluas.
Ne timu tranĉilon, timu babilon.
Pro najleto bagatela pereis ĉevalo plej bela.
Homo bagatelema.
bagatelo povas servi al celo.
Nek por baki, nek por haki.
Balaaĵon el korto eksteren ne elportu.
Nova balailo bone balaas.
Nova balailo bone balaas.
Sidi kiel muso sub balailo.
Se ĉiu balaos antaŭ sia pordo, tiam en la tuta urbo estos ordo.
Feliĉo vezike sin levas, sed baldaŭ falas kaj krevas.
Gasto kiel fiŝo baldaŭ fariĝas malfreŝa.
Imiti grandsinjoron - perdi baldaŭ la oron.
Kie sklav' regadon havas, tie mastro baldaŭ sklavas.
Kiu leviĝis fiere, baldaŭ falos al tero.
Kiu tro alten rigardon direktas, tiu tre baldaŭ okulojn difektas.
Kiu tro rapide saltas, tiu baldaŭ haltas.
Kiu tro ripozas, baldaŭ almozas.
Kiu vivas sen kalkulo, baldaŭ estos almozulo.
Larmo virina baldaŭ sekiĝas.
Malbonon oni memori ne ĉesas, bonon oni baldaŭ forgesas.
Ne moku mizeron de alia, ĉar baldaŭ venos via.
Sako alenon ne tenas, ĝi baldaŭ elvenas.
Se muso nur unu truon disponas, ĝi baldaŭ la vivon fordonas.
Se sako tro pleniĝas, ĝi baldaŭ disŝiriĝas.
Se vi pri ĉio informiĝos, vi baldaŭ maljuniĝos.
Sinjoro karesas, sed baldaŭ ĉesas.
Sen regalo ne estas balo.
Ricevis bandito laŭ sia merito.
Ne ĉiu papereto estas banka bileto.
Forfluu infano kune kun la bano.
Barakti kiel fiŝo ekster la akvo.
Kuraĝe li staras, kiam muro lin baras.
Ĵuri per la barbo de l' profeto.
Barbo elkreskis, sed saĝon ne naskis.
Barbo potenca, sed kapo sensenca.
Griza barbo saĝon ne atestas.
Li havas pli da ŝuldoj en la urbo, ol da haroj en la barbo.
Karesi al iu la barbon.
Kiu supren kraĉon ĵetas, sian barbon al ĝi submetas.
Saĝo barbon ne atendas.
Barelo malplena sonas plej laŭte.
Pli allogas kulero da mielo, ol da vinagro barelo.
Pli helpas guto da feliĉo, ol barelo da saĝo.
Malantaŭ barilo kuraĝo estas facila.
Kontraŭ malfeliĉoj baro ne ekzistas.
Tro rapida faro estas nur baro.
Gardu vin du baroj: lipoj kaj dentaroj.
Pro limoj kaj baroj malpacas najbaroj.
Ĉiu barono havas sian kapricon.
Amaso da mono kaj titolo de barono.
Deziri al iu amason da mono kaj titolon de barono.
Peto de barono estas ordono.
Por mia mono mi ankaŭ estas barono.
Fremdan dorson bastoni - ankaŭ sian doni.
Bastono batas, bastono resaltas.
Al hundo bastono - al hom' leciono.
Al malsaĝulo ne helpas admono, nur bastono.
Bastono batas, bastono resaltas.
De la volo la ordono pli efikas ol bastono.
Kia fripono, tia bastono.
Ne batas bastono sen persono.
Por malsaĝulo bastono - por saĝulo leciono.
Por via bono vin regalas bastono.
Se peko trafas, eĉ bastono ekpafas.
Kiu regalas per ŝtonoj, tiun oni dankas per bastonoj.
Ĵeti bastonon en la radon.
Kiu bati deziras, trovas bastonon.
Tro sata, tro bata.
Batadi kiel fiŝo kontraŭ glacio.
Batadi la venton.
Bataladi kontraŭ la sorto.
Brava batalanto kontraŭ plado bolanta.
Kiam fratoj batalas, fremdulo ne eniĝu.
Kontraŭ kalumnio ne povas batali eĉ Dio.
Post la batalo preĝo ne helpas.
Post la fino de l' batalo estas multe da kuraĝuloj.
Inter generaloj parolu pri bataloj.
Kontraŭ peko batalu, sed pekanton ne tuŝu.
Ne batalu pot' el tero kontraŭ kaldrono el fero.
Batanto povas argumenti, batato devas silenti.
Ŝteletiston oni batas, ŝtelegiston oni ŝatas.
Altan arbon batas la fulmo.
Azenon komunan oni batas plej multe.
Bastono batas, bastono resaltas.
Dio batas, Dio kompatas.
Kiu batas edzinon, tiu vundas sin mem.
Kiu hundon mian batas, min mem ne tre ŝatas.
Malpaculon ĉiu batas.
Malsaĝulo kiel tamburo, - kiu pasas, lin batas.
Malsaĝulon oni batas eĉ en la preĝejo.
Ne ĉio batas, kio tondras.
Ne batas bastono sen persono.
Oni batas, malkaresas, kaj eĉ plori ne permesas.
Oni batas la oron, por provi ĝian valoron.
Oni batas ne la aĝon, sed la vizaĝon.
Oni batas per vipo, por ke sentu la ripo.
Per lango flatas, per mano batas.
Propran vangon neniu batas.
Se geedzoj sin batas, fremdulo restu flanke.
Se la sorto vin batas, mokantoj ne mankas.
Sinjoroj sin batas, servantoj vundojn ricevas.
Tempo flatas, tempo batas.
Venkiton oni ne batas.
Virino batas per lango, - aperas vundo plej sanga.
Vivo glate ne fluas, ĉiam batas kaj skuas.
Batanto povas argumenti, batato devas silenti.
Li donas peceton da pano kaj bategon per mano.
Kiu bati deziras, trovas bastonon.
Batita komprenas aludon.
Vojon batitan herbo ne kovras.
Bato de frato estas sen kompato.
Bato de patrino ne longe doloras.
Aŭ kuseno sub ripo, aŭ bato per vipo.
Komenci per flato kaj fini per bato.
Kontraŭ bato senatenda ekzistas nenia defendo.
Pli efike ol bato pelas malsato.
Saĝa estas la frato post ricevo de l' bato.
Knabon senfortan ĉiuj batoj atingas.
Malfeliĉoj kaj batoj venas ĉiam kun fratoj.
Mono fluas al riĉulo, batoj al malriĉulo.
Doni al iu la baton de morto.
Doni la finofaran baton.
Esperis flaton, - ricevis baton.
Mi ne volas baton, mi ne volas kompaton.
Uzi monon kaj admonon kaj flaton kaj baton.
Batu malbonulon, li vin flatos, - kisu, li vin batos.
Batu malbonulon, li vin flatos, - kisu, li vin batos.
Amikon ŝatu, malamikon ne batu.
Ne ekzistas terno sen nazo nek fakto sen bazo.
Sur leĝa bazo.
Kiu ne konfidas, tiu ne bedaŭras.
Bedaŭro kaj ĉagreno ŝuldon ne kovras.
Ne bedaŭru hieraŭan, ne atendu morgaŭan, ne forlasu hodiaŭan.
Se birdo tro bekas, la katon ĝi vekas.
Birdo kantas laŭ sia beko.
Bela birdo!
Bela celo por fabelo.
Bela paro por altaro.
Bela per vizaĝo, sed ne bela per saĝo.
Bela vizaĝo estas duono da doto.
Bela vizaĝo, sed ne bela la saĝo.
Amiko fidela estas trezoro plej bela.
Bela per vizaĝo, sed ne bela per saĝo.
Bela vizaĝo, sed ne bela la saĝo.
Eĉ ŝtipo estos bela, se vi ĝin ornamos.
Ne bela estas amata, sed amata estas bela.
Ne bela estas kara, sed kara estas bela.
Ne bela estas amata, sed amata estas bela.
Ne bela estas kara, sed kara estas bela.
Pro najleto bagatela pereis ĉevalo plej bela.
Belaj rakontoj el trans la montoj.
Beleco hodiaŭ estas, morgaŭ ne restas.
Beleco logas, virto apogas.
Ne spiciĝas manĝo de mastrina beleco.
Belecon taksas ne okulo sed koro.
Laŭdu belecon de l' maro, sed ĉe rando de arbaro.
Ne beligas loko homon, sed homo la lokon.
Nokte eĉ monstro estas belulo.
Horo matena estas horo bena.
Kiu sian langon katenas, Dio lin benas.
Ne ekzistas ofico sen benefico.
Dio donis kaj benis, sed diablo forprenis.
Kurbiĝadi kiel diablo en akvo benita.
Kie estas harmonio, estas beno de Dio.
Okulo de mastro pli ol beno de pastro.
Ordo estas beno por ĉiu entrepreno.
Pli da infanoj, pli da beno.
Kion Parizo aplaŭdas, Berlino mallaŭdas.
Kiu timas bestaron, ne iru arbaron.
Ĉiu besto zorgas pri sia nesto.
Al ĉiu besto plaĉas ĝia nesto.
Al bona ĉasisto iras mem la besto.
Li estas kompetenta, kiel besto pri arĝento.
Ne kotas besto en sia nesto.
Kiu avidas pli bonan, perdas plej bezonan.
Fremdlando objekton por speso donas, sed por ĝin venigi, oni spesmilon bezonas.
Granda ŝipo bezonas profundon.
Honoro ne donas, kion stomako bezonas.
Ju pli la infanoj bezonas, des pli Dio al vi donas.
Kion ni vere bezonas, Dio ĝin donas.
Kiu bone agas, timi ne bezonas.
Kiu perdis la kapon, ne bezonas jam ĉapon.
Kiu tro bezonas, tiu leĝon ne konas.
Kiu volas komerci, tiu saĝon bezonas.
Konsilojn ĉiu donas, sed ne kiam oni bezonas.
Kvalito bona ne bezonas admonon.
Lerteco sorĉon ne bezonas.
Li dentojn prunti ne bezonas.
Li kuraĝon kolekti ne bezonas.
Metio manĝon ne bezonas kaj manĝon tamen donas.
Ne bezonas la kapo konsilon de kruroj.
Ni reciproke nin konas, klarigon ne bezonas.
Pasero sperta ne bezonas averton.
Pekon serĉi oni ne bezonas.
Por glate mensogi, oni spriton bezonas.
Vero ne bezonas mediti nek spriti.
Ŝparu kiam bone, vi havos kiam bezone.
Ĉiu persono kun sia bezono.
Bezono estas plej forta ordono.
Ju pli granda bezono, des pli granda la prezo.
Kara estas dono en minuto de bezono.
Li havas pli da mono ol da bezono.
Per bezono venas mono.
Dio scias bone pri niaj bezonoj.
En puton ne kraĉu, ĉar vi trinki bezonos.
Ne kraĉu en puton, ĉar vi trinki bezonos.
En buŝo Biblio, en koro malpio.
Du sinjoroj en unu bieno, du mastrinoj ĉe unu kameno - neniam vivas sen reciproka malbeno.
Pro karta preno perdiĝis bieno.
Ne ĉiu papereto estas banka bileto.
Malgranda birdeto, sed akra ungeto.
Ĝi estas ankoraŭ birdo sur la tegmento.
Birdo kantas laŭ sia beko.
Birdo petolas, kiom ĝi volas.
Bela birdo!
Kia la birdo, tia la kaĝo.
Koniĝas birdo laŭ flugo kaj homo laŭ ago.
Li loĝas tie, kien eĉ birdo ne flugas.
Se birdo tro bekas, la katon ĝi vekas.
Tute libera, kiel birdo aera.
Se la ĉielo falus al tero, birdokaptado estus facila afero.
Eĉ plej nigra bovino donas lakton nur blankan.
Oni lin konas, kiel blankan lupon; kiel makulharan hundon; kiel malbonan moneron.
Sapo blankecon ne havas, tamen blanke ĝi lavas.
Sapo blankecon ne havas, tamen blanke ĝi lavas.
Nigran kornikon sapo ne blankigos.
De zorgoj, ne de jaroj, blankiĝas la haroj.
Lavu tutan jaron, negro ne blankiĝos.
Nigro sur blanko pruvas sen manko.
blinda kokino povas trovi grajnon.
Mi blinde pafos, eble trafos.
Blindulo kartojn ludi ne devas.
Ridas blindulo pri lamulo.
Inter la blinduloj reĝas la strabuloj.
Brogita eĉ sur akvon blovas.
El la sama buŝo li blovas varmon kaj malvarmon.
Ne sama la vento blovas konstante.
Paca silento, ke ne blovas eĉ vento.
Sama buŝo blovas varmon kaj malvarmon.
Saltadi ĉirkaŭ afero, kiel blovata neĝero.
En abelujon ne blovu.
Ŝiriĝis fadeno sur la bobeno.
Ne valoras bofilo, kiam mortis filino.
Ne ĉiu hundo bojanta estas hundo mordanta.
Ne timu hundon bojantan, timu hundon silentan.
Bojas hundido, ĉar tiel faras la hundo.
Bojas hundido, kiel ĝi aŭdas de hundoj.
Bojas hundo sen puno eĉ kontraŭ la suno.
Hundo bojas, homo vojas.
Hundo bojas, pasanto vojas.
Hundo bojas la vojon, vento portas la bojon.
Kiu bojas, ne mordas.
Ne ĉiu bojato estas ŝtelisto.
Hundo povas boji eĉ kontraŭ la reĝo.
Hundo bojas la vojon, vento portas la bojon.
Ne donu kaj ne boju.
Brava batalanto kontraŭ plado bolanta.
Li ekscitiĝas kiel bolanta lakto.
Akvo bolas, murmuras, sed fine ĝi kuras.
Prenu kiel vi volas, la poto ĉiam bolas.
Sango bolas, juneco petolas.
Se vi senfine parolos, de ĝi la poto ne bolos.
Bona estas Romo, sed tro malproksima de nia domo.
Bona estas domo nova kaj amiko malnova.
Bona estas fremdlando, sed aliaj tie loĝu.
Bona famo sin trenas testude, malbona kuras rapide.
Bona gloro pli valoras ol oro.
Bona ideo venas post la pereo.
Bona kaporalo revas esti generalo.
Bona puno por malbona peno.
Bona stato saĝigas, malbona malsaĝigas.
Bona vino al la fino.
Al bona ĉasisto iras mem la besto.
De bona vorto lango ne doloras.
De malbona ŝafo estas bona eĉ tufo.
En bona horo!
En bona ordo tra la pordo!
En la bona malnova tempo.
Fino bona, ĉio bona.
Fino bona, ĉio bona.
Foresto de ofendo estas plej bona defendo.
Hundo bonrasa estas bona por ĉaso.
Interkonsento estas pli bona ol mono.
Iri for en bona hor'.
Kio estas bona por vi, estas bona por mi.
Kio estas bona por vi, estas bona por mi.
Kio mia, tio bona.
Komenco bona - laboro duona.
Konscienco trankvila estas bona dormilo.
Kontenteco estas pli bona ol riĉeco.
Kontraŭ doloro helpas bona humoro.
Kvalito bona ne bezonas admonon.
La dorm' estas bona, se mankas la mono.
Leĝo estas bona, se advokato ĝin helpas.
Malsaĝulo en foiro estas bona akiro.
Neniom da oro, sed bona gloro.
Pago de ŝuldanto estas bona en ĉiu kvanto.
Plej bona gvidilo estas la lango.
Plej bona kuracisto estas la tempo.
Plej bona sprito estas silento.
Pli bona ĉifona vesto, ol riĉeco en malhonesto.
Pli bona - estas malamiko de bona.
Pli bona amiko intima, ol parenco malproksima.
Pli bona apude najbaro, ol frato post arbaro.
Pli bona branĉo sennuksa, ol kaĝo plej luksa.
Pli bona estas gajno malgranda, ol granda malgajno.
Pli bona estas io, ol nenio.
Pli bona estas malgranda "jen prenu" ol granda "morgaŭ venu".
Pli bona estas paco feliĉa, ol havo plej riĉa.
Pli bona estas saĝa malamiko, ol malsaĝa amiko.
Pli bona estas virto sen oro, ol oro sen honoro.
Pli bona estas vorto afabla, ol kuko agrabla.
Pli bona homo sen mono, ol mono sen homo.
Pli bona io, ol nenio.
Pli bona pano sen butero, ol dolĉa kuko sen libero.
Pli bona pura konscienco, ol malpura potenco.
Pli bona virto sen oro, ol oro sen honoro.
Pli bona - estas malamiko de bona.
Pli valoras paco malbona, ol malpaco plej bona.
Post dorma trankvilo venas bona konsilo.
Regna kaso - bona ĉaso.
Ripetado estas plej bona lernado.Ripetata parolo pri la sama titolo.
Rol' de virino - bona mastrino.
Se ne venas per bona vorto, oni prenas per forto.
Unu saĝo estas bona, du estas pli bonaj.
Bonaj infanoj gepatrojn feliĉigas, malbonaj ilin entombigas.
Bonaj kalkuloj, bonaj kunuloj.
Bonaj kalkuloj, bonaj kunuloj.
Malavarulo kaj porko estas bonaj post la morto.
Troviĝas bonaj homoj en la mondo.
Unu saĝo estas bona, du estas pli bonaj.
Atendi bonan veteron kaj laman kurieron.
Deziri al iu ĉion bonan.
Eĉ plej bonan ŝipon malbonigas la ventoj.
Fari al iu bonan lavon.
Fremda manĝo havas bonan guston.
Kaŝu malbenon kaj faru bonan mienon.
Kiu avidas pli bonan, perdas plej bezonan.
Kiu havas bonan najbaron, havas bonan tagon.
Kiu havas bonan najbaron, havas bonan tagon.
Kiu pli frue venas, pli bonan lokon prenas.
Lernado havas maldolĉan radikon, sed bonan efikon.
Mensoganto devas havi bonan memoron.
Ne serĉu bonan arbaron, serĉu bonan najbaron.
Ne serĉu bonan arbaron, serĉu bonan najbaron.
Ŝparu kiam bone, vi havos kiam bezone.
Bone kreskas la herbo, sed ĉevalo jam mortis.
Bone sukcesu, sed ankaŭ nin ne forgesu.
Bone tiu sidas, al kiu la sorto ridas.
Dio scias bone pri niaj bezonoj.
Eĉ kiu plej bone pafas, tamen iam maltrafas.
Esti bone enskribita ĉe iu.
Kio bone aspektas, tion ĉiu elektas.
Kiu bone ŝmiras, bone veturas.
Kiu bone agas, timi ne bezonas.
Kiu bone sidas, tiu lokon ne ŝanĝu.
Kiu bone ŝmiras, bone veturas.
Kiu volas mensogi, devas bone memori.
Kun edzo plej malmola estas pli bone ol sola.
Malsato plej bone gustigas la manĝon.
Nova balailo bone balaas.
Plej bone ridas, kiu laste ridas.
Pli bone estas ŝviti, ol tremi.
Pli bone estas enviigi, ol kompatigi.
Pli bone estas havon fordoni, ol kun homoj malpaci.
Pli bone estas reiri, ol perdi la vojon.
Pli bone estas sensale, ol tro sale.
Pli bone fleksiĝi, ol rompiĝi.
Pli bone malfrue, ol neniam.
Pli bone malmulte gajni, ol multe perdi.
Pli bone ne fari, ol erari.
Pli bone ne sali, ol sali tro multe.
Pri lando malproksima estas bone mensogi.
Bonfaron oni facile forgesas.
Bongusta peco longe ne atendas.
Frukto malpermesita estas plej bongusta.
Por kapti ezokon, bongustigu la hokon.
Scienco havas semon enuan, sed frukton bonĝuan.
Amu edzinon plej kore, sed tenu ŝin bonmore.
Ĉia dono estas bono.
Ĉiu sezono kun sia bono.
Bono farita ne estas perdita.
Bono posedata ne estas ŝatata.
Eĉ plej granda malbono al bono kondukas.
En ĉiu malbono estas iom da bono.
En nomo de l' ĉielo, sed pro bono de l' felo.
Plej kruela estas redono por farita bono.
Plibono estas malamiko de bono.
Por via bono vin regalas bastono.
Tro da bono ne turmentas.
Fiŝo serĉas dronon, homo serĉas bonon.
Kiu laboron evitas, bonon ne vidas.
Malbonon oni memori ne ĉesas, bonon oni baldaŭ forgesas.
Oni bonon forgesos, malbonon memoras.
Virino bonorda estas muta kaj surda.
Hundo bonrasa estas bona por ĉaso.
Laboro donas bonstaton, mallaboro malsaton.
Ĝi estas al li tre bonvena.
Guto malgranda, sed ŝtonon ĝi boras.
Akvo silenta subfosas la bordon.
Ĉe botisto la ŝuo estas ĉiam kun truo.
Tajloro krimis, botisto pendas.
Najbaro ne ĝemas, kiam boto nin premas.
Du botoj faras paron.
Foriris bovido, revenis bovo.
Rigardaĉi kiel bovido.
Bovidon mi atendis, infanon Dio sendis.
Eĉ plej nigra bovino donas lakton nur blankan.
Ne trovante bovinon, oni ŝtelas kokinon.
Bovo prenita, koko donita kaj - kvita.
Al malriĉulo ovo kiel al riĉulo bovo.
Danĝera estas bovo antaŭe, ĉevalo malantaŭe, kaj malsaĝulo de ĉiuj flankoj.
De unu bovo oni du felojn ne deŝiras.
Foriris bovido, revenis bovo.
Li komprenas predikon, kiel bovo muzikon.
Nenia peno nek provo donos lakton de bovo.
Pli valoras konkorda ovo, ol malkonkorda bovo.
Pli valoras tuj ovo, ol poste bovo.
Jen staras la bovoj antaŭ la monto!
Doni ovon, por ricevi bovon.
Infano ŝtelas ovon, grandaĝulo ŝtelas bovon.
Melku bovon senfine, li lakton ne donos.
Oni ekkonas bovon per la vido kaj malsaĝulon per lia rido.
Oni vokas la bovon ne festeni, sed treni.
Hakilo estas tranĉa, sed ne cedas la branĉo.
Pli bona branĉo sennuksa, ol kaĝo plej luksa.
Se la arbo falis, ĉiu branĉon derompas.
Se vi sidos en branoj, vin manĝos la porkoj.
Brava batalanto kontraŭ plado bolanta.
Brava homo en sia domo.
Bravulo kontraŭ muŝo, sed muŝo kontraŭ bravulo.
Bravulo kontraŭ muŝo, sed muŝo kontraŭ bravulo.
El post la arbo li estas bravulo.
En sia angulo li estas bravulo.
Kontraŭ muŝoj bravulo, kontraŭ homoj timulo.
Li estas bravulo en sia angulo.
Riĉeco sen gvido kiel ĉevalo sen brido.
Dronanto domon proponas, savito eĉ brikon ne donas.
Ne ĉio brilanta estas diamanto.
Ne ĉio utilas, kio brilas.
Propra supo brogas, fremda allogas.
Brogita eĉ sur akvon blovas.
Post brua vento subita silento.
Ŝuldo ne bruas, tamen dormon detruas.
Per paroloj li bruas, tutan urbon detruas.
Kurba estas la ligno, sed rekte ĝi brulas.
La afero ne brulas.
Se brulas nenio, fumo ne iras.
Se kalumnio ne brulas, ĝi almenaŭ makulas.
Sen fajro ne brulas eĉ pajlo.
Sur la ŝtelisto brulas la ĉapo.
Ne estingu la fajron, kiu vin ne bruligas.
Riĉulo kiel fajro proksime bruligas, malproksime ne varmigas.
Bruligi al si la lipharojn.
Li bruligis al si la lipharojn.
Ne ekzistas fumo sen brulo.
Bruo potenca, nula esenco.
Ju pli da bruo, des malpli da ĝuo.
Li vivas en ĝuo kaj bruo.
Nenia konstruo povas esti sen bruo.
Pli da bruo, ol da faro.
Dorloti serpenton sur sia brusto.
En ĉiu brusto estas sia gusto.
Gast' en tempo malĝusta estas ŝtono sur brusto.
Vivi kiel ĉe la brusto de Dio.
Buĉas la lupo, oni ankaŭ ĝin buĉos.
Virina lango buĉas sen sango.
Buĉas la lupo, oni ankaŭ ĝin buĉos.
Rostita kolombeto ne flugas al buŝeto.
Al la buŝo de "oni" neniu povas ordoni.
De la buŝo ĝis la manoj estas granda interspaco.
Eĉ malgranda muŝo ne estas sen buŝo.
El la buŝ' multaj vortoj eliras, sed ne ĉiuj ion diras.
El la poŝo al la buŝo.
El la sama buŝo li blovas varmon kaj malvarmon.
En buŝo Biblio, en koro malpio.
Inter la mano ĝis la buŝo ofte disverŝiĝas la supo.
Koro tro plena - buŝo parolas.
La lipoj ne montru, kion manĝis la buŝo.
Ofte kantas la buŝo, kiam ploras la koro.
Ofte mano forgesas, kion buŝo promesas.
Proksima kubuto, sed ne por la buŝo.
Sama buŝo blovas varmon kaj malvarmon.
Se io venas al buŝo, buŝon ne fermu.
Teni sian langon en la buŝo.
Ĝi iris al li preter la buŝon.
Al ĉevalo donacita oni buŝon ne esploras.
Dio donis buŝon, Dio donos manĝon.
Fluis sur lipoj, sed en buŝon ne trafis.
Kovri la buŝon de sia konscienco.
Li ne enlasas puŝon en sian buŝon.
Ne movi la buŝon!
Pano buŝon ne serĉas.
Se io venas al buŝo, buŝon ne fermu.
Instruas mizero manĝi panon sen butero.
Pli bona pano sen butero, ol dolĉa kuko sen libero.
Vivi kiel kuko en butero.
Butonumi iun malvaste.

Al tiu ĉio cedas, kiu monon posedas.
Feliĉon oni ne heredas nek cedas.
Hakilo estas tranĉa, sed ne cedas la branĉo.
Kiu cedas al sia infano, ĝin pereigas per propra mano.
Leĝo estas cedema: kien vi deziras, ĝi iras.
Oni lekas la manon, sed celas la panon.
Ŝerce dirite, cele pensite.
Celi anseron, trafi aeron.
Celis paseron, trafis anseron.
Bela celo por fabelo.
Eĉ bagatelo povas servi al celo.
Nek al temo, nek al celo.
Okupi sen celo lokon sub ĉielo.
Tro rapida akcelo ne kondukas al celo.
Trafi du celojn per unu ŝtono.
Kiu havas malican celon, ofte perdas sian propran felon.
Kiu rigardas ĉielon, maltrafas sian celon.
Mortinta serĉu ĉielon, vivanta ian celon.
Profiton celu, sed aliajn ne pelu.
Kolera kiel cento da diabloj.
Antaŭ la lango laboru la cerbo.
Eĉ en Parizo herbo ne fariĝas cerbo.
Ju cerbo pli prudenta, des lango pli silenta.
Kapo kun herbo, sen guto da cerbo.
Kapo majesta, sed cerbo modesta.
Li havas en la cerbo tro multe da herbo.
Lia cerbo iris promeni.
Montras parolo, kion cerbo valoras.
Venas proverbo el popola la cerbo.
Li havas cerbon ne tro potencan.
Ricevi muŝon en la cerbon.
Plej certa laboro - laboro per oro.
Certaĵo kaj leĝo, kiel amen en preĝo.
Certe, kiel duoble du kvar.
Ju pli frue, des pli certe, - ju pli volonte, des pli lerte.
Kiu iras sperte, iras certe.
Pli da okuloj, pli da certeco.
Disputo kredigas, sed ne certigas.
Faru vian aferon, Dio zorgos ceteron.
Paco al lia cindro!
Raporti pri ĉiuj cirkonstancoj kaj nuancoj.
Tempo kaj cirkonstancoj saĝon alportas.

Bedaŭro kaj ĉagreno ŝuldon ne kovras.
Por unu - festeno, por alia - ĉagreno.
Rusto manĝas feron, ĉagreno la koron.
Venas ĉagreno sen granda peno.
Riĉa zorgas pri ĉampano, malriĉa pri pano.
Estu ĉapo laŭ la kapo.
Kia la kapo, tia la ĉapo.
Ofte ĉapo de kampulo kovras kapon de saĝulo.
Pli kara estas kapo ol ĉapo.
Sur la ŝtelisto brulas la ĉapo.
Kiu perdis la kapon, ne bezonas jam ĉapon.
Ĉio sia estas plej ĉarma.
Ĉio transmara estas ĉarma kaj kara.
Al ĉiu sia propra estas ĉarma kaj kara.
Al loko dolora ni manon etendas - al loko ĉarma okulojn ni sendas.
Ĉie estas varme, sed hejme plej ĉarme.
Ĉasaĵo ĉasanton ne atendas.
Ĉasaĵo ĉasanton ne atendas.
Kiu ĉasas du leporojn, kaptas neniun.
Ne unu fajron li pasis, ne unu hundo lin ĉasis.
Al bona ĉasisto iras mem la besto.
Komercisto estas ĉasisto, li rigardas, kiu sin ne gardas.
Festeno kaj ĉaso kaj da ŝuldoj amaso.
Hundo bonrasa estas bona por ĉaso.
Regna kaso - bona ĉaso.
Dormus leporo, se ĝi ĉason ne timus.
En ĉeesto amata, en forest' insultata.
Havi la ĉefan voĉon.
Li havas nek ĉelon, nek kelon.
Pli valoras propra ĉemizo, ol fremda plena valizo.
Atendis, atendis, ĝis lin ĉerko etendis.
El malplena telero vane ĉerpas kulero.
Longe ĉerpas la kruĉo, ĝis ĝi fine rompiĝas.
Ĉerpi akvon per kribrilo.
Danĝero sieĝas, al Dio ni preĝas - danĝero ĉesas, ni Dion forgesas.
Kion leĝo malpermesas, tio plaĉi ne ĉesas.
Malbonon oni memori ne ĉesas, bonon oni baldaŭ forgesas.
Sinjoro karesas, sed baldaŭ ĉesas.
Ĉesis esti vino, sed vinagro ne fariĝis.
Oni faris, oni ĉesis, kaj ni ĉion forgesis.
Kelktempa ĉeso ne estas forgeso.
Komenciĝis proceso, mono fluas sen ĉeso.
Kriu eĉ raŭke, sed kanti ne ĉesu.
Vivu, progresu, sed lerni ne ĉesu.
Pli tiras virina haro, ol ĉevala paro.
Tio estas lia amata ĉevaleto.
Al ĉevalo donacita oni buŝon ne esploras.
Bone kreskas la herbo, sed ĉevalo jam mortis.
Danĝera estas bovo antaŭe, ĉevalo malantaŭe, kaj malsaĝulo de ĉiuj flankoj.
Eĉ kvar piedoj de ĉevalo ĝin ne savas de falo.
Ne mia estas la ĉevalo, min ne tuŝas ĝia falo.
Ne volis rajdi sur ĉevalo, ekrajdis sur azeno.
Pro najleto bagatela pereis ĉevalo plej bela.
Rajdi sur ĉevalo oni ne lernas sen falo.
Riĉeco sen gvido kiel ĉevalo sen brido.
Sur ĉeval' de najbaro la ŝarĝo ne pezas.
Selante ĉevalon, oni ĝin karesas.
Edzo kaj edzino - ĉiela difino.
Aliloka ĉielo estas sama ĉielo.
Aliloka ĉielo estas sama ĉielo.
El klara ĉielo tondro ekbatis.
En nomo de l' ĉielo, sed pro bono de l' felo.
Ne gutas mielo el la ĉielo.
Okupi sen celo lokon sub ĉielo.
Pura ĉielo fulmon ne timas.
Se la ĉielo falus al tero, birdokaptado estus facila afero.
Kiu rigardas ĉielon, maltrafas sian celon.
Mortinta serĉu ĉielon, vivanta ian celon.
Pli bona ĉifona vesto, ol riĉeco en malhonesto.
Ĉirkaŭflatadi kaj ĉirkaŭflirtadi iun.
Ĉirkaŭflatadi kaj ĉirkaŭflirtadi iun.

Danci antaŭ iu sur piedoj kaj manoj.
Danci kiel kato ĉirkaŭ poto.
Danci laŭ ies fajfilo.
Facile estas danci, se la feliĉo kantas.
Murmuregas la urso, sed danci ĝi devas.
Konduki la dancojn.
Dancu diabloj, sed ne en mia arbaro.
Dando el reĝa hundejo.
Danĝera estas bovo antaŭe, ĉevalo malantaŭe, kaj malsaĝulo de ĉiuj flankoj.
Akvo trankvila estas akvo danĝera.
Estinta amiko estas plej danĝera malamiko.
Kiso malsincera estas danĝera.
Kiu multe minacas, ne estas danĝera.
Komplezema malsaĝulo estas pli danĝera ol malamiko.
La plej danĝera homo - malbona in' en domo.
Plej danĝera malsano estas manko de saĝo.
Por pot' argila poto fera estas najbaro danĝera.
Troa petolo estas danĝera por la kolo.
Virino kolera pli ol hundo danĝera.
Por virta orelo ne danĝeras vorto malbela.
Koko krias fiere, sed ne danĝere.
Danĝero sieĝas, al Dio ni preĝas - danĝero ĉesas, ni Dion forgesas.
Danĝero sieĝas, al Dio ni preĝas - danĝero ĉesas, ni Dion forgesas.
En trankvila vetero ĉiu remas sen danĝero.
Iom da malvero ne estas danĝero.
La lumo por vero ofte estas danĝero.
Por ebriulo ne ekzistas danĝero.
Vulpo faras oferon - atendu danĝeron.
Kiu regalas per ŝtonoj, tiun oni dankas per bastonoj.
Por honoro ni dankas, se manĝ' al ni mankas.
Ŝatu amikon laŭ la dato de akiro.
Knaba gusto kun forto daŭras ĝis la morto.
Komenca inklino daŭras ĝis la fino.
Leĝo malaperas, moro daŭras.
Ne ĉiam daŭras malbona vetero, ne ĉiam daŭras homa sufero.
Ne ĉiam daŭras malbona vetero, ne ĉiam daŭras homa sufero.
Ne longe sinjora daŭras favoro.
Nek ĝojo, nek malĝojo daŭras eterne.
Tro akra fajro estas sen daŭro.
Homo fidas, feliĉo decidas.
Juĝanto decidas, kiel li vidas.
Ne kvanto, sed kvalito decidas pri merito.
Pripensu malrapide kaj agu decide.
Se decidos la sorto, helpos nenia forto.
Ne rapidu, trankvile decidu.
Kontraŭ malfeliĉo ne defendas eĉ riĉo.
Ne defendas oro kontraŭ doloro.
Se neniu plendas, neniu defendas.
Al li ne mankas defendo kontraŭ ofendo.
Foresto de ofendo estas plej bona defendo.
Kontraŭ bato senatenda ekzistas nenia defendo.
Senfara plendo ne estas defendo.
Saltadi el unua al deka.
Deko da pekoj - unu la puno.
Sinjoro petas, kvazaŭ dekretas.
Mano dekstra ne sciu, kion faras la maldekstra.
Via dekstra mano ne sciu, kion faras la maldekstra.
Por parolo delira ne ekzistas rediro.
Eĉ monstron admiras, kiu ame deliras.
Kiu demandas, tiu ne eraras.
Ĝi havas ankoraŭ signon de demando.
Demando ne kostas, demando ne devigas.
Demando ne kostas, demando ne devigas.
Kia demando, tia respondo.
Peto kaj demando kondukas tra l' tuta lando.
Ĉiun demandu, sed mem al vi komandu.
Malsanan demandu, al sana donu.
Ne demandu scienculon, demandu spertulon.
Ne demandu scienculon, demandu spertulon.
Demeti de si la antikvan Adamon.
Inter fremdaj ŝi estas edzino-anĝelo, kun la edzo ŝi estas demono kruela.
Li atendas kaj plendas kaj denove atendas.
Tie iras fumo per densaj nuboj.
Gardu vin du baroj: lipoj kaj dentaroj.
De fremda dento ni doloron ne sentas.
Kie dento doloras, tien iras la lango.
Minacas dento al la vento.
Dentoj mordas la langon, tamen ambaŭ sin amas.
Dio manĝon donacis, sed la dentoj agacas.
Kio el la dentoj elsaltas, en la lipoj ne haltas.
Kio mem ne venas, li per la dentoj ĝin prenas.
Kio tra l' dentoj travenis, tion la lipoj ne retenos.
Liaj dentoj povas festi sabaton.
Liaj dentoj povas forgesi sian metion.
Murmuri tra la dentoj.
Nuksoj venis, kiam dentoj elfalis.
Li dentojn prunti ne bezonas.
Li havas dentojn ne por parado.
Montradi al si reciproke la dentojn.
Preni iun sur la dentojn.
Vi varmigos serpenton, ĝi al vi enpikos la denton.
Ĉio dependas de "se" kaj "kiam".
Se la arbo falis, ĉiu branĉon derompas.
De unu bovo oni du felojn ne deŝiras.
Droni en detaloj.
Pecon detranĉitan al la pano ne regluu.
Dek fojojn mezuru, unu fojon detranĉu.
Ŝuldo ne bruas, tamen dormon detruas.
Envia moko sukceson ne detruas.
Konsento konstruas, malpaco detruas.
Per paroloj li bruas, tutan urbon detruas.
Detruita ĝis la fundo de l' fundamento.
Vian vivon ĝuu, sed fremdan ne detruu.
Antaŭe kion vi devas, poste kion vi volas.
Batanto povas argumenti, batato devas silenti.
Blindulo kartojn ludi ne devas.
El la mizero oni devas fari virton.
El la neceseco oni devas fari virton.
En ĉiu aĝo devas kreski la saĝo.
Hodiaŭ pagi vi devas, morgaŭ kredite ricevos.
Iafoje oni devas okulon fermeti.
Juĝanto devas havi du orelojn.
Kiu devas, tiu elekti ne povas.
Kiu devas, tiu povas.
Kiu aŭskultas, kie li ne devas, tiu aŭdas, kion li ne revas.
Kiu levis la piedon, devas ekpaŝi.
Kiu sin enjungis, devas tiri.
Kiu volas mensogi, devas bone memori.
Mensoganto devas havi bonan memoron.
Murmuregas la urso, sed danci ĝi devas.
Ne ĉion oni devas severe ekzameni.
Ne ĉiu aspiranto devas esti prenanto.
Por ĉiu plezuro devas esti mezuro.
Pri gustoj oni disputi ne devas.
El sama tero devenas, saman sukon entenas.
Elektu edzinon laŭ deveno kaj ne laŭ mieno.
Mono odoron ne havas, sian devenon ne diras.
Demando ne kostas, demando ne devigas.
Ekzameni ne devigas preni.
Marĉandado aĉeti ne devigas.
Marĉando aĉeti ne devigas.
Rigardi kaj aspiri ne devigas akiri.
Se devigas neceso, faru kun kareso.
Malriĉigas ne nehavado, sed trogranda dezirado.
Animo al paradizo deziras, sed pekoj retiras.
Dio puni deziras, li la saĝon fortiras.
Kiom la koro deziras.
Kion sobreco deziras, ebrieco ĝin diras.
Kiu bati deziras, trovas bastonon.
Kiu laboras kaj deziras, tiu akiras, - kiu mem ne penas, nenio al li venas.
Kiu malmulte deziras, feliĉon akiras.
Kiu multon deziras, nenion akiras.
Kiu ne akiras, kiam li povas, tiu poste deziras, sed jam ne retrovas.
Kiu tro multe deziras, nenion akiras.
Leĝo estas cedema: kien vi deziras, ĝi iras.
Liberulo iras, kien li deziras.
Tien okuloj iras, kion la koro deziras.
Deziri al iu ĉion bonan.
Deziri al iu amason da mono kaj titolon de barono.
Tapiŝon ne deziris, maton akiris.
Deziro kaj inklino ordonon ne obeas.
Deziro tre granda, sed mankas la forto.
Ju pli granda la deziro, des pli kara la akiro.
Ne valoras la akiro eĉ la penon de l' deziro.
Volo kaj deziro leĝojn ne konas.
Piaj deziroj.
Deziru, ne deziru - ordon' estas, iru!
Deziru sincere, vi atingos libere.
Deziru, ne deziru - ordon' estas, iru!
Vizaĝo agrabla kaj ungo diabla.
Diablo ŝercon ne komprenas, vokite li venas.
Diablo ne ĉiam unu pordon sieĝas.
Ankaŭ diablo tondron suferos.
Ankaŭ por diablo tondro ekzistas.
Dio donis kaj benis, sed diablo forprenis.
Dio ne ricevis, diablo forlevis.
Kie diablo ne povas, tien virinon li ŝovas.
Komenci per Dio kaj fini per diablo.
Kurbiĝadi kiel diablo en akvo benita.
Malbonulon diablo ne prenas.
Nek pio por Dio, nek kapablo por diablo.
Ĉirkaŭ sanktuloj diabloj vagas.
Dancu diabloj, sed ne en mia arbaro.
En infero loĝante, kun diabloj ne disputu.
Kolera kiel cento da diabloj.
Al Dio plaĉu, sed sur diablon ne kraĉu.
Al Dio servu, diablon rezervu.
Ameno diablon ne forpelas.
Dion laŭdu kaj diablon aplaŭdu.
Malbona virino diablon superas.
Ne pentru diablon sur la muro.
Ne voku diablon, ĉar li povas aperi.
Tro rapida riĉiĝo diablon ĝojigas.
Ne ĉio brilanta estas diamanto.
Petolu, diboĉu, sed poste sorton ne riproĉu.
Kiu tro alten rigardon direktas, tiu tre baldaŭ okulojn difektas.
Tro da kuiristoj kaĉon difektas.
Unu malamiko pli difektas, ol cent amikoj protektas.
Unu ovo malbona tutan manĝon difektas.
Urtikon frosto ne difektas.
Vundan lokon protektis, alian difektis.
En ĉiu objekto troviĝas difekto.
Valoron de objekto ni ekkonas post difekto.
Difekton de naturo ne kovros veluro.
Kapoj diferencas, kranioj egalas.
Sub tero sklavo kaj sinjoro ne diferencas per valoro.
Fianĉon de l' sorto difinitan forpelos nenia malhelpo.
Edzo kaj edzino - ĉiela difino.
Fluidaĵo sen difino, nek vinagro nek vino.
Se lipo dikiĝas, ventro maldikiĝas.
Ĉiu sin direktas, kiel la kap' al li diktas.
Ĉiu por si - por ĉiuj Di'.
Dio ĝuste faras, neniam eraras.
Dio al vi donis, por ke vi povu doni.
Dio batas, Dio kompatas.
Dio donis buŝon, Dio donos manĝon.
Dio donis infanon, Dio donos por ĝi panon.
Dio donis kaj benis, sed diablo forprenis.
Dio donis oficon, Dio donas kapablon.
Dio donis oficon, Dio donas prudenton.
Dio donis tagon, Dio donos manĝon.
Dio donis, Dio prenis.
Dio kompatu!
Dio longe paciencas, sed severe rekompencas.
Dio manĝon donacis, sed la dentoj agacas.
Dio ne perfidas, se homo lin fidas.
Dio ne ricevis, diablo forlevis.
Dio orfojn ne forgesas.
Dio punas laŭ la fortoj.
Dio puni deziras, li la saĝon fortiras.
Dio scias bone pri niaj bezonoj.
Al Dio plaĉu, sed sur diablon ne kraĉu.
Al Dio servu, diablon rezervu.
Al porko Dio kornojn ne donas.
Ankoraŭ Dio ne dormas.
Bovidon mi atendis, infanon Dio sendis.
Danĝero sieĝas, al Dio ni preĝas - danĝero ĉesas, ni Dion forgesas.
Dio batas, Dio kompatas.
Dio donis buŝon, Dio donos manĝon.
Dio donis infanon, Dio donos por ĝi panon.
Dio donis oficon, Dio donas kapablon.
Dio donis oficon, Dio donas prudenton.
Dio donis tagon, Dio donos manĝon.
Dio donis, Dio prenis.
En plej alta mizero al Dio esperu.
Faras rabon kaj ŝtelon, por oferi al Dio kandelon.
Faru vian aferon, Dio zorgos ceteron.
Gardu min Dio kontraŭ amikoj, - kontraŭ malamikoj mi gardos min mem.
Hoko elsaltis, afero haltis.Hom' malesperas, Dio aperas.
Homo pafas, Dio trafas.
Homo proponas, Dio disponas.
Ju pli la infanoj bezonas, des pli Dio al vi donas.
Kie estas harmonio, estas beno de Dio.
Kion Dio ne donis, perforte ne postulu.
Kion Dio ne donis, tion perforte ne serĉu.
Kion ni vere bezonas, Dio ĝin donas.
Kiu saĝon ne havas, Dio lin savas.
Kiu sian langon katenas, Dio lin benas.
Komenci per Dio kaj fini per diablo.
Kontraŭ homo fiera Dio estas severa.
Kontraŭ kalumnio ne povas batali eĉ Dio.
Kontraŭ volo de Dio helpos nenio.
Kun Dio vi iros ĉien, sen Dio nenien.
Kun Dio vi iros ĉien, sen Dio nenien.
Mizero plej ekstreme, Dio plej proksime.
Ne atingos krio ĝis la trono de Dio.
Nek pio por Dio, nek kapablo por diablo.
Popolo diras, Dio diras.
Por ŝafo tondita Dio venton moderigas.
Preĝejo proksima, sed Dio malproksima.
Se Dio ne aranĝos, lupo vin ne manĝos.
Se Dio ne volas, sanktulo ne helpos.
Se Dio ordonos, eĉ ŝton' lakton donos.
Se amas Dio, prosperas ĉio.
Servo al Dio vana ne restas.
Singardeman Dio gardas.
Tondro kampulon memorigas pri Dio.
Trio plaĉas al Dio.
Vivi kiel ĉe la brusto de Dio.
Dion fidu, sed senfare ne sidu.
Dion kolerigis, homojn ridigis.
Dion laŭdu kaj diablon aplaŭdu.
Danĝero sieĝas, al Dio ni preĝas - danĝero ĉesas, ni Dion forgesas.
Forte sidas, kiu Dion fidas.
Kiu hontas nenion, ne timas Dion.
Respektu Dion kaj reĝon kaj obeu la leĝon.
Ĉiu iras, kiel saĝ' al li diras.
El la buŝ' multaj vortoj eliras, sed ne ĉiuj ion diras.
Kion sobreco deziras, ebrieco ĝin diras.
Kiu diras la veron, havas suferon.
Mono odoron ne havas, sian devenon ne diras.
Popolo diras, Dio diras.
Popolo diras, Dio diras.
Saĝa scias, kion li diras, - malsaĝa diras, kion li scias.
Saĝa scias, kion li diras, - malsaĝa diras, kion li scias.
Ĉiu sin direktas, kiel la kap' al li diktas.
Kiu tro alten rigardon direktas, tiu tre baldaŭ okulojn difektas.
Unua paŝo iron direktas.
Petro parolas sen direkto, sed Paŭlo konjektu.
Diri al iu nudan veron.
Diri la puran veron.
Diris kaj foriris.
Li diris adiaŭ al la mondo surtera.
Malsaĝulo diris vorteron, saĝulo komprenas la tutan aferon.
Vorto dirita al la mondo apartenas kaj neniam revenas.
Ŝerce dirite, cele pensite.
Dirite, farite.
Diron oni neas, skribo ne pereas.
Vi sekrete vorton diros, ĝi tra l' tuta mondo iros.
Ne diru "hop" antaŭ la salto.
Se ne estus "se" kaj "tamen", mi al ĉio dirus amen.
Nobelo promesojn disdonas, kampulo promesojn plenumas.
De guto post guto disfalas granito.
Amo pli kora, disiĝo pli dolora.
Post alkutimiĝo doloras disiĝo.
Homo proponas, Dio disponas.
Kie mi disponas, tie mi ordonas.
Kiu metion disponas, mizeron ne konas.
Se muso nur unu truon disponas, ĝi baldaŭ la vivon fordonas.
Pri gustoj oni disputi ne devas.
Disputo kredigas, sed ne certigas.
Ju disputo pli forta, des pli multaj la vortoj.
Disputoj kondukas al malpaco.
Disputu komence - vi ne malpacos en fino.
Disputu pri ĉio, sed sen garantio.
En infero loĝante, kun diabloj ne disputu.
La haroj disstariĝas.
Se sako tro pleniĝas, ĝi baldaŭ disŝiriĝas.
La morto ne distingas, ĉiujn egale atingas.
Inter la mano ĝis la buŝo ofte disverŝiĝas la supo.
Kion saĝulo ne komprenas, ofte malsaĝa divenas.
Pli valoras interkonsento, ol juĝa dokumento.
Eĉ per dolĉa kuko vi min ne allogos.
Pli bona pano sen butero, ol dolĉa kuko sen libero.
Post dolĉa vino restas acida vinagro.
Pri dolĉa vorto ne fieru, maldolĉan ne koleru.
Dolĉe ŝmiri al iu la lipojn.
Paroli dolĉe en la orelon.
Al loko dolora ni manon etendas - al loko ĉarma okulojn ni sendas.
Amo pli kora, disiĝo pli dolora.
Bato de patrino ne longe doloras.
De bona vorto lango ne doloras.
De kantado senpaga doloras la gorĝo.
De vorto ĝentila ne doloras la lango.
Fremda korpo ne doloras.
Kie dento doloras, tien iras la lango.
Kio doloras, pri tio ni ploras.
Kulo nenion valoras, sed ĝia piko doloras.
Ne doloras frapo sur fremda kapo.
Petron kruro doloras, Karolo ne lamas.
Post alkutimiĝo doloras disiĝo.
Se stomako doloras, kapo laboras.
Vergo doloras, sed saĝon ellaboras.
Vundo sekreta doloras plej multe.
De plendo kaj ploro ne foriĝas doloro.
Ekstere honoro, interne doloro.
Fremda doloro ne kondukas al ploro.
Kontraŭ doloro helpas bona humoro.
Ne defendas oro kontraŭ doloro.
Ne helpas ploro al doloro.
Pasinta doloro for el memoro.
Antaŭ okuloj ne staras, doloron ne faras.
De fremda dento ni doloron ne sentas.
Malgrandaj infanoj kaŭzas laboron, grandaj - doloron.
Sorto donas favoron, sorto donas doloron.
Kiu domaĝas groŝon, perdas la tutan poŝon.
Pro vorta ludo li eĉ patron ne domaĝas.
Kia domaĝo!
Post domaĝo venas saĝo.
En sia dometo li estas atleto.
Hejma dometo estas kiel patrineto.
Apud propra domo ŝtelisto ne ŝtelas.
Atendu min antaŭ la domo de mia pranepo.
Bona estas domo nova kaj amiko malnova.
Bona estas Romo, sed tro malproksima de nia domo.
Brava homo en sia domo.
En dom' de pendigito pri ŝnuro ne parolu.
En la propra sia domo ĉiu estas granda homo.
Esti anĝelo inter homoj, sed satano en la domo.
Estu saĝa homo en via propra domo.
Kun sia tuta domo kaj havo.
Kuraĝa homo en sia domo.
La plej danĝera homo - malbona in' en domo.
Se edzino ordonas, domo ordon ne konas.
Tolaĵon malpuran lavu en la domo.
Aliaj domoj, aliaj homoj.
Amu domon novan kaj amikon malnovan.
Dronanto domon proponas, savito eĉ brikon ne donas.
Mankis al Petro klopodoj, li aĉetis al si domon.
Pli facile estas perdi vilaĝon, ol akiri domon.
Pli facile estas vilaĝon perdi, ol domon akiri.
Oni donacas por speso kaj laborigas por spesmilo.
Oni invitas - venu, oni donacas - prenu.
Donacetoj subtenas amikecon.
Dio manĝon donacis, sed la dentoj agacas.
Reĝo donacis, sed polico minacas.
Al ĉevalo donacita oni buŝon ne esploras.
Pli valoras vinagro donacita, ol vino aĉetita.
Donaco nesincera estas donaco infera.
Donaco nesincera estas donaco infera.
Donacon reprenu kaj mian vivon ne venenu.
Kiu donacon prenas, tiu sin katenas.
Kiu akceptas donacon, perdas la pacon.
Donado de almozoj neniam malriĉigas.
Silentu donante, parolu ricevante.
Pli feliĉa estas donanto ol prenanto.
Ŝafo donas sian lanon, por ke mastro havu panon.
Al feliĉulo eĉ koko donas ovojn.
Al porko Dio kornojn ne donas.
Dio donis oficon, Dio donas kapablon.
Dio donis oficon, Dio donas prudenton.
Dronanto domon proponas, savito eĉ brikon ne donas.
Eĉ plej nigra bovino donas lakton nur blankan.
Espero panon ne donas.
Fasto kaj preĝo riĉecon ne donas.
Fremdlando objekton por speso donas, sed por ĝin venigi, oni spesmilon bezonas.
Granda estas la mondo, sed rifuĝon ne donas.
Hakado de ligno donas lignerojn.
Honoro ne donas, kion stomako bezonas.
Ju pli la infanoj bezonas, des pli Dio al vi donas.
Karakteron al kanto donas la tono.
Kio akorde ne sonas, tio rimon ne donas.
Kio al unu donas forton, al alia donas morton.
Kio al unu donas forton, al alia donas morton.
Kion ni vere bezonas, Dio ĝin donas.
Kiu donas rapide, donas duoble.
Kiu donas rapide, donas duoble.
Kiu konsilas kaj rezonas, tiu helpon ne donas.
Kiu manĝon al mi donas, tiu al mi ordonas.
Kiu panon donas, malsaton ne konas.
Kolero pravecon ne donas.
Konsilojn ĉiu donas, sed ne kiam oni bezonas.
Laboro donas bonstaton, mallaboro malsaton.
Li donas peceton da pano kaj bategon per mano.
Malsato donas spriton.
Metio manĝon ne bezonas kaj manĝon tamen donas.
Rezonado kaj filozofado panon ne donas.
Se vi donas mielon, donu ankaŭ kuleron.
Sorto donas favoron, sorto donas doloron.
Sorto donas favoron, sorto donas doloron.
Unu fojon oni donas kaj tutan vivon fanfaronas.
Unueco donas fortecon.
Doni al iu la baton de morto.
Doni la finofaran baton.
Doni la tonon.
Doni lecionon de moroj.
Doni ovon, por ricevi bovon.
Dio al vi donis, por ke vi povu doni.
Fremdan dorson bastoni - ankaŭ sian doni.
Li ŝtelas de najbaro, por doni al altaro.
Sub seruro promesojn tenu, sed doninte ne reprenu.
Dio donis, Dio prenis.
Dio donis buŝon, Dio donos manĝon.
Dio donis infanon, Dio donos por ĝi panon.
Dio donis kaj benis, sed diablo forprenis.
Dio donis oficon, Dio donas kapablon.
Dio donis oficon, Dio donas prudenton.
Dio donis tagon, Dio donos manĝon.
Dio al vi donis, por ke vi povu doni.
Kion Dio ne donis, perforte ne postulu.
Kion Dio ne donis, tion perforte ne serĉu.
Kion jaroj ne donis, ofte minuto alportas.
Kiu donis garantion, tiu pagu la ŝuldon.
Kiu resonis, tiu sin donis.
Bovo prenita, koko donita kaj - kvita.
Vorto donita estas kiel leĝo.
Ĉia dono estas bono.
Kara estas dono en minuto de bezono.
Ne ekzistas mono, ne ekzistas dono.
Ju pli da donoj, des pli da amikoj.
Ne prenis pastro la donon - rekaŝu sako la monon.
Dio donis buŝon, Dio donos manĝon.
Dio donis infanon, Dio donos por ĝi panon.
Dio donis tagon, Dio donos manĝon.
Melku bovon senfine, li lakton ne donos.
Nenia peno nek provo donos lakton de bovo.
Se ĉiu speson donos, malriĉulo malsaton ne konos.
Se Dio ordonos, eĉ ŝton' lakton donos.
Donu al krudulo plezuron, li ne scios mezuron.
Donu fingron al avidulo, li tutan manon postulas.
Al kokino la ovo lecionojn ne donu.
Malsanan demandu, al sana donu.
Ne donu kaj ne boju.
Se vi donas mielon, donu ankaŭ kuleron.
Dorloti serpenton sur sia brusto.
Kiu volas panon, ne dorlotu la manon.
Post dorma trankvilo venas bona konsilo.
Longa dormado ŝuldojn kreskigas.
Lupo dormanta ŝafon ne kaptas.
Ankoraŭ Dio ne dormas.
Kiel oni sternas, tiel oni dormas.
Kiu dormas longe, vivas mallonge.
Ne veku malfeliĉon, kiam ĝi dormas.
Konscienco trankvila estas bona dormilo.
Ebrieco pasas post dormo, malsaĝeco neniam.
La dorm' estas bona, se mankas la mono.
Ŝuldo ne bruas, tamen dormon detruas.
Senlaboreco dormon alportas.
Ekzistas ezoko, por ke fiŝetoj ne dormu.
Se ezoko piiĝis, gobio ne dormu.
Dormus leporo, se ĝi ĉason ne timus.
Riĉulo havas kornojn, malriĉulo dornojn.
Mano pekis, dorso pagas.
Okulo ne atentas - dorso eksentas.
Se okulo ne atentas, dorso eksentas.
Fremdan dorson bastoni - ankaŭ sian doni.
Doto koron ne varmigas.
Bela vizaĝo estas duono da doto.
Eĉ kaprino plaĉas, se la doto sufiĉas.
Granda doto kaj oro, sed mankas la koro.
Kia drapo, tia vesto.
Se silentas draŝejo, malpacas loĝejo.
Draŝi fojnon.
Drinku tutajn tagojn, sed kontrolu viajn agojn.
Ne pekas drinkulo, pekas ebriulo.
Dronanto domon proponas, savito eĉ brikon ne donas.
Dronanto eĉ herbeton kaptas avide.
Droni en detaloj.
Kiu akvon evitas, droni ne timas.
Ne maro dronigas ŝipon, sed la ventoj.
Por hundon dronigi, oni nomas ĝin rabia.
Fiŝo serĉas dronon, homo serĉas bonon.
Pendonto ne dronos.
Kutimo estas dua naturo.
Sen speso unua ne ekzistas la dua.
Tra unu orelo eniras, tra la dua eliras.
Kiu aŭdis unuan, ankaŭ aŭdu la duan.
Granda parolisto estas duba faristo.
Dubo gardas kontraŭ risko.
Avarulo pagas duoble.
Certe, kiel duoble du kvar.
Kiu donas rapide, donas duoble.
Komenco bona - laboro duona.
Iele, iome, duone malbone.
Kiu groŝon ne honoras, eĉ duongroŝon ne valoras.
Bela vizaĝo estas duono da doto.
Urson evitu, duonpatrinon ne incitu.
Saĝa kapo duonvorton komprenas.
Akiro kaj perdo rajdas duope.

Faru hodiaŭ, kion vi povas, - morgaŭ vi eble okazon ne trovos.
Mi blinde pafos, eble trafos.
Li saltas gracie, kiel urso ebria.
Ebrieco pasas post dormo, malsaĝeco neniam.
Kion sobreco deziras, ebrieco ĝin diras.
Vera opinio montriĝas en ebrio.
Ne pekas drinkulo, pekas ebriulo.
Por ebriulo ne ekzistas danĝero.
Ebriulon kaj malsaĝulon oni ne juĝas.
Peko kaj eraro estas ecoj de l' homaro.
Timu lupon edukitan kaj malamikon repacigitan.
Edzigu filon, kiam vi volas, - edzinigu filinon, kiam vi povas.
Kiu edziĝas, tiu ŝanĝiĝas.
Multaj svatiĝas, feliĉulo edziĝas.
Elektadis sen fino, edziĝis kun porkino.
Ĝis la edziĝo ĝi resaniĝos.
Ĝis la edziĝo venos resaniĝo.
Edziĝo laŭ koro, laŭ la kvanto da oro.
Edziĝo najbara garantias de eraro.
Edziĝo pro amo flamanta al la sako sonanta.
Edziĝo tro momenta estas longapenta.
De edziĝo tro malfrua orfoj naskiĝas.
Fianĉiĝo ne estas edziĝo.
Tro rapida edziĝo - porĉiama kateniĝo.
Ŝtelu malproksime, edziĝu proksime.
Frue leviĝu kaj frue edziĝu.
Leviĝu kun la suno, edziĝu dum juna.
Naskiĝu, edziĝu kaj mortu - ĉiam monon alportu.
Edzigu filon, kiam vi volas, - edzinigu filinon, kiam vi povas.
Kiam filino edziniĝis, multaj fianĉoj troviĝis.
Edzin' admirata - edzo malsata.
Edzino pli elverŝas per funelo, ol edzo enverŝas per sitelo.
Edzo edzinon laŭdas, edzino edzon aplaŭdas.
Edzo kaj edzino - ĉiela difino.
Edzo kaj edzino estas nur unu.
Se edzino ordonas, domo ordon ne konas.
Vi sekretos al edzino, ŝi sekretos al fratino, kaj tiel la sekreto promenados sen fino.
Amu edzinon plej kore, sed tenu ŝin bonmore.
Edzo edzinon laŭdas, edzino edzon aplaŭdas.
Elektu edzinon laŭ deveno kaj ne laŭ mieno.
Kiu batas edzinon, tiu vundas sin mem.
Ne punu edzinon antaŭ infanaj okuloj, ne punu infanojn antaŭ fremduloj.
Per oreloj, ne per okuloj, edzinon elektu.
Edzo edzinon laŭdas, edzino edzon aplaŭdas.
Edzo kaj edzino - ĉiela difino.
Edzo kaj edzino estas nur unu.
Edzin' admirata - edzo malsata.
Edzino pli elverŝas per funelo, ol edzo enverŝas per sitelo.
Inter fremdaj ŝi estas edzino-anĝelo, kun la edzo ŝi estas demono kruela.
Kun edzo plej malmola estas pli bone ol sola.
Edzo edzinon laŭdas, edzino edzon aplaŭdas.
Hako post hako estas la plej efika atako.
De la volo la ordono pli efikas ol bastono.
Pli efike ol bato pelas malsato.
Ofte de kaŭzo senenhava venas efiko plej grava.
Sanigaĵo malbongusta, sed efiko plej ĝusta.
Lernado havas maldolĉan radikon, sed bonan efikon.
Nomo egala, sed esenco mala.
Ne ĉiu havas egalan feliĉon.
Ne ĉiuj havas egalan feliĉon.
Kapoj diferencas, kranioj egalas.
Kiam nokto vualas, ĉiuj koloroj egalas.
Kiu ŝteliston regalas, mem ŝteliston egalas.
Suspekto pruvon ne egalas.
La morto ne distingas, ĉiujn egale atingas.
Kiun vesto ornamas, tiun homoj ekamas.
El klara ĉielo tondro ekbatis.
Fendita ligno facile ekbrulas.
Staris, ekfaris.
Vento al li ekflugis sub la haŭto.
Laŭ la frukto oni arbon ekkonas.
Oni ekkonas bovon per la vido kaj malsaĝulon per lia rido.
Valoron de objekto ni ekkonas post difekto.
Ankaŭ al ni la suno eklumos.
Se peko trafas, eĉ bastono ekpafas.
Kiu levis la piedon, devas ekpaŝi.
Se lupo ekpentis, ŝafo atentu.
Ne ekpepi!
Sendemanda ekprotesto estas ofte kulpatesto.
Kiu mordi ne povas, kisi ekprovas.
Ne volis rajdi sur ĉevalo, ekrajdis sur azeno.
Muelilo haltas, muelisto eksaltas.
Eksalte senhalte.
Famo laŭte krias, ĉiuj ekscias.
Li ekscitiĝas kiel bolanta lakto.
Okulo ne atentas - dorso eksentas.
Se okulo ne atentas, dorso eksentas.
Piedo ne atentis, kapo eksentis.
Tablon frapas tajloro, tuj tondilo eksonas.
Eksplodema kiel pulvo.
Eksplodis kiel pulvo.
Ekstere honoro, interne doloro.
Min ne tuŝas la afero, mi staras ekstere.
Vivi modere, ne tro interne nek tro ekstere.
Balaaĵon el korto eksteren ne elportu.
Ĉe tro ĝentila ekstero mankas sincero.
Ne juĝu pri afero laŭ ĝia ekstero.
Mizero plej ekstreme, Dio plej proksime.
Oro nur fingron eksvingas kaj ĉion atingas.
Atakis teruro, ektremis la kruro.
Petro rifuzas, Paŭlo ekuzas.
Ekzameni ne devigas preni.
Ne ĉion oni devas severe ekzameni.
Ekzemplo proponas, sed ne ordonas.
Ekzistas ezoko, por ke fiŝetoj ne dormu.
Ankaŭ por diablo tondro ekzistas.
Kie lumo ekzistas, ankaŭ ombro troviĝas.
Kontraŭ ĉiu malfacilo ekzistas konsilo.
Kontraŭ ĉiu rimedo ekzistas rimedo.
Kontraŭ ĉiu tedo ekzistas rimedo.
Kontraŭ bato senatenda ekzistas nenia defendo.
Kontraŭ malfeliĉoj baro ne ekzistas.
Naivuloj jam ne ekzistas.
Ne ekzistas en komerco amikeco nek ŝerco.
Ne ekzistas forto kontraŭ la morto.
Ne ekzistas fumo sen brulo.
Ne ekzistas fumo sen fajro.
Ne ekzistas honoro sen laboro.
Ne ekzistas juneco sen kapricoj, nek maljuneco sen malicoj.
Ne ekzistas kareso sen intereso.
Ne ekzistas mono, ne ekzistas dono.
Ne ekzistas naiva vulpo, ne ekzistas homo sen kulpo.
Ne ekzistas ofico sen benefico.
Ne ekzistas regulo sen escepto.
Ne ekzistas savo kontraŭ malbona virino.
Ne ekzistas terno sen nazo nek fakto sen bazo.
Ne ekzistas mono, ne ekzistas dono.
Ne ekzistas naiva vulpo, ne ekzistas homo sen kulpo.
Ne kredas ŝtelisto, ke honestaj ekzistas.
Por amiko intima ne ekzistas vojo malproksima.
Por ebriulo ne ekzistas danĝero.
Por fremda koro ne ekzistas esploro.
Por parolo delira ne ekzistas rediro.
Por patrino ne ekzistas infano malbela.
Por regna speso ne ekzistas forgeso.
Sen ordo en afero ne ekzistas prospero.
Sen speso unua ne ekzistas la dua.
Volu-ne-volu, - elekto ne ekzistas.
Homo senpeka neniam ekzistis.
Ne ŝtelus ŝtelistoj, se ne ekzistus kaŝistoj.
Sen gutoj malgrandaj maro ne ekzistus.
Mizero piedojn sanigas, kolon elastigas.
Mastro elbabilis, gastoj ne silentos.
Elbatadi ies sojlon.
Oni elbatas kojnon per kojno.
Scion akiru, sed ne ĉion eldiru.
Fari el muŝo elefanton.
Elektadis sen fino, edziĝis kun porkino.
Kio bone aspektas, tion ĉiu elektas.
Kiu elektas tro multe, ricevas nenion.
Kiun reĝo protektas, tiun ministro elektas.
Se mi faru riverencon, mi elektas potencon.
Tro elektema ricevas nenion.
Kiu devas, tiu elekti ne povas.
Multaj vokitoj, sed ne multaj elektitoj.
De elekto tro multa plej malbona rezulto.
Volu-ne-volu, - elekto ne ekzistas.
Elektu edzinon laŭ deveno kaj ne laŭ mieno.
El du malbonoj pli malgrandan elektu.
Per oreloj, ne per okuloj, edzinon elektu.
Rangeto rangon respektu, modestan lokon elektu.
Esti en sia elemento.
Nuksoj venis, kiam dentoj elfalis.
El lia mano ĉiu monero elglitas.
Virino eliĝis, kaleŝo senpeziĝis.
El la buŝ' multaj vortoj eliras, sed ne ĉiuj ion diras.
Kiu rabi eliras, ofte nuda revenas.
Tra unu orelo eniras, tra la dua eliras.
Eliri sen frakaso el granda embaraso.
Ĝi ne eliris ankoraŭ el malproksima nebulo.
Kiam vorto eliris, vi ĝin jam ne retiros.
Esti en situacio sen eliro.
Nek eniro, nek eliro.
Situacio sen eliro.
El kanto oni vortojn ne elĵetas.
Barbo elkreskis, sed saĝon ne naskis.
Ne en unu tago elkreskis Kartago.
Vergo doloras, sed saĝon ellaboras.
Elmeti la okulon kaj vidi nulon.
Elmetu mielon, muŝoj alflugos.
Sciu elokventi, sciu ankaŭ silenti.
Per mono eĉ silento fariĝas elokvento.
Babilas, muelas, kion lango elpelas.
Elpeli iun el la mondo de la vivuloj.
Li ne elpensis la filozofian ŝtonon.
Li prenos kaj benos.Li pulvon ne elpensis.
Balaaĵon el korto eksteren ne elportu.
Li ĵus elrampis el la ova ŝelo.
Li ne elrampis ankoraŭ el la vindoj.
Kio el la dentoj elsaltas, en la lipoj ne haltas.
Se elsaltas la okazo, ĝi rompiĝas kiel vazo.
Hoko elsaltis, afero haltis.Hom' malesperas, Dio aperas.
Pli facile estas multe elspezi, ol malmulte enspezi.
Pli facile estas multon elspezi, ol malmulton enspezi.
Riĉigas ne enspezo, sed prudenta elspezo.
Enspezo postulas elspezon.
Farita - elstrekita.
Kion mi povas, tion mi elŝovas.
Miljaroj ne povis - minuto elŝovis.
Kaŝu kiom vi povos, mensogo sin elŝovos.
Multe entreprenis, sed ne multe eltenis.
El flamo sin eltiris, en fajron eniris.
Eltrinki per unu tiro.
Vesto eluzita, sed pureco spirita.
Sako alenon ne tenas, ĝi baldaŭ elvenas.
Kiom ajn vi penos, nenio elvenos.
Edzino pli elverŝas per funelo, ol edzo enverŝas per sitelo.
Elverŝi sur iun sian koleron.
Se la kaliko tro pleniĝas, la vino elverŝiĝas.
De la manoj ĝis lipoj la sup' elverŝiĝis.
Ne elverŝu la malpuran, antaŭ ol vi havas la puran.
Feliĉo kaj riĉo envion elvokas.
Ne elvoku lupon el la arbaro.
Eliri sen frakaso el granda embaraso.
Esti en granda embaraso.
Sidi en amaso da embaraso.
Vivi emerite.
Eminenta ŝuldanto - malbona paganto.
Enbati al si en la kapon.
Valoras ne la vesto, valoras la enesto.
Lupo kaptas, sed li ankaŭ enfalas.
Atendis, meditis, ĝis en tombon englitis.
Fiŝo pli granda malgrandan englutas.
Fungon englutis!
Se vi krudulon salutos, li vin tutan englutos.
La enigmo simple solviĝas.
Kiam fratoj batalas, fremdulo ne eniĝu.
Sonorilo vokas al preĝejo kaj mem neniam eniras.
Tra unu orelo eniras, tra la dua eliras.
El flamo sin eltiris, en fajron eniris.
Nek eniro, nek eliro.
Kiu sin enjungis, devas tiri.
Li ne enlasas puŝon en sian buŝon.
Enpakiĝu kaj foriĝu.
Vi varmigos serpenton, ĝi al vi enpikos la denton.
Enpremi en la teron.
Enpremi iun en funelon.
Esti bone enskribita ĉe iu.
Enskribu en vian memoron.
Pli facile estas multe elspezi, ol malmulte enspezi.
Pli facile estas multon elspezi, ol malmulton enspezi.
Enspezo postulas elspezon.
Riĉigas ne enspezo, sed prudenta elspezo.
Tro da enspezo ne estas tro da pezo.
Vivi de estontaj enspezoj.
El sama tero devenas, saman sukon entenas.
Ĉiuj enterigitoj estas plenaj de meritoj.
Bonaj infanoj gepatrojn feliĉigas, malbonaj ilin entombigas.
Kiu entreprenis, tiu sin tenu.
Multe entreprenis, sed ne multe eltenis.
Ordo estas beno por ĉiu entrepreno.
Scienco havas semon enuan, sed frukton bonĝuan.
Kiu amas ĝuon, amu ankaŭ enuon.
Edzino pli elverŝas per funelo, ol edzo enverŝas per sitelo.
Envia moko sukceson ne detruas.
Kion mi ne scias, tion mi ne envias.
Pli bone estas enviigi, ol kompatigi.
Feliĉo kaj riĉo envion elvokas.
Se mi scius, kion mi ne scias, ĉiuj saĝuloj min envius.
Dio ĝuste faras, neniam eraras.
Kiu demandas, tiu ne eraras.
Nur tiu ne eraras, kiu neniam ion faras.
Pli bone ne fari, ol erari.
Kiu ne pekis, kiu ne eraris?
Ĉiu eraro estas kulpo.
Edziĝo najbara garantias de eraro.
Ne hontu penti pri faro, hontu persisti en eraro.
Nin instruas eraro, kiun faras najbaro.
Peko kaj eraro estas ecoj de l' homaro.
Per eraro ne praviĝas la faro.
Pro eraro ne praviĝas la faro.
Pagas maljunaj jaroj por junaj eraroj.
Vin ne tuŝu la eraroj en fremdaj faroj.
Ne ekzistas regulo sen escepto.
Bruo potenca, nula esenco.
Nomo egala, sed esenco mala.
Homo esperas, - morto aperas.
Esperis flaton, - ricevis baton.
Mi panon ne esperis, subite kuko aperis.
Ne atendis, ne esperis - malfeliĉo aperis.
Ne atendita, ne esperita ofte venas subite.
Ne esperite, ne sonĝite.
Espero kaj pacienco kondukas al potenco.
Espero logas, espero mensogas.
Espero panon ne donas.
Espero postulas oferon.
De atendo kaj espero pereis multaj sur la tero.
Espero logas, espero mensogas.
Kie estas sufero, estas ankaŭ espero.
Sen atendo, sen espero venis mizero.
Tro longa sufero - malgranda espero.
Saĝa tenas aferon, malsaĝa esperon.
En feliĉo ne fieru, en malfeliĉo esperu.
En plej alta mizero al Dio esperu.
Malpli esperu, pli konsideru.
Ni laboru kaj esperu.
Al ĉevalo donacita oni buŝon ne esploras.
Li esploris iom la fundon de la glaso.
Por fremda koro ne ekzistas esploro.
Uzu tempon estantan, antaŭvidu estontan, memoru estintan.
Fajron estingas akvo, pekon pardono.
Kiu ŝuldojn estingas, riĉecon atingas.
Puno pekon svingas, favorkoreco ĝin estingas.
Ne estingu la fajron, kiu vin ne bruligas.
Estinta amiko estas plej danĝera malamiko.
Estintaj amikoj plej kruele malpacas.
Uzu tempon estantan, antaŭvidu estontan, memoru estintan.
Vivi de estontaj enspezoj.
Uzu tempon estantan, antaŭvidu estontan, memoru estintan.
Estro ne malsatas.
Granda nubo, eta pluvo.
Al loko dolora ni manon etendas - al loko ĉarma okulojn ni sendas.
Atendis, atendis, ĝis lin ĉerko etendis.
Kaprica fianĉino restos eterne fraŭlino.
Nek ĝojo, nek malĝojo daŭras eterne.
Por sperto kaj lerno ne sufiĉas eterno.
Preĝu al la Eternulo, ne al Lia sanktulo.
Ŝtelisto ŝteliston evitas, ĉar li tie ne profitas.
Kiu akvon evitas, droni ne timas.
Kiu laboron evitas, bonon ne vidas.
Kiu multe profitas, ankaŭ perdon ne evitas.
Ploranton ni evitas, ridanton ni imitas.
Pli facile estas eviti ol spiti.
Pli facile estas malbonon eviti, ol korekti.
Serpenton oni povas eviti, sed kalumnion neniam.
Ankoraŭ neniu evitis la sorton.
Sian sorton neniu evitos.
Urson evitu, duonpatrinon ne incitu.
Ankoraŭ la ezoko ne estas sur la hoko.
Ekzistas ezoko, por ke fiŝetoj ne dormu.
Se ezoko piiĝis, gobio ne dormu.
Por kapti ezokon, bongustigu la hokon.

Bela celo por fabelo.
Fabeloj por infanoj.
Malsatulon la fabloj ne nutros.
Ĝi ne estas tiel facila, kiel laboro argila.
Komenco Aprila - trompo facila.
Malantaŭ barilo kuraĝo estas facila.
Per vorto ĝentila ĉio estas facila.
Se la ĉielo falus al tero, birdokaptado estus facila afero.
Montroj kaj konsiloj estas facilaj.
Facile estas danci, se la feliĉo kantas.
Bonfaron oni facile forgesas.
El fremda poŝo oni pagas facile.
En akvo malklara oni fiŝkaptas facile.
Fendita ligno facile ekbrulas.
Kiu frue leviĝas, facile riĉiĝas.
Kiu iras trankvile, iras facile.
Kiu kuraĝe aliras, facile akiras.
Kiu vivas trankvile, vivas facile.
Kritiki estas facile, fari malfacile.
Ligno fendita facile flamiĝas.
Nevo de papo facile fariĝas kardinalo.
Ni facile forgesas, kio nin ne interesas.
Plej facile promeso rimiĝas kun forgeso.
Pli facile estas eviti ol spiti.
Pli facile estas malbonon eviti, ol korekti.
Pli facile estas multe elspezi, ol malmulte enspezi.
Pli facile estas multon elspezi, ol malmulton enspezi.
Pli facile estas ne iri, ol tro malfrue reiri.
Pli facile estas perdi vilaĝon, ol akiri domon.
Pli facile estas regi ol agi.
Pli facile estas vilaĝon perdi, ol domon akiri.
Unu kapo facile trovas apogon.
En kompanio eĉ morto faciliĝas.
Ŝiriĝis fadeno sur la bobeno.
Fadeno iras, kien kudrilo ĝin tiras.
Ne iru fadeno antaŭ kudrilo.
Kien kudrilo iras, tien fadenon ĝi tiras.
Danci laŭ ies fajfilo.
Fajro provas la oron, mizero la koron.
Kie fumo leviĝas, tie fajro troviĝas.
Kiu komencis kuiri, ne forkuru de l' fajro.
Ne ekzistas fumo sen fajro.
Riĉulo kiel fajro proksime bruligas, malproksime ne varmigas.
Sen fajro ne brulas eĉ pajlo.
Tro akra fajro estas sen daŭro.
Fajron estingas akvo, pekon pardono.
El flamo sin eltiris, en fajron eniris.
Li pasis akvon kaj fajron kaj marĉojn kaj marojn.
Ne estingu la fajron, kiu vin ne bruligas.
Ne unu fajron li pasis, ne unu hundo lin ĉasis.
Ne ekzistas terno sen nazo nek fakto sen bazo.
Eĉ plej ruza vulpo en kaptilon falas.
Feliĉo vezike sin levas, sed baldaŭ falas kaj krevas.
Ne falas frukto malproksime de l' arbo.
Trafis falĉilo sur ŝtonon.
Lasi fali la manojn.
Unu hako kverkon ne faligas.
Falinton ĉiu atakas.
Falis el mano - prenu satano.
Pelis pavon, falis kavon.
Se la arbo falis, ĉiu branĉon derompas.
Eĉ kvar piedoj de ĉevalo ĝin ne savas de falo.
Fiereco venas antaŭ la falo.
Ne mia estas la ĉevalo, min ne tuŝas ĝia falo.
Post la falo oni fariĝas singarda.
Rajdi sur ĉevalo oni ne lernas sen falo.
Kiu fosas sub alia, falos mem en la foson.
Kiu leviĝis fiere, baldaŭ falos al tero.
Se mi scius, kie mi falos, mi tien metus tapiŝon.
Ŝtono de falpuŝiĝo.
Se la ĉielo falus al tero, birdokaptado estus facila afero.
Ĉiu familio havas sian kriplulon.
En malsata familio mankas harmonio.
Famo kredon allogas, sed tre ofte mensogas.
Famo laŭte krias, ĉiuj ekscias.
Famo ne flugas, se kaŭzo ne estas.
Bona famo sin trenas testude, malbona kuras rapide.
Unu fojon oni donas kaj tutan vivon fanfaronas.
Ne fanfaronu irante, fanfaronu revenante.
Ne fanfaronu irante, fanfaronu revenante.
El la faraĉo fariĝis kaĉo.
Faras rabon kaj ŝtelon, por oferi al Dio kandelon.
Amo faras ion, mono ĉion.
Antaŭ okuloj ne staras, doloron ne faras.
Bojas hundido, ĉar tiel faras la hundo.
Dio ĝuste faras, neniam eraras.
Du botoj faras paron.
Du manoj faras ĉion, sed unu nenion.
Kapuĉo monaĥon ne faras.
Kion mem mi faras, tion ĉie mi flaras.
Kiu multe parolas, ne multe faras.
Kiu promesojn faras, tiu ne avaras.
Li faras princan promeson, sed ne havas eĉ speson.
Li jam faras la lastan spiron.
Mano dekstra ne sciu, kion faras la maldekstra.
Mizero faras lerta, mizero faras sperta.
Mizero faras viziton, ne atendante inviton.
Mizero faras lerta, mizero faras sperta.
Ne el ĉiu ligno oni faras violonon.
Ne sanktuloj potojn faras.
Nin instruas eraro, kiun faras najbaro.
Nur tiu ne eraras, kiu neniam ion faras.
Okazo faras ŝteliston.
Per unu ŝtono oni du ĵetojn ne faras.
Por nenio oni faras nenion.
Tablo kovrita faras amikojn.
Unu soldato militon ne faras.
Via dekstra mano ne sciu, kion faras la maldekstra.
Volo kaj sento faras pli ol prudento.
Vort' en ĝusta momento faras pli ol arĝento.
Vulpo faras oferon - atendu danĝeron.
Fari al iu bonan lavon.
Fari al iu predikon pri moroj.
Fari al iu ursan kareson.
Fari aplaŭdon sur la vangon.
Fari el iu arkon.
Fari el muŝo elefanton.
El la mizero oni devas fari virton.
El la neceseco oni devas fari virton.
Kion fari!
Kritiki estas facile, fari malfacile.
Ne prokrastu ĝis morgaŭ, kion vi povas fari hodiaŭ.
Pli bone ne fari, ol erari.
Eĉ en Parizo herbo ne fariĝas cerbo.
El malgrandaj akveroj fariĝas grandaj riveroj.
El multaj milonoj fariĝas milionoj.
Gasto kiel fiŝo baldaŭ fariĝas malfreŝa.
Kun kiu vi kuniĝas, tia vi fariĝas.
Malpaco pro limo fariĝas kutimo, malpaco pro kredo fariĝas heredo.
Malpaco pro limo fariĝas kutimo, malpaco pro kredo fariĝas heredo.
Nenia ago fariĝas sen pago.
Nevo de papo facile fariĝas kardinalo.
Per mono eĉ silento fariĝas elokvento.
Post la falo oni fariĝas singarda.
Se gut' al guto aliĝas, maro fariĝas.
Tro nutrata kapro fariĝas kiel apro.
Ĉesis esti vino, sed vinagro ne fariĝis.
Ĝi fariĝis por mi osto en la gorĝo.
El la faraĉo fariĝis kaĉo.
Kio fariĝis, jam ne refariĝos.
En infano vidiĝas, kia homo fariĝos.
Kiu lupo naskiĝis, vulpo ne fariĝos.
Kiu naskiĝis sciuro, ne fariĝos vulturo.
Lumo fariĝos, kulpulo troviĝos.
Montru moneron, ĉio fariĝos.
Ne laciĝos mano, ne fariĝos pano.
Se vi ŝafo fariĝos, lupoj ne mankos.
Faro farinton rekomendas.
Li faris sian lastan translokiĝon.
Oni faris, oni ĉesis, kaj ni ĉion forgesis.
Granda parolisto estas duba faristo.
Granda parolisto, malgranda faristo.
Farita - elstrekita.
Farita ne refariĝos.
Farita via faro, nun adiaŭ, mia kara!
Bono farita ne estas perdita.
Kio estas farita, estas sankciita.
Kontraŭ faro farita ne helpas medito.
La ĵeto estas farita.
Plej kruela estas redono por farita bono.
Rakonti ĉion faritan kaj kaŝitan.
Dirite, farite.
Ĉe l' freŝa faro.
Faro farinton rekomendas.
De parolo ĝis faro estas tre malproksime.
Farita via faro, nun adiaŭ, mia kara!
Inter faro kaj rakonto staras meze granda monto.
Kontraŭ faro farita ne helpas medito.
Malamanto de faro estas amanto de kalendaro.
Ne hontu penti pri faro, hontu persisti en eraro.
Ne valoras la faro la koston de l' preparo.
Per eraro ne praviĝas la faro.
Pli da bruo, ol da faro.
Pli valoras faro nenia, ol faro malbona.
Pli valoras faro nenia, ol faro malbona.
Por ĉiu faro estas horo.
Pro eraro ne praviĝas la faro.
Se ne plaĉas la najbaro, ne plaĉas lia faro.
Tro rapida faro estas nur baro.
Unu, du, tri, kvar, kaj finita la far'.
Maljunaj jaroj, sed ne saĝaj faroj.
Ne rapidu kun vortoj, rapidu kun faroj.
Paroloj kaj faroj estas malsamaj aferoj.
Rapide iras la vortoj, sed ne rapide la faroj.
Vin ne tuŝu la eraroj en fremdaj faroj.
Lupo ŝanĝas la harojn, sed ne la farojn.
Se vi faros vin ŝafo, la lupoj vin manĝos.
Per tro multa varto malboniĝas la farto.
Faru hodiaŭ, kion vi povas, - morgaŭ vi eble okazon ne trovos.
Faru vian aferon, Dio zorgos ceteron.
Al la malamik' en kuro faru ponton kun plezuro.
Kaŝu malbenon kaj faru bonan mienon.
Malfeliĉo sin ne ĝenas, faru geston - ĝi tuj venas.
Ne faru kalkulon sen la mastro.
Preĝon faru, sed farunon preparu.
Se devigas neceso, faru kun kareso.
Se mi faru riverencon, mi elektas potencon.
Vortojn ŝparu, agojn faru.
Al farun' malbonspeca ne helpos la spico.
Muso satiĝis, faruno malboniĝis.
Preĝon faru, sed farunon preparu.
Fasto kaj preĝo riĉecon ne donas.
Aŭ festo, aŭ fasto.
Ne ĉiam estas festo, venos ankaŭ fasto.
Por riĉulo fasto - por malriĉulo festo.
Post la fasto venas festo.
Plena stomako laŭdas la faston.
Unu fava ŝafo tutan ŝafaron infektas.
Kiun favoras la sorto, por tiu eĉ koko estas ovoporta.
Malsaĝulon favoras feliĉo.
Puno pekon svingas, favorkoreco ĝin estingas.
Klopodi pri ĉies favoro estas pleje malsaĝa laboro.
Ne longe sinjora daŭras favoro.
Post kolero venas favoro.
Sorto donas favoron, sorto donas doloron.
Kontentulo estas pli feliĉa, ol homo plej riĉa.
Ne naskiĝu riĉa, naskiĝu feliĉa.
Pli feliĉa estas donanto ol prenanto.
Pli feliĉa estas martelo insultata, ol amboso kompatata.
Pli feliĉa sinjoro sen havo, ol riĉulo sed sklavo.
Pli bona estas paco feliĉa, ol havo plej riĉa.
Ofte saĝulo vivas malriĉe kaj malsaĝulo feliĉe.
Bonaj infanoj gepatrojn feliĉigas, malbonaj ilin entombigas.
Feliĉo fierigas, malfeliĉo saĝigas.
Feliĉo hodiaŭ karesas, morgaŭ forgesas.
Feliĉo kaj riĉo envion elvokas.
Feliĉo leĝon ne konas.
Feliĉo leĝon ne obeas, subite naskiĝas, subite pereas.
Feliĉo venas gute, malfeliĉo venas flue.
Feliĉo vezike sin levas, sed baldaŭ falas kaj krevas.
En feliĉo ne fieru, en malfeliĉo esperu.
Facile estas danci, se la feliĉo kantas.
Homo fidas, feliĉo decidas.
Kiun feliĉo subtenas, al tiu mem ĉio venas.
Malsaĝulon favoras feliĉo.
Pli helpas guto da feliĉo, ol barelo da saĝo.
Vitro kaj feliĉo ne estas fortikaj.
Feliĉon oni ne heredas nek cedas.
Kiu malmulte deziras, feliĉon akiras.
Ne ĉiu havas egalan feliĉon.
Ne ĉiuj havas egalan feliĉon.
Nur suferinto ŝatas feliĉon.
Al feliĉulo eĉ koko donas ovojn.
Multaj svatiĝas, feliĉulo edziĝas.
En nomo de l' ĉielo, sed pro bono de l' felo.
La felo tanadon ne valoras.
Por li eĉ la muso ne estas sen felo.
De unu bovo oni du felojn ne deŝiras.
Antaŭ mortigo de urso ne vendu ĝian felon.
Kiu havas malican celon, ofte perdas sian propran felon.
Fendita ligno facile ekbrulas.
Ligno fendita facile flamiĝas.
Al koro penetro per okula fenestro.
Pelu mizeron tra l' pordo, ĝi revenos tra l' fenestro.
Komenciĝis mizero, ĝi venas per pordo kaj fenestroj.
Por pot' argila poto fera estas najbaro danĝera.
Teni iun per fera mano.
Iafoje oni devas okulon fermeti.
Se io venas al buŝo, buŝon ne fermu.
Ne batalu pot' el tero kontraŭ kaldrono el fero.
Oro estas pli peza ol fero, pli malpeza ol aero.
Forĝu feron dum ĝi estas varmega.
Rusto manĝas feron, ĉagreno la koron.
Rusto manĝas la feron, kaj zorgo la homon.
Preĝu kore kaj laboru fervore.
Per pacienco kaj fervoro sukcesas ĉiu laboro.
Tago festa - for aferoj.
Kies gasto mi estas, ties feston mi festas.
Kun kiu vi festas, tia vi estas.
Tablo festena, sed telero malplena.
Kiam kato promenas, la musoj festenas.
Malsaĝulo venas, komercisto festenas.
festene, aŭ malplene.
Hodiaŭ festene, morgaŭ malplene.
Oni vokas la bovon ne festeni, sed treni.
Festeno kaj ĉaso kaj da ŝuldoj amaso.
Ne volas kokin' al festeno, sed oni ĝin trenas perforte.
Pagi por fremda festeno.
Pagi sen partopreno por fremda festeno.
Por unu - festeno, por alia - ĉagreno.
Troa festeno estas veneno.
Ĝoju kaj festenu, sed malriĉulojn subtenu.
Liaj dentoj povas festi sabaton.
festo, aŭ fasto.
Ankaŭ al nia nesto venos iam la festo.
Ne ĉiam estas festo, venos ankaŭ fasto.
Ofta festo - malplena kesto.
Por riĉulo fasto - por malriĉulo festo.
Post la fasto venas festo.
Pri laboroj maldiligenta, pri festoj plej kompetenta.
Kies gasto mi estas, ties feston mi festas.
Festotaga laboro estas sen valoro.
Ne ĉiu fianĉiĝas, kiu svatiĝas.
Fianĉiĝis - por ĉiam ligiĝis.
Fianĉiĝo ne estas edziĝo.
Kaprica fianĉino restos eterne fraŭlino.
Naskiĝas fianĉino por sia fianĉo.
Naskiĝas fianĉino por sia fianĉo.
Amaso da fianĉoj, sed la ĝusta ne venas.
Kiam filino edziniĝis, multaj fianĉoj troviĝis.
Multe da fianĉoj, sed la ĝusta ne venas.
Fianĉon de l' sorto difinitan forpelos nenia malhelpo.
Plenumiĝis la tasko per granda fiasko.
Fidanta al vorto atendas ĝis morto.
Dio ne perfidas, se homo lin fidas.
Forte sidas, kiu Dion fidas.
Homo fidas, feliĉo decidas.
Amiko fidela estas trezoro plej bela.
Ne fidu fidelulon, fidu propran okulon.
Ĉe plej granda fido memoru pri perfido.
Ne rapidu kun fido antaŭ longa kunesido.
Vivi kun iu en fido kaj konfido.
Ŝajnon ne fidu, juĝi ne rapidu.
Al amiko nova ne fidu sen provo.
Al glacio printempa kaj al amiko tro nova ne fidu.
Dion fidu, sed senfare ne sidu.
Ne fidu amikon, kiu havas jam flikon.
Ne fidu fidelulon, fidu propran okulon.
Ne fidu heredon, fidu posedon.
Ne fidu fidelulon, fidu propran okulon.
Ne fidu heredon, fidu posedon.
Fiera mieno - kapo malplena.
Antaŭ vespero ne estu fiera.
Ju homo pli fiera, des puno pli severa.
Kontraŭ homo fiera Dio estas severa.
Mieno fiera al ludo mizera.
Pro homo fiera ĝojas infero.
Kiu leviĝis fiere, baldaŭ falos al tero.
Koko krias fiere, sed ne danĝere.
Fiereco venas antaŭ la falo.
Riĉeco estas frato de fiereco.
Feliĉo fierigas, malfeliĉo saĝigas.
Kiu riĉiĝas, tiu fieriĝas.
En feliĉo ne fieru, en malfeliĉo esperu.
Pri dolĉa vorto ne fieru, maldolĉan ne koleru.
Kia patrino, tia filino.
Kiam filino edziniĝis, multaj fianĉoj troviĝis.
Ne valoras bofilo, kiam mortis filino.
Edzigu filon, kiam vi volas, - edzinigu filinon, kiam vi povas.
Se vi volas filinon, flatu la patrinon.
Filo konfesis - patro forgesis.
Edzigu filon, kiam vi volas, - edzinigu filinon, kiam vi povas.
Rezonado kaj filozofado panon ne donas.
Li ne elpensis la filozofian ŝtonon.
Groŝon ŝtelis - ho, ŝtelisto! milojn ŝtelis - financisto.
Kiu komencas tro frue, finas malfrue.
Oni komencas per ŝteletoj kaj finas per ŝtelegoj.
Akvo bolas, murmuras, sed fine ĝi kuras.
Eĉ vulpo plej ruza fine estas kaptata.
Longe ĉerpas la kruĉo, ĝis ĝi fine rompiĝas.
Longe ŝtelas ŝtelisto, tamen fine li pendos.
Li minacas per fingro en la poŝo.
Donu fingron al avidulo, li tutan manon postulas.
Oro nur fingron eksvingas kaj ĉion atingas.
Komenci per Dio kaj fini per diablo.
Komenci per flato kaj fini per bato.
Nun finiĝas mia klereco.
Kio komenciĝis, tio ankaŭ finiĝos.
Finita kaj glatigita.
Laboro finita, - ripozo merita.
Unu, du, tri, kvar, kaj finita la far'.
Ĝemu kaj ploru, sed ĝis fino laboru.
Fino bona, ĉio bona.
Bona vino al la fino.
Disputu komence - vi ne malpacos en fino.
Elektadis sen fino, edziĝis kun porkino.
Infana inklino restas ĝis la fino.
Kie regas virino, malbona estas la fino.
Komenca inklino daŭras ĝis la fino.
La fino kronas la verkon.
Loĝi en la fino de la mondo.
Post la fino de l' batalo estas multe da kuraĝuloj.
Tro longa atendo ĝis fino de l' vendo.
Venis fino al mia latino.
Vi sekretos al edzino, ŝi sekretos al fratino, kaj tiel la sekreto promenados sen fino.
Doni la finofaran baton.
Ĉio havas finon.
Ekzistas ezoko, por ke fiŝetoj ne dormu.
En akvo malklara oni fiŝkaptas facile.
Ĝi estas nek viando, nek fiŝo.
Fiŝo granda naĝas profunde.
Fiŝo ne iras, sed hoko ĝin tiras.
Fiŝo pli granda malgrandan englutas.
Fiŝo scias pri naĝo ankaŭ sen via saĝo.
Fiŝo sen vino estas veneno.
Fiŝo serĉas dronon, homo serĉas bonon.
Fiŝo serĉas profundon, homo serĉas abundon.
Fiŝo volas naĝi.
Al fiŝ' kuirita jam akvo ne helpos.
Al la fiŝo ne instruu naĝarton.
Barakti kiel fiŝo ekster la akvo.
Batadi kiel fiŝo kontraŭ glacio.
Gasto kiel fiŝo baldaŭ fariĝas malfreŝa.
La manĝota fiŝo estas ankoraŭ en la rivero.
Putrado de fiŝo komenciĝas de l' kapo.
Infanoj kaj fiŝoj voĉon ne havas.
Volus kato fiŝojn, sed la akvon ĝi timas.
Edziĝo pro amo flamanta al la sako sonanta.
Ligno fendita facile flamiĝas.
Flamiĝema kiel ligno rezina.
Li estas flamiĝema kiel rezina ligno.
El flamo sin eltiris, en fajron eniris.
Malgranda estas la flamo, tamen ne mankas la fumo.
Mi flanke sidis, mi ne aŭdis nek vidis.
Se geedzoj sin batas, fremdulo restu flanke.
Sur ĉiu flanko nur manko kaj manko.
Danĝera estas bovo antaŭe, ĉevalo malantaŭe, kaj malsaĝulo de ĉiuj flankoj.
Malsaĝulo de ĉiuj flankoj.
Ĉiu medalo du flankojn posedas.
Kion mem mi faras, tion ĉie mi flaras.
Kiu flatas al ĉiu, plaĉas al neniu.
Per lango flatas, per mano batas.
Tempo flatas, tempo batas.
Komenci per flato kaj fini per bato.
Esperis flaton, - ricevis baton.
Uzi monon kaj admonon kaj flaton kaj baton.
Batu malbonulon, li vin flatos, - kisu, li vin batos.
Se vi volas filinon, flatu la patrinon.
Pli bone fleksiĝi, ol rompiĝi.
Fleksu arbon dum ĝia juneco.
En fremda tegmento li flikas truon kaj en propra ne vidas la fluon.
Ne fidu amikon, kiu havas jam flikon.
Truon de l' honoro flikos neniu tajloro.
Unu floras, alia ploras.
Unu floro ne estas krono, unu monero ne estas mono.
Ambaŭ floroj de samaj valoroj.
Ĉe tablo malplena babilo ne fluas.
Komenciĝis proceso, mono fluas sen ĉeso.
Mono fluas al riĉulo, batoj al malriĉulo.
Riveretoj fluas al riveroj.
Vivo glate ne fluas, ĉiam batas kaj skuas.
Feliĉo venas gute, malfeliĉo venas flue.
Kudri per fluganta kudrilo.
Famo ne flugas, se kaŭzo ne estas.
Li loĝas tie, kien eĉ birdo ne flugas.
Rostita kolombeto ne flugas al buŝeto.
Flugema kiel vento.
Liaj flugiloj paraliziĝis.
Koniĝas birdo laŭ flugo kaj homo laŭ ago.
Fluidaĵo sen difino, nek vinagro nek vino.
Fluis sur lipoj, sed en buŝon ne trafis.
En fremda tegmento li flikas truon kaj en propra ne vidas la fluon.
Malsaĝulo en foiro estas bona akiro.
Draŝi fojnon.
Dek fojojn mezuru, unu fojon detranĉu.
Dek fojojn mezuru, unu fojon detranĉu.
Unu fojon ŝtelis pomon kaj perdis por ĉiam honestan nomon.
Unu fojon oni donas kaj tutan vivon fanfaronas.
Li tremas, kiel aŭtuna folio.
Ĉion novan oni ŝatas, malnovan oni forbatas.
Se la tempo forblovis, ni jam helpi ne povas; kio post ni aperos, ni de ĝi ne suferos.
De malgranda kandelo forbrulis granda kastelo.
Se muso nur unu truon disponas, ĝi baldaŭ la vivon fordonas.
Fordoni anseron, por ricevi paseron.
Pli bone estas havon fordoni, ol kun homoj malpaci.
Fordormi la okazon.
La forestanto ĉiam estas malprava.
Se forestas la suno, sufiĉas la luno.
Foresto de ofendo estas plej bona defendo.
En ĉeesto amata, en forest' insultata.
Kaptu lin kiel forflugintan venton.
Forfluu infano kune kun la bano.
Bonfaron oni facile forgesas.
Danĝero sieĝas, al Dio ni preĝas - danĝero ĉesas, ni Dion forgesas.
Dio orfojn ne forgesas.
Feliĉo hodiaŭ karesas, morgaŭ forgesas.
Malbonon oni memori ne ĉesas, bonon oni baldaŭ forgesas.
Ni forgesas averton, ni memoras la sperton.
Ni facile forgesas, kio nin ne interesas.
Ofte mano forgesas, kion buŝo promesas.
Se malriĉulo sukcesas, li ĉiujn forgesas.
Liaj dentoj povas forgesi sian metion.
Filo konfesis - patro forgesis.
Oni faris, oni ĉesis, kaj ni ĉion forgesis.
Formeti la aferon en la keston de forgeso.
Kelktempa ĉeso ne estas forgeso.
Plej facile promeso rimiĝas kun forgeso.
Por regna speso ne ekzistas forgeso.
Post konfeso venas forgeso.
Oni bonon forgesos, malbonon memoras.
Amikon karesu, sed kalkuli ne forgesu.
Bone sukcesu, sed ankaŭ nin ne forgesu.
Ĉiu kreas sian forton, ĉiu forĝas sian sorton.
Forĝu feron dum ĝi estas varmega.
Forigu lin!
De plendo kaj ploro ne foriĝas doloro.
Enpakiĝu kaj foriĝu.
Gasto tro petata foriras malsata.
Malfeliĉo venas rajde, foriras piede.
Malsano venas rapide, foriras rigide.
Foriris bovido, revenis bovo.
Diris kaj foriris.
Li foriris kun longa nazo.
En juneco ni petas, en maljuneco forĵetas.
Ne havante, oni petas; ricevinte, forĵetas.
Pano estas alportita, korbo estu forĵetita.
Ne pelu tiun, kiu mem forkuras.
Sonĝo teruras, sonĝo forkuras.
Lia animo forkuris en la pinton de la piedo.
Kiu komencis kuiri, ne forkuru de l' fajro.
Oni akceptas laŭ vizaĝo, oni forlasas laŭ saĝo.
Kio pasis, nin forlasis.
Ne bedaŭru hieraŭan, ne atendu morgaŭan, ne forlasu hodiaŭan.
Dio ne ricevis, diablo forlevis.
Por ŝafon formanĝi, lupo trovos pretekston.
Formanĝis en merkredo, ne serĉu en vendredo.
Kiam kato jam formanĝis, forpelado ne helpos.
Kiu ĉion formanĝis en tago, malsatos vespere.
Formeti ĝis la grekaj kalendoj.
Formeti en arĥivon.
Formeti la aferon en la keston de forgeso.
Ne el unu forno li manĝis jam panon.
Vivi inter forno hejtita kaj tablo kovrita.
Kiam kato jam formanĝis, forpelado ne helpos.
Ameno diablon ne forpelas.
Prunto amikon forpelas.
Li forpelis siajn piedojn.
Fianĉon de l' sorto difinitan forpelos nenia malhelpo.
Kiu fremdan avidas, propran forperdas.
Forportu vian pakaĵon kaj havaĵon!
Dio donis kaj benis, sed diablo forprenis.
Laboro ne estas leporo, - ĝi haltos, ne forsaltos.
Forsavis sian korpon kaj animon.
Kiu okazon forŝovas, ĝin jam ne retrovas.
Amo estas forta, sed mono pli forta.
Amo estas forta, sed mono pli forta.
Bezono estas plej forta ordono.
En sia korto ĉiu kok' estas forta.
Ju disputo pli forta, des pli multaj la vortoj.
Kontraŭ forta mano la leĝo estas vana.
Perforta amo estas plej forta malamo.
Sklavo kun forta mano estas plej granda tirano.
Tro forta ĵuro - la afero ne pura.
Forte sidas, kiu Dion fidas.
Kiu tro forte la manon svingas, nenion atingas.
Unueco donas fortecon.
Laboro fortigas, ripozo putrigas.
Leĝo mallertulon ligas, lertulon fortigas.
Ju pli precizaj la kalkuloj, des pli fortika la amikeco.
Mono publika estu fortika.
Vitro kaj feliĉo ne estas fortikaj.
Li havas la kapon fortike sur la kolo.
Dio puni deziras, li la saĝon fortiras.
Ĝustatempa vorto estas granda forto.
Afabla vorto pli atingas ol forto.
Al mono kaj forto humiliĝas la sorto.
Al protekto kaj forto helpas la sorto.
Al venko rajto venas, se ĝin forto subtenas.
Deziro tre granda, sed mankas la forto.
Hodiaŭ forto, morgaŭ morto.
Kiam forto ordonas, leĝo pardonas.
Kie regas la forto, tie rajto silentas.
Kiom ajn oni penas, per forto plaĉo ne venas.
Knaba gusto kun forto daŭras ĝis la morto.
Ne ekzistas forto kontraŭ la morto.
Por malsanulo forto, por kokido la morto.
Se decidos la sorto, helpos nenia forto.
Se ne venas per bona vorto, oni prenas per forto.
Venkas ne forto, venkas la sorto.
Fortoj leporaj, kaj kapricoj sinjoraj.
Dio punas laŭ la fortoj.
Kontraŭstari per ĉiuj fortoj.
Ĉiu kreas sian forton, ĉiu forĝas sian sorton.
Kio al unu donas forton, al alia donas morton.
Kiu forton ne havas, ĉiam malpravas.
Kiu havas forton, havas rajton.
Kiu havas la forton, havas la rajton.
En propra angulo ĉiu estas fortulo.
Kun vero severa komercaĵo forvelkos.
Forveturis azenido kaj revenis azeno.
Forveturis malsaĝa, revenis nur pli aĝa.
Kiu fosas sub alia, falos mem en la foson.
Kiu fosas sub alia, falos mem en la foson.
Kio estis kaj pasis, tion tempo frakasis.
Eliri sen frakaso el granda embaraso.
Granda frakaso en malgranda glaso.
France saĝa, angle sovaĝa.
Eĉ guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan.
Kiu frapas, al tiu oni malfermas.
Tablon frapas tajloro, tuj tondilo eksonas.
Li ne frapis al si ankoraŭ la kornojn.
Ne doloras frapo sur fremda kapo.
Ni amu nin frate, sed ni kalkulu akurate.
Vi sekretos al edzino, ŝi sekretos al fratino, kaj tiel la sekreto promenados sen fino.
Al ĉiu frato lian parton.
Bato de frato estas sen kompato.
Li estas preskaŭ mia frato: nepo de kuzo de onklo de konato.
Malsato ne estas frato.
Pli bona apude najbaro, ol frato post arbaro.
Riĉeco estas frato de fiereco.
Saĝa estas la frato post ricevo de l' bato.
Venis mizero, - helpu min, frato; pasis mizero, - for, malamato.
Kiam fratoj batalas, fremdulo ne eniĝu.
Malfeliĉoj kaj batoj venas ĉiam kun fratoj.
Mensogo kaj ŝtelo estas du fratoj.
Kaprica fianĉino restos eterne fraŭlino.
Fremda animo estas abismo sen limo.
Fremda doloro ne kondukas al ploro.
Fremda korpo ne doloras.
Fremda malfeliĉo instruas.
Fremda manĝo havas bonan guston.
Fremda medito estas kaŝita.
Fremda mizero - ridinda afero.
Fremda mizero ne estas sufero.
Fremda spesmilo estas sen utilo.
De fremda dento ni doloron ne sentas.
De fremda groŝo ŝiriĝas la poŝo.
El fremda ledo oni tranĉas larĝe.
El fremda poŝo oni pagas facile.
En fremda okulo ni vidas ligneron, en nia ni trabon ne vidas.
En fremda tegmento li flikas truon kaj en propra ne vidas la fluon.
Ne doloras frapo sur fremda kapo.
Ne iru al fremda anaro kun via regularo.
Pagi por fremda festeno.
Pagi sen partopreno por fremda festeno.
Pli valoras propra ĉemizo, ol fremda plena valizo.
Por fremda koro ne ekzistas esploro.
Propra supo brogas, fremda allogas.
Inter fremdaj ŝi estas edzino-anĝelo, kun la edzo ŝi estas demono kruela.
Ne laciĝu viaj manoj pri fremdaj infanoj.
Vin ne tuŝu la eraroj en fremdaj faroj.
Fremdan dorson bastoni - ankaŭ sian doni.
Fremdan vundon kaŝas vesto.
En fremdan vazon ne ŝovu la nazon.
Kiu fremdan avidas, propran forperdas.
Ne ŝovu la nazon en fremdan vazon.
Ne ŝovu nazon en fremdan vazon.
Ne puŝu vian regularon en fremdan anaron.
Vian vivon ĝuu, sed fremdan ne detruu.
Fremdlando objekton por speso donas, sed por ĝin venigi, oni spesmilon bezonas.
Bona estas fremdlando, sed aliaj tie loĝu.
Kiam fratoj batalas, fremdulo ne eniĝu.
Se geedzoj sin batas, fremdulo restu flanke.
Ne punu edzinon antaŭ infanaj okuloj, ne punu infanojn antaŭ fremduloj.
Ĉe l' freŝa faro.
Vespero lacigas, mateno freŝigas.
Kia fripono, tia bastono.
Vizaĝo de Katono, sed virto de fripono.
Nur pano kun fromaĝo, sed afabla vizaĝo.
Frosto lin atakis.
Urtikon frosto ne difektas.
Malbona herbo froston ne timas.
Li estas frotita kaj polurita.
Frue leviĝu kaj frue edziĝu.
Frue leviĝu kaj frue edziĝu.
Ju pli frue, des pli certe, - ju pli volonte, des pli lerte.
Kiu frue leviĝas, facile riĉiĝas.
Kiu komencas tro frue, finas malfrue.
Kiu pli frue venas, pli bonan lokon prenas.
Kiu pli frue venas, pli frue muelas.
Kiu pli frue venas, pli frue muelas.
Kiu venas plej frue, sidas plej ĝue.
Kiu venis unue, muelas pli frue.
Morgaŭ frue venos plue.
Frukto malpermesita estas plej bongusta.
De semo putra venas frukto ne nutra.
Laŭ la frukto oni arbon ekkonas.
Ne falas frukto malproksime de l' arbo.
Lernado sen fruktoj ne restas.
Scienco havas semon enuan, sed frukton bonĝuan.
Ne iru okuloj super la frunton.
Altan arbon batas la fulmo.
Pura ĉielo fulmon ne timas.
Kiu semas venton, rikoltos fulmotondron.
Kie fumo leviĝas, tie fajro troviĝas.
Malgranda estas la flamo, tamen ne mankas la fumo.
Ne ekzistas fumo sen brulo.
Ne ekzistas fumo sen fajro.
Se brulas nenio, fumo ne iras.
Tie iras fumo per densaj nuboj.
Detruita ĝis la fundo de l' fundamento.
Kiu ripetas abunde, lernas plej funde.
Sciu funde, sed tenu profunde.
Detruita ĝis la fundo de l' fundamento.
Sola vojo libera al la fundo rivera.
Li esploris iom la fundon de la glaso.
Mensogas kiel kalendaro; kiel gazeto; kiel funebra parolo.
Edzino pli elverŝas per funelo, ol edzo enverŝas per sitelo.
Enpremi iun en funelon.
Fungon englutis!

En amaso eĉ morto estas pli gaja.
Kiu ne riskas, tiu ne gajnas.
Pli bone malmulte gajni, ol multe perdi.
Ankoraŭ la gajno ne estas en la mano.
Pli bona estas gajno malgranda, ol granda malgajno.
Eĉ najtingalo ne estas sen galo.
Edziĝo najbara garantias de eraro.
Kiu garantias, trankvilon ne scias.
Disputu pri ĉio, sed sen garantio.
Kiu donis garantion, tiu pagu la ŝuldon.
Dubo gardas kontraŭ risko.
Kiu sin gardas, tiu sin savas.
Komercisto estas ĉasisto, li rigardas, kiu sin ne gardas.
Singardeman Dio gardas.
Gardatan ŝafon eĉ lupo timas.
Hazardo estas malbona gardo.
Sen rigardo, sen gardo.
Gardu min Dio kontraŭ amikoj, - kontraŭ malamikoj mi gardos min mem.
Gardu kandelon por la nokto.
Gardu min Dio kontraŭ amikoj, - kontraŭ malamikoj mi gardos min mem.
Gardu vin du baroj: lipoj kaj dentaroj.
Amu Antonon, sed gardu vian monon.
Se vulpo pentofaras, gardu la kokidojn.
Gast' en tempo malĝusta estas ŝtono sur brusto.
Gasto havas akrajn okulojn.
Gasto kiel fiŝo baldaŭ fariĝas malfreŝa.
Gasto sen avizo estas agrabla surprizo.
Gasto tro petata foriras malsata.
Agrabla estas gasto, se ne longe li restas.
Kies gasto mi estas, ties feston mi festas.
Por gasto ne petita mankas kulero.
Por malfrua gasto restas nur osto.
Se la gasto estas amata, eĉ lia servanto ne restas malsata.
Se la gasto meritas, eĉ lia hundo profitas.
Sidas gasto minuton, sed vidas la tuton.
Mastro elbabilis, gastoj ne silentos.
Se oni amas la gaston, oni zorgas la paston.
Lerneja sekreto ne iru al gazeto.
Mensogas kiel kalendaro; kiel gazeto; kiel funebra parolo.
Geamantoj sin pikas.
Geedzoj en paco vivas en reĝa palaco.
Se geedzoj sin batas, fremdulo restu flanke.
Amo kaj ĵaluzo estas gefratoj.
Bona kaporalo revas esti generalo.
Kiu ne estis kaporalo, ne estos generalo.
Inter generaloj parolu pri bataloj.
Sama gento, sama sento.
Bonaj infanoj gepatrojn feliĉigas, malbonaj ilin entombigas.
Malfeliĉo sin ne ĝenas, faru geston - ĝi tuj venas.
Al glacio printempa kaj al amiko tro nova ne fidu.
Batadi kiel fiŝo kontraŭ glacio.
Konstrui kastelon sur glacio.
Mielo sur lango, kaj glacio en koro.
Granda frakaso en malgranda glaso.
Li esploris iom la fundon de la glaso.
Plena glaso da vino, sed kun guto da veneno.
Kiu rompis la glason, ordigu la kason.
Unu guto plenigas la glason.
Unu sola guto la glason plenigas.
La afero ne iras glate.
Por glate mensogi, oni spriton bezonas.
Vivi sate kaj glate.
Vivo glate ne fluas, ĉiam batas kaj skuas.
Finita kaj glatigita.
La lango de virino estas ŝia glavo.
Okazon kaptu ĉe l' kapo, ĉar la vosto estas glita.
Ĝi glitas de li kiel pizo de muro.
Kiu mem sin gloras, malbone odoras.
Kiu nenion valoras, plej multe sin gloras.
Ne helpas glorkrono al malplena kaldrono.
Bona gloro pli valoras ol oro.
Neniom da oro, sed bona gloro.
Oni ne pagas per gloro al sia tajloro.
Restis nenio absolute, nek por mordi, nek por gluti.
Kiu glutis tro multe, tiu agas tro stulte.
Se ezoko piiĝis, gobio ne dormu.
Ĝi fariĝis por mi osto en la gorĝo.
Ĝi jam staras al mi en la gorĝo.
De kantado senpaga doloras la gorĝo.
Krii el la tuta gorĝo.
Venis tranĉilo al la gorĝo.
Tralavi la gorĝon.
Li saltas gracie, kiel urso ebria.
Eĉ blinda kokino povas trovi grajnon.
Ĉe plej granda fido memoru pri perfido.
Ĝustatempa vorto estas granda forto.
Granda ŝipo bezonas profundon.
Granda doto kaj oro, sed mankas la koro.
Granda estas la mondo, sed rifuĝon ne donas.
Granda frakaso en malgranda glaso.
Granda kranio, sed interne nenio.
Granda nubo, eta pluvo.
Granda nubo, malgranda pluvo.
Granda ofico - grandaj zorgoj.
Granda parolisto estas duba faristo.
Granda parolisto, malgranda faristo.
Granda parolo, sed malgranda volo.
Granda telero, malplena kulero.
De la buŝo ĝis la manoj estas granda interspaco.
De malgranda kandelo forbrulis granda kastelo.
Deziro tre granda, sed mankas la forto.
Eĉ plej granda malbono al bono kondukas.
Eliri sen frakaso el granda embaraso.
En la propra sia domo ĉiu estas granda homo.
Esti en granda embaraso.
Fiŝo granda naĝas profunde.
Fiŝo pli granda malgrandan englutas.
Havu poton malgrandan, sed mem estu granda.
Inter faro kaj rakonto staras meze granda monto.
Ju laboro pli publika, des pli granda la kritiko.
Ju pli granda bezono, des pli granda la prezo.
Ju pli granda la deziro, des pli kara la akiro.
Ju pli granda bezono, des pli granda la prezo.
Malgranda aspekte, sed granda intelekte.
Malgranda pezo, sed granda prezo.
Plej granda potenco kuŝas en la komenco.
Plenumiĝis la tasko per granda fiasko.
Pli bona estas gajno malgranda, ol granda malgajno.
Pli bona estas malgranda "jen prenu" ol granda "morgaŭ venu".
Pli valoras kontenta spirito, ol granda profito.
Pli valoras malgranda reganto, ol granda servanto.
Propra sufero - plej granda sur tero.
Pura konscienco estas plej granda potenco.
Sklavo kun forta mano estas plej granda tirano.
Venas ĉagreno sen granda peno.
Infano ŝtelas ovon, grandaĝulo ŝtelas bovon.
Grandaj malbonoj - grandaj rimedoj.
Al grandaj sinjoroj grandaj honoroj.
Al grandaj sinjoroj grandaj honoroj.
El malgrandaj akveroj fariĝas grandaj riveroj.
Granda ofico - grandaj zorgoj.
Grandaj malbonoj - grandaj rimedoj.
Li ne estas el la grandaj saĝuloj.
Malgrandaj infanoj kaŭzas laboron, grandaj - doloron.
Okuloj estas pli grandaj ol la ventro.
Tro grandaj kalkuloj kondukas al nuloj.
Timo havas grandajn okulojn.
Konkordo malgrandaĵon kreskigas, malkonkordo grandaĵon ruinigas.
Nenio pli grandan mizeron prezentas, ol se sano mankas kaj ŝuldoj turmentas.
Riĉulo havas grandan parencaron.
Trovis malbonulo malbonulon pli grandan.
Kia naskiĝis, tia grandiĝis.
Lipharo de grandsinjoro, sed koro de leporo.
Kapricoj de grandsinjoroj kaj multego da kreditoroj.
Imiti grandsinjoron - perdi baldaŭ la oron.
Eĉ guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan.
De guto post guto disfalas granito.
Konsumi sian antaŭan grason.
Kie jukas, tie ni gratas.
En unu sako du katoj, ĉiam mordoj kaj gratoj.
Ofte de kaŭzo senenhava venas efiko plej grava.
Monto gravediĝis, muso naskiĝis.
Formeti ĝis la grekaj kalendoj.
Kia greno, tia pano.
Konsumi sian grenon antaŭ ĝia maturiĝo.
Griza barbo saĝon ne atestas.
Ne ĉio griza estas lupo.
Ricevi grizan haron, ne vidinte altaron.
Kapo malsaĝa ne griziĝas nek kalviĝas.
Malsaĝulo ne griziĝas nek senhariĝas.
Groŝo ŝparita neniam perdiĝas.
De fremda groŝo ŝiriĝas la poŝo.
En malfacila horo eĉ groŝ' estas valoro.
Nuda kaj kruda, sen groŝo en poŝo.
Ŝparu groŝon - vi havos plenan poŝon.
Groŝon ŝtelis - ho, ŝtelisto! milojn ŝtelis - financisto.
Kiu groŝon ne honoras, eĉ duongroŝon ne valoras.
Kiu groŝon ne respektas, riĉecon ne kolektas.
Kiu domaĝas groŝon, perdas la tutan poŝon.
Malsato plej bone gustigas la manĝon.
En ĉiu brusto estas sia gusto.
Knaba gusto kun forto daŭras ĝis la morto.
Tio ĉi estas laŭ lia gusto.
Tute ĝuste laŭ lia gusto.
Kiom da homoj, tiom da gustoj.
Pri gustoj oni disputi ne devas.
Ĉiu havas sian guston.
Ĉiu havas sian propran guston.
De malriĉula manĝo ni guston ne scias.
De manĝo malriĉula ni guston ne scias.
Fremda manĝo havas bonan guston.
Ordonita kiso havas guston maldolĉan.
Ne gutas mielo el la ĉielo.
Feliĉo venas gute, malfeliĉo venas flue.
Guto malgranda, sed ŝtonon ĝi boras.
De guto post guto disfalas granito.
De guto post guto disfalas granito.
guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan.
Kapo kun herbo, sen guto da cerbo.
Plena glaso da vino, sed kun guto da veneno.
Pli helpas guto da feliĉo, ol barelo da saĝo.
Se gut' al guto aliĝas, maro fariĝas.
Se gut' al guto aliĝas, maro fariĝas.
Senĉesa guto eĉ ŝtonon traboras.
Unu guto plenigas la glason.
Unu sola guto la glason plenigas.
Sen gutoj malgrandaj maro ne ekzistus.
Ĉiu sin gvidas, kiel li vidas.
Aliajn gvidas kaj mem ne vidas.
Plej bona gvidilo estas la lango.
Riĉeco sen gvido kiel ĉevalo sen brido.

Najbaro ne ĝemas, kiam boto nin premas.
Ĝemu kaj ploru, sed ĝis fino laboru.
Malfeliĉo sin ne ĝenas, faru geston - ĝi tuj venas.
Ĉe tro ĝentila ekstero mankas sincero.
Ĝentila kaj trankvila, kun koro el oro.
De vorto ĝentila ne doloras la lango.
Per vorto ĝentila ĉio estas facila.
Propran ĝibon neniu vidas.
Ĝibulo ĝis morto restos ĝibulo.
Ĝibulo ĝis morto restos ĝibulo.
Ne ĉiu ĝibulo estas sanktulo.
Pro homo fiera ĝojas infero.
Laboro lacigas, sed akiro ĝojigas.
Tro rapida riĉiĝo diablon ĝojigas.
Amiko en ĝojo kaj malĝojo.
Amiko en ĝojo kaj ploro.
Mastro en vojo - servantoj en ĝojo.
Nek ĝojo, nek malĝojo daŭras eterne.
Vivi en silko kaj veluro, en ĝojo kaj plezuro.
Kiun malĝojo ne turmentis, tiu ĝojon ne sentas.
Ĝoju kaj festenu, sed malriĉulojn subtenu.
Malŝparulo ĝuas nelonge, avarulo neniam.
Kiu venas plej frue, sidas plej ĝue.
De superfluo malboniĝas la ĝuo.
Ju pli da bruo, des malpli da ĝuo.
Li vivas en ĝuo kaj bruo.
Kiu amas ĝuon, amu ankaŭ enuon.
Li havis viandon, mi havis nur oston - li havis la ĝuon, mi pagis la koston.
Amaso da fianĉoj, sed la ĝusta ne venas.
Havi la orelojn sur ĝusta loko.
Havi orelojn sur ĝusta loko.
Li havas la kapon sur la ĝusta loko.
Multe da fianĉoj, sed la ĝusta ne venas.
Sanigaĵo malbongusta, sed efiko plej ĝusta.
Sprit' en tempo ne ĝusta estas tre malbongusta.
Venas prudento post la ĝusta momento.
Vort' en ĝusta momento faras pli ol arĝento.
Vivi laŭ postuloj de la ĝustaj kalkuloj.
Ĝustatempa vorto estas granda forto.
Dio ĝuste faras, neniam eraras.
Tute ĝuste laŭ lia gusto.
Vespere ĝuu lunon, sed ne serĉu la sunon.
Vian vivon ĝuu, sed fremdan ne detruu.

Hakado de ligno donas lignerojn.
Nek por baki, nek por haki.
Vi povas eĉ haki lignon sur lia kapo.
Hakilo estas tranĉa, sed ne cedas la branĉo.
Ne iras hakilo al kolo humila.
Trafis hakilo al ligno malmola.
Trafos hakilo al ligno malmola.
Nek pikite, nek hakite.
Hako post hako estas la plej efika atako.
Hako post hako estas la plej efika atako.
Unu hako kverkon ne faligas.
Kio el la dentoj elsaltas, en la lipoj ne haltas.
Kiu tro rapide saltas, tiu baldaŭ haltas.
Mizero saltas, mizero haltas.
Muelilo haltas, muelisto eksaltas.
Laboro ne estas leporo, - ĝi haltos, ne forsaltos.
Ŝafaro harmonia lupon ne timas.
En malsata familio mankas harmonio.
Kie estas harmonio, estas beno de Dio.
Pli tiras virina haro, ol ĉevala paro.
De zorgoj, ne de jaroj, blankiĝas la haroj.
Karesi kontraŭ la haroj.
La haroj disstariĝas.
La haroj streĉiĝas.
Li havas pli da ŝuldoj en la urbo, ol da haroj en la barbo.
Perdinta la kapon pri haroj ne ploras.
Se haroj ne mankus, oni kalvon ne havus.
Lupo ŝanĝas la harojn, sed ne la farojn.
Ricevi grizan haron, ne vidinte altaron.
Virino havas haron longan kaj saĝon mallongan.
Juku la haŭto, sed ne sur mia korpo.
Streĉiĝi el la haŭto.
Vento al li ekflugis sub la haŭto.
Tani al iu la haŭton.
Forportu vian pakaĵon kaj havaĵon!
Ne havante, oni petas; ricevinte, forĵetas.
Ĉio havas finon.
Ĉio havas sian "sed" kaj "se".
Ĉiu "li" havas sian "ŝi".
Ĉiu "tial" havas sian "kial".
Ĉiu havas sian ŝarĝon.
Ĉiu havas sian guston.
Ĉiu havas sian kaŝitan mizeron.
Ĉiu havas sian propran guston.
Ĉiu havas sian vermon.
Ĉiu barono havas sian kapricon.
Ĉiu familio havas sian kriplulon.
Ĉiu morgaŭ havas sian zorgon.
Ĉiu tajloro havas sian tranĉmanieron.
Ĝi havas ankoraŭ signon de demando.
Ŝuldo havas longan vivon.
Fremda manĝo havas bonan guston.
Gasto havas akrajn okulojn.
Infanoj kaj fiŝoj voĉon ne havas.
Kie sklav' regadon havas, tie mastro baldaŭ sklavas.
Kion ni havas, por ni ne valoras, - kiam ni ĝin perdis, ni ploras.
Kiu havas abelojn, havas mielon.
Kiu havas bonan najbaron, havas bonan tagon.
Kiu havas forton, havas rajton.
Kiu havas la forton, havas la rajton.
Kiu havas malican celon, ofte perdas sian propran felon.
Kiu havas nenion, estas nenio.
Kiu havas oron, havas honoron.
Kiu amas okulaĉi, ne havas kion maĉi.
Kiu diras la veron, havas suferon.
Kiu forton ne havas, ĉiam malpravas.
Kiu havas abelojn, havas mielon.
Kiu havas bonan najbaron, havas bonan tagon.
Kiu havas forton, havas rajton.
Kiu havas la forton, havas la rajton.
Kiu havas oron, havas honoron.
Kiu jam havas, tiu pravas.
Kiu ne riskas, tiu ne havas.
Kiu neniun savis, malamikojn ne havas.
Kiu prudenton ne havas, tiun saĝo ne savas.
Kiu saĝon ne havas, Dio lin savas.
La afero havas tempon.
La muro havas orelojn.
Lernado havas maldolĉan radikon, sed bonan efikon.
Li havas ĉiun horon alian moron.
Li havas ankoraŭ la lakton sur la lipoj.
Li havas ankoraŭ printempon en kapo.
Li havas cerbon ne tro potencan.
Li havas dentojn ne por parado.
Li havas en la cerbo tro multe da herbo.
Li havas la kapon fortike sur la kolo.
Li havas la kapon sur la ĝusta loko.
Li havas muŝon en la kapo.
Li havas nek ĉelon, nek kelon.
Li havas pli da ŝuldoj en la urbo, ol da haroj en la barbo.
Li havas pli da mono ol da bezono.
Li havas pli da mono, ol li povas kalkuli.
Li havas siajn kapricojn.
Li havas truon en la manplato.
Li faras princan promeson, sed ne havas eĉ speson.
Li ne havas kapon de ministro.
Malriĉulo parencojn ne havas.
Malsata stomako orelon ne havas.
Mi havas pri tio nek scion nek supozon.
Mizero havas talentan kapon.
Mono odoron ne havas, sian devenon ne diras.
Ne ĉiu havas egalan feliĉon.
Ne ĉiuj havas egalan feliĉon.
Ne elverŝu la malpuran, antaŭ ol vi havas la puran.
Ne fidu amikon, kiu havas jam flikon.
Nin ĉiam ravas, kion ni ne havas.
Ordonita kiso havas guston maldolĉan.
Popola kutimo havas valoron de leĝo.
Riĉulo havas grandan parencaron.
Riĉulo havas kornojn, malriĉulo dornojn.
Sapo blankecon ne havas, tamen blanke ĝi lavas.
Scienco havas semon enuan, sed frukton bonĝuan.
Timo havas grandajn okulojn.
Ventro malsata orelon ne havas.
Virino havas haron longan kaj saĝon mallongan.
Havi ĉe iu krediton kaj meriton.
Havi iom da vaporo en la kapo.
Havi la ĉefan voĉon.
Havi la orelojn sur ĝusta loko.
Havi larĝan konsciencon.
Havi malprofiton.
Havi orelojn sur ĝusta loko.
Havi varman lokon.
Havi vinagron en la mieno.
Juĝanto devas havi du orelojn.
Mensoganto devas havi bonan memoron.
Kiu mizeron ne havis, mizeron ne konas.
Li havis viandon, mi havis nur oston - li havis la ĝuon, mi pagis la koston.
Li havis viandon, mi havis nur oston - li havis la ĝuon, mi pagis la koston.
Li havis viandon, mi havis nur oston - li havis la ĝuon, mi pagis la koston.
Ju pli da havo, des pli da pravo.
Kiam havo malaperis, saĝo aperis.
Kun sia tuta domo kaj havo.
Malpli da havo, malpli da zorgoj.
Pli bona estas paco feliĉa, ol havo plej riĉa.
Pli da havo, pli da klopodoj.
Pli feliĉa sinjoro sen havo, ol riĉulo sed sklavo.
Pri havo najbara oni estas malavara.
Pli bone estas havon fordoni, ol kun homoj malpaci.
Ŝparu groŝon - vi havos plenan poŝon.
Ŝparu kiam bone, vi havos kiam bezone.
Du mortojn vi ne havos, de unu vi vin ne savos.
Ŝafo donas sian lanon, por ke mastro havu panon.
Havu poton malgrandan, sed mem estu granda.
Jen havu!
Se haroj ne mankus, oni kalvon ne havus.
Hazardo estas malbona gardo.
Hejma dometo estas kiel patrineto.
Ĉie estas varme, sed hejme plej ĉarme.
Mi hejme sidis, nenion vidis.
Pastro ŝafon ne prenas, ĝi hejmen revenas.
Vivi inter forno hejtita kaj tablo kovrita.
Post vetero malbela lumas suno plej hela.
Multaj kompatantoj, sed neniu helpanto.
Helpas krako kontraŭ atako.
Al kavo senfunda ŝtopado ne helpas.
Al malsaĝulo ne helpas admono, nur bastono.
Al protekto kaj forto helpas la sorto.
Kontraŭ doloro helpas bona humoro.
Kontraŭ faro farita ne helpas medito.
Kontraŭ kalumnio helpas nenio.
Kontraŭ lupo ne helpas kalkulo.
Kontraŭ neesto ne helpas protesto.
Leĝo estas bona, se advokato ĝin helpas.
Ne helpas glorkrono al malplena kaldrono.
Ne helpas plendo nek ploro kontraŭ kreditoro.
Ne helpas ploro al doloro.
Ne helpas spegulo al malbelulo.
Pli helpas guto da feliĉo, ol barelo da saĝo.
Post la batalo preĝo ne helpas.
Post nokta ripozo helpas la muzo.
Kie ne estas konsileble, tie ne estas helpeble.
Nek helpeble, nek konsileble.
Oni konsilas kaj konsolas, sed helpi ne volas.
Se la tempo forblovis, ni jam helpi ne povas; kio post ni aperos, ni de ĝi ne suferos.
Kiu konsilas kaj rezonas, tiu helpon ne donas.
Ĝi helpos kiel hirud' al mortinto.
Al farun' malbonspeca ne helpos la spico.
Al fiŝ' kuirita jam akvo ne helpos.
Kiam kato jam formanĝis, forpelado ne helpos.
Kontraŭ volo de Dio helpos nenio.
Se Dio ne volas, sanktulo ne helpos.
Se decidos la sorto, helpos nenia forto.
Venis mizero, - helpu min, frato; pasis mizero, - for, malamato.
Dronanto eĉ herbeton kaptas avide.
Bone kreskas la herbo, sed ĉevalo jam mortis.
Eĉ en Parizo herbo ne fariĝas cerbo.
Kapo kun herbo, sen guto da cerbo.
Li havas en la cerbo tro multe da herbo.
Malbona herbo froston ne timas.
Vojon batitan herbo ne kovras.
Konateco ne estas hereda.
Ŝuldo estas unua heredanto.
Avarulo avaras, heredantoj malŝparas.
Feliĉon oni ne heredas nek cedas.
Kun sia tuta posedo kaj heredo.
Malpaco pro limo fariĝas kutimo, malpaco pro kredo fariĝas heredo.
Ne fidu heredon, fidu posedon.
Kontraŭ tuta kohorto eĉ Herkulo estas malforta.
Li estas vera hidrargo.
Ne bedaŭru hieraŭan, ne atendu morgaŭan, ne forlasu hodiaŭan.
Ĝi helpos kiel hirud' al mortinto.
Unu hirundo printempon ne alportas.
Hodiaŭ al mi, morgaŭ al vi.
Hodiaŭ festene, morgaŭ malplene.
Hodiaŭ forto, morgaŭ morto.
Hodiaŭ pagi vi devas, morgaŭ kredite ricevos.
Hodiaŭ supre, morgaŭ malsupre.
Beleco hodiaŭ estas, morgaŭ ne restas.
Faru hodiaŭ, kion vi povas, - morgaŭ vi eble okazon ne trovos.
Feliĉo hodiaŭ karesas, morgaŭ forgesas.
Ne prokrastu ĝis morgaŭ, kion vi povas fari hodiaŭ.
Ne bedaŭru hieraŭan, ne atendu morgaŭan, ne forlasu hodiaŭan.
Hoko elsaltis, afero haltis.Hom' malesperas, Dio aperas.
Ankoraŭ la ezoko ne estas sur la hoko.
Fiŝo ne iras, sed hoko ĝin tiras.
Kurbiĝu hoko laŭ postuloj de l' loko.
Por kapti ezokon, bongustigu la hokon.
Ne ĉiam daŭras malbona vetero, ne ĉiam daŭras homa sufero.
Peko kaj eraro estas ecoj de l' homaro.
Homo bagatelema.
Homo esperas, - morto aperas.
Homo fidas, feliĉo decidas.
Homo lernas la tutan vivon.
Homo pafas, Dio trafas.
Homo proponas, Dio disponas.
Homo senpeka neniam ekzistis.
Al hundo bastono - al hom' leciono.
Brava homo en sia domo.
Dio ne perfidas, se homo lin fidas.
En infano vidiĝas, kia homo fariĝos.
En la propra sia domo ĉiu estas granda homo.
Estu saĝa homo en via propra domo.
Fiŝo serĉas dronon, homo serĉas bonon.
Fiŝo serĉas profundon, homo serĉas abundon.
Hundo bojas, homo vojas.
Ju homo pli fiera, des puno pli severa.
Kia estas la homo, tia estas lia nomo.
Kia la homo, tia lia nomo.
Koniĝas birdo laŭ flugo kaj homo laŭ ago.
Kontentulo estas pli feliĉa, ol homo plej riĉa.
Kontraŭ homo fiera Dio estas severa.
Kuraĝa homo en sia domo.
La plej danĝera homo - malbona in' en domo.
Laŭ la agoj de l' homo estas lia nomo.
Li estas homo sperta kaj lerta.
Ne beligas loko homon, sed homo la lokon.
Ne ekzistas naiva vulpo, ne ekzistas homo sen kulpo.
Ne povas ĉiu homo esti pap' en Romo.
Ne venas mont' al monto, sed homo homon renkontas.
Pli bona homo sen mono, ol mono sen homo.
Pli bona homo sen mono, ol mono sen homo.
Pro homo fiera ĝojas infero.
Se homoj mankas, infano ankaŭ estas homo.
Se ne la "se" malfeliĉa, mi estus nun homo plej riĉa.
Aliaj domoj, aliaj homoj.
Esti anĝelo inter homoj, sed satano en la domo.
Kiom da homoj, tiom da gustoj.
Kiun vesto ornamas, tiun homoj ekamas.
Kontraŭ muŝoj bravulo, kontraŭ homoj timulo.
Pli bone estas havon fordoni, ol kun homoj malpaci.
Se homoj mankas, infano ankaŭ estas homo.
Suferoj sufokas kaj homoj mokas.
Troviĝas bonaj homoj en la mondo.
Dion kolerigis, homojn ridigis.
Mi konas miajn homojn.
Sanktfigurojn ornamas kaj homojn malamas.
Laboro homon nutras, sen laboro li putras.
Ne beligas loko homon, sed homo la lokon.
Ne venas mont' al monto, sed homo homon renkontas.
Rusto manĝas la feron, kaj zorgo la homon.
Vesto homon prezentas.
Ne kredas ŝtelisto, ke honestaj ekzistas.
Unu fojon ŝtelis pomon kaj perdis por ĉiam honestan nomon.
Kiu groŝon ne honoras, eĉ duongroŝon ne valoras.
Honoro ne donas, kion stomako bezonas.
Al ĉiu sinjoro estu lia honoro.
Ekstere honoro, interne doloro.
Ju pli da honoro, des pli da laboro.
Kiam kreskas honoro, kreskas humoro.
Laboro kondukas al honoro kaj oro.
Mono perdita, nenio perdita - honoro perdita, ĉio perdita.
Ne ekzistas honoro sen laboro.
Ne venas honoro sen laboro.
Pli bona estas virto sen oro, ol oro sen honoro.
Pli bona virto sen oro, ol oro sen honoro.
Por honoro ni dankas, se manĝ' al ni mankas.
Truon de l' honoro flikos neniu tajloro.
Al grandaj sinjoroj grandaj honoroj.
Kiu amas honoron, amu laboron.
Kiu havas oron, havas honoron.
Kiu hontas nenion, ne timas Dion.
Kie timo, tie honto.
Ne hontu penti pri faro, hontu persisti en eraro.
Ne hontu penti pri faro, hontu persisti en eraro.
Ne diru "hop" antaŭ la salto.
Horo matena estas horo bena.
Atakis lin horo malsaĝa.
En bona horo!
En malfacila horo eĉ groŝ' estas valoro.
Horo matena estas horo bena.
Iri for en bona hor'.
Matena horo estas plena de oro.
Por ĉiu faro estas horo.
La "tuj" de sinjoroj estas multe da horoj.
Li havas ĉiun horon alian moron.
Ne iras hakilo al kolo humila.
Al mono kaj forto humiliĝas la sorto.
Kiam kreskas honoro, kreskas humoro.
Kontraŭ doloro helpas bona humoro.
Li estas en acida humoro.
Hunda vivo.
Li salutas profunde kaj mordas hunde.
Dando el reĝa hundejo.
Bojas hundido, ĉar tiel faras la hundo.
Bojas hundido, kiel ĝi aŭdas de hundoj.
Hundo bojas la vojon, vento portas la bojon.
Hundo bojas, homo vojas.
Hundo bojas, pasanto vojas.
Hundo bonrasa estas bona por ĉaso.
Hundo povas boji eĉ kontraŭ la reĝo.
Al hundo bastono - al hom' leciono.
Bojas hundo sen puno eĉ kontraŭ la suno.
Bojas hundido, ĉar tiel faras la hundo.
Kolera kiel rabia hundo.
La lastan el amaso atakas la hundo.
La luno ne aŭskultas, kiam hundo ĝin insultas.
Ne ĉiu hundo bojanta estas hundo mordanta.
Ne ĉiu hundo bojanta estas hundo mordanta.
Ne unu hundo lin mordis, ne unu vento lin tordis.
Ne unu fajron li pasis, ne unu hundo lin ĉasis.
Saĝa hundo post la vundo.
Saĝa estas la hundo post ricevo de l' vundo.
Se al hundo mankas nenio, ĝin atakas rabio.
Se la gasto meritas, eĉ lia hundo profitas.
Virino kolera pli ol hundo danĝera.
Vivi kun iu kiel hundo kun kato.
Bojas hundido, kiel ĝi aŭdas de hundoj.
Mordantaj hundoj kuras ĉiam kun vundoj.
Kiu hundon mian batas, min mem ne tre ŝatas.
Ne timu hundon bojantan, timu hundon silentan.
Ne timu hundon bojantan, timu hundon silentan.
Oni lin konas, kiel blankan lupon; kiel makulharan hundon; kiel malbonan moneron.
Por hundon dronigi, oni nomas ĝin rabia.

Trafi de Scilo al Ĥaribdo.
Ĝi estas por mi ĥina scienco.
Aŭskulti kiel ĥinan predikon.

Iafoje oni devas okulon fermeti.
Bona ideo venas post la pereo.
Iele, iome, duone malbone.
Ilo el oro taŭgas por ĉiu laboro.
Ploranton ni evitas, ridanton ni imitas.
Imiti grandsinjoron - perdi baldaŭ la oron.
Malbone kaŝita ŝteliston incitas.
Abelujon ne incitu, amason ne spitu.
Se vi povas, profitu, sed aliajn ne incitu.
Urson evitu, duonpatrinon ne incitu.
Infana inklino restas ĝis la fino.
Ne punu edzinon antaŭ infanaj okuloj, ne punu infanojn antaŭ fremduloj.
Infano ŝtelas ovon, grandaĝulo ŝtelas bovon.
Infano ne krias, patrino ne scias.
En infano vidiĝas, kia homo fariĝos.
Forfluu infano kune kun la bano.
Kiu cedas al sia infano, ĝin pereigas per propra mano.
Malsaĝulo kaj infano parolas la veron.
Por patrino ne ekzistas infano malbela.
Se homoj mankas, infano ankaŭ estas homo.
Infanoj kaj fiŝoj voĉon ne havas.
Al malriĉulo infanoj ne mankas.
Bonaj infanoj gepatrojn feliĉigas, malbonaj ilin entombigas.
Fabeloj por infanoj.
Ju pli la infanoj bezonas, des pli Dio al vi donas.
Malgrandaj infanoj kaŭzas laboron, grandaj - doloron.
Ne laciĝu viaj manoj pri fremdaj infanoj.
Patroj avaras, infanoj malŝparas.
Pli da infanoj, pli da beno.
Pli da infanoj, pli da manoj.
Pli zorgas unu patrino pri dek infanoj, ol dek infanoj pri unu patrino.
Pli zorgas unu patrino pri dek infanoj, ol dek infanoj pri unu patrino.
Ne punu edzinon antaŭ infanaj okuloj, ne punu infanojn antaŭ fremduloj.
Infanon malbonigas ne petolado, sed malbona kamarado.
Bovidon mi atendis, infanon Dio sendis.
Dio donis infanon, Dio donos por ĝi panon.
Unu fava ŝafo tutan ŝafaron infektas.
Donaco nesincera estas donaco infera.
En infero loĝante, kun diabloj ne disputu.
Li vivas sur la tero kiel en infero.
Per promesoj estas pavimita la infero.
Plena estas la infero de promesitaj aferoj.
Pro homo fiera ĝojas infero.
Se vi pri ĉio informiĝos, vi baldaŭ maljuniĝos.
Deziro kaj inklino ordonon ne obeas.
Eĉ ĉe kokino troviĝas propra inklino.
Infana inklino restas ĝis la fino.
Komenca inklino daŭras ĝis la fino.
La plej danĝera homo - malbona in' en domo.
Neniu vidas, kio lin insidas.
Instruas mizero manĝi panon sen butero.
Fremda malfeliĉo instruas.
Kiu ĉe l' vojo konstruas, tiun ĉiu instruas.
Mizero instruas.
Nin instruas eraro, kiun faras najbaro.
Ovo kokinon ne instruas.
Eĉ malsaĝulon sperto instruos.
Al la fiŝo ne instruu naĝarton.
Kiam pasanto jam trinkis, li la puton insultas.
Kiu trans muro aŭskultas, tiun la muro insultas.
La luno ne aŭskultas, kiam hundo ĝin insultas.
Senditon oni aŭskultas aŭ ne aŭskultas, sed ne punas nek insultas.
En ĉeesto amata, en forest' insultata.
Pli feliĉa estas martelo insultata, ol amboso kompatata.
Ne rapidu insulti, volu aŭskulti.
Insulto ne algluiĝas.
Per insulto kaj kolero ne klariĝas afero.
Ne insultu mizeran, ne moku malliberan.
Vi ne kredas, ne aŭskultu, sed min ne insultu.
Malgranda aspekte, sed granda intelekte.
Parenc' al parenco ne malhelpas intence.
Antaŭe intencu kaj poste komencu.
Ni facile forgesas, kio nin ne interesas.
Ne ekzistas kareso sen intereso.
Interkonsento estas pli bona ol mono.
Pli valoras interkonsento, ol juĝa dokumento.
Li parolas sen senco kaj sen interligo.
Ekstere honoro, interne doloro.
Granda kranio, sed interne nenio.
Vivi modere, ne tro interne nek tro ekstere.
De la buŝo ĝis la manoj estas granda interspaco.
Pli bona amiko intima, ol parenco malproksima.
Por amiko intima ne ekzistas vojo malproksima.
Vivi kun iu en intima amikeco.
Amiko - intimulo.
Oni invitas - venu, oni donacas - prenu.
Malfeliĉo inviton ne atendas.
Mizero faras viziton, ne atendante inviton.
Iele, iome, duone malbone.
Ne fanfaronu irante, fanfaronu revenante.
Ĉiu iras, kiel saĝ' al li diras.
Iras ĉiu kruro laŭ sia plezuro.
Al bona ĉasisto iras mem la besto.
Fadeno iras, kien kudrilo ĝin tiras.
Fiŝo ne iras, sed hoko ĝin tiras.
Kie ajn rano iras, ĝi ĉiam marĉon sopiras.
Kie dento doloras, tien iras la lango.
Kien kudrilo iras, tien fadenon ĝi tiras.
Kio iras el koro, venas al koro.
Kiu iras sperte, iras certe.
Kiu iras trankvile, iras facile.
Kiu iras sperte, iras certe.
Kiu iras trankvile, iras facile.
Kiu komencas juĝon, iras sub jugon.
La afero ne iras glate.
Leĝo estas cedema: kien vi deziras, ĝi iras.
Liberulo iras, kien li deziras.
Ne iras hakilo al kolo humila.
Okaza komplimento ne iras al testamento.
Oni maron admiras, se oni maron ne iras.
Pensoj iras trans limo sen pago kaj timo.
Rapide iras la vortoj, sed ne rapide la faroj.
Se brulas nenio, fumo ne iras.
Tie iras fumo per densaj nuboj.
Tien okuloj iras, kion la koro deziras.
Iri for en bona hor'.
Pli facile estas ne iri, ol tro malfrue reiri.
Ĝi iris al li preter la buŝon.
Lia cerbo iris promeni.
Unua paŝo iron direktas.
Kun Dio vi iros ĉien, sen Dio nenien.
Sen mensoga rekomendo ne iros la vendo.
Vi sekrete vorton diros, ĝi tra l' tuta mondo iros.
Deziru, ne deziru - ordon' estas, iru!
Kiu timas bestaron, ne iru arbaron.
Lerneja sekreto ne iru al gazeto.
Ne iru al fremda anaro kun via regularo.
Ne iru fadeno antaŭ kudrilo.
Ne iru okuloj super la frunton.
Ne konante la profundecon, ne iru en la riveron.
Sen mono en urbon ne iru.

De zorgoj, ne de jaroj, blankiĝas la haroj.
Kion jaroj ne donis, ofte minuto alportas.
Maljunaj jaroj, sed ne saĝaj faroj.
Pagas maljunaj jaroj por junaj eraroj.
Cent jarojn silentis kaj subite sin prezentis.
Lavu tutan jaron, negro ne blankiĝos.
Ne ĉiam estas sankta Johano.
Kiso antaŭ amaso estas kiso de Judaso.
Jugo propravola ne estas malmola.
Kiu komencas juĝon, iras sub jugon.
Pli valoras interkonsento, ol juĝa dokumento.
Juĝanto decidas, kiel li vidas.
Juĝanto devas havi du orelojn.
Ne juĝo kondamnas, sed juĝanto.
Kiom da juĝantoj, tiom da juĝoj.
Ebriulon kaj malsaĝulon oni ne juĝas.
Pri propra afero neniu juĝas libere.
Ŝajnon ne fidu, juĝi ne rapidu.
Kiu kutimis ĉion juĝi, nenie povas rifuĝi.
Venos ŝtelisto al la juĝisto.
Juĝo komencita paciĝon ne malhelpas.
Kontraŭ nehavo eĉ juĝo silentas.
Ne juĝo kondamnas, sed juĝanto.
Kiom da juĝantoj, tiom da juĝoj.
Kiu komencas juĝon, iras sub jugon.
Pri kio amikoj sekretas, ili vian juĝon ne petas.
En sia afero ĉiu juĝu libere.
Ne juĝu pri afero laŭ ĝia ekstero.
Kie jukas, tie ni gratas.
La mano lin jukas.
Juku la haŭto, sed ne sur mia korpo.
Lernu juna, por esti saĝa maljuna.
Lernu juna - vi scios maljuna.
Leviĝu kun la suno, edziĝu dum juna.
Plej juna katido musojn jam pelas.
Pagas maljunaj jaroj por junaj eraroj.
Juneco ne scias, maljuneco ne povas.
Juneco petolis, maljuneco malsatos.
En juneco logas, en maljuneco tedas.
En juneco ni petas, en maljuneco forĵetas.
Fleksu arbon dum ĝia juneco.
Ne ekzistas juneco sen kapricoj, nek maljuneco sen malicoj.
Sango bolas, juneco petolas.
Se juneco estus sperta, se maljuneco estus lerta!
Ĉiu estis junulo, ĉiu estis pekulo.
Se junulo ne lernis, maljunulo ne scias.
Pekas junuloj kaj pekas maljunuloj.
Pardonemeco superas justecon.

Amo kaj ĵaluzo estas gefratoj.
Kiu supren kraĉon ĵetas, sian barbon al ĝi submetas.
Ĵeti bastonon en la radon.
Ĵeti perlojn antaŭ la porkojn.
Ĵeti polvon en la okulojn.
Malsaĝulo ŝtonon ĵetis, dek saĝuloj ĝin ne atingos.
La ĵeto estas farita.
Per unu ŝtono oni du ĵetojn ne faras.
Ĵuri kaj reĵuri.
Ĵuri per la barbo de l' profeto.
Pri nenio oni povas ĵuri.
Tro forta ĵuro - la afero ne pura.
Ju pli da ĵuroj, des pli da suspekto.
Kie ĵuron vi aŭdas, malbonon suspektu.

El la faraĉo fariĝis kaĉo.
Kiu kaĉon aranĝas, tiu ĝin manĝas.
Kiu kaĉon kuiris, tiu ĝin manĝu.
Tro da kuiristoj kaĉon difektas.
Kia la birdo, tia la kaĝo.
Pli bona branĉo sennuksa, ol kaĝo plej luksa.
Kaldrono ridas pri poto kaj mem estas kota.
Ne batalu pot' el tero kontraŭ kaldrono el fero.
Ne helpas glorkrono al malplena kaldrono.
Malamanto de faro estas amanto de kalendaro.
Mensogas kiel kalendaro; kiel gazeto; kiel funebra parolo.
Formeti ĝis la grekaj kalendoj.
Virino eliĝis, kaleŝo senpeziĝis.
Se la kaliko tro pleniĝas, la vino elverŝiĝas.
Kalkuli muŝojn.
Amikon karesu, sed kalkuli ne forgesu.
Li havas pli da mono, ol li povas kalkuli.
Ŝafo kalkulita ne estas savita.
For el la manoj - for el kalkulo.
Kiu vivas sen kalkulo, baldaŭ estos almozulo.
Kontraŭ lupo ne helpas kalkulo.
Bonaj kalkuloj, bonaj kunuloj.
Ju pli precizaj la kalkuloj, des pli fortika la amikeco.
Tro grandaj kalkuloj kondukas al nuloj.
Vivi laŭ postuloj de la ĝustaj kalkuloj.
Mono amas kalkulon.
Ne faru kalkulon sen la mastro.
Oni metis makulon en mian kalkulon.
Unu similas nulon, ne prezentas kalkulon.
Ni amu nin frate, sed ni kalkulu akurate.
Kalumniante konstante, oni eĉ anĝelon nigrigas.
Kontraŭ kalumnio helpas nenio.
Kontraŭ kalumnio ne povas batali eĉ Dio.
Se kalumnio eĉ pasas, ĝi ĉiam ion lasas.
Se kalumnio ne brulas, ĝi almenaŭ makulas.
Serpenton oni povas eviti, sed kalumnion neniam.
Kapo malsaĝa ne griziĝas nek kalviĝas.
Se haroj ne mankus, oni kalvon ne havus.
Infanon malbonigas ne petolado, sed malbona kamarado.
Du sinjoroj en unu bieno, du mastrinoj ĉe unu kameno - neniam vivas sen reciproka malbeno.
Kuraĝa mieno antaŭ propra kameno.
Notu en la kamentubo.
Ĝi estas ankoraŭ malproksime en la kampo.
Ĝi staras ankoraŭ malproksime en la kampo.
Arbaro aŭdas, kampo vidas.
Li serĉas la venton sur la kampo.
Nobelo promesojn disdonas, kampulo promesojn plenumas.
Ofte ĉapo de kampulo kovras kapon de saĝulo.
Plej kuirita kampulo ĉiam restos krudulo.
Tondro kampulon memorigas pri Dio.
Pro amo al la kandelo kato lekas la kandelingon.
De malgranda kandelo forbrulis granda kastelo.
Pro amo al la kandelo kato lekas la kandelingon.
Al ĉiu sanktulo apartan kandelon.
Faras rabon kaj ŝtelon, por oferi al Dio kandelon.
Gardu kandelon por la nokto.
La ludo kandelon ne valoras.
La tuta ludo ne valoras kandelon.
Perdi la kandelon el la kapo.
Li scias, kie la kankroj pasigas la vintron.
De kantado senpaga doloras la gorĝo.
Birdo kantas laŭ sia beko.
Facile estas danci, se la feliĉo kantas.
Ofte kantas la buŝo, kiam ploras la koro.
Kriu eĉ raŭke, sed kanti ne ĉesu.
El kanto oni vortojn ne elĵetas.
Karakteron al kanto donas la tono.
Nek pio por Dio, nek kapablo por diablo.
Dio donis oficon, Dio donas kapablon.
Ĉiu sin direktas, kiel la kap' al li diktas.
Kapo estas por tio, ke ĝi zorgu pri ĉio.
Kapo kun herbo, sen guto da cerbo.
Kapo majesta, sed cerbo modesta.
Kapo malsaĝa ne griziĝas nek kalviĝas.
Kapo pekas, piedoj suferas.
Barbo potenca, sed kapo sensenca.
Estu ĉapo laŭ la kapo.
Fiera mieno - kapo malplena.
Havi iom da vaporo en la kapo.
Kia la kapo, tia la ĉapo.
Kio en la kapo, tio sur la lango.
La sama afero, sed kun la kapo al tero.
Li estas en klopodoj de l' kapo ĝis piedoj.
Li havas ankoraŭ printempon en kapo.
Li havas muŝon en la kapo.
Mankas klapo en lia kapo.
Multe en kapo, sed nenio en poŝo.
Ne bezonas la kapo konsilon de kruroj.
Ne doloras frapo sur fremda kapo.
Okazon kaptu ĉe l' kapo, ĉar la vosto estas glita.
Per la kapo malsupren.
Perdi la kandelon el la kapo.
Piedo ne atentis, kapo eksentis.
Pli kara estas kapo ol ĉapo.
Pro kapo malsaĝa suferas la kruroj.
Putrado de fiŝo komenciĝas de l' kapo.
Saĝa kapo duonvorton komprenas.
Se stomako doloras, kapo laboras.
Unu kapo facile trovas apogon.
Vi povas eĉ haki lignon sur lia kapo.
Kapoj diferencas, kranioj egalas.
Kiom da kapoj, tiom da opinioj.
Enbati al si en la kapon.
Kiu kapon posedas, kombilon jam trovos.
Kiu perdis la kapon, ne bezonas jam ĉapon.
Li havas la kapon fortike sur la kolo.
Li havas la kapon sur la ĝusta loko.
Li ne havas kapon de ministro.
Mizero havas talentan kapon.
Ofte ĉapo de kampulo kovras kapon de saĝulo.
Ordigi al iu la kapon.
Perdinta la kapon pri haroj ne ploras.
Bona kaporalo revas esti generalo.
Kiu ne estis kaporalo, ne estos generalo.
Kaprica fianĉino restos eterne fraŭlino.
Ĉe stomako malsata ne kapricas palato.
Kapricoj de grandsinjoroj kaj multego da kreditoroj.
Fortoj leporaj, kaj kapricoj sinjoraj.
Ne ekzistas juneco sen kapricoj, nek maljuneco sen malicoj.
Li havas siajn kapricojn.
Ĉiu barono havas sian kapricon.
kaprino plaĉas, se la doto sufiĉas.
Obstina kiel kapro.
Propeka kapro.
Tro nutrata kapro fariĝas kiel apro.
Sur arbon kliniĝintan saltas la kaproj.
Melki kaproviron.
Dronanto eĉ herbeton kaptas avide.
Kiu ĉasas du leporojn, kaptas neniun.
Kiu kaptas tro vaste, konservas malmulte.
Lupo kaptas, sed li ankaŭ enfalas.
Lupo dormanta ŝafon ne kaptas.
Tro saltas la rato - ĝin kaptas la kato.
Virina rideto pli kaptas ol reto.
Eĉ vulpo plej ruza fine estas kaptata.
Mi ne povas kapti en ĝi la sencon.
Por kapti ezokon, bongustigu la hokon.
Eĉ plej ruza vulpo en kaptilon falas.
Ne kaptita - ne punita.
Kune kaptite, kune punite.
Kaptu lin kiel forflugintan venton.
Okazon kaptu ĉe l' kapo, ĉar la vosto estas glita.
Por pendigi ŝteliston, antaŭe lin kaptu.
Kapuĉo monaĥon ne faras.
Ĉio transmara estas ĉarma kaj kara.
Ĉiu por si mem estas la plej kara.
Kara estas dono en minuto de bezono.
Kara estas ovo, kiam venas la Pasko.
Al ĉiu sia propra estas ĉarma kaj kara.
Amiko estas kara, sed mi mem estas pli kara.
Amiko estas kara, sed vero pli kara.
Amiko estas kara, sed mi mem estas pli kara.
Amiko estas kara, sed vero pli kara.
Farita via faro, nun adiaŭ, mia kara!
Ju pli granda la deziro, des pli kara la akiro.
Malhumileco estas kara plezuro.
Ne bela estas kara, sed kara estas bela.
Ne bela estas kara, sed kara estas bela.
Pli kara estas kapo ol ĉapo.
Sia estas kara pli ol la najbara.
Tro kara aranĝo por malkara tagmanĝo.
Karaktero olea.
Karakteron al kanto donas la tono.
Konservas eĉ karbo la strukturon de l' arbo.
Nevo de papo facile fariĝas kardinalo.
Kio kostas malmulte, kostas plej kare.
Feliĉo hodiaŭ karesas, morgaŭ forgesas.
Kiun la sorto karesas, al tiu ĉio sukcesas.
Selante ĉevalon, oni ĝin karesas.
Sinjoro karesas, sed baldaŭ ĉesas.
Karesi al iu la barbon.
Karesi kontraŭ la haroj.
Ne ekzistas kareso sen intereso.
Neceso ne estas kareso.
Se devigas neceso, faru kun kareso.
Fari al iu ursan kareson.
Kiun la sorto karesos, tiu sukcesos.
Se vi krudulon iom karesos, li al si ĉion permesos.
Amikon karesu, sed kalkuli ne forgesu.
Ne karesu per mano, sed karesu per pano.
Ne karesu per mano, sed karesu per pano.
Tranĉi rekte en la karnon.
Petron kruro doloras, Karolo ne lamas.
Pro karta preno perdiĝis bieno.
Ne en unu tago elkreskis Kartago.
La vivo staras sur la karto.
Blindulo kartojn ludi ne devas.
Al kuko kaj kaso ĉiam venas amaso.
Plena kaso ŝteliston altiras.
Regna kaso - bona ĉaso.
Vivi de ŝparita kaso.
Kiu rompis la glason, ordigu la kason.
Kastel' en aero - malsato sur tero.
De malgranda kandelo forbrulis granda kastelo.
Konstrui kastelojn en aero.
Konstrui kastelon sur glacio.
Fremdan vundon kaŝas vesto.
Neĝo kaŝas nur ĝis printempo.
Tuso kaj amo ne estas kaŝeblaj.
Ne kaŝiĝas lia lango malantaŭ la vango.
Ne ŝtelus ŝtelistoj, se ne ekzistus kaŝistoj.
Fremda medito estas kaŝita.
Malbone kaŝita ŝteliston incitas.
Ĉiu havas sian kaŝitan mizeron.
Rakonti ĉion faritan kaj kaŝitan.
Kio vendiĝas kaŝite, vendiĝas plej profite.
Kaŝu kiom vi povos, mensogo sin elŝovos.
Kaŝu malbenon kaj faru bonan mienon.
Vivon privatan kaŝu la muroj.
Kiu donacon prenas, tiu sin katenas.
Kiu sian langon katenas, Dio lin benas.
Tro rapida edziĝo - porĉiama kateniĝo.
Aŭ ministran postenon, aŭ pundoman katenon.
Plej juna katido musojn jam pelas.
Danci kiel kato ĉirkaŭ poto.
Kiam kato jam formanĝis, forpelado ne helpos.
Kiam kato promenas, la musoj festenas.
Ne venos rato mem al la kato.
Pro amo al la kandelo kato lekas la kandelingon.
Renkontiĝis la kato kun sentima rato.
Scias la kato, kies lardon ĝi manĝis.
Tro saltas la rato - ĝin kaptas la kato.
Vivi kun iu kiel hundo kun kato.
Volus kato fiŝojn, sed la akvon ĝi timas.
En unu sako du katoj, ĉiam mordoj kaj gratoj.
Kontentigi la katon kaj kune la raton.
Muso la katon ĉiam ofendis.
Se birdo tro bekas, la katon ĝi vekas.
Vizaĝo de Katono, sed virto de fripono.
Malgrandaj infanoj kaŭzas laboron, grandaj - doloron.
Famo ne flugas, se kaŭzo ne estas.
Ofte de kaŭzo senenhava venas efiko plej grava.
Al kavo senfunda ŝtopado ne helpas.
Pelis pavon, falis kavon.
Kelktempa ĉeso ne estas forgeso.
Malfermita kelo tentas al ŝtelo.
Li havas nek ĉelon, nek kelon.
Ofta festo - malplena kesto.
Formeti la aferon en la keston de forgeso.
Ĉiu "tial" havas sian "kial".
Ĉio dependas de "se" kaj "kiam".
Kiu mordi ne povas, kisi ekprovas.
Kiso antaŭ amaso estas kiso de Judaso.
Kiso malsincera estas danĝera.
Kiso publika estas kiso malamika.
Kiso antaŭ amaso estas kiso de Judaso.
Kiso publika estas kiso malamika.
Ordonita kiso havas guston maldolĉan.
Batu malbonulon, li vin flatos, - kisu, li vin batos.
Mankas klapo en lia kapo.
El klara ĉielo tondro ekbatis.
Ni reciproke nin konas, klarigon ne bezonas.
Per insulto kaj kolero ne klariĝas afero.
Nun finiĝas mia klereco.
Sciencon oni ne mendas, klerecon oni ne vendas.
Sur arbon kliniĝintan saltas la kaproj.
Plena sako ĉiun mastron al vi klinos.
Klopodi pri ĉies favoro estas pleje malsaĝa laboro.
Klopodi sen limo per korpo kaj animo.
Klopodo estas kun mono, sed sen ĝi pli malbone.
Li estas en klopodoj de l' kapo ĝis piedoj.
Mankis al Petro klopodoj, li aĉetis al si domon.
Pli da havo, pli da klopodoj.
Ĉiu klopodu nur en sia metio, tiam al la urbo mankos nenio.
Knaba gusto kun forto daŭras ĝis la morto.
Venos knabeto ankaŭ kun peto.
Ne prediku knabino al via patrino.
Resti maljuna knabino.
Knabon senfortan ĉiuj batoj atingas.
Rado malbona knaras plej multe.
Kontraŭ tuta kohorto eĉ Herkulo estas malforta.
Oni elbatas kojnon per kojno.
Oni elbatas kojnon per kojno.
Por malsanulo forto, por kokido la morto.
Se vulpo pentofaras, gardu la kokidojn.
Vulpo mienon ŝanĝas, sed plue kokidojn manĝas.
Al kokino la ovo lecionojn ne donu.
Eĉ ĉe kokino troviĝas propra inklino.
Eĉ blinda kokino povas trovi grajnon.
Ne volas kokin' al festeno, sed oni ĝin trenas perforte.
Ne trovante bovinon, oni ŝtelas kokinon.
Ovo kokinon ne instruas.
Senplumigi kokinon, ne vekante mastrinon.
Koko krias fiere, sed ne danĝere.
Al feliĉulo eĉ koko donas ovojn.
Bovo prenita, koko donita kaj - kvita.
En sia korto ĉiu kok' estas forta.
Kiun favoras la sorto, por tiu eĉ koko estas ovoporta.
Ne estas piediranto kolego al rajdanto.
Kiaj kolegoj, tiaj kutimoj.
Kiu groŝon ne respektas, riĉecon ne kolektas.
Li kuraĝon kolekti ne bezonas.
Kolera kiel cento da diabloj.
Kolera kiel rabia hundo.
Virino kolera pli ol hundo danĝera.
Kiu koleras, tiu ne prosperas.
Kiu koleras, tiu perdas.
Dion kolerigis, homojn ridigis.
Kolero montras malsaĝulon.
Kolero pravecon ne donas.
Pekinto pentas - kolero silentas.
Per insulto kaj kolero ne klariĝas afero.
Post kolero venas favoro.
Sen povo kolero estas ridinda afero.
Elverŝi sur iun sian koleron.
Pri dolĉa vorto ne fieru, maldolĉan ne koleru.
Li havas la kapon fortike sur la kolo.
Ne iras hakilo al kolo humila.
Troa petolo estas danĝera por la kolo.
Rostita kolombeto ne flugas al buŝeto.
Mizero piedojn sanigas, kolon elastigas.
De sama koloro, de sama valoro.
Kiam nokto vualas, ĉiuj koloroj egalas.
Ĉiun demandu, sed mem al vi komandu.
Kiu kapon posedas, kombilon jam trovos.
Komenca inklino daŭras ĝis la fino.
Kiu komencas juĝon, iras sub jugon.
Kiu komencas tro frue, finas malfrue.
Oni komencas per ŝteletoj kaj finas per ŝtelegoj.
Disputu komence - vi ne malpacos en fino.
Komenci de Adamo.
Komenci per Dio kaj fini per diablo.
Komenci per flato kaj fini per bato.
Putrado de fiŝo komenciĝas de l' kapo.
Komenciĝis mizero, ĝi venas per pordo kaj fenestroj.
Komenciĝis proceso, mono fluas sen ĉeso.
Kio komenciĝis, tio ankaŭ finiĝos.
Kiu komencis kuiri, ne forkuru de l' fajro.
Juĝo komencita paciĝon ne malhelpas.
Multe komencite, malmulte plenumite.
Ĉiu komenco estas malfacila.
Komenco Aprila - trompo facila.
Komenco bona - laboro duona.
Plej granda potenco kuŝas en la komenco.
Antaŭe intencu kaj poste komencu.
Ne taŭgas la vero por komerca afero.
Kun vero severa komercaĵo forvelkos.
Kiu volas komerci, tiu saĝon bezonas.
Komercisto estas ĉasisto, li rigardas, kiu sin ne gardas.
Malsaĝulo venas, komercisto festenas.
Ne ekzistas en komerco amikeco nek ŝerco.
En kompanio eĉ morto faciliĝas.
Komparo ne estas pruvo.
Surmeto rompas, komparo trompas.
Multaj kompatantoj, sed neniu helpanto.
Dio batas, Dio kompatas.
Pli feliĉa estas martelo insultata, ol amboso kompatata.
Pli bone estas enviigi, ol kompatigi.
Bato de frato estas sen kompato.
Mi ne volas baton, mi ne volas kompaton.
Dio kompatu!
Li estas kompetenta, kiel besto pri arĝento.
Pri laboroj maldiligenta, pri festoj plej kompetenta.
Komplezema malsaĝulo estas pli danĝera ol malamiko.
Por amiko komplezo neniam estas tro peza.
Okaza komplimento ne iras al testamento.
Batita komprenas aludon.
Diablo ŝercon ne komprenas, vokite li venas.
Kion saĝulo ne komprenas, ofte malsaĝa divenas.
La morto ŝercon ne komprenas: oni ĝin vokas, ĝi venas.
Li komprenas predikon, kiel bovo muzikon.
Malsaĝulo diris vorteron, saĝulo komprenas la tutan aferon.
Saĝa kapo duonvorton komprenas.
Sonorado al li venas, sed de kie - li ne komprenas.
Sata malsatan ne povas kompreni.
Estis la tempo, ni ne komprenis, - pasis la tempo, la saĝ' al ni venis.
La tempo venos, ni ĉion komprenos.
Malfeliĉo komuna estas malpli premanta.
Sango komuna reciproke sin altiras.
Azenon komunan oni batas plej multe.
Amo kaj puno loĝas komune.
Ne konante la profundecon, ne iru en la riveron.
Ŝlosilo uzata ruston ne konas.
Feliĉo leĝon ne konas.
Kiu metion disponas, mizeron ne konas.
Kiu mizeron ne havis, mizeron ne konas.
Kiu panon donas, malsaton ne konas.
Kiu tro bezonas, tiu leĝon ne konas.
Mi konas miajn homojn.
Ni reciproke nin konas, klarigon ne bezonas.
Oni lin konas, kiel blankan lupon; kiel makulharan hundon; kiel malbonan moneron.
Sako ne sonas - amiko ne konas.
Se edzino ordonas, domo ordon ne konas.
Virta virino straton ne konas.
Volo kaj deziro leĝojn ne konas.
Konateco ne estas hereda.
Li estas preskaŭ mia frato: nepo de kuzo de onklo de konato.
Ne juĝo kondamnas, sed juĝanto.
Ne kondamnu alian, oni vin ne kondamnos.
Ne kondamnu alian, oni vin ne kondamnos.
Ne aŭskultinte, ne kondamnu.
Samaj kondiĉoj, samaj superstiĉoj.
Disputoj kondukas al malpaco.
Eĉ plej granda malbono al bono kondukas.
Espero kaj pacienco kondukas al potenco.
Fremda doloro ne kondukas al ploro.
Laboro kondukas al honoro kaj oro.
Laboro kaj pacienco kondukas al potenco.
Malriĉeco ne estas krimo, tamen kondukas al malestimo.
Mensogo malproksimen ne kondukas.
Peto kaj demando kondukas tra l' tuta lando.
Petolado sen mezuro ne kondukas al plezuro.
Rekomendo kondukas al plendo.
Tro da konfido kondukas al perfido.
Tro da libero kondukas al mizero.
Tro grandaj kalkuloj kondukas al nuloj.
Tro rapida akcelo ne kondukas al celo.
Vivo sen modero kondukas al mizero.
Konduki la dancojn.
Filo konfesis - patro forgesis.
Post konfeso venas forgeso.
Kiu ne konfidas, tiu ne bedaŭras.
Konfido naskas konfidon.
Kun konfido neniam rapidu.
Tro da konfido kondukas al perfido.
Vivi kun iu en fido kaj konfido.
Konfido naskas konfidon.
Konfidu, sed vidu.
Koniĝas birdo laŭ flugo kaj homo laŭ ago.
Koniĝas majstro laŭ sia verko.
Petro parolas sen direkto, sed Paŭlo konjektu.
Pli valoras konkorda ovo, ol malkonkorda bovo.
Konkordo malgrandaĵon kreskigas, malkonkordo grandaĵon ruinigas.
Kie regas konkordo, regas ordo.
Se ĉiu speson donos, malriĉulo malsaton ne konos.
Senkonscie vi agis - konscie vi pagos.
Konscienco senmakula estas kuseno plej mola.
Konscienco trankvila estas bona dormilo.
For konscienco, venos potenco.
Kovri la buŝon de sia konscienco.
La konscienco lin ne turmentas.
Pli bona pura konscienco, ol malpura potenco.
Pura konscienco estas plej granda potenco.
Havi larĝan konsciencon.
Kiu pri ŝtelo silentas, tiu ŝtelon konsentas.
Konsento konstruas, malpaco detruas.
Silento estas konsento.
Vane vi tentas, mi ne konsentos.
Konservas eĉ karbo la strukturon de l' arbo.
Kiu kaptas tro vaste, konservas malmulte.
Longa konsidero savas de sufero.
Malpli esperu, pli konsideru.
Kiu konsilas kaj rezonas, tiu helpon ne donas.
Oni konsilas kaj konsolas, sed helpi ne volas.
Kie ne estas konsileble, tie ne estas helpeble.
Nek helpeble, nek konsileble.
Kontraŭ ĉiu malfacilo ekzistas konsilo.
Post dorma trankvilo venas bona konsilo.
Restas nek konsilo, nek konsolo.
Venos tempo, venos konsilo.
Montroj kaj konsiloj estas facilaj.
Konsilojn ĉiu donas, sed ne kiam oni bezonas.
Ne bezonas la kapo konsilon de kruroj.
Konsilu kiu povas.
Ĉiuj milionoj konsistas el milonoj.
Kiu multe parolas, malamikon konsolas.
Oni konsilas kaj konsolas, sed helpi ne volas.
Konsoliĝas mizerulo, se li estas ne sola.
Restas nek konsilo, nek konsolo.
Kontraŭ vesto malbona konspiras ĉiu ŝtono.
Eĉ guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan.
Kalumniante konstante, oni eĉ anĝelon nigrigas.
Kiu konstante lokon ŝanĝas, neniam sin aranĝas.
Ne sama la vento blovas konstante.
Al pec' pecon algluas, kiu neston konstruas.
Kiu ĉe l' vojo konstruas, tiun ĉiu instruas.
Konsento konstruas, malpaco detruas.
Konstrui kastelojn en aero.
Konstrui kastelon sur glacio.
Nenia konstruo povas esti sen bruo.
Konsumi sian antaŭan grason.
Konsumi sian grenon antaŭ ĝia maturiĝo.
Pli valoras kontenta spirito, ol granda profito.
Kontenteco estas pli bona ol riĉeco.
Kontentigi ĉiujn eĉ anĝelo ne povas.
Kontentigi la katon kaj kune la raton.
Kontentulo estas pli feliĉa, ol homo plej riĉa.
Kontraŭstari per ĉiuj fortoj.
Neceseco kontraŭvola estas leĝo malmola.
Ne kredu al parolo sen propra kontrolo.
Se vi sendis malsaĝulon, sendu kontrolon.
Drinku tutajn tagojn, sed kontrolu viajn agojn.
Konu nin, ŝatu nin!
Al ĉiu konvenas, kio al li apartenas.
Inter kornikoj ne konvenas predikoj.
Kio konvenas al sciuro, ne konvenas al vulturo.
Kio konvenas al sciuro, ne konvenas al vulturo.
Amo pli kora, disiĝo pli dolora.
Pano estas alportita, korbo estu forĵetita.
Amu edzinon plej kore, sed tenu ŝin bonmore.
Preĝu kore kaj laboru fervore.
Pli facile estas malbonon eviti, ol korekti.
Korniko vundita propran voston timas.
Ne naskas porko leonidon, nek korniko aglidon.
Inter kornikoj ne konvenas predikoj.
Nigran kornikon sapo ne blankigos.
Al porko Dio kornojn ne donas.
Li ne frapis al si ankoraŭ la kornojn.
Petro kornojn tenas, Paŭlo lakton prenas.
Riĉulo havas kornojn, malriĉulo dornojn.
Ĝentila kaj trankvila, kun koro el oro.
Koro pleniĝas - lango moviĝas.
Koro tro plena - buŝo parolas.
Al koro penetro per okula fenestro.
Belecon taksas ne okulo sed koro.
De l' koro spegulo estas la okulo.
Edziĝo laŭ koro, laŭ la kvanto da oro.
En buŝo Biblio, en koro malpio.
For de l' okuloj, for de la koro.
Granda doto kaj oro, sed mankas la koro.
Kio en koro sidas, la vizaĝo perfidas.
Kio iras el koro, venas al koro.
Kio iras el koro, venas al koro.
Kiom la koro deziras.
Kion koro portas, vizaĝo raportas.
Kion koro sentas, lango prezentas.
Lango miela, sed koro kruela.
Lipharo de grandsinjoro, sed koro de leporo.
Mielo sur lango, kaj glacio en koro.
Ofte kantas la buŝo, kiam ploras la koro.
Por fremda koro ne ekzistas esploro.
Se en kor' io sidas, vizaĝo perfidas.
Se okulo ne vidas, koro ne avidas.
Tien okuloj iras, kion la koro deziras.
Vizaĝo sen kulpo, sed koro de vulpo.
Kiom da koroj, tiom da voloj.
Doto koron ne varmigas.
Eĉ pinglo povas koron trapiki.
Fajro provas la oron, mizero la koron.
Malkovri antaŭ iu sian koron.
Rusto manĝas feron, ĉagreno la koron.
Fremda korpo ne doloras.
Juku la haŭto, sed ne sur mia korpo.
Klopodi sen limo per korpo kaj animo.
Kuri de sia propra korpo.
Ili vivas per unu animo en du korpoj.
Forsavis sian korpon kaj animon.
Balaaĵon el korto eksteren ne elportu.
En sia korto ĉiu kok' estas forta.
Staras la morto jam en la korto.
Korvo al korvo okulon ne pikas.
Korvo al korvo okulon ne pikas.
Demando ne kostas, demando ne devigas.
Kio kostas malmulte, kostas plej kare.
Kio kostas malmulte, kostas plej kare.
Kio multe kostas, multe valoras.
Pli kostas la sako, ol la tuta pako.
Senpaga estas nur la morto, sed ĝi kostas la vivon.
Li havis viandon, mi havis nur oston - li havis la ĝuon, mi pagis la koston.
Ne valoras la faro la koston de l' preparo.
Kaldrono ridas pri poto kaj mem estas kota.
Ne kotas besto en sia nesto.
Kiu ludas kun koto, malpurigas la manojn.
Trafi per la vizaĝo en koton.
Akvon senmovan kovras putraĵo.
Bedaŭro kaj ĉagreno ŝuldon ne kovras.
Ofte ĉapo de kampulo kovras kapon de saĝulo.
Vojon batitan herbo ne kovras.
Kovri la buŝon de sia konscienco.
Kia la poto, tia la kovrilo.
Tablo kovrita faras amikojn.
Vivi inter forno hejtita kaj tablo kovrita.
Paroli per vortoj kovritaj.
Difekton de naturo ne kovros veluro.
Kiu supren kraĉon ĵetas, sian barbon al ĝi submetas.
Al Dio plaĉu, sed sur diablon ne kraĉu.
En puton ne kraĉu, ĉar vi trinki bezonos.
Ne kraĉu en puton, ĉar vi trinki bezonos.
Arbo krakanta venton ne timas.
Li mensogas tiel, ke la muroj krakas.
Helpas krako kontraŭ atako.
De tro multa scio krevas la kranio.
En ĉiu kranio estas sia opinio.
En ĉiu kranio regas aparta opinio.
Granda kranio, sed interne nenio.
Kapoj diferencas, kranioj egalas.
Ĉiu kreas sian forton, ĉiu forĝas sian sorton.
Okazo kreas ŝteliston.
Al promeso oni ne kredas, - kredu, kiu posedas.
Ne kredas ŝtelisto, ke honestaj ekzistas.
Vi ne kredas, ne aŭskultu, sed min ne insultu.
Disputo kredigas, sed ne certigas.
Vilaĝano kreditas, vilaĝestro prunteprenas.
Hodiaŭ pagi vi devas, morgaŭ kredite ricevos.
Havi ĉe iu krediton kaj meriton.
Ne helpas plendo nek ploro kontraŭ kreditoro.
Ne sufiĉas ploro al kreditoro.
Kapricoj de grandsinjoroj kaj multego da kreditoroj.
Malpaco pro limo fariĝas kutimo, malpaco pro kredo fariĝas heredo.
Famo kredon allogas, sed tre ofte mensogas.
Kiu mensogis per unu vorto, ne trovos kredon ĝis la morto.
Al promeso oni ne kredas, - kredu, kiu posedas.
Ne kredu al orelo, kredu al okulo.
Ne kredu al parolo sen propra kontrolo.
Ne kredu al orelo, kredu al okulo.
Bone kreskas la herbo, sed ĉevalo jam mortis.
Kiam kreskas honoro, kreskas humoro.
Kiam kreskas honoro, kreskas humoro.
Malsaĝuloj kreskas mem, sen plugo kaj sem'.
En ĉiu aĝo devas kreski la saĝo.
Konkordo malgrandaĵon kreskigas, malkonkordo grandaĵon ruinigas.
Longa dormado ŝuldojn kreskigas.
Kresko mamuta, sed saĝo liliputa.
De tro multa scio krevas la kranio.
Feliĉo vezike sin levas, sed baldaŭ falas kaj krevas.
Maro ĉiujn riverojn ricevas kaj tamen ne krevas.
Krevis la vazo antaŭ la nazo.
Famo laŭte krias, ĉiuj ekscias.
Infano ne krias, patrino ne scias.
Koko krias fiere, sed ne danĝere.
Ĉerpi akvon per kribrilo.
Krii el la tuta gorĝo.
Kiu ne krimas, tiu ne timas.
Tajloro krimis, botisto pendas.
Malriĉeco ne estas krimo, tamen kondukas al malestimo.
Ne atingos krio ĝis la trono de Dio.
Ĉiu familio havas sian kriplulon.
Kiu kritikas kuraĝe, mem agas malsaĝe.
Kritiki estas facile, fari malfacile.
Eĉ kontraŭ pastra prediko troviĝas kritiko.
Ju laboro pli publika, des pli granda la kritiko.
Kriu eĉ raŭke, sed kanti ne ĉesu.
Inter lupoj kriu lupe.
La fino kronas la verkon.
Unu floro ne estas krono, unu monero ne estas mono.
Longe ĉerpas la kruĉo, ĝis ĝi fine rompiĝas.
Nuda kaj kruda, sen groŝo en poŝo.
Donu al krudulo plezuron, li ne scios mezuron.
Plej kuirita kampulo ĉiam restos krudulo.
Se vi krudulon iom karesos, li al si ĉion permesos.
Se vi krudulon salutos, li vin tutan englutos.
Inter fremdaj ŝi estas edzino-anĝelo, kun la edzo ŝi estas demono kruela.
Lango miela, sed koro kruela.
Plej kruela estas redono por farita bono.
Estintaj amikoj plej kruele malpacas.
Atakis teruro, ektremis la kruro.
Iras ĉiu kruro laŭ sia plezuro.
Petron kruro doloras, Karolo ne lamas.
Volanta kruro ne laciĝas de kuro.
Ne bezonas la kapo konsilon de kruroj.
Pro kapo malsaĝa suferas la kruroj.
Veturi sur sia paro da kruroj.
Proksima kubuto, sed ne por la buŝo.
Kudri per fluganta kudrilo.
Fadeno iras, kien kudrilo ĝin tiras.
Kien kudrilo iras, tien fadenon ĝi tiras.
Kudri per fluganta kudrilo.
Ne iru fadeno antaŭ kudrilo.
Kiu komencis kuiri, ne forkuru de l' fajro.
Kiu kaĉon kuiris, tiu ĝin manĝu.
Tro da kuiristoj kaĉon difektas.
Kuiriston vaporo satigas.
Al fiŝ' kuirita jam akvo ne helpos.
Plej kuirita kampulo ĉiam restos krudulo.
Al kuko kaj kaso ĉiam venas amaso.
De pli da suko ne malboniĝas la kuko.
Eĉ per dolĉa kuko vi min ne allogos.
Mi panon ne esperis, subite kuko aperis.
Pli bona estas vorto afabla, ol kuko agrabla.
Pli bona pano sen butero, ol dolĉa kuko sen libero.
Tablon ornamas ne tuko, sed kuko.
Vivi kiel kuko en butero.
El malplena telero vane ĉerpas kulero.
Granda telero, malplena kulero.
Pli allogas kulero da mielo, ol da vinagro barelo.
Por gasto ne petita mankas kulero.
Se vi donas mielon, donu ankaŭ kuleron.
Kulo nenion valoras, sed ĝia piko doloras.
Antaŭ tima okulo potenciĝas eĉ kulo.
Sendemanda ekprotesto estas ofte kulpatesto.
Kiu tro sin pravigas, tiu mem sin kulpigas.
Ĉiu eraro estas kulpo.
De kiu la kulpo, por tiu la puno.
Ne ekzistas naiva vulpo, ne ekzistas homo sen kulpo.
Ricevos vulpo por sia kulpo.
Vizaĝo sen kulpo, sed koro de vulpo.
Lumo fariĝos, kulpulo troviĝos.
Pagas ne riĉulo, pagas kulpulo.
Kune kaptite, kune punite.
Forfluu infano kune kun la bano.
Kontentigi la katon kaj kune la raton.
Kune kaptite, kune punite.
Ne rapidu kun fido antaŭ longa kunesido.
Kun kiu vi kuniĝas, tia vi fariĝas.
Malfeliĉo venas, malfeliĉon kuntrenas.
Bonaj kalkuloj, bonaj kunuloj.
Akvo kura - akvo pura.
Ŝuldon tempo ne kuracas.
Unu vundo alian kuracas.
Post morto kuracilo jam estas sen utilo.
Plej bona kuracisto estas la tempo.
Por longa malsano kurac' estas vana.
Kuradi kiel venenita muso.
Kuraĝa homo en sia domo.
Kuraĝa mieno antaŭ propra kameno.
Kuraĝe li staras, kiam muro lin baras.
Kiu kuraĝe aliras, facile akiras.
Kiu kritikas kuraĝe, mem agas malsaĝe.
Kuraĝo ĉion atingas.
Malantaŭ barilo kuraĝo estas facila.
Li kuraĝon kolekti ne bezonas.
Perdi la kuraĝon.
Post la fino de l' batalo estas multe da kuraĝuloj.
Akvo bolas, murmuras, sed fine ĝi kuras.
Bona famo sin trenas testude, malbona kuras rapide.
Mono kuras al mono.
Mordantaj hundoj kuras ĉiam kun vundoj.
Riĉulo veturas, malriĉulo kuras.
Kurba estas la ligno, sed rekte ĝi brulas.
Kurbiĝadi kiel diablo en akvo benita.
Kurbiĝu hoko laŭ postuloj de l' loko.
Kuri de sia propra korpo.
Atendi bonan veteron kaj laman kurieron.
Al la malamik' en kuro faru ponton kun plezuro.
Volanta kruro ne laciĝas de kuro.
Ankoraŭ multe vi kuros, ĝis vi alkuros.
kuseno sub ripo, aŭ bato per vipo.
Konscienco senmakula estas kuseno plej mola.
Kio min ne tuŝas, kuŝu kiel kuŝas.
Kio post la montoj kuŝas, tio nin neniom tuŝas.
Plej granda potenco kuŝas en la komenco.
Kio min ne tuŝas, kuŝu kiel kuŝas.
Kiu mensogas kutime, mensogas sentime.
Kiu kutimis ĉion juĝi, nenie povas rifuĝi.
Kutimo estas dua naturo.
Malpaco pro limo fariĝas kutimo, malpaco pro kredo fariĝas heredo.
Popola kutimo havas valoron de leĝo.
Kiaj kolegoj, tiaj kutimoj.
Li estas preskaŭ mia frato: nepo de kuzo de onklo de konato.
Kvalito bona ne bezonas admonon.
Ne kvanto, sed kvalito decidas pri merito.
Edziĝo laŭ koro, laŭ la kvanto da oro.
Ne kvanto, sed kvalito decidas pri merito.
Pago de ŝuldanto estas bona en ĉiu kvanto.
Unu hako kverkon ne faligas.
Kvina rado ĉe veturado.
Bovo prenita, koko donita kaj - kvita.
Kvitiĝas servo per reservo.

Kiu laboras kaj deziras, tiu akiras, - kiu mem ne penas, nenio al li venas.
Kiu por ĉiuj laboras, pri si mem ne memoras.
Se stomako doloras, kapo laboras.
Pli valoras senlaboreco, ol sensenca laboremeco.
Oni donacas por speso kaj laborigas por spesmilo.
Ĝi ne estas tiel facila, kiel laboro argila.
Laboro donas bonstaton, mallaboro malsaton.
Laboro finita, - ripozo merita.
Laboro fortigas, ripozo putrigas.
Laboro homon nutras, sen laboro li putras.
Laboro kaj pacienco kondukas al potenco.
Laboro kondukas al honoro kaj oro.
Laboro lacigas, sed akiro ĝojigas.
Laboro ne estas leporo, - ĝi haltos, ne forsaltos.
Festotaga laboro estas sen valoro.
Ilo el oro taŭgas por ĉiu laboro.
Ju laboro pli publika, des pli granda la kritiko.
Ju pli da honoro, des pli da laboro.
Kia estas via laboro, tia estas via valoro.
Klopodi pri ĉies favoro estas pleje malsaĝa laboro.
Komenco bona - laboro duona.
Laboro homon nutras, sen laboro li putras.
Lecionoj al profesoro estas vana laboro.
Memori pri mezuro en laboro kaj plezuro.
Ne ekzistas honoro sen laboro.
Ne venas honoro sen laboro.
Per pacienco kaj fervoro sukcesas ĉiu laboro.
Plej certa laboro - laboro per oro.
Plej certa laboro - laboro per oro.
Restu tajloro ĉe via laboro.
Sen laboro ne venas oro.
Tro rapida laboro, tro malgranda valoro.
Pri laboroj maldiligenta, pri festoj plej kompetenta.
Sidi en laboroj ĝis super la oreloj.
Kiu laboron evitas, bonon ne vidas.
Kiu amas honoron, amu laboron.
Malgrandaj infanoj kaŭzas laboron, grandaj - doloron.
Ĝemu kaj ploru, sed ĝis fino laboru.
Al vi ne plaĉis sitelo, laboru per martelo.
Antaŭ la lango laboru la cerbo.
Ni laboru kaj esperu.
Preĝu kore kaj laboru fervore.
Laboro lacigas, sed akiro ĝojigas.
Metio lacigas, metio vivigas.
Vespero lacigas, mateno freŝigas.
Volanta kruro ne laciĝas de kuro.
Ne laciĝos mano, ne fariĝos pano.
Ne laciĝu viaj manoj pri fremdaj infanoj.
Ĝi estas nek lakto, nek selakto.
Li ekscitiĝas kiel bolanta lakto.
Eĉ plej nigra bovino donas lakton nur blankan.
Li havas ankoraŭ la lakton sur la lipoj.
Melku bovon senfine, li lakton ne donos.
Nenia peno nek provo donos lakton de bovo.
Petro kornojn tenas, Paŭlo lakton prenas.
Se Dio ordonos, eĉ ŝton' lakton donos.
Atendi bonan veteron kaj laman kurieron.
Petron kruro doloras, Karolo ne lamas.
Ridas blindulo pri lamulo.
Peto kaj demando kondukas tra l' tuta lando.
Pri lando malproksima estas bone mensogi.
En landoj transmaraj estas oraj arbaroj.
De ŝafo senlana eĉ lanero taŭgas.
Langa vundo plej profunda.
Lang' estas mola kaj laŭvole petola.
Lango miela, sed koro kruela.
Lango nenion atingas, se ĝin saĝo ne svingas.
Antaŭ la lango laboru la cerbo.
Babilas, muelas, kion lango elpelas.
De bona vorto lango ne doloras.
De vorto ĝentila ne doloras la lango.
Ju cerbo pli prudenta, des lango pli silenta.
Kie dento doloras, tien iras la lango.
Kio en la kapo, tio sur la lango.
Kion koro sentas, lango prezentas.
Koro pleniĝas - lango moviĝas.
La lango de virino estas ŝia glavo.
Maldolĉa por la lango, sed saniga por la sango.
Mia lango - mia malamiko.
Mielo sur lango, kaj glacio en koro.
Ne kaŝiĝas lia lango malantaŭ la vango.
Per lango flatas, per mano batas.
Plej bona gvidilo estas la lango.
Sidu lango malantaŭ la vango.
Virina lango buĉas sen sango.
Virino batas per lango, - aperas vundo plej sanga.
Dentoj mordas la langon, tamen ambaŭ sin amas.
Kiu langon ne tenas, mem sin malbenas.
Kiu sian langon katenas, Dio lin benas.
Teni sian langon en la buŝo.
Estas ŝafoj, estos lano.
Ŝafo donas sian lanon, por ke mastro havu panon.
Scias la kato, kies lardon ĝi manĝis.
Promeso estas larĝa, plenumo estas ŝarĝa.
Havi larĝan konsciencon.
El fremda ledo oni tranĉas larĝe.
Vivi larĝe kaj lukse.
Larmo virina baldaŭ sekiĝas.
Ne servas larmo anstataŭ armo.
Larmoj ŝuldon ne pagas.
Larmoj pravecon ne pruvas.
Ju pli malproksimen la vojo, des pli da larmoj.
Se kalumnio eĉ pasas, ĝi ĉiam ion lasas.
Lasi fali la manojn.
La parto plej vasta venos la lasta.
La lastan el amaso atakas la hundo.
Li faris sian lastan translokiĝon.
Li jam faras la lastan spiron.
Plej bone ridas, kiu laste ridas.
Zorgu vivon vian kaj lasu vivi alian.
Venis fino al mia latino.
Ĉiu vulpo sian voston laŭdas.
Edzo edzinon laŭdas, edzino edzon aplaŭdas.
Kiu mem sin laŭdas, tiun neniu aplaŭdas.
Plena stomako laŭdas la faston.
Laŭdu belecon de l' maro, sed ĉe rando de arbaro.
Laŭdu la maron, sed restu sur tero.
Laŭdu tagon nur vespere.
Dion laŭdu kaj diablon aplaŭdu.
Ne laŭdu la tagon antaŭ vespero.
Prave punite laŭmerite.
Barelo malplena sonas plej laŭte.
Famo laŭte krias, ĉiuj ekscias.
Lang' estas mola kaj laŭvole petola.
Mano manon lavas.
Mi lavas al mi la manojn.
Sapo blankecon ne havas, tamen blanke ĝi lavas.
Fari al iu bonan lavon.
Lavu tutan jaron, negro ne blankiĝos.
Tolaĵon malpuran lavu en la domo.
Al hundo bastono - al hom' leciono.
Por malsaĝulo bastono - por saĝulo leciono.
Lecionoj al profesoro estas vana laboro.
Al kokino la ovo lecionojn ne donu.
Doni lecionon de moroj.
El fremda ledo oni tranĉas larĝe.
De legado sen atento ne riĉiĝas la prudento.
Sur leĝa bazo.
Leĝe kaj rajte.
Leĝo estas bona, se advokato ĝin helpas.
Leĝo estas cedema: kien vi deziras, ĝi iras.
Leĝo malaperas, moro daŭras.
Leĝo mallertulon ligas, lertulon fortigas.
Leĝo pasintaĵon ne tuŝas.
Leĝo valoras por poste, sed ne por antaŭe.
Certaĵo kaj leĝo, kiel amen en preĝo.
Kiam forto ordonas, leĝo pardonas.
Kion leĝo malpermesas, tio plaĉi ne ĉesas.
Kontraŭ forta mano la leĝo estas vana.
Mono estas reĝo, mono estas leĝo.
Neceseco kontraŭvola estas leĝo malmola.
Nesciado de leĝo neniun pravigas.
Popola kutimo havas valoron de leĝo.
Por la mono pastra preĝo, por la mono romp' de leĝo.
Propra opinio ne estas leĝo por alia.
Vorto donita estas kiel leĝo.
Laŭ ĉiuj leĝoj de la arto.
Pastro vivas de preĝoj, advokato de leĝoj.
Volo kaj deziro leĝojn ne konas.
Feliĉo leĝon ne konas.
Feliĉo leĝon ne obeas, subite naskiĝas, subite pereas.
Kiu tro bezonas, tiu leĝon ne konas.
Respektu Dion kaj reĝon kaj obeu la leĝon.
Oni lekas la manon, sed celas la panon.
Pro amo al la kandelo kato lekas la kandelingon.
Ne naskas porko leonidon, nek korniko aglidon.
Kion rajtas leono, ne rajtas azeno.
Fortoj leporaj, kaj kapricoj sinjoraj.
Dormus leporo, se ĝi ĉason ne timus.
Laboro ne estas leporo, - ĝi haltos, ne forsaltos.
Lipharo de grandsinjoro, sed koro de leporo.
Kiu ĉasas du leporojn, kaptas neniun.
Lernado havas maldolĉan radikon, sed bonan efikon.
Lernado sen fruktoj ne restas.
Homo lernas la tutan vivon.
Kiu ripetas abunde, lernas plej funde.
Rajdi sur ĉevalo oni ne lernas sen falo.
Sata stomako ne lernas volonte.
Taksi la sanon ni lernas en malsano.
Lerneja sekreto ne iru al gazeto.
Vivu, progresu, sed lerni ne ĉesu.
Suferinto pli valoras, ol lerninto.
Se junulo ne lernis, maljunulo ne scias.
Kio estas lernita, ne estas perdita.
Por sperto kaj lerno ne sufiĉas eterno.
Lernu juna - vi scios maljuna.
Lernu juna, por esti saĝa maljuna.
Li estas homo sperta kaj lerta.
Mizero faras lerta, mizero faras sperta.
Pasero sperta estas lerta.
Per lerta admono alfluas la mono.
Se juneco estus sperta, se maljuneco estus lerta!
Ju pli frue, des pli certe, - ju pli volonte, des pli lerte.
Lerteco sorĉon ne bezonas.
Leĝo mallertulon ligas, lertulon fortigas.
Feliĉo vezike sin levas, sed baldaŭ falas kaj krevas.
Kie fumo leviĝas, tie fajro troviĝas.
Kiu frue leviĝas, facile riĉiĝas.
Malfeliĉo kaj peko leviĝas sen veko.
Kiu leviĝis fiere, baldaŭ falos al tero.
Leviĝu kun la suno, edziĝu dum juna.
Frue leviĝu kaj frue edziĝu.
Kiu levis la piedon, devas ekpaŝi.
Ĉiu "li" havas sian "ŝi".
Sola vojo libera al la fundo rivera.
Tute libera, kiel birdo aera.
Deziru sincere, vi atingos libere.
En sia afero ĉiu juĝu libere.
Pri propra afero neniu juĝas libere.
Vivu mizere, sed vivu libere!
Seka panpeco, sed en libereco.
Antaŭparolo liberigas de postparolo.
Mi lin liberigis, li min saĝigis.
Pli bona pano sen butero, ol dolĉa kuko sen libero.
Tro da libero kondukas al mizero.
Liberulo iras, kien li deziras.
Leĝo mallertulon ligas, lertulon fortigas.
Fianĉiĝis - por ĉiam ligiĝis.
Ofte ligis malsaĝulo kaj dek saĝuloj malligi ne povas.
Hakado de ligno donas lignerojn.
En fremda okulo ni vidas ligneron, en nia ni trabon ne vidas.
Ligno fendita facile flamiĝas.
Fendita ligno facile ekbrulas.
Flamiĝema kiel ligno rezina.
Hakado de ligno donas lignerojn.
Kurba estas la ligno, sed rekte ĝi brulas.
Li estas flamiĝema kiel rezina ligno.
Ne el ĉiu ligno oni faras violonon.
Trafis hakilo al ligno malmola.
Trafos hakilo al ligno malmola.
Vi povas eĉ haki lignon sur lia kapo.
Kresko mamuta, sed saĝo liliputa.
Fremda animo estas abismo sen limo.
Klopodi sen limo per korpo kaj animo.
Malpaco pro limo fariĝas kutimo, malpaco pro kredo fariĝas heredo.
Pensoj iras trans limo sen pago kaj timo.
Pro limoj kaj baroj malpacas najbaroj.
Lipharo de grandsinjoro, sed koro de leporo.
Bruligi al si la lipharojn.
Li bruligis al si la lipharojn.
Se lipo dikiĝas, ventro maldikiĝas.
De la manoj ĝis lipoj la sup' elverŝiĝis.
Fluis sur lipoj, sed en buŝon ne trafis.
Gardu vin du baroj: lipoj kaj dentaroj.
Inter pokalo kaj lipoj povas multe okazi.
Kio el la dentoj elsaltas, en la lipoj ne haltas.
Kio tra l' dentoj travenis, tion la lipoj ne retenos.
La lipoj ne montru, kion manĝis la buŝo.
Li havas ankoraŭ la lakton sur la lipoj.
Dolĉe ŝmiri al iu la lipojn.
Plenblovi la lipojn.
Kiu amas la liton, ne akiros profiton.
Malnova afero en nova livero.
Liveru nur panon, manĝontoj sin trovos.
Beleco logas, virto apogas.
En juneco logas, en maljuneco tedas.
Espero logas, espero mensogas.
En infero loĝante, kun diabloj ne disputu.
Amo kaj puno loĝas komune.
Li loĝas tie, kien eĉ birdo ne flugas.
Mia loĝejo - mia reĝejo.
Se silentas draŝejo, malpacas loĝejo.
Loĝi en la fino de la mondo.
Bona estas fremdlando, sed aliaj tie loĝu.
Por paro amanta ĉiu loketo sufiĉas.
Al loko dolora ni manon etendas - al loko ĉarma okulojn ni sendas.
Al loko dolora ni manon etendas - al loko ĉarma okulojn ni sendas.
Havi la orelojn sur ĝusta loko.
Havi orelojn sur ĝusta loko.
Kurbiĝu hoko laŭ postuloj de l' loko.
Li havas la kapon sur la ĝusta loko.
Ne beligas loko homon, sed homo la lokon.
Havi varman lokon.
Kiu bone sidas, tiu lokon ne ŝanĝu.
Kiu konstante lokon ŝanĝas, neniam sin aranĝas.
Kiu pli frue venas, pli bonan lokon prenas.
Mi ankaŭ lokon sur la tero okupas.
Ne beligas loko homon, sed homo la lokon.
Okupi sen celo lokon sub ĉielo.
Piki al iu la vundan lokon.
Rangeto rangon respektu, modestan lokon elektu.
Vundan lokon protektis, alian difektis.
Longa dormado ŝuldojn kreskigas.
Longa konsidero savas de sufero.
Li foriris kun longa nazo.
Ne rapidu kun fido antaŭ longa kunesido.
Por longa malsano kurac' estas vana.
Tro longa atendo ĝis fino de l' vendo.
Tro longa sufero - malgranda espero.
Ŝuldo havas longan vivon.
Virino havas haron longan kaj saĝon mallongan.
Edziĝo tro momenta estas longapenta.
Longe ĉerpas la kruĉo, ĝis ĝi fine rompiĝas.
Longe ŝtelas ŝtelisto, tamen fine li pendos.
Agrabla estas gasto, se ne longe li restas.
Bato de patrino ne longe doloras.
Bongusta peco longe ne atendas.
Dio longe paciencas, sed severe rekompencas.
Eĉ ŝtono verdiĝas, se ĝi longe ne moviĝas.
Kiu dormas longe, vivas mallonge.
Ne longe sinjora daŭras favoro.
Nenia peketo restas longe sekreto.
Senfortuloj longe vivas.
Vazo rompita longe sin tenas.
La loto estas tirita.
Kiu ludas kun koto, malpurigas la manojn.
Ludi kun iu ludon de pugnoj.
Ludi ventobatadon.
Blindulo kartojn ludi ne devas.
Ludo aparte, kaj afero aparte.
En ŝerco kaj ludo ofte sidas aludo.
La ludo kandelon ne valoras.
La tuta ludo ne valoras kandelon.
Li taŭgas nek por studo, nek por ludo.
Mieno fiera al ludo mizera.
Pro vorta ludo li eĉ patron ne domaĝas.
Ludi kun iu ludon de pugnoj.
Luksa la vesto, sed malplena la poŝo.
Pli bona branĉo sennuksa, ol kaĝo plej luksa.
Vivi larĝe kaj lukse.
En luma tago.
Post vetero malbela lumas suno plej hela.
Lumo fariĝos, kulpulo troviĝos.
Kie lumo ekzistas, ankaŭ ombro troviĝas.
La lumo por vero ofte estas danĝero.
La luno ne aŭskultas, kiam hundo ĝin insultas.
Se forestas la suno, sufiĉas la luno.
Vespere ĝuu lunon, sed ne serĉu la sunon.
Inter lupoj kriu lupe.
Lupo ŝanĝas la harojn, sed ne la farojn.
Lupo dormanta ŝafon ne kaptas.
Lupo kaptas, sed li ankaŭ enfalas.
Lupo lupon ne manĝas.
Lupo sopiras, al arbaro sin tiras.
Buĉas la lupo, oni ankaŭ ĝin buĉos.
Gardatan ŝafon eĉ lupo timas.
Ke la lup' estu sata, kaj la ŝaf' ne tuŝata.
Kiu lupo naskiĝis, vulpo ne fariĝos.
Kontraŭ lupo ne helpas kalkulo.
Ne ĉio griza estas lupo.
Ne por lupo estas supo.
Pagos lupo por la ŝafo.
Por ŝafon formanĝi, lupo trovos pretekston.
Pri la lupo rakonto, kaj la lupo renkonte.
Pri la lupo rakonto, kaj la lupo renkonte.
Se lupo ekpentis, ŝafo atentu.
Se Dio ne aranĝos, lupo vin ne manĝos.
Se malsato turmentas, lupo timon ne sentas.
Inter lupoj kriu lupe.
Se vi ŝafo fariĝos, lupoj ne mankos.
Se vi faros vin ŝafo, la lupoj vin manĝos.
Ŝafaro harmonia lupon ne timas.
Ankaŭ la lupon atingos la sorto.
Lupo lupon ne manĝas.
Ne elvoku lupon el la arbaro.
Nutru lupon plej sate, li ĉiam serĉas arbaron.
Oni lin konas, kiel blankan lupon; kiel makulharan hundon; kiel malbonan moneron.
Timu lupon edukitan kaj malamikon repacigitan.

Maĉi kaj remaĉi.
Kiu amas okulaĉi, ne havas kion maĉi.
Magia rondo.
De majesta ĝis ridinda estas nur unu paŝo.
Kapo majesta, sed cerbo modesta.
Koniĝas majstro laŭ sia verko.
Ŝuldo ne makulas, sed pagon postulas.
Se kalumnio ne brulas, ĝi almenaŭ makulas.
Oni lin konas, kiel blankan lupon; kiel makulharan hundon; kiel malbonan moneron.
Ĝi estas por mi makulo en la okulo.
Neniu sanktulo estas sen makulo.
Eĉ sur la suno troviĝas makuloj.
Oni metis makulon en mian kalkulon.
Kresko mamuta, sed saĝo liliputa.
Dum la manĝado venas apetito.
Ĉiu manĝas, kiel li aranĝas.
Kiu kaĉon aranĝas, tiu ĝin manĝas.
Lupo lupon ne manĝas.
Rusto manĝas feron, ĉagreno la koron.
Rusto manĝas la feron, kaj zorgo la homon.
Vulpo mienon ŝanĝas, sed plue kokidojn manĝas.
Instruas mizero manĝi panon sen butero.
Vi min manĝigos, mi vin trinkigos.
La lipoj ne montru, kion manĝis la buŝo.
Ne el unu forno li manĝis jam panon.
Scias la kato, kies lardon ĝi manĝis.
Stomako ne estas spegulo: kion ĝi manĝis, ne vidas okulo.
Ĝi estas kiel mustardo post la manĝo.
Ĝi estas mustardo post la manĝo.
De manĝo malriĉula ni guston ne scias.
De lia vivo aranĝo estas trinko kaj manĝo.
De malriĉula manĝo ni guston ne scias.
Fremda manĝo havas bonan guston.
Kiu venis post la manĝo, restas sen manĝo.
Kiu venis post la manĝo, restas sen manĝo.
Ne spiciĝas manĝo de mastrina beleco.
Por honoro ni dankas, se manĝ' al ni mankas.
Dio manĝon donacis, sed la dentoj agacas.
Dio donis buŝon, Dio donos manĝon.
Dio donis tagon, Dio donos manĝon.
Kiu manĝon al mi donas, tiu al mi ordonas.
Malsato plej bone gustigas la manĝon.
Metio manĝon ne bezonas kaj manĝon tamen donas.
Metio manĝon ne bezonas kaj manĝon tamen donas.
Tro multe da salo malbonigas la manĝon.
Unu ovo malbona tutan manĝon difektas.
Liveru nur panon, manĝontoj sin trovos.
Se Dio ne aranĝos, lupo vin ne manĝos.
Se vi faros vin ŝafo, la lupoj vin manĝos.
Se vi sidos en branoj, vin manĝos la porkoj.
La manĝota fiŝo estas ankoraŭ en la rivero.
Apud plena manĝotablo ĉiu estas tre afabla.
Kiu kaĉon kuiris, tiu ĝin manĝu.
Ĉe tro ĝentila ekstero mankas sincero.
Mankas klapo en lia kapo.
Al la papero ne mankas tolero.
Al li ne mankas defendo kontraŭ ofendo.
Al malriĉulo infanoj ne mankas.
Al posedanto de metio mankas nenio.
Deziro tre granda, sed mankas la forto.
Eĉ inter piuloj ne mankas pekuloj.
En malsata familio mankas harmonio.
Granda doto kaj oro, sed mankas la koro.
Kie estas mielo, tie muŝoj ne mankas.
Kie estas pano, ne mankas panpecetoj.
Kie pano estas, tie musoj ne mankas.
La dorm' estas bona, se mankas la mono.
Malgranda estas la flamo, tamen ne mankas la fumo.
Ne mankas tombo por mortinto nek pano por vivanto.
Nenio pli grandan mizeron prezentas, ol se sano mankas kaj ŝuldoj turmentas.
Por gasto ne petita mankas kulero.
Por honoro ni dankas, se manĝ' al ni mankas.
Se al hundo mankas nenio, ĝin atakas rabio.
Se homoj mankas, infano ankaŭ estas homo.
Se la sorto vin batas, mokantoj ne mankas.
Mankis al Petro klopodoj, li aĉetis al si domon.
Manko de oro ne estas malhonoro.
Nigro sur blanko pruvas sen manko.
Plej danĝera malsano estas manko de saĝo.
Sur ĉiu flanko nur manko kaj manko.
Sur ĉiu flanko nur manko kaj manko.
Ĉiu klopodu nur en sia metio, tiam al la urbo mankos nenio.
Se vi ŝafo fariĝos, lupoj ne mankos.
Se haroj ne mankus, oni kalvon ne havus.
Ĉiu mano al si altiras.
Mano dekstra ne sciu, kion faras la maldekstra.
Mano manon lavas.
Mano pekis, dorso pagas.
Ankoraŭ la gajno ne estas en la mano.
El lia mano ĉiu monero elglitas.
Falis el mano - prenu satano.
Inter la mano ĝis la buŝo ofte disverŝiĝas la supo.
Kiu cedas al sia infano, ĝin pereigas per propra mano.
Kontraŭ forta mano la leĝo estas vana.
Kun la peko en mano.
La mano lin jukas.
Li donas peceton da pano kaj bategon per mano.
Ne karesu per mano, sed karesu per pano.
Ne laciĝos mano, ne fariĝos pano.
Ofte mano forgesas, kion buŝo promesas.
Per lango flatas, per mano batas.
Per mono, ne per mano punu vilaĝanon.
Sklavo kun forta mano estas plej granda tirano.
Sperta mano ne restas sen pano.
Teni iun per fera mano.
Via dekstra mano ne sciu, kion faras la maldekstra.
Vidas okulo, sed mano ne trafas.
Vivi per sistemo de "el mano al buŝo".
Danci antaŭ iu sur piedoj kaj manoj.
De la manoj ĝis lipoj la sup' elverŝiĝis.
De la buŝo ĝis la manoj estas granda interspaco.
Du manoj faras ĉion, sed unu nenion.
For el la manoj - for el kalkulo.
Ne laciĝu viaj manoj pri fremdaj infanoj.
Oni prenas per manoj, redonas per piedoj.
Pli da infanoj, pli da manoj.
Kiu ludas kun koto, malpurigas la manojn.
Lasi fali la manojn.
Mi lavas al mi la manojn.
Manon malkvietan ĉiu muro atakas.
Al loko dolora ni manon etendas - al loko ĉarma okulojn ni sendas.
Donu fingron al avidulo, li tutan manon postulas.
Kiu tro forte la manon svingas, nenion atingas.
Kiu volas panon, ne dorlotu la manon.
Mano manon lavas.
Oni lekas la manon, sed celas la panon.
Li havas truon en la manplato.
Kiu serĉas marcipanon, perdas sian panon.
Marĉandado aĉeti ne devigas.
Marĉando aĉeti ne devigas.
Rano eĉ en palaco sopiras pri marĉo.
Li pasis akvon kaj fajron kaj marĉojn kaj marojn.
Kie ajn rano iras, ĝi ĉiam marĉon sopiras.
Maro ĉiujn riverojn ricevas kaj tamen ne krevas.
Maro da mizeroj.
Laŭdu belecon de l' maro, sed ĉe rando de arbaro.
Li jam estas trans montoj kaj maro.
Ne maro dronigas ŝipon, sed la ventoj.
Se gut' al guto aliĝas, maro fariĝas.
Sen gutoj malgrandaj maro ne ekzistus.
Li pasis akvon kaj fajron kaj marĉojn kaj marojn.
Laŭdu la maron, sed restu sur tero.
Malaperis kiel ŝtono en maron.
Oni maron admiras, se oni maron ne iras.
Oni maron admiras, se oni maron ne iras.
Al vi ne plaĉis sitelo, laboru per martelo.
Esti inter martelo kaj amboso.
Pli feliĉa estas martelo insultata, ol amboso kompatata.
Ne spiciĝas manĝo de mastrina beleco.
Li estas sia propra mastrino.
Rol' de virino - bona mastrino.
Du sinjoroj en unu bieno, du mastrinoj ĉe unu kameno - neniam vivas sen reciproka malbeno.
Senplumigi kokinon, ne vekante mastrinon.
Ĉe mastro ŝtelisto la servantoj ne ŝtelas.
Ŝafo donas sian lanon, por ke mastro havu panon.
Mastro elbabilis, gastoj ne silentos.
Mastro en vojo - servantoj en ĝojo.
Kie sklav' regadon havas, tie mastro baldaŭ sklavas.
Ne faru kalkulon sen la mastro.
Okulo de mastro pli ol beno de pastro.
Plena sako ĉiun mastron al vi klinos.
Li mensogas maŝine.
Matena horo estas plena de oro.
Horo matena estas horo bena.
Matenas, vesperas - kaj tago malaperas.
Rido matene - ploro vespere.
Peli tagojn sen afero de mateno al vespero.
Vespero lacigas, mateno freŝigas.
Tapiŝon ne deziris, maton akiris.
Matura aĝo.
Aĝo tro matura ne estas plezura.
Atesto de matureco.
Konsumi sian grenon antaŭ ĝia maturiĝo.
Ĉiu medalo du flankojn posedas.
Stomako malsata nur pri pano meditas.
Vero ne bezonas mediti nek spriti.
Atendis, meditis, ĝis en tombon englitis.
Fremda medito estas kaŝita.
Kontraŭ faro farita ne helpas medito.
Melki kaproviron.
Melku bovon senfine, li lakton ne donos.
Kiu por ĉiuj laboras, pri si mem ne memoras.
Ni forgesas averton, ni memoras la sperton.
Oni bonon forgesos, malbonon memoras.
Memori pri mezuro en laboro kaj plezuro.
Kiu volas mensogi, devas bone memori.
Malbonon oni memori ne ĉesas, bonon oni baldaŭ forgesas.
Tondro kampulon memorigas pri Dio.
Pasinta doloro for el memoro.
Enskribu en vian memoron.
Mensoganto devas havi bonan memoron.
Ĉe plej granda fido memoru pri perfido.
Mensogu kiom vi volas, sed memoru kion vi parolas.
Uzu tempon estantan, antaŭvidu estontan, memoru estintan.
Sciencon oni ne mendas, klerecon oni ne vendas.
Sen mensoga rekomendo ne iros la vendo.
Mensoganto devas havi bonan memoron.
Mensogas kiel kalendaro; kiel gazeto; kiel funebra parolo.
Espero logas, espero mensogas.
Famo kredon allogas, sed tre ofte mensogas.
Kiu mensogas kutime, mensogas sentime.
Kiu mensogas kutime, mensogas sentime.
Kiu ne mensogas, tiu ne vendas.
Li mensogas maŝine.
Li mensogas tiel, ke la muroj krakas.
Se vendisto ne mensogas, li aĉetanton ne allogas.
Kiu volas mensogi, devas bone memori.
Por glate mensogi, oni spriton bezonas.
Pri lando malproksima estas bone mensogi.
Kiu mensogis per unu vorto, ne trovos kredon ĝis la morto.
Mensogo kaj ŝtelo estas du fratoj.
Mensogo malproksimen ne kondukas.
Kaŝu kiom vi povos, mensogo sin elŝovos.
Por vendisto mensogo estas necesa apogo.
Mensogu kiom vi volas, sed memoru kion vi parolas.
Laboro finita, - ripozo merita.
Servo ne petita ne estas merita.
Kiu malmulton ne ŝatas, multon ne meritas.
Se la gasto meritas, eĉ lia hundo profitas.
Kiel li meritis, tiel li profitis.
Ne kvanto, sed kvalito decidas pri merito.
Ricevis bandito laŭ sia merito.
Venas profito - venas merito.
Ĉiuj enterigitoj estas plenaj de meritoj.
Havi ĉe iu krediton kaj meriton.
Formanĝis en merkredo, ne serĉu en vendredo.
Meti trabojn sur la vojon.
Ĉiu klopodu nur en sia metio, tiam al la urbo mankos nenio.
Metio lacigas, metio vivigas.
Metio manĝon ne bezonas kaj manĝon tamen donas.
Al posedanto de metio mankas nenio.
Metio lacigas, metio vivigas.
Ne rezonu pri tio, kio estas ekster via metio.
Tro da metioj, - profitoj neniaj.
Kiu metion disponas, mizeron ne konas.
Liaj dentoj povas forgesi sian metion.
Zorgu vian metion kaj ne miksu vin en alian.
Oni metis makulon en mian kalkulon.
La sigelo ankoraŭ ne estas metita.
Mezuri laŭ sia metro.
Se mi scius, kie mi falos, mi tien metus tapiŝon.
Inter faro kaj rakonto staras meze granda monto.
Ĉiu mezuras aliajn laŭ sia mezurilo.
Mezuri laŭ sia metro.
Ne ĉiam per aĝo mezuriĝas la saĝo.
Ĉiu mezuras aliajn laŭ sia mezurilo.
Memori pri mezuro en laboro kaj plezuro.
Per mezuro kaj peso akiriĝas sukceso.
Petolado sen mezuro ne kondukas al plezuro.
Por ĉiu plezuro devas esti mezuro.
Tra vitro de teruro pligrandiĝas la mezuro.
Donu al krudulo plezuron, li ne scios mezuron.
Dek fojojn mezuru, unu fojon detranĉu.
Pronomoj "mia" "min" kaj "mi" en mondo reĝas ĉiam tri.
Lango miela, sed koro kruela.
Mielo sur lango, kaj glacio en koro.
Kie estas mielo, tie muŝoj ne mankas.
Ne gutas mielo el la ĉielo.
Pli allogas kulero da mielo, ol da vinagro barelo.
Urson al mielo oni ne tiras per orelo.
Elmetu mielon, muŝoj alflugos.
Kiu havas abelojn, havas mielon.
Se vi donas mielon, donu ankaŭ kuleron.
Mieno fiera al ludo mizera.
Elektu edzinon laŭ deveno kaj ne laŭ mieno.
Fiera mieno - kapo malplena.
Havi vinagron en la mieno.
Kuraĝa mieno antaŭ propra kameno.
Kaŝu malbenon kaj faru bonan mienon.
Vulpo mienon ŝanĝas, sed plue kokidojn manĝas.
Zorgu vian metion kaj ne miksu vin en alian.
Ĉiuj milionoj konsistas el milonoj.
El multaj milonoj fariĝas milionoj.
Du militas - tria profitas.
Unu soldato militon ne faras.
Miljaroj ne povis - minuto elŝovis.
Groŝon ŝtelis - ho, ŝtelisto! milojn ŝtelis - financisto.
Ĉiuj milionoj konsistas el milonoj.
El multaj milonoj fariĝas milionoj.
Pronomoj "mia" "min" kaj "mi" en mondo reĝas ĉiam tri.
Minacas dento al la vento.
Kiu minacas, tiu avertas.
Kiu multe minacas, ne estas danĝera.
Li minacas per fingro en la poŝo.
Reĝo donacis, sed polico minacas.
Minaci per pugno en la poŝo.
Kie minaco, tie malpaco.
Venas rido post minaco, kaj paciĝo post malpaco.
Minacoj ne mortigas.
ministran postenon, aŭ pundoman katenon.
Kiun reĝo protektas, tiun ministro elektas.
Li ne havas kapon de ministro.
Kara estas dono en minuto de bezono.
Kion jaroj ne donis, ofte minuto alportas.
Miljaroj ne povis - minuto elŝovis.
Sidas gasto minuton, sed vidas la tuton.
Miraklo inter mirakloj.
Miraklo inter mirakloj.
Mieno fiera al ludo mizera.
Ne insultu mizeran, ne moku malliberan.
Kiam sako mizeras, amo malaperas.
Vivu mizere, sed vivu libere!
Ŝuldo kaj mizero estas najbaroj.
Ŝuldoj kaj mizero estas najbaroj.
Mizero faras lerta, mizero faras sperta.
Mizero faras viziton, ne atendante inviton.
Mizero havas talentan kapon.
Mizero instruas.
Mizero piedojn sanigas, kolon elastigas.
Mizero plej ekstreme, Dio plej proksime.
Mizero saltas, mizero haltas.
Mizero sur mizero.
De peko kaj mizero estas plena la tero.
El la mizero oni devas fari virton.
En mizero eĉ saĝulo estas malsaĝa.
En plej alta mizero al Dio esperu.
Fajro provas la oron, mizero la koron.
Fremda mizero - ridinda afero.
Fremda mizero ne estas sufero.
Instruas mizero manĝi panon sen butero.
Komenciĝis mizero, ĝi venas per pordo kaj fenestroj.
Malantaŭe mizero, antaŭe malespero.
Malsaĝo estas najbaro de mizero.
Mizero faras lerta, mizero faras sperta.
Mizero saltas, mizero haltas.
Mizero sur mizero.
Sen atendo, sen espero venis mizero.
Treni sian vivon de mizero al mizero.
Treni sian vivon de mizero al mizero.
Tro da libero kondukas al mizero.
Venis mizero, - helpu min, frato; pasis mizero, - for, malamato.
Venis mizero, - helpu min, frato; pasis mizero, - for, malamato.
Vivo sen modero kondukas al mizero.
Maro da mizeroj.
Ĉiu havas sian kaŝitan mizeron.
Kiu mizeron ne havis, mizeron ne konas.
Kiu metion disponas, mizeron ne konas.
Kiu mizeron ne havis, mizeron ne konas.
Ne moku mizeron de alia, ĉar baldaŭ venos via.
Nenio pli grandan mizeron prezentas, ol se sano mankas kaj ŝuldoj turmentas.
Pelu mizeron tra l' pordo, ĝi revenos tra l' fenestro.
Konsoliĝas mizerulo, se li estas ne sola.
Vivo modera estas vivo sendanĝera.
Vivi modere, ne tro interne nek tro ekstere.
Por ŝafo tondita Dio venton moderigas.
Vivo sen modero kondukas al mizero.
Kapo majesta, sed cerbo modesta.
Rangeto rangon respektu, modestan lokon elektu.
Se la sorto vin batas, mokantoj ne mankas.
Suferoj sufokas kaj homoj mokas.
Envia moko sukceson ne detruas.
Ne moku mizeron de alia, ĉar baldaŭ venos via.
Ne moku riveron, ne atinginte la teron.
Ne insultu mizeran, ne moku malliberan.
Mola kiel vakso.
Konscienco senmakula estas kuseno plej mola.
Lang' estas mola kaj laŭvole petola.
Edziĝo tro momenta estas longapenta.
Aperas prudento, kiam pasis la momento.
Venas prudento post la ĝusta momento.
Vort' en ĝusta momento faras pli ol arĝento.
Kapuĉo monaĥon ne faras.
Ŝiru vin en du partojn, la mondo trian postulos.
Elpeli iun el la mondo de la vivuloj.
Granda estas la mondo, sed rifuĝon ne donas.
Li diris adiaŭ al la mondo surtera.
Loĝi en la fino de la mondo.
Pronomoj "mia" "min" kaj "mi" en mondo reĝas ĉiam tri.
Troviĝas bonaj homoj en la mondo.
Vi sekrete vorton diros, ĝi tra l' tuta mondo iros.
Virino scias - tuta mondo scias.
Vorto dirita al la mondo apartenas kaj neniam revenas.
Mono mondon regas.
El lia mano ĉiu monero elglitas.
Unu floro ne estas krono, unu monero ne estas mono.
Montru moneron, ĉio fariĝos.
Oni lin konas, kiel blankan lupon; kiel makulharan hundon; kiel malbonan moneron.
Mono amas kalkulon.
Mono estas reĝo, mono estas leĝo.
Mono fluas al riĉulo, batoj al malriĉulo.
Mono kuras al mono.
Mono mondon regas.
Mono monon naskas.
Mono odoron ne havas, sian devenon ne diras.
Mono perdita, nenio perdita - honoro perdita, ĉio perdita.
Mono plenumas ĉiujn oficojn.
Mono publika estu fortika.
Al mono kaj forto humiliĝas la sorto.
Al sklavo mon' ne estas savo - li ĉiam restas sklavo.
Amaso da mono kaj titolo de barono.
Amo estas forta, sed mono pli forta.
Amo faras ion, mono ĉion.
Deziri al iu amason da mono kaj titolon de barono.
Interkonsento estas pli bona ol mono.
Klopodo estas kun mono, sed sen ĝi pli malbone.
Komenciĝis proceso, mono fluas sen ĉeso.
La dorm' estas bona, se mankas la mono.
Li havas pli da mono, ol li povas kalkuli.
Li havas pli da mono ol da bezono.
Mono estas reĝo, mono estas leĝo.
Mono kuras al mono.
Ne ekzistas mono, ne ekzistas dono.
Oni vivas ne kun mono, sed kun persono.
Per mono, ne per mano punu vilaĝanon.
Per mono eĉ silento fariĝas elokvento.
Per bezono venas mono.
Per lerta admono alfluas la mono.
Perdiĝas per pruntedono amiko kaj mono.
Pli bona homo sen mono, ol mono sen homo.
Pli bona homo sen mono, ol mono sen homo.
Pli da mono, pli da zorgo.
Por la mono pastra preĝo, por la mono romp' de leĝo.
Por la mono pastra preĝo, por la mono romp' de leĝo.
Por mia mono mi ankaŭ estas barono.
Sen mono en urbon ne iru.
Sen mono oni estas nulo, kun mono - saĝulo.
Sen mono oni estas nulo, kun mono - saĝulo.
Temp' estas mono.
Titolo sen mono - sensignifa sono.
Unu floro ne estas krono, unu monero ne estas mono.
Al tiu ĉio cedas, kiu monon posedas.
Amu Antonon, sed gardu vian monon.
Mono monon naskas.
Naskiĝu, edziĝu kaj mortu - ĉiam monon alportu.
Ne ŝpari monon nek penon.
Ne prenis pastro la donon - rekaŝu sako la monon.
Uzi monon kaj admonon kaj flaton kaj baton.
Nokte eĉ monstro estas belulo.
monstron admiras, kiu ame deliras.
Monto gravediĝis, muso naskiĝis.
Inter faro kaj rakonto staras meze granda monto.
Jen staras la bovoj antaŭ la monto!
Ne venas mont' al monto, sed homo homon renkontas.
Ne venas mont' al monto, sed homo homon renkontas.
Se neĝas sur la monto, estas malvarme en la valo.
Belaj rakontoj el trans la montoj.
Kio post la montoj kuŝas, tio nin neniom tuŝas.
Li jam estas trans montoj kaj maro.
Promesi orajn montojn.
Eĉ guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan.
Montradi al si reciproke la dentojn.
Montras parolo, kion cerbo valoras.
Amikon montras malfeliĉo.
Kolero montras malsaĝulon.
Vera opinio montriĝas en ebrio.
Montroj kaj konsiloj estas facilaj.
Montru moneron, ĉio fariĝos.
La lipoj ne montru, kion manĝis la buŝo.
Ne ĉiu hundo bojanta estas hundo mordanta.
Mordantaj hundoj kuras ĉiam kun vundoj.
Dentoj mordas la langon, tamen ambaŭ sin amas.
Kiu bojas, ne mordas.
Li salutas profunde kaj mordas hunde.
Kiu mordi ne povas, kisi ekprovas.
Restis nenio absolute, nek por mordi, nek por gluti.
Ne unu hundo lin mordis, ne unu vento lin tordis.
Ili estas en akordo, kiel peto kaj mordo.
En unu sako du katoj, ĉiam mordoj kaj gratoj.
Ĉiu morgaŭ havas sian zorgon.
Morgaŭ estas la amata tago de mallaboruloj.
Morgaŭ frue venos plue.
Beleco hodiaŭ estas, morgaŭ ne restas.
Faru hodiaŭ, kion vi povas, - morgaŭ vi eble okazon ne trovos.
Feliĉo hodiaŭ karesas, morgaŭ forgesas.
Hodiaŭ al mi, morgaŭ al vi.
Hodiaŭ festene, morgaŭ malplene.
Hodiaŭ forto, morgaŭ morto.
Hodiaŭ pagi vi devas, morgaŭ kredite ricevos.
Hodiaŭ supre, morgaŭ malsupre.
Ne prokrastu ĝis morgaŭ, kion vi povas fari hodiaŭ.
Neniu scias, kio morgaŭ lin trafos.
Ne bedaŭru hieraŭan, ne atendu morgaŭan, ne forlasu hodiaŭan.
Alia urbo, alia moro.
Leĝo malaperas, moro daŭras.
Alia tempo, aliaj moroj.
Aliaj tempoj, aliaj moroj.
Doni lecionon de moroj.
Fari al iu predikon pri moroj.
Novaj sinjoroj, - novaj moroj.
Li havas ĉiun horon alian moron.
Minacoj ne mortigas.
Por muŝon mortigi, oni pafilegon ne uzas.
Antaŭ mortigo de urso ne vendu ĝian felon.
Ŝuldo ne rustiĝas, ŝuldo ne mortiĝas.
Mortinta serĉu ĉielon, vivanta ian celon.
Ĝi helpos kiel hirud' al mortinto.
Ne mankas tombo por mortinto nek pano por vivanto.
Vivanton ni malhonoras, mortinton ni adoras.
Bone kreskas la herbo, sed ĉevalo jam mortis.
Ne valoras bofilo, kiam mortis filino.
Vivis puninde, mortis ridinde.
Ĝibulo ĝis morto restos ĝibulo.
Doni al iu la baton de morto.
En amaso eĉ morto estas pli gaja.
En kompanio eĉ morto faciliĝas.
Fidanta al vorto atendas ĝis morto.
Hodiaŭ forto, morgaŭ morto.
Homo esperas, - morto aperas.
Kia vivo, tia morto.
Kiu mensogis per unu vorto, ne trovos kredon ĝis la morto.
Knaba gusto kun forto daŭras ĝis la morto.
La morto ŝercon ne komprenas: oni ĝin vokas, ĝi venas.
La morto ne distingas, ĉiujn egale atingas.
Malavarulo kaj porko estas bonaj post la morto.
Ne ekzistas forto kontraŭ la morto.
Por malsanulo forto, por kokido la morto.
Post morto kuracilo jam estas sen utilo.
Senpaga estas nur la morto, sed ĝi kostas la vivon.
Staras la morto jam en la korto.
Du mortojn vi ne havos, de unu vi vin ne savos.
Kio al unu donas forton, al alia donas morton.
Naskiĝu, edziĝu kaj mortu - ĉiam monon alportu.
Ne movi la buŝon!
Oni ne povas sin movi laŭ ĉiu vento aparte.
Eĉ ŝtono verdiĝas, se ĝi longe ne moviĝas.
Koro pleniĝas - lango moviĝas.
Babilas, muelas, kion lango elpelas.
Kiu pli frue venas, pli frue muelas.
Kiu venis unue, muelas pli frue.
Muele sencele.
Ĝi estas akvo al lia muelilo.
Muelilo haltas, muelisto eksaltas.
Muelilo haltas, muelisto eksaltas.
De elekto tro multa plej malbona rezulto.
De tro multa scio krevas la kranio.
Per tro multa varto malboniĝas la farto.
Multaj kompatantoj, sed neniu helpanto.
Multaj svatiĝas, feliĉulo edziĝas.
Multaj vokitoj, sed ne multaj elektitoj.
De atendo kaj espero pereis multaj sur la tero.
El multaj milonoj fariĝas milionoj.
El la buŝ' multaj vortoj eliras, sed ne ĉiuj ion diras.
Ju disputo pli forta, des pli multaj la vortoj.
Kiam filino edziniĝis, multaj fianĉoj troviĝis.
Multaj vokitoj, sed ne multaj elektitoj.
Multe da fianĉoj, sed la ĝusta ne venas.
Multe da peno, neniom da pano.
Multe da sprito, sed neniom da profito.
Multe en kapo, sed nenio en poŝo.
Multe entreprenis, sed ne multe eltenis.
Multe komencite, malmulte plenumite.
Ankoraŭ multe vi kuros, ĝis vi alkuros.
Azenon komunan oni batas plej multe.
Inter pokalo kaj lipoj povas multe okazi.
Kio multe kostas, multe valoras.
Kio multe kostas, multe valoras.
Kiu multe babilas, al si mem malutilas.
Kiu multe babilas, pensas malmulte.
Kiu multe minacas, ne estas danĝera.
Kiu multe parolas, malamikon konsolas.
Kiu multe parolas, ne multe faras.
Kiu multe profitas, ankaŭ perdon ne evitas.
Kiu elektas tro multe, ricevas nenion.
Kiu glutis tro multe, tiu agas tro stulte.
Kiu multe parolas, ne multe faras.
Kiu nenion valoras, plej multe sin gloras.
Kiu tro multe deziras, nenion akiras.
La "tuj" de sinjoroj estas multe da horoj.
Li havas en la cerbo tro multe da herbo.
Multe entreprenis, sed ne multe eltenis.
Pli bone malmulte gajni, ol multe perdi.
Pli bone ne sali, ol sali tro multe.
Pli facile estas multe elspezi, ol malmulte enspezi.
Post la fino de l' batalo estas multe da kuraĝuloj.
Rado malbona knaras plej multe.
Tro multe da salo malbonigas la manĝon.
Vundo sekreta doloras plej multe.
Kapricoj de grandsinjoroj kaj multego da kreditoroj.
Pro multo da arboj li arbaron ne vidas.
Kiu multon deziras, nenion akiras.
Kiu malmulton ne ŝatas, multon ne meritas.
Pli facile estas multon elspezi, ol malmulton enspezi.
Akvo bolas, murmuras, sed fine ĝi kuras.
Murmuregas la urso, sed danci ĝi devas.
Murmuri tra la dentoj.
Sur la ventro veluro, en la ventro murmuro.
Ĝi glitas de li kiel pizo de muro.
Alpremi iun al muro.
Kiu trans muro aŭskultas, tiun la muro insultas.
Kiu trans muro aŭskultas, tiun la muro insultas.
Kuraĝe li staras, kiam muro lin baras.
La muro havas orelojn.
Li ne toleras eĉ muŝon sur la muro.
Manon malkvietan ĉiu muro atakas.
Ne pentru diablon sur la muro.
Stari por iu kiel muro kaj turo.
Inter miaj muroj estu miaj plezuroj.
Li mensogas tiel, ke la muroj krakas.
Vivon privatan kaŝu la muroj.
Muso la katon ĉiam ofendis.
Muso satiĝis, faruno malboniĝis.
Kuradi kiel venenita muso.
Malriĉa kiel muso preĝeja.
Monto gravediĝis, muso naskiĝis.
Por li eĉ la muso ne estas sen felo.
Se muso nur unu truon disponas, ĝi baldaŭ la vivon fordonas.
Sidi kiel muso sub balailo.
Kiam kato promenas, la musoj festenas.
Kie pano estas, tie musoj ne mankas.
Plej juna katido musojn jam pelas.
Ĝi estas mustardo post la manĝo.
Ĝi estas kiel mustardo post la manĝo.
Bravulo kontraŭ muŝo, sed muŝo kontraŭ bravulo.
Bravulo kontraŭ muŝo, sed muŝo kontraŭ bravulo.
muŝo sentas, kiam vi ĝin turmentas.
Eĉ malgranda muŝo ne estas sen buŝo.
Fari el muŝo elefanton.
Elmetu mielon, muŝoj alflugos.
Kie estas mielo, tie muŝoj ne mankas.
Kontraŭ muŝoj bravulo, kontraŭ homoj timulo.
Kalkuli muŝojn.
Li havas muŝon en la kapo.
Li ne toleras eĉ muŝon sur la muro.
Por muŝon mortigi, oni pafilegon ne uzas.
Ricevi muŝon en la cerbon.
Virino bonorda estas muta kaj surda.
Li komprenas predikon, kiel bovo muzikon.
Post nokta ripozo helpas la muzo.

Mal[redakti]

Nomo egala, sed esenco mala.
Rigardi malafable.
Kiu tro pelas, nur malakcelas.
Malamanto de faro estas amanto de kalendaro.
Sanktfigurojn ornamas kaj homojn malamas.
Venis mizero, - helpu min, frato; pasis mizero, - for, malamato.
Kiso publika estas kiso malamika.
Al la malamik' en kuro faru ponton kun plezuro.
Estinta amiko estas plej danĝera malamiko.
Komplezema malsaĝulo estas pli danĝera ol malamiko.
Mia lango - mia malamiko.
Pli bona - estas malamiko de bona.
Pli bona estas saĝa malamiko, ol malsaĝa amiko.
Plibono estas malamiko de bono.
Unu malamiko pli difektas, ol cent amikoj protektas.
Gardu min Dio kontraŭ amikoj, - kontraŭ malamikoj mi gardos min mem.
Kiu neniun savis, malamikojn ne havas.
Amikon ŝatu, malamikon ne batu.
Kiu multe parolas, malamikon konsolas.
Timu lupon edukitan kaj malamikon repacigitan.
Perforta amo estas plej forta malamo.
Malantaŭe mizero, antaŭe malespero.
Danĝera estas bovo antaŭe, ĉevalo malantaŭe, kaj malsaĝulo de ĉiuj flankoj.
Kiam sako mizeras, amo malaperas.
Leĝo malaperas, moro daŭras.
Matenas, vesperas - kaj tago malaperas.
Malaperis, kiel vaporo.
Malaperis kiel ŝtono en maron.
Malaperis kiel vaporo.
Kiam havo malaperis, saĝo aperis.
Post mia malapero renversiĝu la tero.
Pri havo najbara oni estas malavara.
Malavarulo kaj porko estas bonaj post la morto.
Por patrino ne ekzistas infano malbela.
Por virta orelo ne danĝeras vorto malbela.
Post vetero malbela lumas suno plej hela.
Ne helpas spegulo al malbelulo.
Kiu langon ne tenas, mem sin malbenas.
Du sinjoroj en unu bieno, du mastrinoj ĉe unu kameno - neniam vivas sen reciproka malbeno.
Kaŝu malbenon kaj faru bonan mienon.
Malbona herbo froston ne timas.
Malbona virino diablon superas.
Bona famo sin trenas testude, malbona kuras rapide.
Bona puno por malbona peno.
Bona stato saĝigas, malbona malsaĝigas.
De malbona ŝafo estas bona eĉ tufo.
De elekto tro multa plej malbona rezulto.
Eminenta ŝuldanto - malbona paganto.
Hazardo estas malbona gardo.
Infanon malbonigas ne petolado, sed malbona kamarado.
Kie regas virino, malbona estas la fino.
Kontraŭ vesto malbona konspiras ĉiu ŝtono.
La plej danĝera homo - malbona in' en domo.
Ne ĉiam daŭras malbona vetero, ne ĉiam daŭras homa sufero.
Ne ekzistas savo kontraŭ malbona virino.
Pli valoras faro nenia, ol faro malbona.
Pli valoras paco malbona, ol malpaco plej bona.
Rado malbona knaras plej multe.
Unu ovo malbona tutan manĝon difektas.
Bonaj infanoj gepatrojn feliĉigas, malbonaj ilin entombigas.
Oni lin konas, kiel blankan lupon; kiel makulharan hundon; kiel malbonan moneron.
Malbone kaŝita ŝteliston incitas.
Iele, iome, duone malbone.
Kien vi vin turnos, ĉie malbone.
Kiu mem sin gloras, malbone odoras.
Klopodo estas kun mono, sed sen ĝi pli malbone.
Tie ĉi malbone, tie nebone.
Sanigaĵo malbongusta, sed efiko plej ĝusta.
Sprit' en tempo ne ĝusta estas tre malbongusta.
Eĉ plej bonan ŝipon malbonigas la ventoj.
Infanon malbonigas ne petolado, sed malbona kamarado.
Tro multe da salo malbonigas la manĝon.
De pli da suko ne malboniĝas la kuko.
De superfluo malboniĝas la ĝuo.
Per tro multa varto malboniĝas la farto.
Muso satiĝis, faruno malboniĝis.
Eĉ plej granda malbono al bono kondukas.
En ĉiu malbono estas iom da bono.
Neevitebla malbono.
El du malbonoj pli malgrandan elektu.
Grandaj malbonoj - grandaj rimedoj.
Malbonon oni memori ne ĉesas, bonon oni baldaŭ forgesas.
Kie ĵuron vi aŭdas, malbonon suspektu.
Oni bonon forgesos, malbonon memoras.
Pli facile estas malbonon eviti, ol korekti.
Al farun' malbonspeca ne helpos la spico.
Trovis malbonulo malbonulon pli grandan.
Malbonulon diablo ne prenas.
Batu malbonulon, li vin flatos, - kisu, li vin batos.
Trovis malbonulo malbonulon pli grandan.
Mano dekstra ne sciu, kion faras la maldekstra.
Via dekstra mano ne sciu, kion faras la maldekstra.
Kie maldike, tie rompiĝas.
Se lipo dikiĝas, ventro maldikiĝas.
Pri laboroj maldiligenta, pri festoj plej kompetenta.
Maldolĉa por la lango, sed saniga por la sango.
Lernado havas maldolĉan radikon, sed bonan efikon.
Ordonita kiso havas guston maldolĉan.
Pri dolĉa vorto ne fieru, maldolĉan ne koleru.
Hoko elsaltis, afero haltis.Hom' malesperas, Dio aperas.
Malantaŭe mizero, antaŭe malespero.
Malriĉeco ne estas krimo, tamen kondukas al malestimo.
Ĉiu komenco estas malfacila.
En malfacila horo eĉ groŝ' estas valoro.
Vivon travivi estas art' malfacila.
Ŝteli ĉe ŝtelisto estas malfacile.
Kritiki estas facile, fari malfacile.
Kontraŭ ĉiu malfacilo ekzistas konsilo.
Se ne la "se" malfeliĉa, mi estus nun homo plej riĉa.
Malfeliĉo inviton ne atendas.
Malfeliĉo kaj peko leviĝas sen veko.
Malfeliĉo komuna estas malpli premanta.
Malfeliĉo malofte venas sole.
Malfeliĉo sin ne ĝenas, faru geston - ĝi tuj venas.
Malfeliĉo venas rajde, foriras piede.
Malfeliĉo venas sen alvoko.
Malfeliĉo venas, malfeliĉon kuntrenas.
Amikon montras malfeliĉo.
En feliĉo ne fieru, en malfeliĉo esperu.
Feliĉo fierigas, malfeliĉo saĝigas.
Feliĉo venas gute, malfeliĉo venas flue.
Fremda malfeliĉo instruas.
Kontraŭ malfeliĉo ne defendas eĉ riĉo.
Ne atendis, ne esperis - malfeliĉo aperis.
Malfeliĉoj kaj batoj venas ĉiam kun fratoj.
Kontraŭ malfeliĉoj baro ne ekzistas.
Malfeliĉo venas, malfeliĉon kuntrenas.
Ne veku malfeliĉon, kiam ĝi dormas.
Kiu frapas, al tiu oni malfermas.
Ora ŝlosilo ĉion malfermas.
Ora ŝlosilo ĉiun pordon malfermas.
Malfermita kelo tentas al ŝtelo.
Sukcesa venkanto de pordoj malfermitaj.
Kontraŭ tuta kohorto eĉ Herkulo estas malforta.
Malsato malfortigas, ŝuldo suferigas.
Gasto kiel fiŝo baldaŭ fariĝas malfreŝa.
De edziĝo tro malfrua orfoj naskiĝas.
Por malfrua gasto restas nur osto.
Kiu komencas tro frue, finas malfrue.
Pli bone malfrue, ol neniam.
Pli facile estas ne iri, ol tro malfrue reiri.
Pli bona estas gajno malgranda, ol granda malgajno.
Malgranda aspekte, sed granda intelekte.
Malgranda birdeto, sed akra ungeto.
Malgranda estas la flamo, tamen ne mankas la fumo.
Malgranda pezo, sed granda prezo.
De malgranda kandelo forbrulis granda kastelo.
malgranda muŝo ne estas sen buŝo.
Eĉ guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan.
Granda frakaso en malgranda glaso.
Granda nubo, malgranda pluvo.
Granda parolisto, malgranda faristo.
Granda parolo, sed malgranda volo.
Guto malgranda, sed ŝtonon ĝi boras.
Pli bona estas malgranda "jen prenu" ol granda "morgaŭ venu".
Pli bona estas gajno malgranda, ol granda malgajno.
Pli valoras malgranda reganto, ol granda servanto.
Tro longa sufero - malgranda espero.
Tro rapida laboro, tro malgranda valoro.
Malgrandaj infanoj kaŭzas laboron, grandaj - doloron.
El malgrandaj akveroj fariĝas grandaj riveroj.
Sen gutoj malgrandaj maro ne ekzistus.
Konkordo malgrandaĵon kreskigas, malkonkordo grandaĵon ruinigas.
El du malbonoj pli malgrandan elektu.
Fiŝo pli granda malgrandan englutas.
Havu poton malgrandan, sed mem estu granda.
Amiko en ĝojo kaj malĝojo.
Kiun malĝojo ne turmentis, tiu ĝojon ne sentas.
Nek ĝojo, nek malĝojo daŭras eterne.
Gast' en tempo malĝusta estas ŝtono sur brusto.
Juĝo komencita paciĝon ne malhelpas.
Parenc' al parenco ne malhelpas intence.
Fianĉon de l' sorto difinitan forpelos nenia malhelpo.
Pli bona ĉifona vesto, ol riĉeco en malhonesto.
Vivanton ni malhonoras, mortinton ni adoras.
Manko de oro ne estas malhonoro.
Malhumileco estas kara plezuro.
En via malica regalo vin atendas ankaŭ pokalo.
Kiu havas malican celon, ofte perdas sian propran felon.
Ne ekzistas juneco sen kapricoj, nek maljuneco sen malicoj.
Aĝo maljuna ne estas oportuna.
Lernu juna - vi scios maljuna.
Lernu juna, por esti saĝa maljuna.
Resti maljuna knabino.
Maljunaj jaroj, sed ne saĝaj faroj.
Pagas maljunaj jaroj por junaj eraroj.
En juneco logas, en maljuneco tedas.
En juneco ni petas, en maljuneco forĵetas.
Juneco ne scias, maljuneco ne povas.
Juneco petolis, maljuneco malsatos.
Ne ekzistas juneco sen kapricoj, nek maljuneco sen malicoj.
Se juneco estus sperta, se maljuneco estus lerta!
Se vi pri ĉio informiĝos, vi baldaŭ maljuniĝos.
Plej saĝa maljunulo ne estas tro saĝa.
Se junulo ne lernis, maljunulo ne scias.
Pekas junuloj kaj pekas maljunuloj.
Tro kara aranĝo por malkara tagmanĝo.
Oni batas, malkaresas, kaj eĉ plori ne permesas.
La tempo ĉiam malkaŝas la veron.
En akvo malklara oni fiŝkaptas facile.
Pli valoras konkorda ovo, ol malkonkorda bovo.
Konkordo malgrandaĵon kreskigas, malkonkordo grandaĵon ruinigas.
Malkovri antaŭ iu sian koron.
Manon malkvietan ĉiu muro atakas.
Laboro donas bonstaton, mallaboro malsaton.
Morgaŭ estas la amata tago de mallaboruloj.
Kion Parizo aplaŭdas, Berlino mallaŭdas.
Alian ne mallaŭdu, vin mem ne aplaŭdu.
Leĝo mallertulon ligas, lertulon fortigas.
Ne insultu mizeran, ne moku malliberan.
Ofte ligis malsaĝulo kaj dek saĝuloj malligi ne povas.
Virino havas haron longan kaj saĝon mallongan.
Kiu dormas longe, vivas mallonge.
Jugo propravola ne estas malmola.
Kun edzo plej malmola estas pli bone ol sola.
Neceseco kontraŭvola estas leĝo malmola.
Trafis hakilo al ligno malmola.
Trafos hakilo al ligno malmola.
Kio kostas malmulte, kostas plej kare.
Kiu malmulte deziras, feliĉon akiras.
Kiu kaptas tro vaste, konservas malmulte.
Kiu multe babilas, pensas malmulte.
Multe komencite, malmulte plenumite.
Pli bone malmulte gajni, ol multe perdi.
Pli facile estas multe elspezi, ol malmulte enspezi.
Kiu malmulton ne ŝatas, multon ne meritas.
Pli facile estas multon elspezi, ol malmulton enspezi.
Malnova afero en nova livero.
Bona estas domo nova kaj amiko malnova.
En la bona malnova tempo.
Peko malnova perdas pekecon.
Unu amiko malnova pli valoras ol du novaj.
Ĉion novan oni ŝatas, malnovan oni forbatas.
Amu domon novan kaj amikon malnovan.
Malfeliĉo malofte venas sole.
Estintaj amikoj plej kruele malpacas.
Pro limoj kaj baroj malpacas najbaroj.
Se silentas draŝejo, malpacas loĝejo.
Pli bone estas havon fordoni, ol kun homoj malpaci.
Malsaĝulo malpacigis kaj dek saĝuloj repacigi ne povas.
Ĝi estas malpaco pri la reĝa palaco.
Malpaco pro limo fariĝas kutimo, malpaco pro kredo fariĝas heredo.
Disputoj kondukas al malpaco.
Kie minaco, tie malpaco.
Konsento konstruas, malpaco detruas.
Malpaco pro limo fariĝas kutimo, malpaco pro kredo fariĝas heredo.
Pli valoras paco malbona, ol malpaco plej bona.
Venas rido post minaco, kaj paciĝo post malpaco.
Disputu komence - vi ne malpacos en fino.
Malpaculon ĉiu batas.
Kion leĝo malpermesas, tio plaĉi ne ĉesas.
Voli aŭ ne voli neniu malpermesas.
Frukto malpermesita estas plej bongusta.
Oro estas pli peza ol fero, pli malpeza ol aero.
En buŝo Biblio, en koro malpio.
Malplaĉas nenio, se taksas pasio.
Ĉe tablo malplena babilo ne fluas.
Malplena sako puŝas al peko.
Malplena sako tentas al peko.
Almozpetanto sinĝena restas kun sako malplena.
Barelo malplena sonas plej laŭte.
El malplena telero vane ĉerpas kulero.
Fiera mieno - kapo malplena.
Granda telero, malplena kulero.
Luksa la vesto, sed malplena la poŝo.
Ne helpas glorkrono al malplena kaldrono.
Ofta festo - malplena kesto.
Sako malplena sin rekte ne tenas.
Spiko malplena plej alte sin tenas.
Tablo festena, sed telero malplena.
Aŭ festene, aŭ malplene.
Hodiaŭ festene, morgaŭ malplene.
La forestanto ĉiam estas malprava.
Kiu forton ne havas, ĉiam malpravas.
Havi malprofiton.
Ĝi ne eliris ankoraŭ el malproksima nebulo.
Bona estas Romo, sed tro malproksima de nia domo.
Pli bona amiko intima, ol parenco malproksima.
Por amiko intima ne ekzistas vojo malproksima.
Preĝejo proksima, sed Dio malproksima.
Pri lando malproksima estas bone mensogi.
Ĝi estas ankoraŭ malproksime en la kampo.
Ĝi staras ankoraŭ malproksime en la kampo.
Ŝtelu malproksime, edziĝu proksime.
Malproksime vidas, antaŭ la nazo ne vidas.
De parolo ĝis faro estas tre malproksime.
Ne falas frukto malproksime de l' arbo.
Riĉulo kiel fajro proksime bruligas, malproksime ne varmigas.
Ju pli malproksimen la vojo, des pli da larmoj.
Mensogo malproksimen ne kondukas.
Pli bona pura konscienco, ol malpura potenco.
Ne elverŝu la malpuran, antaŭ ol vi havas la puran.
Tolaĵon malpuran lavu en la domo.
Kiu ludas kun koto, malpurigas la manojn.
Oni prenas avide, oni redonas malrapide.
Pripensu malrapide kaj agu decide.
Rapidu malrapide.
Malriĉa kiel muso preĝeja.
Riĉa zorgas pri ĉampano, malriĉa pri pano.
Ofte saĝulo vivas malriĉe kaj malsaĝulo feliĉe.
Malriĉeco ne estas krimo, tamen kondukas al malestimo.
Malriĉeco ne estas malvirto.
Malriĉigas ne nehavado, sed trogranda dezirado.
Almozoj ne malriĉigas.
Donado de almozoj neniam malriĉigas.
De malriĉula manĝo ni guston ne scias.
De manĝo malriĉula ni guston ne scias.
Malriĉulo parencojn ne havas.
Malriĉulo rabiston ne timas.
Al malriĉulo infanoj ne mankas.
Al malriĉulo ovo kiel al riĉulo bovo.
Mono fluas al riĉulo, batoj al malriĉulo.
Por riĉulo fasto - por malriĉulo festo.
Riĉulo havas kornojn, malriĉulo dornojn.
Riĉulo veturas, malriĉulo kuras.
Se ĉiu speson donos, malriĉulo malsaton ne konos.
Se malriĉulo sukcesas, li ĉiujn forgesas.
Ĝoju kaj festenu, sed malriĉulojn subtenu.
Malsaĝa kiel ŝtipo.
Atakis lin horo malsaĝa.
En mizero eĉ saĝulo estas malsaĝa.
Forveturis malsaĝa, revenis nur pli aĝa.
Kapo malsaĝa ne griziĝas nek kalviĝas.
Kion saĝulo ne komprenas, ofte malsaĝa divenas.
Klopodi pri ĉies favoro estas pleje malsaĝa laboro.
Pli bona estas saĝa malamiko, ol malsaĝa amiko.
Pro kapo malsaĝa suferas la kruroj.
Saĝa scias, kion li diras, - malsaĝa diras, kion li scias.
Saĝa tenas aferon, malsaĝa esperon.
Kiu kritikas kuraĝe, mem agas malsaĝe.
Ebrieco pasas post dormo, malsaĝeco neniam.
Bona stato saĝigas, malbona malsaĝigas.
Malsaĝo estas najbaro de mizero.
Azen' al azeno riproĉas malsaĝon.
Malsaĝulo ĉie sian nomon skribas.
Malsaĝulo ŝtonon ĵetis, dek saĝuloj ĝin ne atingos.
Malsaĝulo de ĉiuj flankoj.
Malsaĝulo diris vorteron, saĝulo komprenas la tutan aferon.
Malsaĝulo en foiro estas bona akiro.
Malsaĝulo kaj infano parolas la veron.
Malsaĝulo kiel tamburo, - kiu pasas, lin batas.
Malsaĝulo malpacigis kaj dek saĝuloj repacigi ne povas.
Malsaĝulo ne griziĝas nek senhariĝas.
Malsaĝulo ofte estas profeto.
Malsaĝulo venas, komercisto festenas.
Al malsaĝulo ne helpas admono, nur bastono.
Danĝera estas bovo antaŭe, ĉevalo malantaŭe, kaj malsaĝulo de ĉiuj flankoj.
Komplezema malsaĝulo estas pli danĝera ol malamiko.
Ofte ligis malsaĝulo kaj dek saĝuloj malligi ne povas.
Ofte saĝulo vivas malriĉe kaj malsaĝulo feliĉe.
Por malsaĝulo bastono - por saĝulo leciono.
Malsaĝuloj kreskas mem, sen plugo kaj sem'.
Malsaĝulon favoras feliĉo.
Malsaĝulon oni batas eĉ en la preĝejo.
malsaĝulon sperto instruos.
Ebriulon kaj malsaĝulon oni ne juĝas.
Kolero montras malsaĝulon.
Oni ekkonas bovon per la vido kaj malsaĝulon per lia rido.
Se vi sendis malsaĝulon, sendu kontrolon.
Paroloj kaj faroj estas malsamaj aferoj.
Malsanan demandu, al sana donu.
De rigardo tro alta malsaniĝas okulo.
Malsano venas rapide, foriras rigide.
De tro da pano venas malsano.
Plej danĝera malsano estas manko de saĝo.
Por longa malsano kurac' estas vana.
Taksi la sanon ni lernas en malsano.
Por malsanulo forto, por kokido la morto.
Ĉe stomako malsata ne kapricas palato.
Malsata stomako orelon ne havas.
Edzin' admirata - edzo malsata.
En malsata familio mankas harmonio.
Gasto tro petata foriras malsata.
Se la gasto estas amata, eĉ lia servanto ne restas malsata.
Stomako malsata nur pri pano meditas.
Ventro malsata orelon ne havas.
Sata malsatan ne povas kompreni.
Estro ne malsatas.
Tuta jam sata, sed okulo malsatas.
Malsato donas spriton.
Malsato malfortigas, ŝuldo suferigas.
Malsato ne estas frato.
Malsato plej bone gustigas la manĝon.
Aŭ plej riĉa stato, aŭ plena malsato.
Kastel' en aero - malsato sur tero.
Pli efike ol bato pelas malsato.
Se malsato turmentas, lupo timon ne sentas.
Kiu panon donas, malsaton ne konas.
Laboro donas bonstaton, mallaboro malsaton.
Se ĉiu speson donos, malriĉulo malsaton ne konos.
Juneco petolis, maljuneco malsatos.
Kiu ĉion formanĝis en tago, malsatos vespere.
Malsatulon la fabloj ne nutros.
Kiso malsincera estas danĝera.
La afero malsukcesis.
Hodiaŭ supre, morgaŭ malsupre.
Per la kapo malsupren.
Avarulo avaras, heredantoj malŝparas.
Patroj avaras, infanoj malŝparas.
Malŝparulo ĝuas nelonge, avarulo neniam.
Eĉ kiu plej bone pafas, tamen iam maltrafas.
Kien ajn mi pafas, ĉio maltrafas.
Kiu rigardas ĉielon, maltrafas sian celon.
Trafe aŭ maltrafe.
Pafi - maltrafi.
Ju pli oni babilas, des pli oni al si malutilas.
Kiu multe babilas, al si mem malutilas.
Kiu servas al ĉiu, al si mem malutilas.
Se neĝas sur la monto, estas malvarme en la valo.
El la sama buŝo li blovas varmon kaj malvarmon.
Sama buŝo blovas varmon kaj malvarmon.
Butonumi iun malvaste.
Iom da malvero ne estas danĝero.
Malriĉeco ne estas malvirto.
Senlaboreco estas patrino de ĉiuj malvirtoj.

Al la fiŝo ne instruu naĝarton.
Fiŝo granda naĝas profunde.
Fiŝo volas naĝi.
Fiŝo scias pri naĝo ankaŭ sen via saĝo.
Ne ekzistas naiva vulpo, ne ekzistas homo sen kulpo.
Naivuloj jam ne ekzistas.
Edziĝo najbara garantias de eraro.
Pri havo najbara oni estas malavara.
Sia estas kara pli ol la najbara.
Najbaro ne ĝemas, kiam boto nin premas.
Li ŝtelas de najbaro, por doni al altaro.
Malsaĝo estas najbaro de mizero.
Nin instruas eraro, kiun faras najbaro.
Pli bona apude najbaro, ol frato post arbaro.
Por pot' argila poto fera estas najbaro danĝera.
Se ne plaĉas la najbaro, ne plaĉas lia faro.
Sur ĉeval' de najbaro la ŝarĝo ne pezas.
Ŝuldo kaj mizero estas najbaroj.
Ŝuldoj kaj mizero estas najbaroj.
Pro limoj kaj baroj malpacas najbaroj.
Kiu havas bonan najbaron, havas bonan tagon.
Ne serĉu bonan arbaron, serĉu bonan najbaron.
Pro najleto bagatela pereis ĉevalo plej bela.
najtingalo ne estas sen galo.
Konfido naskas konfidon.
Mono monon naskas.
Ne naskas porko leonidon, nek korniko aglidon.
Ĉe vulpoj ĉiam naskiĝas nur vulpoj.
Naskiĝas fianĉino por sia fianĉo.
De edziĝo tro malfrua orfoj naskiĝas.
Feliĉo leĝon ne obeas, subite naskiĝas, subite pereas.
Kia naskiĝis, tia grandiĝis.
Kiu naskiĝis sciuro, ne fariĝos vulturo.
Kiu lupo naskiĝis, vulpo ne fariĝos.
Monto gravediĝis, muso naskiĝis.
Naskiĝu, edziĝu kaj mortu - ĉiam monon alportu.
Ne naskiĝu riĉa, naskiĝu feliĉa.
Ne naskiĝu riĉa, naskiĝu feliĉa.
Kia naskinto, tiaj naskitoj.
Barbo elkreskis, sed saĝon ne naskis.
Kia naskinto, tiaj naskitoj.
Difekton de naturo ne kovros veluro.
Kutimo estas dua naturo.
Nazo supren, vento antaŭen.
Krevis la vazo antaŭ la nazo.
Li atendas, ke la okazo venu al lia nazo.
Li foriris kun longa nazo.
Li vidas nur ĝis la pinto de sia nazo.
Malproksime vidas, antaŭ la nazo ne vidas.
Ne ekzistas terno sen nazo nek fakto sen bazo.
En fremdan vazon ne ŝovu la nazon.
Li tenas la nazon supren.
Ne ŝovu nazon en fremdan vazon.
Ne ŝovu la nazon en fremdan vazon.
Diron oni neas, skribo ne pereas.
Tie ĉi malbone, tie nebone.
Nebuligi al iu la okulojn.
Nebuligi la okulojn.
Ĝi ne eliris ankoraŭ el malproksima nebulo.
Por vendisto mensogo estas necesa apogo.
Neceseco kontraŭvola estas leĝo malmola.
El la neceseco oni devas fari virton.
Neceso ne estas kareso.
Se devigas neceso, faru kun kareso.
Kontraŭ neesto ne helpas protesto.
Neevitebla malbono.
Negocaj aferoj estas severaj.
Lavu tutan jaron, negro ne blankiĝos.
Se neĝas sur la monto, estas malvarme en la valo.
Saltadi ĉirkaŭ afero, kiel blovata neĝero.
Neĝo kaŝas nur ĝis printempo.
Li zorgas pri ĝi kiel pri neĝo pasintjara.
Malriĉigas ne nehavado, sed trogranda dezirado.
De nehavanto eĉ reĝo nenion ricevos.
Kontraŭ nehavo eĉ juĝo silentas.
Neleĝe akirita ne estas profita.
Malŝparulo ĝuas nelonge, avarulo neniam.
Depost tempo nememorebla.
En la tago de la sankta Neniamo.
Li estas preskaŭ mia frato: nepo de kuzo de onklo de konato.
Nesciado de leĝo neniun pravigas.
Donaco nesincera estas donaco infera.
Ĉiu besto zorgas pri sia nesto.
Al ĉiu besto plaĉas ĝia nesto.
Ankaŭ al nia nesto venos iam la festo.
Ne kotas besto en sia nesto.
Ne taŭgas du ursoj por unu nesto.
Al pec' pecon algluas, kiu neston konstruas.
Nevo de papo facile fariĝas kardinalo.
Eĉ plej nigra bovino donas lakton nur blankan.
Nigran kornikon sapo ne blankigos.
Kalumniante konstante, oni eĉ anĝelon nigrigas.
Nigro sur blanko pruvas sen manko.
Nobelo promesojn disdonas, kampulo promesojn plenumas.
Post nokta ripozo helpas la muzo.
Nokte eĉ monstro estas belulo.
Gardu kandelon por la nokto.
Kiam nokto vualas, ĉiuj koloroj egalas.
Por hundon dronigi, oni nomas ĝin rabia.
Nomo egala, sed esenco mala.
En nomo de l' ĉielo, sed pro bono de l' felo.
Kia estas la homo, tia estas lia nomo.
Kia la homo, tia lia nomo.
Laŭ la agoj de l' homo estas lia nomo.
Malsaĝulo ĉie sian nomon skribas.
Unu fojon ŝtelis pomon kaj perdis por ĉiam honestan nomon.
Notu en la kamentubo.
Nova balailo bone balaas.
Nova stato, - nova vivo.
Al amiko nova ne fidu sen provo.
Al glacio printempa kaj al amiko tro nova ne fidu.
Bona estas domo nova kaj amiko malnova.
Malnova afero en nova livero.
Nova stato, - nova vivo.
Novaj sinjoroj, - novaj moroj.
Novaj sinjoroj, - novaj moroj.
Unu amiko malnova pli valoras ol du novaj.
Ĉion novan oni ŝatas, malnovan oni forbatas.
Amu domon novan kaj amikon malnovan.
Raporti pri ĉiuj cirkonstancoj kaj nuancoj.
Granda nubo, eta pluvo.
Granda nubo, malgranda pluvo.
Tie iras fumo per densaj nuboj.
Nuda kaj kruda, sen groŝo en poŝo.
Kiu rabi eliras, ofte nuda revenas.
Diri al iu nudan veron.
Sur lia nuko sidas pli ol peruko.
Nuksoj venis, kiam dentoj elfalis.
Bruo potenca, nula esenco.
Sen mono oni estas nulo, kun mono - saĝulo.
Tro grandaj kalkuloj kondukas al nuloj.
Elmeti la okulon kaj vidi nulon.
Unu similas nulon, ne prezentas kalkulon.
De semo putra venas frukto ne nutra.
Laboro homon nutras, sen laboro li putras.
Pastron nutras preĝejo.
Tro nutrata kapro fariĝas kiel apro.
Nutri per promesoj.
Malsatulon la fabloj ne nutros.
Nutru lupon plej sate, li ĉiam serĉas arbaron.

Deziro kaj inklino ordonon ne obeas.
Feliĉo leĝon ne obeas, subite naskiĝas, subite pereas.
Respektu Dion kaj reĝon kaj obeu la leĝon.
En ĉiu objekto troviĝas difekto.
Valoron de objekto ni ekkonas post difekto.
Fremdlando objekton por speso donas, sed por ĝin venigi, oni spesmilon bezonas.
Obstina kiel kapro.
Stariĝi obstine.
Kiu mem sin gloras, malbone odoras.
Mono odoron ne havas, sian devenon ne diras.
Postulo ne pretendas, rifuzo ne ofendas.
Muso la katon ĉiam ofendis.
Al li ne mankas defendo kontraŭ ofendo.
Foresto de ofendo estas plej bona defendo.
Faras rabon kaj ŝtelon, por oferi al Dio kandelon.
Espero postulas oferon.
Vulpo faras oferon - atendu danĝeron.
Amikeco aparte, ofico aparte.
Ekster via ofico estas ekster via vico.
Granda ofico - grandaj zorgoj.
Ne ekzistas ofico sen benefico.
Plenumita via ofico, nun pasis via vico!
Mono plenumas ĉiujn oficojn.
Antaŭ ĉio zorgu oficon, - plezuro atendos sian vicon.
Dio donis oficon, Dio donas kapablon.
Dio donis oficon, Dio donas prudenton.
Ofta festo - malplena kesto.
Ofte ĉapo de kampulo kovras kapon de saĝulo.
Ofte de kaŭzo senenhava venas efiko plej grava.
Ofte kantas la buŝo, kiam ploras la koro.
Ofte ligis malsaĝulo kaj dek saĝuloj malligi ne povas.
Ofte mano forgesas, kion buŝo promesas.
Ofte saĝulo vivas malriĉe kaj malsaĝulo feliĉe.
En ŝerco kaj ludo ofte sidas aludo.
Famo kredon allogas, sed tre ofte mensogas.
Inter la mano ĝis la buŝo ofte disverŝiĝas la supo.
Kion jaroj ne donis, ofte minuto alportas.
Kion saĝulo ne komprenas, ofte malsaĝa divenas.
Kiu havas malican celon, ofte perdas sian propran felon.
Kiu rabi eliras, ofte nuda revenas.
La lumo por vero ofte estas danĝero.
Malsaĝulo ofte estas profeto.
Ne atendita, ne esperita ofte venas subite.
Neniam atendita ofte venas subite.
Pro vorta piko ofte perdiĝas amiko.
Sendemanda ekprotesto estas ofte kulpatesto.
Sorto ofte alsendas, kion oni ne atendas.
Okaza komplimento ne iras al testamento.
Inter pokalo kaj lipoj povas multe okazi.
Okazo faras ŝteliston.
Okazo kreas ŝteliston.
Li atendas, ke la okazo venu al lia nazo.
Se elsaltas la okazo, ĝi rompiĝas kiel vazo.
Okazon kaptu ĉe l' kapo, ĉar la vosto estas glita.
Faru hodiaŭ, kion vi povas, - morgaŭ vi eble okazon ne trovos.
Fordormi la okazon.
Kiu okazon forŝovas, ĝin jam ne retrovas.
Unu orienten, alia okcidenten.
Al koro penetro per okula fenestro.
Kiu amas okulaĉi, ne havas kion maĉi.
Ĝi estas por mi makulo en la okulo.
Okulo avidas ĉion kion vidas.
Okulo de mastro pli ol beno de pastro.
Okulo ne atentas - dorso eksentas.
Okulo ne vidis - pagu la sako.
Antaŭ tima okulo potenciĝas eĉ kulo.
Belecon taksas ne okulo sed koro.
De l' koro spegulo estas la okulo.
De rigardo tro alta malsaniĝas okulo.
En fremda okulo ni vidas ligneron, en nia ni trabon ne vidas.
Ne kredu al orelo, kredu al okulo.
Se okulo ne atentas, dorso eksentas.
Se okulo ne vidas, koro ne avidas.
Se okulo ne vidis, pagas la poŝo.
Stomako ne estas spegulo: kion ĝi manĝis, ne vidas okulo.
Tuta jam sata, sed okulo malsatas.
Vidas okulo, sed mano ne trafas.
Okuloj estas pli grandaj ol la ventro.
Antaŭ okuloj ne staras, doloron ne faras.
For de l' okuloj, for de la koro.
Ne iru okuloj super la frunton.
Ne punu edzinon antaŭ infanaj okuloj, ne punu infanojn antaŭ fremduloj.
Per oreloj, ne per okuloj, edzinon elektu.
Pli da okuloj, pli da certeco.
Rigardu per ambaŭ okuloj!
Tien okuloj iras, kion la koro deziras.
Ĵeti polvon en la okulojn.
Ŝuti polvon en la okulojn.
Al loko dolora ni manon etendas - al loko ĉarma okulojn ni sendas.
Gasto havas akrajn okulojn.
Kiu tro alten rigardon direktas, tiu tre baldaŭ okulojn difektas.
Nebuligi al iu la okulojn.
Nebuligi la okulojn.
Sapumi la okulojn.
Streĉu la okulojn!
Teni la okulojn en streĉo.
Timo havas grandajn okulojn.
Elmeti la okulon kaj vidi nulon.
Iafoje oni devas okulon fermeti.
Korvo al korvo okulon ne pikas.
Ne fidu fidelulon, fidu propran okulon.
Mi ankaŭ lokon sur la tero okupas.
Okupi sen celo lokon sub ĉielo.
Karaktero olea.
Kie lumo ekzistas, ankaŭ ombro troviĝas.
Timi sian propran ombron.
Li estas preskaŭ mia frato: nepo de kuzo de onklo de konato.
En ĉiu kranio estas sia opinio.
En ĉiu kranio regas aparta opinio.
Propra opinio ne estas leĝo por alia.
Vera opinio montriĝas en ebrio.
Kiom da kapoj, tiom da opinioj.
Aĝo maljuna ne estas oportuna.
Ora ŝlosilo ĉion malfermas.
Ora ŝlosilo ĉiun pordon malfermas.
En landoj transmaraj estas oraj arbaroj.
Promesi orajn montojn.
Ĝi estas ankoraŭ vortoj de orakolo.
Ordigi al iu la kapon.
Aranĝite, ordigite.
Kiu rompis la glason, ordigu la kason.
Ordo estas beno por ĉiu entrepreno.
En bona ordo tra la pordo!
Kie regas konkordo, regas ordo.
Se ĉiu balaos antaŭ sia pordo, tiam en la tuta urbo estos ordo.
Sen ordo en afero ne ekzistas prospero.
Se edzino ordonas, domo ordon ne konas.
Ekzemplo proponas, sed ne ordonas.
Kiam forto ordonas, leĝo pardonas.
Kie mi disponas, tie mi ordonas.
Kiu manĝon al mi donas, tiu al mi ordonas.
Se edzino ordonas, domo ordon ne konas.
Al la buŝo de "oni" neniu povas ordoni.
Sendito nur portas; kion oni ordonis, li raportas.
Ordonita kiso havas guston maldolĉan.
Bezono estas plej forta ordono.
De la volo la ordono pli efikas ol bastono.
Deziru, ne deziru - ordon' estas, iru!
Lin tuŝas nek admono, nek ordono.
Peto de barono estas ordono.
Deziro kaj inklino ordonon ne obeas.
Propra volo ordonon superas.
Se Dio ordonos, eĉ ŝton' lakton donos.
Ne kredu al orelo, kredu al okulo.
Por virta orelo ne danĝeras vorto malbela.
Tra unu orelo eniras, tra la dua eliras.
Traflugis anĝelo preter orelo.
Urson al mielo oni ne tiras per orelo.
Per oreloj, ne per okuloj, edzinon elektu.
Sidi en laboroj ĝis super la oreloj.
Havi orelojn sur ĝusta loko.
Havi la orelojn sur ĝusta loko.
Juĝanto devas havi du orelojn.
La muro havas orelojn.
Streĉi la orelojn.
Ĝi eĉ ne tuŝas lian orelon.
Malsata stomako orelon ne havas.
Paroli dolĉe en la orelon.
Ventro malsata orelon ne havas.
De edziĝo tro malfrua orfoj naskiĝas.
Dio orfojn ne forgesas.
Unu orienten, alia okcidenten.
Kiun vesto ornamas, tiun homoj ekamas.
Sanktfigurojn ornamas kaj homojn malamas.
Tablon ornamas ne tuko, sed kuko.
Eĉ ŝtipo estos bela, se vi ĝin ornamos.
Ĝentila kaj trankvila, kun koro el oro.
Oro estas pli peza ol fero, pli malpeza ol aero.
Oro nur fingron eksvingas kaj ĉion atingas.
Bona gloro pli valoras ol oro.
Edziĝo laŭ koro, laŭ la kvanto da oro.
Granda doto kaj oro, sed mankas la koro.
Ilo el oro taŭgas por ĉiu laboro.
Laboro kondukas al honoro kaj oro.
Manko de oro ne estas malhonoro.
Matena horo estas plena de oro.
Ne defendas oro kontraŭ doloro.
Neniom da oro, sed bona gloro.
Plej certa laboro - laboro per oro.
Pli bona estas virto sen oro, ol oro sen honoro.
Pli bona estas virto sen oro, ol oro sen honoro.
Pli bona virto sen oro, ol oro sen honoro.
Pli bona virto sen oro, ol oro sen honoro.
Por sia oro ĉiu estas sinjoro.
Sen laboro ne venas oro.
Temp' estas valoro simile al oro.
Fajro provas la oron, mizero la koron.
Imiti grandsinjoron - perdi baldaŭ la oron.
Kiu havas oron, havas honoron.
Oni batas la oron, por provi ĝian valoron.
Parolo estas arĝento, oron similas silento.
Ĝi fariĝis por mi osto en la gorĝo.
Por malfrua gasto restas nur osto.
Li havis viandon, mi havis nur oston - li havis la ĝuon, mi pagis la koston.
Li ĵus elrampis el la ova ŝelo.
Ovo kokinon ne instruas.
Al kokino la ovo lecionojn ne donu.
Al malriĉulo ovo kiel al riĉulo bovo.
Kara estas ovo, kiam venas la Pasko.
Pli valoras konkorda ovo, ol malkonkorda bovo.
Pli valoras tuj ovo, ol poste bovo.
Unu ovo malbona tutan manĝon difektas.
Al feliĉulo eĉ koko donas ovojn.
Doni ovon, por ricevi bovon.
Infano ŝtelas ovon, grandaĝulo ŝtelas bovon.
Kiun favoras la sorto, por tiu eĉ koko estas ovoporta.

Paca silento, ke ne blovas eĉ vento.
Dio longe paciencas, sed severe rekompencas.
Espero kaj pacienco kondukas al potenco.
Laboro kaj pacienco kondukas al potenco.
Per pacienco kaj fervoro sukcesas ĉiu laboro.
Per pacienco venas scienco.
Venas rido post minaco, kaj paciĝo post malpaco.
Juĝo komencita paciĝon ne malhelpas.
Paco al lia cindro!
Geedzoj en paco vivas en reĝa palaco.
Pli bona estas paco feliĉa, ol havo plej riĉa.
Pli valoras paco malbona, ol malpaco plej bona.
Kiu akceptas donacon, perdas la pacon.
Eĉ kiu plej bone pafas, tamen iam maltrafas.
Homo pafas, Dio trafas.
Kien ajn mi pafas, ĉio maltrafas.
Pafi - maltrafi.
Por muŝon mortigi, oni pafilegon ne uzas.
Kun urso promenu, sed pafilon prete tenu.
Li pafis sin for.
Mi blinde pafos, eble trafos.
Eminenta ŝuldanto - malbona paganto.
Pagas maljunaj jaroj por junaj eraroj.
Pagas ne riĉulo, pagas kulpulo.
Avarulo pagas duoble.
El fremda poŝo oni pagas facile.
Kiu pekis, tiu pagas.
Larmoj ŝuldon ne pagas.
Mano pekis, dorso pagas.
Oni ne pagas per gloro al sia tajloro.
Pagas ne riĉulo, pagas kulpulo.
Se okulo ne vidis, pagas la poŝo.
Tempo prenas, tempo pagas.
Pagi por fremda festeno.
Pagi sen partopreno por fremda festeno.
Hodiaŭ pagi vi devas, morgaŭ kredite ricevos.
Li havis viandon, mi havis nur oston - li havis la ĝuon, mi pagis la koston.
Pago de ŝuldanto estas bona en ĉiu kvanto.
Kia pago, tia ago.
Kia ago, tia pago.
Nenia ago fariĝas sen pago.
Pensoj iras trans limo sen pago kaj timo.
Por ĉiu ago venas la tempo de pago.
Ŝuldo ne makulas, sed pagon postulas.
Pagos lupo por la ŝafo.
Senkonscie vi agis - konscie vi pagos.
Kiu donis garantion, tiu pagu la ŝuldon.
Kiu rompis, tiu pagu.
Okulo ne vidis - pagu la sako.
Sen fajro ne brulas eĉ pajlo.
Forportu vian pakaĵon kaj havaĵon!
Pli kostas la sako, ol la tuta pako.
Ĝi estas malpaco pri la reĝa palaco.
Geedzoj en paco vivas en reĝa palaco.
Rano eĉ en palaco sopiras pri marĉo.
Ĉe stomako malsata ne kapricas palato.
Palpi al iu la pulson.
Pano buŝon ne serĉas.
Pano estas alportita, korbo estu forĵetita.
Akvo kaj pano servas al sano.
De tro da pano venas malsano.
Kia greno, tia pano.
Kie pano estas, tie musoj ne mankas.
Kie estas pano, ne mankas panpecetoj.
Li donas peceton da pano kaj bategon per mano.
Multe da peno, neniom da pano.
Ne karesu per mano, sed karesu per pano.
Ne laciĝos mano, ne fariĝos pano.
Ne mankas tombo por mortinto nek pano por vivanto.
Nur pano kun fromaĝo, sed afabla vizaĝo.
Pecon detranĉitan al la pano ne regluu.
Pli bona pano sen butero, ol dolĉa kuko sen libero.
Riĉa zorgas pri ĉampano, malriĉa pri pano.
Sperta mano ne restas sen pano.
Stomako malsata nur pri pano meditas.
Ŝafo donas sian lanon, por ke mastro havu panon.
Dio donis infanon, Dio donos por ĝi panon.
Espero panon ne donas.
Instruas mizero manĝi panon sen butero.
Kiu panon donas, malsaton ne konas.
Kiu serĉas marcipanon, perdas sian panon.
Kiu volas panon, ne dorlotu la manon.
Liveru nur panon, manĝontoj sin trovos.
Mi panon ne esperis, subite kuko aperis.
Ne el unu forno li manĝis jam panon.
Oni lekas la manon, sed celas la panon.
Rezonado kaj filozofado panon ne donas.
Kie estas pano, ne mankas panpecetoj.
Seka panpeco, sed en libereco.
Ne ĉiu papereto estas banka bileto.
Al la papero ne mankas tolero.
Plumo ne sentas, papero silentas.
Ne povas ĉiu homo esti pap' en Romo.
Nevo de papo facile fariĝas kardinalo.
Romo estas tie, kie estas la papo.
Esti en Romo kaj ne vidi la Papon.
Animo al paradizo deziras, sed pekoj retiras.
Li havas dentojn ne por parado.
Liaj flugiloj paraliziĝis.
Kiam forto ordonas, leĝo pardonas.
Pardonemeco superas justecon.
Fajron estingas akvo, pekon pardono.
Kontraŭ peko prediku, sed pekinton pardonu.
Riĉulo havas grandan parencaron.
Parenc' al parenco ne malhelpas intence.
Parenco per Adamo.
Parenc' al parenco ne malhelpas intence.
Pli bona amiko intima, ol parenco malproksima.
Malriĉulo parencojn ne havas.
Eĉ en Parizo herbo ne fariĝas cerbo.
Kion Parizo aplaŭdas, Berlino mallaŭdas.
Bela paro por altaro.
Pli tiras virina haro, ol ĉevala paro.
Por paro amanta ĉiu loketo sufiĉas.
Veturi sur sia paro da kruroj.
Kia paroĥestro, tia paroĥo.
Kia paroĥestro, tia paroĥo.
Parolanto semas, aŭdanto rikoltas.
Kiu ĉion senpripense parolas, aŭdos tion, kion li ne volas.
Kiu multe parolas, malamikon konsolas.
Kiu multe parolas, ne multe faras.
Koro tro plena - buŝo parolas.
Li parolas sen senco kaj sen interligo.
Malsaĝulo kaj infano parolas la veron.
Mensogu kiom vi volas, sed memoru kion vi parolas.
Petro parolas sen direkto, sed Paŭlo konjektu.
Paroli dolĉe en la orelon.
Paroli per vortoj kovritaj.
Paroli sensencaĵon.
Granda parolisto, malgranda faristo.
Granda parolisto estas duba faristo.
Parolo anĝela, sed penso pri ŝtelo.
Parolo estas arĝento, oron similas silento.
De parolo ĝis faro estas tre malproksime.
Granda parolo, sed malgranda volo.
Mensogas kiel kalendaro; kiel gazeto; kiel funebra parolo.
Montras parolo, kion cerbo valoras.
Ne kredu al parolo sen propra kontrolo.
Por parolo delira ne ekzistas rediro.
Ripetado estas plej bona lernado.Ripetata parolo pri la sama titolo.
Trafi per la parolo rekte en la vizaĝon.
Paroloj kaj faroj estas malsamaj aferoj.
Per paroloj li bruas, tutan urbon detruas.
Se vi senfine parolos, de ĝi la poto ne bolos.
En dom' de pendigito pri ŝnuro ne parolu.
Inter generaloj parolu pri bataloj.
Silentu donante, parolu ricevante.
Du botoj faras paron.
En ĉiu transloĝiĝo estas parto de ruiniĝo.
La parto plej vasta venos la lasta.
Ŝiru vin en du partojn, la mondo trian postulos.
Al ĉiu frato lian parton.
Pagi sen partopreno por fremda festeno.
Hundo bojas, pasanto vojas.
Kiam pasanto jam trinkis, li la puton insultas.
Ebrieco pasas post dormo, malsaĝeco neniam.
Malsaĝulo kiel tamburo, - kiu pasas, lin batas.
Se kalumnio eĉ pasas, ĝi ĉiam ion lasas.
Vundo pasas, vorto restas.
Ĝi estas ankoraŭ pasero en aero.
Pasero sperta estas lerta.
Pasero sperta ne bezonas averton.
Unu pasero alian valoras.
Pri tio jam ĉiuj paseroj babilas.
Celis paseron, trafis anseron.
Fordoni anseron, por ricevi paseron.
Li scias, kie la kankroj pasigas la vintron.
Pasinta doloro for el memoro.
Leĝo pasintaĵon ne tuŝas.
Serĉi la tagon pasintan.
Li zorgas pri ĝi kiel pri neĝo pasintjara.
Malplaĉas nenio, se taksas pasio.
Aperas prudento, kiam pasis la momento.
Estis la tempo, ni ne komprenis, - pasis la tempo, la saĝ' al ni venis.
Kiam pasis la aĝo, aperas la saĝo.
Kio pasis, ne revenos.
Kio pasis, nin forlasis.
Kio estis kaj pasis, tion tempo frakasis.
Li pasis akvon kaj fajron kaj marĉojn kaj marojn.
Ne unu fajron li pasis, ne unu hundo lin ĉasis.
Plenumita via ofico, nun pasis via vico!
Venis mizero, - helpu min, frato; pasis mizero, - for, malamato.
Kara estas ovo, kiam venas la Pasko.
Se oni amas la gaston, oni zorgas la paston.
Eĉ kontraŭ pastra prediko troviĝas kritiko.
Por la mono pastra preĝo, por la mono romp' de leĝo.
Pastro ŝafon ne prenas, ĝi hejmen revenas.
Pastro vivas de preĝoj, advokato de leĝoj.
Ne prenis pastro la donon - rekaŝu sako la monon.
Okulo de mastro pli ol beno de pastro.
Pastron nutras preĝejo.
De majesta ĝis ridinda estas nur unu paŝo.
Unua paŝo iron direktas.
Hejma dometo estas kiel patrineto.
Bato de patrino ne longe doloras.
Infano ne krias, patrino ne scias.
Kia patrino, tia filino.
Ne prediku knabino al via patrino.
Pli zorgas unu patrino pri dek infanoj, ol dek infanoj pri unu patrino.
Pli zorgas unu patrino pri dek infanoj, ol dek infanoj pri unu patrino.
Por patrino ne ekzistas infano malbela.
Senlaboreco estas patrino de ĉiuj malvirtoj.
Se vi volas filinon, flatu la patrinon.
Filo konfesis - patro forgesis.
Li estas la portreto de sia patro.
Li estas portreto de sia patro.
Patroj avaras, infanoj malŝparas.
Pro vorta ludo li eĉ patron ne domaĝas.
Li mem estas patrono por sia persono.
Petro kornojn tenas, Paŭlo lakton prenas.
Petro parolas sen direkto, sed Paŭlo konjektu.
Petro rifuzas, Paŭlo ekuzas.
Por Paŭlo sperto - por Petro averto.
Per promesoj estas pavimita la infero.
Pelis pavon, falis kavon.
Li donas peceton da pano kaj bategon per mano.
Al pec' pecon algluas, kiu neston konstruas.
Bongusta peco longe ne atendas.
Pecon detranĉitan al la pano ne regluu.
Al pec' pecon algluas, kiu neston konstruas.
Se Peĉjo ne semos, Petro ne rikoltos.
Ju pli da babilado, des pli da pekado.
Kontraŭ peko batalu, sed pekanton ne tuŝu.
Pekas junuloj kaj pekas maljunuloj.
Kapo pekas, piedoj suferas.
Ne pekas drinkulo, pekas ebriulo.
Ne pekas drinkulo, pekas ebriulo.
Pekas junuloj kaj pekas maljunuloj.
Peke akirita ne estas profita.
Peko malnova perdas pekecon.
Nenia peketo restas longe sekreto.
Pekinto pentas - kolero silentas.
Kontraŭ peko prediku, sed pekinton pardonu.
Kiu pekis, tiu pagas.
Kiu ne pekis, kiu ne eraris?
Mano pekis, dorso pagas.
Peko kaj eraro estas ecoj de l' homaro.
Peko malnova perdas pekecon.
De peko kaj mizero estas plena la tero.
Kontraŭ peko batalu, sed pekanton ne tuŝu.
Kontraŭ peko prediku, sed pekinton pardonu.
Kun la peko en mano.
Malfeliĉo kaj peko leviĝas sen veko.
Malplena sako puŝas al peko.
Malplena sako tentas al peko.
Por peko senkonscia puno nenia.
Se peko trafas, eĉ bastono ekpafas.
Animo al paradizo deziras, sed pekoj retiras.
Deko da pekoj - unu la puno.
Pekon serĉi oni ne bezonas.
Fajron estingas akvo, pekon pardono.
Puno pekon svingas, favorkoreco ĝin estingas.
Ĉiu estis junulo, ĉiu estis pekulo.
Eĉ inter piuloj ne mankas pekuloj.
Kiu tro pelas, nur malakcelas.
Plej juna katido musojn jam pelas.
Pli efike ol bato pelas malsato.
Peli tagojn sen afero de mateno al vespero.
Pelis pavon, falis kavon.
Pelu mizeron tra l' pordo, ĝi revenos tra l' fenestro.
Ne pelu tiun, kiu mem forkuras.
Profiton celu, sed aliajn ne pelu.
Kiom ajn oni penas, per forto plaĉo ne venas.
Kiu laboras kaj deziras, tiu akiras, - kiu mem ne penas, nenio al li venas.
Tajloro krimis, botisto pendas.
Por pendigi ŝteliston, antaŭe lin kaptu.
En dom' de pendigito pri ŝnuro ne parolu.
Pendonto ne dronos.
Longe ŝtelas ŝtelisto, tamen fine li pendos.
Al koro penetro per okula fenestro.
Bona puno por malbona peno.
Multe da peno, neniom da pano.
Nenia peno nek provo donos lakton de bovo.
Venas ĉagreno sen granda peno.
Ne ŝpari monon nek penon.
Ne valoras la akiro eĉ la penon de l' deziro.
Kiom ajn vi penos, nenio elvenos.
Kiu multe babilas, pensas malmulte.
Ŝerce dirite, cele pensite.
Parolo anĝela, sed penso pri ŝtelo.
Pensoj iras trans limo sen pago kaj timo.
Pekinto pentas - kolero silentas.
Ne hontu penti pri faro, hontu persisti en eraro.
Se vulpo pentofaras, gardu la kokidojn.
Ne pentru diablon sur la muro.
Kiu akceptas donacon, perdas la pacon.
Kiu avidas pli bonan, perdas plej bezonan.
Kiu domaĝas groŝon, perdas la tutan poŝon.
Kiu havas malican celon, ofte perdas sian propran felon.
Kiu koleras, tiu perdas.
Kiu serĉas marcipanon, perdas sian panon.
Peko malnova perdas pekecon.
Perdi la kandelon el la kapo.
Perdi la kuraĝon.
Perdi la saĝon.
Imiti grandsinjoron - perdi baldaŭ la oron.
Pli bone estas reiri, ol perdi la vojon.
Pli bone malmulte gajni, ol multe perdi.
Pli facile estas perdi vilaĝon, ol akiri domon.
Pli facile estas vilaĝon perdi, ol domon akiri.
Perdiĝas per pruntedono amiko kaj mono.
Groŝo ŝparita neniam perdiĝas.
Pro vorta piko ofte perdiĝas amiko.
Pro karta preno perdiĝis bieno.
Perdinta la kapon pri haroj ne ploras.
Kion ni havas, por ni ne valoras, - kiam ni ĝin perdis, ni ploras.
Kion vi ne perdis, tion ne serĉu.
Kiu perdis la kapon, ne bezonas jam ĉapon.
Unu fojon ŝtelis pomon kaj perdis por ĉiam honestan nomon.
Bono farita ne estas perdita.
Kio estas lernita, ne estas perdita.
Mono perdita, nenio perdita - honoro perdita, ĉio perdita.
Mono perdita, nenio perdita - honoro perdita, ĉio perdita.
Mono perdita, nenio perdita - honoro perdita, ĉio perdita.
Mono perdita, nenio perdita - honoro perdita, ĉio perdita.
Prokrastita ne estas perdita.
Kiel akirite, tiel perdite.
Akiro kaj perdo rajdas duope.
Kiu multe profitas, ankaŭ perdon ne evitas.
Diron oni neas, skribo ne pereas.
Feliĉo leĝon ne obeas, subite naskiĝas, subite pereas.
Kiu cedas al sia infano, ĝin pereigas per propra mano.
Pereis ŝafino, pereu ankaŭ la ŝafido.
De atendo kaj espero pereis multaj sur la tero.
Pro najleto bagatela pereis ĉevalo plej bela.
Bona ideo venas post la pereo.
Pereis ŝafino, pereu ankaŭ la ŝafido.
Ŝtelisto ŝteliston ne perfidas.
Dio ne perfidas, se homo lin fidas.
Kio en koro sidas, la vizaĝo perfidas.
Se en kor' io sidas, vizaĝo perfidas.
Ĉe plej granda fido memoru pri perfido.
Tro da konfido kondukas al perfido.
Oni perfidon prenas, sed perfidulon abomenas.
Oni perfidon prenas, sed perfidulon abomenas.
Perforta amo estas plej forta malamo.
Kion Dio ne donis, perforte ne postulu.
Kion Dio ne donis, tion perforte ne serĉu.
Ne volas kokin' al festeno, sed oni ĝin trenas perforte.
Ĵeti perlojn antaŭ la porkojn.
Oni batas, malkaresas, kaj eĉ plori ne permesas.
Se vi krudulon iom karesos, li al si ĉion permesos.
Ne hontu penti pri faro, hontu persisti en eraro.
Ĉion rigardi tra sia persona vitro.
Ĉiu persono kun sia bezono.
Li mem estas patrono por sia persono.
Ne batas bastono sen persono.
Oni vivas ne kun mono, sed kun persono.
Sur lia nuko sidas pli ol peruko.
Per mezuro kaj peso akiriĝas sukceso.
En juneco ni petas, en maljuneco forĵetas.
Kiu ne petas, tiu ne ricevas.
Ne havante, oni petas; ricevinte, forĵetas.
Pri kio amikoj sekretas, ili vian juĝon ne petas.
Se amiko petas, li neniam ripetas.
Sinjoro petas, kvazaŭ dekretas.
Gasto tro petata foriras malsata.
Por gasto ne petita mankas kulero.
Servo ne petita ne estas merita.
Venas kvazaŭ vokita kaj petita.
Peto de barono estas ordono.
Peto kaj demando kondukas tra l' tuta lando.
Ili estas en akordo, kiel peto kaj mordo.
Venos knabeto ankaŭ kun peto.
Lang' estas mola kaj laŭvole petola.
Petolado sen mezuro ne kondukas al plezuro.
Infanon malbonigas ne petolado, sed malbona kamarado.
Birdo petolas, kiom ĝi volas.
Sango bolas, juneco petolas.
Juneco petolis, maljuneco malsatos.
Troa petolo estas danĝera por la kolo.
Petolu, diboĉu, sed poste sorton ne riproĉu.
Tie vi petos, vi tiros, vi nenion akiros.
Petro kornojn tenas, Paŭlo lakton prenas.
Petro parolas sen direkto, sed Paŭlo konjektu.
Petro rifuzas, Paŭlo ekuzas.
Mankis al Petro klopodoj, li aĉetis al si domon.
Por Paŭlo sperto - por Petro averto.
Se Peĉjo ne semos, Petro ne rikoltos.
Petron kruro doloras, Karolo ne lamas.
Oro estas pli peza ol fero, pli malpeza ol aero.
Por amiko komplezo neniam estas tro peza.
Sur ĉeval' de najbaro la ŝarĝo ne pezas.
Malgranda pezo, sed granda prezo.
Tro da enspezo ne estas tro da pezo.
Piaj deziroj.
Malfeliĉo venas rajde, foriras piede.
Ne estas piediranto kolego al rajdanto.
Piedo ne atentis, kapo eksentis.
Lia animo forkuris en la pinton de la piedo.
Stari per unu piedo en la tombo.
Danci antaŭ iu sur piedoj kaj manoj.
Eĉ kvar piedoj de ĉevalo ĝin ne savas de falo.
Kapo pekas, piedoj suferas.
Li estas en klopodoj de l' kapo ĝis piedoj.
Oni prenas per manoj, redonas per piedoj.
Li forpelis siajn piedojn.
Mizero piedojn sanigas, kolon elastigas.
Kiu levis la piedon, devas ekpaŝi.
Se ezoko piiĝis, gobio ne dormu.
Al vi oni predikas kaj nin oni pikas.
Geamantoj sin pikas.
Korvo al korvo okulon ne pikas.
Piki al iu la vundan lokon.
Nek pikite, nek hakite.
Kulo nenion valoras, sed ĝia piko doloras.
Pro vorta piko ofte perdiĝas amiko.
pinglo povas koron trapiki.
Sidi kiel sur pingloj.
Sidi sur pingloj.
La afero ne staras sur pinto de ponto.
Li vidas nur ĝis la pinto de sia nazo.
Lia animo forkuris en la pinton de la piedo.
Nek pio por Dio, nek kapablo por diablo.
Eĉ inter piuloj ne mankas pekuloj.
Ĝi glitas de li kiel pizo de muro.
Ne valoranto plaĉas, sed plaĉanto valoras.
Al ĉiu besto plaĉas ĝia nesto.
Eĉ kaprino plaĉas, se la doto sufiĉas.
Kiu flatas al ĉiu, plaĉas al neniu.
Ne valoranto plaĉas, sed plaĉanto valoras.
Se ne plaĉas la najbaro, ne plaĉas lia faro.
Se ne plaĉas la najbaro, ne plaĉas lia faro.
Simio al simio plaĉas pli ol ĉio.
Trio plaĉas al Dio.
Kion leĝo malpermesas, tio plaĉi ne ĉesas.
Al vi ne plaĉis sitelo, laboru per martelo.
Ankoraŭ neniu plaĉis al ĉiu.
Kiom ajn oni penas, per forto plaĉo ne venas.
Al Dio plaĉu, sed sur diablon ne kraĉu.
Brava batalanto kontraŭ plado bolanta.
Klopodi pri ĉies favoro estas pleje malsaĝa laboro.
Plena estas la infero de promesitaj aferoj.
Plena glaso da vino, sed kun guto da veneno.
Plena kaso ŝteliston altiras.
Plena sako ĉiun mastron al vi klinos.
Plena stomako laŭdas la faston.
Aŭ plej riĉa stato, aŭ plena malsato.
Apud plena manĝotablo ĉiu estas tre afabla.
De peko kaj mizero estas plena la tero.
Koro tro plena - buŝo parolas.
Matena horo estas plena de oro.
Pli valoras propra ĉemizo, ol fremda plena valizo.
Ĉiuj enterigitoj estas plenaj de meritoj.
Ŝparu groŝon - vi havos plenan poŝon.
Plenblovi la lipojn.
Li atendas kaj plendas kaj denove atendas.
Se neniu plendas, neniu defendas.
De plendo kaj ploro ne foriĝas doloro.
De senpripensa rekomendo venas ploro kaj plendo.
Ne helpas plendo nek ploro kontraŭ kreditoro.
Rekomendo kondukas al plendo.
Senfara plendo ne estas defendo.
Plendoj stomakon ne plenigas.
Plendoj stomakon ne plenigas.
Unu guto plenigas la glason.
Unu sola guto la glason plenigas.
Vortoj sakon ne plenigas.
Sakon kun truo vi neniam plenigos.
Koro pleniĝas - lango moviĝas.
Se la kaliko tro pleniĝas, la vino elverŝiĝas.
Se sako tro pleniĝas, ĝi baldaŭ disŝiriĝas.
Mono plenumas ĉiujn oficojn.
Nobelo promesojn disdonas, kampulo promesojn plenumas.
Plenumiĝis la tasko per granda fiasko.
Plenumita via ofico, nun pasis via vico!
La afero estas plenumita.
Multe komencite, malmulte plenumite.
Promeso estas larĝa, plenumo estas ŝarĝa.
Aĝo tro matura ne estas plezura.
Amo supermezura ne estas plezura.
Al la malamik' en kuro faru ponton kun plezuro.
Antaŭ ĉio zorgu oficon, - plezuro atendos sian vicon.
Iras ĉiu kruro laŭ sia plezuro.
Malhumileco estas kara plezuro.
Memori pri mezuro en laboro kaj plezuro.
Petolado sen mezuro ne kondukas al plezuro.
Por ĉiu plezuro devas esti mezuro.
Vivi en silko kaj veluro, en ĝojo kaj plezuro.
Inter miaj muroj estu miaj plezuroj.
Donu al krudulo plezuron, li ne scios mezuron.
Plibono estas malamiko de bono.
Tra vitro de teruro pligrandiĝas la mezuro.
Ploranton ni evitas, ridanton ni imitas.
Kio doloras, pri tio ni ploras.
Kion ni havas, por ni ne valoras, - kiam ni ĝin perdis, ni ploras.
Kiu sentas - ploras, kiu vidas - nur ridas.
Ni vidas, kiu ridas, - kiu ploras, ni ne vidas.
Ofte kantas la buŝo, kiam ploras la koro.
Perdinta la kapon pri haroj ne ploras.
Unu floras, alia ploras.
Oni batas, malkaresas, kaj eĉ plori ne permesas.
Amiko en ĝojo kaj ploro.
De plendo kaj ploro ne foriĝas doloro.
De senpripensa rekomendo venas ploro kaj plendo.
Fremda doloro ne kondukas al ploro.
Ne helpas ploro al doloro.
Ne helpas plendo nek ploro kontraŭ kreditoro.
Ne sufiĉas ploro al kreditoro.
Rido matene - ploro vespere.
Virina ploro sen valoro.
Ĝemu kaj ploru, sed ĝis fino laboru.
Morgaŭ frue venos plue.
Vulpo mienon ŝanĝas, sed plue kokidojn manĝas.
Malsaĝuloj kreskas mem, sen plugo kaj sem'.
Plumo ne sentas, papero silentas.
Pluvo en Aprilo - por la tero utilo.
Granda nubo, eta pluvo.
Granda nubo, malgranda pluvo.
Li trafis el sub pluvo en riveron.
En via malica regalo vin atendas ankaŭ pokalo.
Inter pokalo kaj lipoj povas multe okazi.
Reĝo donacis, sed polico minacas.
Li estas frotita kaj polurita.
Ĉio estas por li kiel polvero sur la tero.
Ĵeti polvon en la okulojn.
Ŝuti polvon en la okulojn.
Eĉ por pomo putranta troviĝas amanto.
Unu fojon ŝtelis pomon kaj perdis por ĉiam honestan nomon.
La afero ne staras sur pinto de ponto.
Al la malamik' en kuro faru ponton kun plezuro.
Popola kutimo havas valoron de leĝo.
Venas proverbo el popola la cerbo.
Popolo diras, Dio diras.
La "por" kaj la "kontraŭ".
Tro rapida edziĝo - porĉiama kateniĝo.
En bona ordo tra la pordo!
Komenciĝis mizero, ĝi venas per pordo kaj fenestroj.
Pelu mizeron tra l' pordo, ĝi revenos tra l' fenestro.
Se ĉiu balaos antaŭ sia pordo, tiam en la tuta urbo estos ordo.
Sukcesa venkanto de pordoj malfermitaj.
Diablo ne ĉiam unu pordon sieĝas.
Ora ŝlosilo ĉiun pordon malfermas.
Sieĝi ies pordon.
Elektadis sen fino, edziĝis kun porkino.
Al porko Dio kornojn ne donas.
Malavarulo kaj porko estas bonaj post la morto.
Ne naskas porko leonidon, nek korniko aglidon.
Se vi sidos en branoj, vin manĝos la porkoj.
Ĵeti perlojn antaŭ la porkojn.
Hundo bojas la vojon, vento portas la bojon.
Kion koro portas, vizaĝo raportas.
Sendito nur portas; kion oni ordonis, li raportas.
Li estas portreto de sia patro.
Li estas la portreto de sia patro.
Al posedanto de metio mankas nenio.
Ĉiu medalo du flankojn posedas.
Ĉiu propran saĝon posedas.
Al promeso oni ne kredas, - kredu, kiu posedas.
Al tiu ĉio cedas, kiu monon posedas.
Ju pli oni posedas, des pli oni avidas.
Kiu kapon posedas, kombilon jam trovos.
Bono posedata ne estas ŝatata.
Kun sia tuta posedo kaj heredo.
Malpli da posedo, malpli da tedo.
Ne fidu heredon, fidu posedon.
Antaŭe intencu kaj poste komencu.
Antaŭe kion vi devas, poste kion vi volas.
Kiu ne akiras, kiam li povas, tiu poste deziras, sed jam ne retrovas.
Leĝo valoras por poste, sed ne por antaŭe.
Petolu, diboĉu, sed poste sorton ne riproĉu.
Pli valoras tuj ovo, ol poste bovo.
Aŭ ministran postenon, aŭ pundoman katenon.
Antaŭparolo liberigas de postparolo.
Ŝuldo ne makulas, sed pagon postulas.
Donu fingron al avidulo, li tutan manon postulas.
Enspezo postulas elspezon.
Espero postulas oferon.
Servo postulas reservon.
Postulo ne pretendas, rifuzo ne ofendas.
En ĉiu angulo alia postulo.
Tro alta postulo aĉetanton ne ŝarĝas.
Kurbiĝu hoko laŭ postuloj de l' loko.
Vivi laŭ postuloj de la ĝustaj kalkuloj.
Ŝiru vin en du partojn, la mondo trian postulos.
Kion Dio ne donis, perforte ne postulu.
De fremda groŝo ŝiriĝas la poŝo.
El fremda poŝo oni pagas facile.
El la poŝo al la buŝo.
Li minacas per fingro en la poŝo.
Li vorton en la poŝo ne serĉas.
Luksa la vesto, sed malplena la poŝo.
Minaci per pugno en la poŝo.
Multe en kapo, sed nenio en poŝo.
Nuda kaj kruda, sen groŝo en poŝo.
Se okulo ne vidis, pagas la poŝo.
Sin turni al la poŝo.
Ŝparu groŝon - vi havos plenan poŝon.
Kiu domaĝas groŝon, perdas la tutan poŝon.
Spesmilo superflua poŝon ne ŝiras.
Barbo potenca, sed kapo sensenca.
Bruo potenca, nula esenco.
Li havas cerbon ne tro potencan.
Antaŭ tima okulo potenciĝas eĉ kulo.
Espero kaj pacienco kondukas al potenco.
For konscienco, venos potenco.
Laboro kaj pacienco kondukas al potenco.
Plej granda potenco kuŝas en la komenco.
Pli bona pura konscienco, ol malpura potenco.
Pura konscienco estas plej granda potenco.
Se mi faru riverencon, mi elektas potencon.
Danci kiel kato ĉirkaŭ poto.
Kaldrono ridas pri poto kaj mem estas kota.
Kia la poto, tia la kovrilo.
Ne batalu pot' el tero kontraŭ kaldrono el fero.
Por pot' argila poto fera estas najbaro danĝera.
Por pot' argila poto fera estas najbaro danĝera.
Prenu kiel vi volas, la poto ĉiam bolas.
Se vi senfine parolos, de ĝi la poto ne bolos.
Ne sanktuloj potojn faras.
Poton taksu laŭ sono, sinjoron laŭ tono.
Havu poton malgrandan, sed mem estu granda.
Ĉiu provas, kion li povas.
Al du sinjoroj samtempe oni servi ne povas.
Al la buŝo de "oni" neniu povas ordoni.
Batanto povas argumenti, batato devas silenti.
Eĉ bagatelo povas servi al celo.
Eĉ blinda kokino povas trovi grajnon.
Eĉ pinglo povas koron trapiki.
Edzigu filon, kiam vi volas, - edzinigu filinon, kiam vi povas.
Faru hodiaŭ, kion vi povas, - morgaŭ vi eble okazon ne trovos.
Hundo povas boji eĉ kontraŭ la reĝo.
Inter pokalo kaj lipoj povas multe okazi.
Juneco ne scias, maljuneco ne povas.
Kie diablo ne povas, tien virinon li ŝovas.
Kion mi povas, tion mi elŝovas.
Kion oni volas, tion oni povas.
Kiu povas antaŭvidi!
Kiu devas, tiu povas.
Kiu devas, tiu elekti ne povas.
Kiu kutimis ĉion juĝi, nenie povas rifuĝi.
Kiu mordi ne povas, kisi ekprovas.
Kiu ne akiras, kiam li povas, tiu poste deziras, sed jam ne retrovas.
Konsilu kiu povas.
Kontentigi ĉiujn eĉ anĝelo ne povas.
Kontraŭ kalumnio ne povas batali eĉ Dio.
Li havas pli da mono, ol li povas kalkuli.
Liaj dentoj povas festi sabaton.
Liaj dentoj povas forgesi sian metion.
Malsaĝulo malpacigis kaj dek saĝuloj repacigi ne povas.
Mi ne povas kapti en ĝi la sencon.
Ne povas ĉiu homo esti pap' en Romo.
Ne prokrastu ĝis morgaŭ, kion vi povas fari hodiaŭ.
Ne vivu kiel vi volas, vivu kiel vi povas.
Ne voku diablon, ĉar li povas aperi.
Nenia konstruo povas esti sen bruo.
Ofte ligis malsaĝulo kaj dek saĝuloj malligi ne povas.
Oni ne povas sin movi laŭ ĉiu vento aparte.
Pri nenio oni povas ĵuri.
Sata malsatan ne povas kompreni.
Se la tempo forblovis, ni jam helpi ne povas; kio post ni aperos, ni de ĝi ne suferos.
Se vi povas, profitu, sed aliajn ne incitu.
Serpenton oni povas eviti, sed kalumnion neniam.
Vi povas eĉ haki lignon sur lia kapo.
Miljaroj ne povis - minuto elŝovis.
Riĉa preparo, sed povo avara.
Sen povo kolero estas ridinda afero.
Kaŝu kiom vi povos, mensogo sin elŝovos.
Dio al vi donis, por ke vi povu doni.
Atendu min antaŭ la domo de mia pranepo.
Kiu jam havas, tiu pravas.
Prave li ricevas.
Prave punite laŭmerite.
Kolero pravecon ne donas.
Larmoj pravecon ne pruvas.
Kiu tro sin pravigas, tiu mem sin kulpigas.
Nesciado de leĝo neniun pravigas.
Per eraro ne praviĝas la faro.
Pro eraro ne praviĝas la faro.
Ju pli da havo, des pli da pravo.
Ju pli precizaj la kalkuloj, des pli fortika la amikeco.
Al vi oni predikas kaj nin oni pikas.
Prediki al surduloj.
Eĉ kontraŭ pastra prediko troviĝas kritiko.
Inter kornikoj ne konvenas predikoj.
Aŭskulti kiel ĥinan predikon.
Fari al iu predikon pri moroj.
Li komprenas predikon, kiel bovo muzikon.
Kontraŭ peko prediku, sed pekinton pardonu.
Ne prediku knabino al via patrino.
Danĝero sieĝas, al Dio ni preĝas - danĝero ĉesas, ni Dion forgesas.
Malriĉa kiel muso preĝeja.
Preĝejo proksima, sed Dio malproksima.
Malsaĝulon oni batas eĉ en la preĝejo.
Pastron nutras preĝejo.
Sonorilo vokas al preĝejo kaj mem neniam eniras.
Certaĵo kaj leĝo, kiel amen en preĝo.
Fasto kaj preĝo riĉecon ne donas.
Por la mono pastra preĝo, por la mono romp' de leĝo.
Post la batalo preĝo ne helpas.
Pastro vivas de preĝoj, advokato de leĝoj.
Preĝon faru, sed farunon preparu.
Preĝu al la Eternulo, ne al Lia sanktulo.
Preĝu kore kaj laboru fervore.
Malfeliĉo komuna estas malpli premanta.
Najbaro ne ĝemas, kiam boto nin premas.
Ne ĉiu aspiranto devas esti prenanto.
Pli feliĉa estas donanto ol prenanto.
Kio mem ne venas, li per la dentoj ĝin prenas.
Kiu donacon prenas, tiu sin katenas.
Kiu pli frue venas, pli bonan lokon prenas.
Malbonulon diablo ne prenas.
Oni prenas avide, oni redonas malrapide.
Oni prenas per manoj, redonas per piedoj.
Oni perfidon prenas, sed perfidulon abomenas.
Pastro ŝafon ne prenas, ĝi hejmen revenas.
Petro kornojn tenas, Paŭlo lakton prenas.
Se ne venas per bona vorto, oni prenas per forto.
Tempo prenas, tempo pagas.
Preni iun sur la dentojn.
Ekzameni ne devigas preni.
Vi amas preni, amu redoni.
Dio donis, Dio prenis.
Ne prenis pastro la donon - rekaŝu sako la monon.
Se vi prenis la violonon, prenu ankaŭ la arĉon.
Unua venis, unua prenis.
Bovo prenita, koko donita kaj - kvita.
Pro karta preno perdiĝis bieno.
Li prenos kaj benos.Li pulvon ne elpensis.
Tempo venos, zorgon prenos.
Prenu kiel vi volas, la poto ĉiam bolas.
Falis el mano - prenu satano.
Oni invitas - venu, oni donacas - prenu.
Se vi prenis la violonon, prenu ankaŭ la arĉon.
Ne valoras la faro la koston de l' preparo.
Riĉa preparo, sed povo avara.
Preĝon faru, sed farunon preparu.
Kun urso promenu, sed pafilon prete tenu.
Nek al teksto, nek al preteksto.
Por ŝafon formanĝi, lupo trovos pretekston.
Postulo ne pretendas, rifuzo ne ofendas.
Du kontraŭ unu prezentas armeon.
Kion koro sentas, lango prezentas.
Nenio pli grandan mizeron prezentas, ol se sano mankas kaj ŝuldoj turmentas.
Unu similas nulon, ne prezentas kalkulon.
Vesto homon prezentas.
Cent jarojn silentis kaj subite sin prezentis.
Ju pli da aĉetantoj, des pli alta la prezo.
Ju pli granda bezono, des pli granda la prezo.
Malgranda pezo, sed granda prezo.
Li faras princan promeson, sed ne havas eĉ speson.
Al glacio printempa kaj al amiko tro nova ne fidu.
Printempo semas, aŭtuno rikoltas.
Neĝo kaŝas nur ĝis printempo.
Li havas ankoraŭ printempon en kapo.
Unu hirundo printempon ne alportas.
Kion vi pripenas, tio al vi venas.
Pripensu malrapide kaj agu decide.
Oni priŝtelas ne riĉulon, sed sengardulon.
Vivon privatan kaŝu la muroj.
Komenciĝis proceso, mono fluas sen ĉeso.
Lecionoj al profesoro estas vana laboro.
Ĵuri per la barbo de l' profeto.
Malsaĝulo ofte estas profeto.
Neniu estas profeto en sia urbeto.
Vera kiel vorto de profeto.
Neleĝe akirita ne estas profita.
Peke akirita ne estas profita.
Ŝtelisto ŝteliston evitas, ĉar li tie ne profitas.
Du militas - tria profitas.
Kiu ŝvitas, tiu profitas.
Kiu multe profitas, ankaŭ perdon ne evitas.
Se la gasto meritas, eĉ lia hundo profitas.
Kio vendiĝas kaŝite, vendiĝas plej profite.
Kiel li meritis, tiel li profitis.
Multe da sprito, sed neniom da profito.
Pli valoras kontenta spirito, ol granda profito.
Venas profito - venas merito.
Tro da metioj, - profitoj neniaj.
Profiton celu, sed aliajn ne pelu.
Kiu amas la liton, ne akiros profiton.
Se vi povas, profitu, sed aliajn ne incitu.
Langa vundo plej profunda.
Saĝo abunda, sed ne profunda.
Fiŝo granda naĝas profunde.
Li salutas profunde kaj mordas hunde.
Sciu funde, sed tenu profunde.
Ne konante la profundecon, ne iru en la riveron.
Fiŝo serĉas profundon, homo serĉas abundon.
Granda ŝipo bezonas profundon.
Vivu, progresu, sed lerni ne ĉesu.
Prokrastita ne estas perdita.
Ne prokrastu ĝis morgaŭ, kion vi povas fari hodiaŭ.
Proksima kubuto, sed ne por la buŝo.
Preĝejo proksima, sed Dio malproksima.
Ŝtelu malproksime, edziĝu proksime.
Mizero plej ekstreme, Dio plej proksime.
Riĉulo kiel fajro proksime bruligas, malproksime ne varmigas.
Vi sekretos al edzino, ŝi sekretos al fratino, kaj tiel la sekreto promenados sen fino.
Kiam kato promenas, la musoj festenas.
Lia cerbo iris promeni.
Kio aliloke promenos, al ni ankaŭ ĝi venos.
Kun urso promenu, sed pafilon prete tenu.
Ofte mano forgesas, kion buŝo promesas.
Promesi orajn montojn.
Promesita trezoro estas sen valoro.
Plena estas la infero de promesitaj aferoj.
Promeso estas larĝa, plenumo estas ŝarĝa.
Promeso ne satigas.
Al promeso oni ne kredas, - kredu, kiu posedas.
Plej facile promeso rimiĝas kun forgeso.
Nutri per promesoj.
Per promesoj estas pavimita la infero.
Kiu promesojn faras, tiu ne avaras.
Nobelo promesojn disdonas, kampulo promesojn plenumas.
Nobelo promesojn disdonas, kampulo promesojn plenumas.
Sub seruro promesojn tenu, sed doninte ne reprenu.
Li faras princan promeson, sed ne havas eĉ speson.
Pronomoj "mia" "min" kaj "mi" en mondo reĝas ĉiam tri.
Propeka kapro.
Dronanto domon proponas, savito eĉ brikon ne donas.
Ekzemplo proponas, sed ne ordonas.
Homo proponas, Dio disponas.
Propra opinio ne estas leĝo por alia.
Propra sufero - plej granda sur tero.
Propra supo brogas, fremda allogas.
Propra volo ordonon superas.
Al ĉiu sia propra estas ĉarma kaj kara.
Apud propra domo ŝtelisto ne ŝtelas.
Eĉ ĉe kokino troviĝas propra inklino.
En propra angulo ĉiu estas fortulo.
En fremda tegmento li flikas truon kaj en propra ne vidas la fluon.
En la propra sia domo ĉiu estas granda homo.
Estu saĝa homo en via propra domo.
Kiu cedas al sia infano, ĝin pereigas per propra mano.
Kuraĝa mieno antaŭ propra kameno.
Kuri de sia propra korpo.
Li estas sia propra mastrino.
Ne kredu al parolo sen propra kontrolo.
Pli valoras propra ĉemizo, ol fremda plena valizo.
Pri propra afero neniu juĝas libere.
Ĉiu propran saĝon posedas.
Ĉiu havas sian propran guston.
Propran ĝibon neniu vidas.
Propran vangon neniu batas.
Kiu fremdan avidas, propran forperdas.
Kiu havas malican celon, ofte perdas sian propran felon.
Korniko vundita propran voston timas.
Ne fidu fidelulon, fidu propran okulon.
Timi sian propran ombron.
Jugo propravola ne estas malmola.
Kiu koleras, tiu ne prosperas.
Se amas Dio, prosperas ĉio.
Post sufero venas prospero.
Sen ordo en afero ne ekzistas prospero.
Kiun reĝo protektas, tiun ministro elektas.
Unu malamiko pli difektas, ol cent amikoj protektas.
Vundan lokon protektis, alian difektis.
Al protekto kaj forto helpas la sorto.
Kontraŭ neesto ne helpas protesto.
Ĉiu provas, kion li povas.
Fajro provas la oron, mizero la koron.
Proverbo estas sperto, proverbo estas averto.
Proverbo estas sperto, proverbo estas averto.
Venas proverbo el popola la cerbo.
Oni batas la oron, por provi ĝian valoron.
Al amiko nova ne fidu sen provo.
Nenia peno nek provo donos lakton de bovo.
Ju cerbo pli prudenta, des lango pli silenta.
Riĉigas ne enspezo, sed prudenta elspezo.
Aŭskultas prudente, kiu aŭskultas atente.
Ĉiu vivas laŭ sia prudento kaj sento.
Aperas prudento, kiam pasis la momento.
De legado sen atento ne riĉiĝas la prudento.
Venas prudento post la ĝusta momento.
Volo kaj sento faras pli ol prudento.
Dio donis oficon, Dio donas prudenton.
Kiu prudenton ne havas, tiun saĝo ne savas.
Perdiĝas per pruntedono amiko kaj mono.
Vilaĝano kreditas, vilaĝestro prunteprenas.
Li dentojn prunti ne bezonas.
Prunto amikon forpelas.
Larmoj pravecon ne pruvas.
Nigro sur blanko pruvas sen manko.
Komparo ne estas pruvo.
Suspekto pruvon ne egalas.
Ju laboro pli publika, des pli granda la kritiko.
Kiso publika estas kiso malamika.
Mono publika estu fortika.
Minaci per pugno en la poŝo.
Trafis pugno pugnon.
Ludi kun iu ludon de pugnoj.
Trafis pugno pugnon.
Palpi al iu la pulson.
Eksplodema kiel pulvo.
Eksplodis kiel pulvo.
Li prenos kaj benos.Li pulvon ne elpensis.
Dio punas laŭ la fortoj.
Senditon oni aŭskultas aŭ ne aŭskultas, sed ne punas nek insultas.
Aŭ ministran postenon, aŭ pundoman katenon.
Dio puni deziras, li la saĝon fortiras.
Vivis puninde, mortis ridinde.
Ne kaptita - ne punita.
Kune kaptite, kune punite.
Prave punite laŭmerite.
Puno pekon svingas, favorkoreco ĝin estingas.
Amo kaj puno loĝas komune.
Bojas hundo sen puno eĉ kontraŭ la suno.
Bona puno por malbona peno.
De kiu la kulpo, por tiu la puno.
Deko da pekoj - unu la puno.
Ju homo pli fiera, des puno pli severa.
Por peko senkonscia puno nenia.
Ne punu edzinon antaŭ infanaj okuloj, ne punu infanojn antaŭ fremduloj.
Ne punu edzinon antaŭ infanaj okuloj, ne punu infanojn antaŭ fremduloj.
Per mono, ne per mano punu vilaĝanon.
Pura ĉielo fulmon ne timas.
Pura konscienco estas plej granda potenco.
Akvo kura - akvo pura.
Pli bona pura konscienco, ol malpura potenco.
Tro forta ĵuro - la afero ne pura.
Diri la puran veron.
Ne elverŝu la malpuran, antaŭ ol vi havas la puran.
Vesto eluzita, sed pureco spirita.
Malplena sako puŝas al peko.
Li ne enlasas puŝon en sian buŝon.
Ne puŝu vian regularon en fremdan anaron.
En puton ne kraĉu, ĉar vi trinki bezonos.
Kiam pasanto jam trinkis, li la puton insultas.
Ne kraĉu en puton, ĉar vi trinki bezonos.
De semo putra venas frukto ne nutra.
Putrado de fiŝo komenciĝas de l' kapo.
Akvon senmovan kovras putraĵo.
Eĉ por pomo putranta troviĝas amanto.
Laboro homon nutras, sen laboro li putras.
Laboro fortigas, ripozo putrigas.

Kiu rabi eliras, ofte nuda revenas.
Kolera kiel rabia hundo.
Por hundon dronigi, oni nomas ĝin rabia.
Se al hundo mankas nenio, ĝin atakas rabio.
Malriĉulo rabiston ne timas.
Faras rabon kaj ŝtelon, por oferi al Dio kandelon.
Lernado havas maldolĉan radikon, sed bonan efikon.
Rado malbona knaras plej multe.
Kvina rado ĉe veturado.
Ĵeti bastonon en la radon.
Ne estas piediranto kolego al rajdanto.
Akiro kaj perdo rajdas duope.
Malfeliĉo venas rajde, foriras piede.
Rajdi sur ĉevalo oni ne lernas sen falo.
Ne volis rajdi sur ĉevalo, ekrajdis sur azeno.
Kion rajtas leono, ne rajtas azeno.
Kion rajtas leono, ne rajtas azeno.
Leĝe kaj rajte.
Al venko rajto venas, se ĝin forto subtenas.
Kie regas la forto, tie rajto silentas.
Kiu havas forton, havas rajton.
Kiu havas la forton, havas la rajton.
Rakonti ĉion faritan kaj kaŝitan.
Inter faro kaj rakonto staras meze granda monto.
Pri la lupo rakonto, kaj la lupo renkonte.
Belaj rakontoj el trans la montoj.
Laŭdu belecon de l' maro, sed ĉe rando de arbaro.
Rangeto rangon respektu, modestan lokon elektu.
Rangeto rangon respektu, modestan lokon elektu.
Rano eĉ en palaco sopiras pri marĉo.
Kie ajn rano iras, ĝi ĉiam marĉon sopiras.
Tro rapida akcelo ne kondukas al celo.
Tro rapida edziĝo - porĉiama kateniĝo.
Tro rapida faro estas nur baro.
Tro rapida laboro, tro malgranda valoro.
Tro rapida riĉiĝo diablon ĝojigas.
Rapide - senvide.
Rapide iras la vortoj, sed ne rapide la faroj.
Bona famo sin trenas testude, malbona kuras rapide.
Kiu donas rapide, donas duoble.
Kiu tro rapide saltas, tiu baldaŭ haltas.
Malsano venas rapide, foriras rigide.
Rapide iras la vortoj, sed ne rapide la faroj.
Ŝajnon ne fidu, juĝi ne rapidu.
Rapidu malrapide.
Kun konfido neniam rapidu.
Ne rapidu, trankvile decidu.
Ne rapidu insulti, volu aŭskulti.
Ne rapidu kun fido antaŭ longa kunesido.
Ne rapidu kun vortoj, rapidu kun faroj.
Ne rapidu kun vortoj, rapidu kun faroj.
Kion koro portas, vizaĝo raportas.
Sendito nur portas; kion oni ordonis, li raportas.
Raporti pri ĉiuj cirkonstancoj kaj nuancoj.
Ne ĉiu raporto estas vera vorto.
Ne venos rato mem al la kato.
Renkontiĝis la kato kun sentima rato.
Tro saltas la rato - ĝin kaptas la kato.
Kontentigi la katon kaj kune la raton.
Kriu eĉ raŭke, sed kanti ne ĉesu.
Nin ĉiam ravas, kion ni ne havas.
Razisto raziston razas.
Razisto raziston razas.
Razisto raziston razas.
Du sinjoroj en unu bieno, du mastrinoj ĉe unu kameno - neniam vivas sen reciproka malbeno.
Montradi al si reciproke la dentojn.
Ni reciproke nin konas, klarigon ne bezonas.
Sango komuna reciproke sin altiras.
Por parolo delira ne ekzistas rediro.
Oni prenas avide, oni redonas malrapide.
Oni prenas per manoj, redonas per piedoj.
Vi amas preni, amu redoni.
Plej kruela estas redono por farita bono.
Farita ne refariĝos.
Kio fariĝis, jam ne refariĝos.
Kie sklav' regadon havas, tie mastro baldaŭ sklavas.
Kia regalato, tia regalado.
Kiel oni vin taksas, tiel oni vin regalas.
Kiu ŝteliston regalas, mem ŝteliston egalas.
Kiu regalas per ŝtonoj, tiun oni dankas per bastonoj.
Por via bono vin regalas bastono.
Kia regalato, tia regalado.
En via malica regalo vin atendas ankaŭ pokalo.
Sen regalo ne estas balo.
Kia reganto, tia servanto.
Pli valoras malgranda reganto, ol granda servanto.
En ĉiu kranio regas aparta opinio.
Kie regas konkordo, regas ordo.
Kie regas la forto, tie rajto silentas.
Kie regas virino, malbona estas la fino.
Kie regas konkordo, regas ordo.
Mono mondon regas.
Pli facile estas regi ol agi.
Li ne estas el la regimento de timuloj.
Pecon detranĉitan al la pano ne regluu.
Regna kaso - bona ĉaso.
Por regna speso ne ekzistas forgeso.
Ne iru al fremda anaro kun via regularo.
Ne puŝu vian regularon en fremdan anaron.
Ne ekzistas regulo sen escepto.
Ĝi estas malpaco pri la reĝa palaco.
Dando el reĝa hundejo.
Geedzoj en paco vivas en reĝa palaco.
Inter la blinduloj reĝas la strabuloj.
Pronomoj "mia" "min" kaj "mi" en mondo reĝas ĉiam tri.
Mia loĝejo - mia reĝejo.
Reĝo donacis, sed polico minacas.
De nehavanto eĉ reĝo nenion ricevos.
Hundo povas boji eĉ kontraŭ la reĝo.
Kiun reĝo protektas, tiun ministro elektas.
Mono estas reĝo, mono estas leĝo.
Respektu Dion kaj reĝon kaj obeu la leĝon.
Pli bone estas reiri, ol perdi la vojon.
Pli facile estas ne iri, ol tro malfrue reiri.
Ĵuri kaj reĵuri.
Ne prenis pastro la donon - rekaŝu sako la monon.
Faro farinton rekomendas.
Rekomendo kondukas al plendo.
De senpripensa rekomendo venas ploro kaj plendo.
Sen mensoga rekomendo ne iros la vendo.
Dio longe paciencas, sed severe rekompencas.
Kurba estas la ligno, sed rekte ĝi brulas.
Sako malplena sin rekte ne tenas.
Trafi per la parolo rekte en la vizaĝon.
Tranĉi rekte en la karnon.
Maĉi kaj remaĉi.
En trankvila vetero ĉiu remas sen danĝero.
Ne venas mont' al monto, sed homo homon renkontas.
Pri la lupo rakonto, kaj la lupo renkonte.
Renkontiĝis la kato kun sentima rato.
Post mia malapero renversiĝu la tero.
Malsaĝulo malpacigis kaj dek saĝuloj repacigi ne povas.
Timu lupon edukitan kaj malamikon repacigitan.
Vento sendita tondron reportos.
Donacon reprenu kaj mian vivon ne venenu.
Sub seruro promesojn tenu, sed doninte ne reprenu.
Bastono batas, bastono resaltas.
Ĝis la edziĝo venos resaniĝo.
Ĝis la edziĝo ĝi resaniĝos.
Kvitiĝas servo per reservo.
Servo postulas reservon.
Kio al mi sonis, tion mi resonas.
Kiu resonis, tiu sin donis.
Kia sono, tia resono.
Kiu groŝon ne respektas, riĉecon ne kolektas.
Respektu Dion kaj reĝon kaj obeu la leĝon.
Rangeto rangon respektu, modestan lokon elektu.
Kia demando, tia respondo.
Restas nek konsilo, nek konsolo.
Agrabla estas gasto, se ne longe li restas.
Al sklavo mon' ne estas savo - li ĉiam restas sklavo.
Almozpetanto sinĝena restas kun sako malplena.
Beleco hodiaŭ estas, morgaŭ ne restas.
Infana inklino restas ĝis la fino.
Kiu venis post la manĝo, restas sen manĝo.
Lernado sen fruktoj ne restas.
Nenia peketo restas longe sekreto.
Por malfrua gasto restas nur osto.
Post dolĉa vino restas acida vinagro.
Se la gasto estas amata, eĉ lia servanto ne restas malsata.
Servo al Dio vana ne restas.
Sperta mano ne restas sen pano.
Tiel estas, tiel restas.
Unufoje ŝtelinta restas ĉiam ŝtelisto.
Vundo pasas, vorto restas.
Resti maljuna knabino.
Restis nenio absolute, nek por mordi, nek por gluti.
Eĉ signo ne restis, kie urbo estis.
Ĝibulo ĝis morto restos ĝibulo.
Kaprica fianĉino restos eterne fraŭlino.
Plej kuirita kampulo ĉiam restos krudulo.
Restu tajloro ĉe via laboro.
Laŭdu la maron, sed restu sur tero.
Se geedzoj sin batas, fremdulo restu flanke.
Kio tra l' dentoj travenis, tion la lipoj ne retenos.
Animo al paradizo deziras, sed pekoj retiras.
Kiam vorto eliris, vi ĝin jam ne retiros.
Virina rideto pli kaptas ol reto.
Kiu ne akiras, kiam li povas, tiu poste deziras, sed jam ne retrovas.
Kiu okazon forŝovas, ĝin jam ne retrovas.
Bona kaporalo revas esti generalo.
Kiu aŭskultas, kie li ne devas, tiu aŭdas, kion li ne revas.
Ne fanfaronu irante, fanfaronu revenante.
Kiu rabi eliras, ofte nuda revenas.
Pastro ŝafon ne prenas, ĝi hejmen revenas.
Vorto dirita al la mondo apartenas kaj neniam revenas.
Foriris bovido, revenis bovo.
Forveturis azenido kaj revenis azeno.
Forveturis malsaĝa, revenis nur pli aĝa.
Kio pasis, ne revenos.
Pelu mizeron tra l' pordo, ĝi revenos tra l' fenestro.
Al Dio servu, diablon rezervu.
Flamiĝema kiel ligno rezina.
Li estas flamiĝema kiel rezina ligno.
Rezonado kaj filozofado panon ne donas.
Kiu konsilas kaj rezonas, tiu helpon ne donas.
Ne rezonu pri tio, kio estas ekster via metio.
De elekto tro multa plej malbona rezulto.
Silentu donante, parolu ricevante.
Kiu elektas tro multe, ricevas nenion.
Kiu ne petas, tiu ne ricevas.
Maro ĉiujn riverojn ricevas kaj tamen ne krevas.
Prave li ricevas.
Sinjoroj sin batas, servantoj vundojn ricevas.
Tro elektema ricevas nenion.
Ricevi grizan haron, ne vidinte altaron.
Ricevi muŝon en la cerbon.
Doni ovon, por ricevi bovon.
Fordoni anseron, por ricevi paseron.
Ne havante, oni petas; ricevinte, forĵetas.
Ricevis bandito laŭ sia merito.
Dio ne ricevis, diablo forlevis.
Esperis flaton, - ricevis baton.
Saĝa estas la frato post ricevo de l' bato.
Saĝa estas la hundo post ricevo de l' vundo.
Ricevos vulpo por sia kulpo.
De nehavanto eĉ reĝo nenion ricevos.
Hodiaŭ pagi vi devas, morgaŭ kredite ricevos.
Riĉa estas tiu, kiu ŝuldas al neniu.
Riĉa preparo, sed povo avara.
Riĉa zorgas pri ĉampano, malriĉa pri pano.
Aŭ plej riĉa stato, aŭ plena malsato.
Kontentulo estas pli feliĉa, ol homo plej riĉa.
Ne naskiĝu riĉa, naskiĝu feliĉa.
Oni estas riĉa neniam sufiĉe.
Pli bona estas paco feliĉa, ol havo plej riĉa.
Se ne la "se" malfeliĉa, mi estus nun homo plej riĉa.
Riĉeco estas frato de fiereco.
Riĉeco sen gvido kiel ĉevalo sen brido.
Kontenteco estas pli bona ol riĉeco.
Pli bona ĉifona vesto, ol riĉeco en malhonesto.
Fasto kaj preĝo riĉecon ne donas.
Kiu ŝuldojn estingas, riĉecon atingas.
Kiu groŝon ne respektas, riĉecon ne kolektas.
Riĉigas ne enspezo, sed prudenta elspezo.
De legado sen atento ne riĉiĝas la prudento.
Kiu riĉiĝas, tiu fieriĝas.
Kiu frue leviĝas, facile riĉiĝas.
Tro rapida riĉiĝo diablon ĝojigas.
Feliĉo kaj riĉo envion elvokas.
Kontraŭ malfeliĉo ne defendas eĉ riĉo.
Riĉulo havas grandan parencaron.
Riĉulo havas kornojn, malriĉulo dornojn.
Riĉulo kiel fajro proksime bruligas, malproksime ne varmigas.
Riĉulo veturas, malriĉulo kuras.
Al malriĉulo ovo kiel al riĉulo bovo.
Mono fluas al riĉulo, batoj al malriĉulo.
Pagas ne riĉulo, pagas kulpulo.
Pli feliĉa sinjoro sen havo, ol riĉulo sed sklavo.
Por riĉulo fasto - por malriĉulo festo.
Oni priŝtelas ne riĉulon, sed sengardulon.
Ploranton ni evitas, ridanton ni imitas.
Ridas blindulo pri lamulo.
Bone tiu sidas, al kiu la sorto ridas.
Kaldrono ridas pri poto kaj mem estas kota.
Kiu sentas - ploras, kiu vidas - nur ridas.
Ni vidas, kiu ridas, - kiu ploras, ni ne vidas.
Plej bone ridas, kiu laste ridas.
Plej bone ridas, kiu laste ridas.
Virina rideto pli kaptas ol reto.
Dion kolerigis, homojn ridigis.
De majesta ĝis ridinda estas nur unu paŝo.
Fremda mizero - ridinda afero.
Sen povo kolero estas ridinda afero.
Vivis puninde, mortis ridinde.
Rido matene - ploro vespere.
Oni ekkonas bovon per la vido kaj malsaĝulon per lia rido.
Venas rido post minaco, kaj paciĝo post malpaco.
Kiu kutimis ĉion juĝi, nenie povas rifuĝi.
Granda estas la mondo, sed rifuĝon ne donas.
Petro rifuzas, Paŭlo ekuzas.
Postulo ne pretendas, rifuzo ne ofendas.
Rigardaĉi kiel bovido.
Kiu rigardas ĉielon, maltrafas sian celon.
Komercisto estas ĉasisto, li rigardas, kiu sin ne gardas.
Ĉion rigardi tra sia persona vitro.
Rigardi kaj aspiri ne devigas akiri.
Rigardi malafable.
De rigardo tro alta malsaniĝas okulo.
Sen rigardo, sen gardo.
Kiu tro alten rigardon direktas, tiu tre baldaŭ okulojn difektas.
Rigardu per ambaŭ okuloj!
Malsano venas rapide, foriras rigide.
Parolanto semas, aŭdanto rikoltas.
Printempo semas, aŭtuno rikoltas.
Kia la semo, tia la rikolto.
Kion vi semas, tion vi rikoltos.
Kiu semas venton, rikoltos fulmotondron.
Se Peĉjo ne semos, Petro ne rikoltos.
Kontraŭ ĉiu rimedo ekzistas rimedo.
Kontraŭ ĉiu rimedo ekzistas rimedo.
Kontraŭ ĉiu tedo ekzistas rimedo.
Grandaj malbonoj - grandaj rimedoj.
Plej facile promeso rimiĝas kun forgeso.
Kio akorde ne sonas, tio rimon ne donas.
Ripetado estas plej bona lernado.Ripetata parolo pri la sama titolo.
Kiu ripetas abunde, lernas plej funde.
Se amiko petas, li neniam ripetas.
Aŭ kuseno sub ripo, aŭ bato per vipo.
Oni batas per vipo, por ke sentu la ripo.
Kiu tro ripozas, baldaŭ almozas.
Laboro finita, - ripozo merita.
Laboro fortigas, ripozo putrigas.
Post nokta ripozo helpas la muzo.
Li ripozu trankvile!
Azen' al azeno riproĉas malsaĝon.
Petolu, diboĉu, sed poste sorton ne riproĉu.
Kiu ne riskas, tiu ne gajnas.
Kiu ne riskas, tiu ne havas.
Dubo gardas kontraŭ risko.
Sola vojo libera al la fundo rivera.
Se mi faru riverencon, mi elektas potencon.
Riveretoj fluas al riveroj.
Atendi sur tero, ĝis sekiĝos la rivero.
La manĝota fiŝo estas ankoraŭ en la rivero.
El malgrandaj akveroj fariĝas grandaj riveroj.
Riveretoj fluas al riveroj.
Maro ĉiujn riverojn ricevas kaj tamen ne krevas.
Li trafis el sub pluvo en riveron.
Ne konante la profundecon, ne iru en la riveron.
Ne moku riveron, ne atinginte la teron.
Rol' de virino - bona mastrino.
Romo estas tie, kie estas la papo.
Bona estas Romo, sed tro malproksima de nia domo.
Esti en Romo kaj ne vidi la Papon.
Ne povas ĉiu homo esti pap' en Romo.
Surmeto rompas, komparo trompas.
Kie maldike, tie rompiĝas.
Longe ĉerpas la kruĉo, ĝis ĝi fine rompiĝas.
Se elsaltas la okazo, ĝi rompiĝas kiel vazo.
Pli bone fleksiĝi, ol rompiĝi.
Kiu rompis, tiu pagu.
Kiu rompis la glason, ordigu la kason.
Vazo rompita longe sin tenas.
Ŝipon rompitan ĉiuj ventoj atakas.
Por la mono pastra preĝo, por la mono romp' de leĝo.
Magia rondo.
Rostita kolombeto ne flugas al buŝeto.
Ŝiru rozojn en somero, ĉar en vintro ili ne estos.
Konkordo malgrandaĵon kreskigas, malkonkordo grandaĵon ruinigas.
En ĉiu transloĝiĝo estas parto de ruiniĝo.
Ŝuldo ne rustiĝas, ŝuldo ne mortiĝas.
Rusto manĝas feron, ĉagreno la koron.
Rusto manĝas la feron, kaj zorgo la homon.
Ŝlosilo uzata ruston ne konas.
Eĉ plej ruza vulpo en kaptilon falas.
Eĉ vulpo plej ruza fine estas kaptata.

Liaj dentoj povas festi sabaton.
Li eĉ el sablo vipojn tordas.
Tordi ŝnurojn el sablo.
Saĝa estas la frato post ricevo de l' bato.
Saĝa estas la hundo post ricevo de l' vundo.
Saĝa hundo post la vundo.
Saĝa kapo duonvorton komprenas.
Saĝa scias, kion li diras, - malsaĝa diras, kion li scias.
Saĝa tenas aferon, malsaĝa esperon.
Estu saĝa homo en via propra domo.
France saĝa, angle sovaĝa.
Lernu juna, por esti saĝa maljuna.
Plej saĝa maljunulo ne estas tro saĝa.
Plej saĝa maljunulo ne estas tro saĝa.
Pli bona estas saĝa malamiko, ol malsaĝa amiko.
Maljunaj jaroj, sed ne saĝaj faroj.
Bona stato saĝigas, malbona malsaĝigas.
Feliĉo fierigas, malfeliĉo saĝigas.
Mi lin liberigis, li min saĝigis.
Ĉiu iras, kiel saĝ' al li diras.
Saĝo abunda, sed ne profunda.
Saĝo barbon ne atendas.
Bela per vizaĝo, sed ne bela per saĝo.
Bela vizaĝo, sed ne bela la saĝo.
En ĉiu aĝo devas kreski la saĝo.
Estis la tempo, ni ne komprenis, - pasis la tempo, la saĝ' al ni venis.
Fiŝo scias pri naĝo ankaŭ sen via saĝo.
Kiam havo malaperis, saĝo aperis.
Kiam pasis la aĝo, aperas la saĝo.
Kiu prudenton ne havas, tiun saĝo ne savas.
Kresko mamuta, sed saĝo liliputa.
Lango nenion atingas, se ĝin saĝo ne svingas.
Ne ĉiam per aĝo mezuriĝas la saĝo.
Oni akceptas laŭ vizaĝo, oni forlasas laŭ saĝo.
Plej danĝera malsano estas manko de saĝo.
Pli helpas guto da feliĉo, ol barelo da saĝo.
Post domaĝo venas saĝo.
Unu saĝo estas bona, du estas pli bonaj.
Ĉiu propran saĝon posedas.
Barbo elkreskis, sed saĝon ne naskis.
Dio puni deziras, li la saĝon fortiras.
Griza barbo saĝon ne atestas.
Kiu saĝon ne havas, Dio lin savas.
Kiu volas komerci, tiu saĝon bezonas.
Perdi la saĝon.
Sperto saĝon akrigas.
Tempo kaj cirkonstancoj saĝon alportas.
Vergo doloras, sed saĝon ellaboras.
Virino havas haron longan kaj saĝon mallongan.
Saĝulo scias ion, sed neniu scias ĉion.
En mizero eĉ saĝulo estas malsaĝa.
Kion saĝulo ne komprenas, ofte malsaĝa divenas.
Malsaĝulo diris vorteron, saĝulo komprenas la tutan aferon.
Ofte ĉapo de kampulo kovras kapon de saĝulo.
Ofte saĝulo vivas malriĉe kaj malsaĝulo feliĉe.
Por saĝulo sufiĉas aludo.
Por malsaĝulo bastono - por saĝulo leciono.
Sen mono oni estas nulo, kun mono - saĝulo.
Li ne estas el la grandaj saĝuloj.
Malsaĝulo ŝtonon ĵetis, dek saĝuloj ĝin ne atingos.
Malsaĝulo malpacigis kaj dek saĝuloj repacigi ne povas.
Ofte ligis malsaĝulo kaj dek saĝuloj malligi ne povas.
Se mi scius, kion mi ne scias, ĉiuj saĝuloj min envius.
Sako alenon ne tenas, ĝi baldaŭ elvenas.
Sako malplena sin rekte ne tenas.
Sako ne sonas - amiko ne konas.
Almozpetanto sinĝena restas kun sako malplena.
Edziĝo pro amo flamanta al la sako sonanta.
En unu sako du katoj, ĉiam mordoj kaj gratoj.
Kiam sako mizeras, amo malaperas.
Malplena sako puŝas al peko.
Malplena sako tentas al peko.
Ne prenis pastro la donon - rekaŝu sako la monon.
Okulo ne vidis - pagu la sako.
Plena sako ĉiun mastron al vi klinos.
Pli kostas la sako, ol la tuta pako.
Se sako tro pleniĝas, ĝi baldaŭ disŝiriĝas.
Vivu stomako laŭ stato de l' sako.
Sakon kun truo vi neniam plenigos.
Vortoj sakon ne plenigas.
Pli bone estas sensale, ol tro sale.
Pli bone ne sali, ol sali tro multe.
Pli bone ne sali, ol sali tro multe.
Tro multe da salo malbonigas la manĝon.
Saltadi ĉirkaŭ afero, kiel blovata neĝero.
Saltadi el unua al deka.
Kiu tro rapide saltas, tiu baldaŭ haltas.
Li saltas gracie, kiel urso ebria.
Mizero saltas, mizero haltas.
Sur arbon kliniĝintan saltas la kaproj.
Tro saltas la rato - ĝin kaptas la kato.
Ne diru "hop" antaŭ la salto.
Li salutas profunde kaj mordas hunde.
Se vi krudulon salutos, li vin tutan englutos.
Sama buŝo blovas varmon kaj malvarmon.
Sama gento, sama sento.
Aliloka ĉielo estas sama ĉielo.
De sama koloro, de sama valoro.
De sama koloro, de sama valoro.
El sama tero devenas, saman sukon entenas.
El la sama buŝo li blovas varmon kaj malvarmon.
La sama afero, sed kun la kapo al tero.
Ne sama la vento blovas konstante.
Ripetado estas plej bona lernado.Ripetata parolo pri la sama titolo.
Sama gento, sama sento.
Samaj kondiĉoj, samaj superstiĉoj.
Ambaŭ floroj de samaj valoroj.
Samaj kondiĉoj, samaj superstiĉoj.
El sama tero devenas, saman sukon entenas.
Al du sinjoroj samtempe oni servi ne povas.
Malsanan demandu, al sana donu.
Virino batas per lango, - aperas vundo plej sanga.
Sango bolas, juneco petolas.
Sango komuna reciproke sin altiras.
Sango ne silentas, sian sangon ĝi sentas.
Maldolĉa por la lango, sed saniga por la sango.
Virina lango buĉas sen sango.
Sango ne silentas, sian sangon ĝi sentas.
Maldolĉa por la lango, sed saniga por la sango.
Sanigaĵo malbongusta, sed efiko plej ĝusta.
Mizero piedojn sanigas, kolon elastigas.
Kio estas farita, estas sankciita.
En la tago de la sankta Neniamo.
Ne ĉiam estas sankta Johano.
Sanktfigurojn ornamas kaj homojn malamas.
Ĉiu angulo kun sia sanktulo.
Al ĉiu sanktulo apartan kandelon.
Ne ĉiu ĝibulo estas sanktulo.
Neniu sanktulo estas sen makulo.
Preĝu al la Eternulo, ne al Lia sanktulo.
Se Dio ne volas, sanktulo ne helpos.
Ĉirkaŭ sanktuloj diabloj vagas.
Ne sanktuloj potojn faras.
Ĝi estu por vi al sano!
Akvo kaj pano servas al sano.
Nenio pli grandan mizeron prezentas, ol se sano mankas kaj ŝuldoj turmentas.
Trinki pro ies sano.
Taksi la sanon ni lernas en malsano.
Sapo blankecon ne havas, tamen blanke ĝi lavas.
Nigran kornikon sapo ne blankigos.
Sapumi la okulojn.
Sata malsatan ne povas kompreni.
Sata stomako ne lernas volonte.
Ke la lup' estu sata, kaj la ŝaf' ne tuŝata.
Tro sata, tro bata.
Tuta jam sata, sed okulo malsatas.
Esti anĝelo inter homoj, sed satano en la domo.
Falis el mano - prenu satano.
Nutru lupon plej sate, li ĉiam serĉas arbaron.
Vivi sate kaj glate.
Kuiriston vaporo satigas.
Promeso ne satigas.
Muso satiĝis, faruno malboniĝis.
Eĉ kvar piedoj de ĉevalo ĝin ne savas de falo.
Kiu prudenton ne havas, tiun saĝo ne savas.
Kiu saĝon ne havas, Dio lin savas.
Kiu sin gardas, tiu sin savas.
Longa konsidero savas de sufero.
Kiu neniun savis, malamikojn ne havas.
Ŝafo kalkulita ne estas savita.
Dronanto domon proponas, savito eĉ brikon ne donas.
Al sklavo mon' ne estas savo - li ĉiam restas sklavo.
Ne ekzistas savo kontraŭ malbona virino.
Du mortojn vi ne havos, de unu vi vin ne savos.
Scias la kato, kies lardon ĝi manĝis.
De malriĉula manĝo ni guston ne scias.
De manĝo malriĉula ni guston ne scias.
Dio scias bone pri niaj bezonoj.
Fiŝo scias pri naĝo ankaŭ sen via saĝo.
Infano ne krias, patrino ne scias.
Juneco ne scias, maljuneco ne povas.
Kion mi ne scias, tion mi ne envias.
Kiu garantias, trankvilon ne scias.
Li scias, kie la kankroj pasigas la vintron.
Neniu scias, kio morgaŭ lin trafos.
Pri la ŝtrumpa truo scias nur la ŝuo.
Saĝa scias, kion li diras, - malsaĝa diras, kion li scias.
Saĝa scias, kion li diras, - malsaĝa diras, kion li scias.
Saĝulo scias ion, sed neniu scias ĉion.
Saĝulo scias ion, sed neniu scias ĉion.
Se junulo ne lernis, maljunulo ne scias.
Se mi scius, kion mi ne scias, ĉiuj saĝuloj min envius.
Virino scias - tuta mondo scias.
Virino scias - tuta mondo scias.
Ĝi estas por mi ĥina scienco.
Scienco havas semon enuan, sed frukton bonĝuan.
Per pacienco venas scienco.
Sciencon oni ne mendas, klerecon oni ne vendas.
Ne demandu scienculon, demandu spertulon.
Mi ne volas tion ĉi scii.
Trafi de Scilo al Ĥaribdo.
De tro multa scio krevas la kranio.
Ne zorgu pri tio, kio estas ekster via scio.
Scion akiru, sed ne ĉion eldiru.
Mi havas pri tio nek scion nek supozon.
Donu al krudulo plezuron, li ne scios mezuron.
Lernu juna - vi scios maljuna.
Sciu elokventi, sciu ankaŭ silenti.
Sciu funde, sed tenu profunde.
Mano dekstra ne sciu, kion faras la maldekstra.
Sciu elokventi, sciu ankaŭ silenti.
Via dekstra mano ne sciu, kion faras la maldekstra.
Kio konvenas al sciuro, ne konvenas al vulturo.
Kiu naskiĝis sciuro, ne fariĝos vulturo.
Se mi scius, kie mi falos, mi tien metus tapiŝon.
Se mi scius, kion mi ne scias, ĉiuj saĝuloj min envius.
Ĉio dependas de "se" kaj "kiam".
Ĉio havas sian "sed" kaj "se".
Kiu ne atentas la "se", tiu sentas la "ve".
Se ne estus "se" kaj "tamen", mi al ĉio dirus amen.
Se ne la "se" malfeliĉa, mi estus nun homo plej riĉa.
Ĉio havas sian "sed" kaj "se".
Seka panpeco, sed en libereco.
Larmo virina baldaŭ sekiĝas.
Atendi sur tero, ĝis sekiĝos la rivero.
Vundo sekreta doloras plej multe.
Pri kio amikoj sekretas, ili vian juĝon ne petas.
Vi sekrete vorton diros, ĝi tra l' tuta mondo iros.
Lerneja sekreto ne iru al gazeto.
Nenia peketo restas longe sekreto.
Vi sekretos al edzino, ŝi sekretos al fratino, kaj tiel la sekreto promenados sen fino.
Vi sekretos al edzino, ŝi sekretos al fratino, kaj tiel la sekreto promenados sen fino.
Vi sekretos al edzino, ŝi sekretos al fratino, kaj tiel la sekreto promenados sen fino.
Tago tagon sekvas, sed ne similas.
Ĝi estas nek lakto, nek selakto.
Selante ĉevalon, oni ĝin karesas.
En la triĵaŭda semajno.
Kion vi semas, tion vi rikoltos.
Kiu semas venton, rikoltos fulmotondron.
Parolanto semas, aŭdanto rikoltas.
Printempo semas, aŭtuno rikoltas.
Nenie semata, ĉie trovata.
De semo putra venas frukto ne nutra.
Kia la semo, tia la rikolto.
Malsaĝuloj kreskas mem, sen plugo kaj sem'.
Scienco havas semon enuan, sed frukton bonĝuan.
Se Peĉjo ne semos, Petro ne rikoltos.
Kontraŭ bato senatenda ekzistas nenia defendo.
Muele sencele.
Li parolas sen senco kaj sen interligo.
Mi ne povas kapti en ĝi la sencon.
Senĉesa guto eĉ ŝtonon traboras.
Vivo modera estas vivo sendanĝera.
Al loko dolora ni manon etendas - al loko ĉarma okulojn ni sendas.
Sendemanda ekprotesto estas ofte kulpatesto.
Bovidon mi atendis, infanon Dio sendis.
Se vi sendis malsaĝulon, sendu kontrolon.
Vento sendita tondron reportos.
Sendito nur portas; kion oni ordonis, li raportas.
Senditon oni aŭskultas aŭ ne aŭskultas, sed ne punas nek insultas.
Se vi sendis malsaĝulon, sendu kontrolon.
Ofte de kaŭzo senenhava venas efiko plej grava.
Senfara plendo ne estas defendo.
Dion fidu, sed senfare ne sidu.
Senlanigu, sed ne senfeligu.
Melku bovon senfine, li lakton ne donos.
Se vi senfine parolos, de ĝi la poto ne bolos.
Knabon senfortan ĉiuj batoj atingas.
Senfortuloj longe vivas.
Al kavo senfunda ŝtopado ne helpas.
Oni priŝtelas ne riĉulon, sed sengardulon.
Eksalte senhalte.
Malsaĝulo ne griziĝas nek senhariĝas.
Senlanigu, sed ne senhaŭtigu.
Por peko senkonscia puno nenia.
Senkonscie vi agis - konscie vi pagos.
Senlaboreco dormon alportas.
Senlaboreco estas patrino de ĉiuj malvirtoj.
Pli valoras senlaboreco, ol sensenca laboremeco.
De ŝafo senlana eĉ lanero taŭgas.
Senlanigu, sed ne senfeligu.
Senlanigu, sed ne senhaŭtigu.
Konscienco senmakula estas kuseno plej mola.
Akvon senmovan kovras putraĵo.
Pli bona branĉo sennuksa, ol kaĝo plej luksa.
Senpaga estas nur la morto, sed ĝi kostas la vivon.
De kantado senpaga doloras la gorĝo.
Homo senpeka neniam ekzistis.
Virino eliĝis, kaleŝo senpeziĝis.
Senplumigi kokinon, ne vekante mastrinon.
De senpripensa rekomendo venas ploro kaj plendo.
Kiu ĉion senpripense parolas, aŭdos tion, kion li ne volas.
Pli bone estas sensale, ol tro sale.
Barbo potenca, sed kapo sensenca.
Pli valoras senlaboreco, ol sensenca laboremeco.
Paroli sensencaĵon.
Titolo sen mono - sensignifa sono.
De fremda dento ni doloron ne sentas.
Eĉ muŝo sentas, kiam vi ĝin turmentas.
Kion koro sentas, lango prezentas.
Kion mi ne sentas, pri tio mi silentas.
Kiu sentas - ploras, kiu vidas - nur ridas.
Kiu lin tuŝas, tiu lin sentas.
Kiu ne atentas la "se", tiu sentas la "ve".
Kiun malĝojo ne turmentis, tiu ĝojon ne sentas.
Plumo ne sentas, papero silentas.
Sango ne silentas, sian sangon ĝi sentas.
Se malsato turmentas, lupo timon ne sentas.
Renkontiĝis la kato kun sentima rato.
Kiu mensogas kutime, mensogas sentime.
Ĉiu vivas laŭ sia prudento kaj sento.
Sama gento, sama sento.
Volo kaj sento faras pli ol prudento.
Oni batas per vipo, por ke sentu la ripo.
Rapide - senvide.
Fiŝo serĉas dronon, homo serĉas bonon.
Fiŝo serĉas profundon, homo serĉas abundon.
Fiŝo serĉas dronon, homo serĉas bonon.
Fiŝo serĉas profundon, homo serĉas abundon.
Kiu serĉas marcipanon, perdas sian panon.
Li serĉas la venton sur la kampo.
Li vorton en la poŝo ne serĉas.
Nutru lupon plej sate, li ĉiam serĉas arbaron.
Pano buŝon ne serĉas.
Serĉi la tagon pasintan.
Pekon serĉi oni ne bezonas.
Formanĝis en merkredo, ne serĉu en vendredo.
Kion Dio ne donis, tion perforte ne serĉu.
Kion vi ne perdis, tion ne serĉu.
Mortinta serĉu ĉielon, vivanta ian celon.
Ne serĉu bonan arbaron, serĉu bonan najbaron.
Ne serĉu bonan arbaron, serĉu bonan najbaron.
Vespere ĝuu lunon, sed ne serĉu la sunon.
Turniĝadi kiel serpento.
Serpenton oni povas eviti, sed kalumnion neniam.
Dorloti serpenton sur sia brusto.
Vi varmigos serpenton, ĝi al vi enpikos la denton.
Sub seruro promesojn tenu, sed doninte ne reprenu.
Kia reganto, tia servanto.
Pli valoras malgranda reganto, ol granda servanto.
Se la gasto estas amata, eĉ lia servanto ne restas malsata.
Ĉe mastro ŝtelisto la servantoj ne ŝtelas.
Mastro en vojo - servantoj en ĝojo.
Sinjoroj sin batas, servantoj vundojn ricevas.
Akvo kaj pano servas al sano.
Kio servas por ĉio, taŭgas por nenio.
Kiu servas al ĉiu, al si mem malutilas.
Ne servas larmo anstataŭ armo.
Al du sinjoroj samtempe oni servi ne povas.
Eĉ bagatelo povas servi al celo.
Servo al Dio vana ne restas.
Servo ne petita ne estas merita.
Servo postulas reservon.
Kvitiĝas servo per reservo.
Al Dio servu, diablon rezervu.
Ju homo pli fiera, des puno pli severa.
Kontraŭ homo fiera Dio estas severa.
Kun vero severa komercaĵo forvelkos.
Ne en ĉiu afero estu severa.
Negocaj aferoj estas severaj.
Dio longe paciencas, sed severe rekompencas.
Ne ĉion oni devas severe ekzameni.
Ĉiu sezono kun sia bono.
Sidas gasto minuton, sed vidas la tuton.
Bone tiu sidas, al kiu la sorto ridas.
En ŝerco kaj ludo ofte sidas aludo.
En arbaro sidas kaj arbojn ne vidas.
Forte sidas, kiu Dion fidas.
Kio en koro sidas, la vizaĝo perfidas.
Kiu bone sidas, tiu lokon ne ŝanĝu.
Kiu venas plej frue, sidas plej ĝue.
Li sidas en ŝuldoj ĝis super la ŝultroj.
Se en kor' io sidas, vizaĝo perfidas.
Sur lia nuko sidas pli ol peruko.
Sidi en amaso da embaraso.
Sidi en laboroj ĝis super la oreloj.
Sidi kiel muso sub balailo.
Sidi kiel sur pingloj.
Sidi sur pingloj.
En arbaro sidis kaj arbojn ne vidis.
Mi flanke sidis, mi ne aŭdis nek vidis.
Mi hejme sidis, nenion vidis.
Se vi sidos en branoj, vin manĝos la porkoj.
Sidu lango malantaŭ la vango.
Dion fidu, sed senfare ne sidu.
Danĝero sieĝas, al Dio ni preĝas - danĝero ĉesas, ni Dion forgesas.
Diablo ne ĉiam unu pordon sieĝas.
Sieĝi ies pordon.
La sigelo ankoraŭ ne estas metita.
signo ne restis, kie urbo estis.
Ĝi havas ankoraŭ signon de demando.
Akvo silenta subfosas la bordon.
Ju cerbo pli prudenta, des lango pli silenta.
Ne timu hundon bojantan, timu hundon silentan.
Kie regas la forto, tie rajto silentas.
Kion mi ne sentas, pri tio mi silentas.
Kiu pri ŝtelo silentas, tiu ŝtelon konsentas.
Kontraŭ nehavo eĉ juĝo silentas.
Pekinto pentas - kolero silentas.
Plumo ne sentas, papero silentas.
Sango ne silentas, sian sangon ĝi sentas.
Se silentas draŝejo, malpacas loĝejo.
Batanto povas argumenti, batato devas silenti.
Sciu elokventi, sciu ankaŭ silenti.
Cent jarojn silentis kaj subite sin prezentis.
Silento estas konsento.
Paca silento, ke ne blovas eĉ vento.
Parolo estas arĝento, oron similas silento.
Per mono eĉ silento fariĝas elokvento.
Plej bona sprito estas silento.
Post brua vento subita silento.
Mastro elbabilis, gastoj ne silentos.
Silentu donante, parolu ricevante.
Vivi en silko kaj veluro, en ĝojo kaj plezuro.
Parolo estas arĝento, oron similas silento.
Tago tagon sekvas, sed ne similas.
Unu similas nulon, ne prezentas kalkulon.
Temp' estas valoro simile al oro.
Simio al simio plaĉas pli ol ĉio.
Simio al simio plaĉas pli ol ĉio.
La enigmo simple solviĝas.
Deziru sincere, vi atingos libere.
Ĉe tro ĝentila ekstero mankas sincero.
Post la falo oni fariĝas singarda.
Singardeman Dio gardas.
Almozpetanto sinĝena restas kun sako malplena.
Ne longe sinjora daŭras favoro.
Fortoj leporaj, kaj kapricoj sinjoraj.
Sinjorino kaj sinjoro, unu alian valoras.
Sinjoro karesas, sed baldaŭ ĉesas.
Sinjoro petas, kvazaŭ dekretas.
Al ĉiu sinjoro estu lia honoro.
Estu sinjoro de via vorto.
Pli feliĉa sinjoro sen havo, ol riĉulo sed sklavo.
Por sia oro ĉiu estas sinjoro.
Sinjorino kaj sinjoro, unu alian valoras.
Sub tero sklavo kaj sinjoro ne diferencas per valoro.
Sinjoroj sin batas, servantoj vundojn ricevas.
Al du sinjoroj samtempe oni servi ne povas.
Al grandaj sinjoroj grandaj honoroj.
Du sinjoroj en unu bieno, du mastrinoj ĉe unu kameno - neniam vivas sen reciproka malbeno.
La "tuj" de sinjoroj estas multe da horoj.
Novaj sinjoroj, - novaj moroj.
Poton taksu laŭ sono, sinjoron laŭ tono.
Vivi per sistemo de "el mano al buŝo".
Al vi ne plaĉis sitelo, laboru per martelo.
Edzino pli elverŝas per funelo, ol edzo enverŝas per sitelo.
Situacio sen eliro.
Esti en situacio sen eliro.
Kie sklav' regadon havas, tie mastro baldaŭ sklavas.
Sklavo kun forta mano estas plej granda tirano.
Al sklavo mon' ne estas savo - li ĉiam restas sklavo.
Al sklavo mon' ne estas savo - li ĉiam restas sklavo.
Kie sklav' regadon havas, tie mastro baldaŭ sklavas.
Pli feliĉa sinjoro sen havo, ol riĉulo sed sklavo.
Sub tero sklavo kaj sinjoro ne diferencas per valoro.
Malsaĝulo ĉie sian nomon skribas.
Diron oni neas, skribo ne pereas.
Vivo glate ne fluas, ĉiam batas kaj skuas.
Kion sobreco deziras, ebrieco ĝin diras.
Elbatadi ies sojlon.
Sola vojo libera al la fundo rivera.
Konsoliĝas mizerulo, se li estas ne sola.
Kun edzo plej malmola estas pli bone ol sola.
Unu sola guto la glason plenigas.
Unu soldato militon ne faras.
Malfeliĉo malofte venas sole.
La enigmo simple solviĝas.
Ŝiru rozojn en somero, ĉar en vintro ili ne estos.
Kio taŭgas por somero, ne taŭgas por vintro.
Vorto sona estas plej admona.
Edziĝo pro amo flamanta al la sako sonanta.
Barelo malplena sonas plej laŭte.
Kio akorde ne sonas, tio rimon ne donas.
Sako ne sonas - amiko ne konas.
Ne esperite, ne sonĝite.
Sonĝo teruras, sonĝo forkuras.
Sonĝo teruras, sonĝo forkuras.
Kio al mi sonis, tion mi resonas.
Kia sono, tia resono.
Poton taksu laŭ sono, sinjoron laŭ tono.
Titolo sen mono - sensignifa sono.
Sonorado al li venas, sed de kie - li ne komprenas.
Sonorilo vokas al preĝejo kaj mem neniam eniras.
Kie ajn rano iras, ĝi ĉiam marĉon sopiras.
Lupo sopiras, al arbaro sin tiras.
Rano eĉ en palaco sopiras pri marĉo.
Lerteco sorĉon ne bezonas.
Sorto donas favoron, sorto donas doloron.
Sorto ofte alsendas, kion oni ne atendas.
Al mono kaj forto humiliĝas la sorto.
Al protekto kaj forto helpas la sorto.
Ankaŭ la lupon atingos la sorto.
Bataladi kontraŭ la sorto.
Bone tiu sidas, al kiu la sorto ridas.
Fianĉon de l' sorto difinitan forpelos nenia malhelpo.
Kiun favoras la sorto, por tiu eĉ koko estas ovoporta.
Kiun la sorto karesas, al tiu ĉio sukcesas.
Kiun la sorto karesos, tiu sukcesos.
Se decidos la sorto, helpos nenia forto.
Se la sorto vin batas, mokantoj ne mankas.
Sorto donas favoron, sorto donas doloron.
Venkas ne forto, venkas la sorto.
Ĉiu kreas sian forton, ĉiu forĝas sian sorton.
Ankoraŭ neniu evitis la sorton.
Petolu, diboĉu, sed poste sorton ne riproĉu.
Sian sorton neniu evitos.
France saĝa, angle sovaĝa.
De l' koro spegulo estas la okulo.
Ne helpas spegulo al malbelulo.
Stomako ne estas spegulo: kion ĝi manĝis, ne vidas okulo.
Sperta mano ne restas sen pano.
Li estas homo sperta kaj lerta.
Mizero faras lerta, mizero faras sperta.
Pasero sperta estas lerta.
Pasero sperta ne bezonas averton.
Se juneco estus sperta, se maljuneco estus lerta!
Kiu iras sperte, iras certe.
Sperto saĝon akrigas.
Eĉ malsaĝulon sperto instruos.
Por sperto kaj lerno ne sufiĉas eterno.
Por Paŭlo sperto - por Petro averto.
Proverbo estas sperto, proverbo estas averto.
Ni forgesas averton, ni memoras la sperton.
Ne demandu scienculon, demandu spertulon.
Spesmilo superflua poŝon ne ŝiras.
Spesmilo vojon trabatas.
Fremda spesmilo estas sen utilo.
Kiu speson ne tenas, tiu al spesmilo ne venas.
Oni donacas por speso kaj laborigas por spesmilo.
Fremdlando objekton por speso donas, sed por ĝin venigi, oni spesmilon bezonas.
Fremdlando objekton por speso donas, sed por ĝin venigi, oni spesmilon bezonas.
Oni donacas por speso kaj laborigas por spesmilo.
Por regna speso ne ekzistas forgeso.
Sen speso unua ne ekzistas la dua.
Kiu speson ne tenas, tiu al spesmilo ne venas.
Li faras princan promeson, sed ne havas eĉ speson.
Se ĉiu speson donos, malriĉulo malsaton ne konos.
Ne spiciĝas manĝo de mastrina beleco.
Al farun' malbonspeca ne helpos la spico.
Spiko malplena plej alte sin tenas.
Vesto eluzita, sed pureco spirita.
Pli valoras kontenta spirito, ol granda profito.
Li jam faras la lastan spiron.
Pli facile estas eviti ol spiti.
Abelujon ne incitu, amason ne spitu.
Sprita vorto tentas, nenion atentas.
Vero ne bezonas mediti nek spriti.
Sprit' en tempo ne ĝusta estas tre malbongusta.
Multe da sprito, sed neniom da profito.
Plej bona sprito estas silento.
Malsato donas spriton.
Por glate mensogi, oni spriton bezonas.
Ĝi staras ankoraŭ malproksime en la kampo.
Ĝi jam staras al mi en la gorĝo.
Staras la morto jam en la korto.
Antaŭ okuloj ne staras, doloron ne faras.
Inter faro kaj rakonto staras meze granda monto.
Jen staras la bovoj antaŭ la monto!
Kuraĝe li staras, kiam muro lin baras.
La afero ne staras sur pinto de ponto.
La vivo staras sur la karto.
Min ne tuŝas la afero, mi staras ekstere.
Stari per unu piedo en la tombo.
Stari por iu kiel muro kaj turo.
Stariĝi obstine.
Staris, ekfaris.
Aŭ plej riĉa stato, aŭ plena malsato.
Bona stato saĝigas, malbona malsaĝigas.
Nova stato, - nova vivo.
Vivu stomako laŭ stato de l' sako.
Kiel oni sternas, tiel oni dormas.
Ĉe stomako malsata ne kapricas palato.
Ĉe vesto velura suferas stomako.
Stomako malsata nur pri pano meditas.
Stomako ne estas spegulo: kion ĝi manĝis, ne vidas okulo.
Honoro ne donas, kion stomako bezonas.
Malsata stomako orelon ne havas.
Plena stomako laŭdas la faston.
Sata stomako ne lernas volonte.
Se stomako doloras, kapo laboras.
Vivu stomako laŭ stato de l' sako.
Plendoj stomakon ne plenigas.
Inter la blinduloj reĝas la strabuloj.
Virta virino straton ne konas.
Streĉi la orelojn.
La haroj streĉiĝas.
Streĉiĝi el la haŭto.
Teni la okulojn en streĉo.
Streĉu la okulojn!
Konservas eĉ karbo la strukturon de l' arbo.
Li taŭgas nek por studo, nek por ludo.
Kiu glutis tro multe, tiu agas tro stulte.
Akvo silenta subfosas la bordon.
Post brua vento subita silento.
Cent jarojn silentis kaj subite sin prezentis.
Feliĉo leĝon ne obeas, subite naskiĝas, subite pereas.
Feliĉo leĝon ne obeas, subite naskiĝas, subite pereas.
Mi panon ne esperis, subite kuko aperis.
Ne atendita, ne esperita ofte venas subite.
Neniam atendita ofte venas subite.
Kiu supren kraĉon ĵetas, sian barbon al ĝi submetas.
Al venko rajto venas, se ĝin forto subtenas.
Donacetoj subtenas amikecon.
Kiun feliĉo subtenas, al tiu mem ĉio venas.
Ĝoju kaj festenu, sed malriĉulojn subtenu.
Ĉe vesto velura suferas stomako.
Kapo pekas, piedoj suferas.
Pro kapo malsaĝa suferas la kruroj.
Malsato malfortigas, ŝuldo suferigas.
Suferinto pli valoras, ol lerninto.
Nur suferinto ŝatas feliĉon.
Fremda mizero ne estas sufero.
Kie estas sufero, estas ankaŭ espero.
Longa konsidero savas de sufero.
Ne ĉiam daŭras malbona vetero, ne ĉiam daŭras homa sufero.
Post sufero venas prospero.
Propra sufero - plej granda sur tero.
Tro longa sufero - malgranda espero.
Suferoj sufokas kaj homoj mokas.
Kiu diras la veron, havas suferon.
Ankaŭ diablo tondron suferos.
Se la tempo forblovis, ni jam helpi ne povas; kio post ni aperos, ni de ĝi ne suferos.
Eĉ kaprino plaĉas, se la doto sufiĉas.
Ne sufiĉas ploro al kreditoro.
Por paro amanta ĉiu loketo sufiĉas.
Por saĝulo sufiĉas aludo.
Por sperto kaj lerno ne sufiĉas eterno.
Se forestas la suno, sufiĉas la luno.
Oni estas riĉa neniam sufiĉe.
Kia sufloro, tia aktoro.
Suferoj sufokas kaj homoj mokas.
Sukcesa venkanto de pordoj malfermitaj.
Kiun la sorto karesas, al tiu ĉio sukcesas.
Per pacienco kaj fervoro sukcesas ĉiu laboro.
Se malriĉulo sukcesas, li ĉiujn forgesas.
Per mezuro kaj peso akiriĝas sukceso.
Envia moko sukceson ne detruas.
Kiun la sorto karesos, tiu sukcesos.
Bone sukcesu, sed ankaŭ nin ne forgesu.
De pli da suko ne malboniĝas la kuko.
El sama tero devenas, saman sukon entenas.
Ankaŭ al ni la suno eklumos.
Bojas hundo sen puno eĉ kontraŭ la suno.
Eĉ sur la suno troviĝas makuloj.
Leviĝu kun la suno, edziĝu dum juna.
Post vetero malbela lumas suno plej hela.
Se forestas la suno, sufiĉas la luno.
Vespere ĝuu lunon, sed ne serĉu la sunon.
Malbona virino diablon superas.
Pardonemeco superas justecon.
Propra volo ordonon superas.
Spesmilo superflua poŝon ne ŝiras.
De superfluo malboniĝas la ĝuo.
Ĉio supermezura estas terura.
Amo supermezura ne estas plezura.
Superpinte - nur tuŝinte.
Samaj kondiĉoj, samaj superstiĉoj.
De la manoj ĝis lipoj la sup' elverŝiĝis.
Inter la mano ĝis la buŝo ofte disverŝiĝas la supo.
Ne por lupo estas supo.
Propra supo brogas, fremda allogas.
Mi havas pri tio nek scion nek supozon.
Hodiaŭ supre, morgaŭ malsupre.
Kiu supren kraĉon ĵetas, sian barbon al ĝi submetas.
Li tenas la nazon supren.
Nazo supren, vento antaŭen.
Virino bonorda estas muta kaj surda.
Prediki al surduloj.
Surmeto rompas, komparo trompas.
Gasto sen avizo estas agrabla surprizo.
Li diris adiaŭ al la mondo surtera.
Suspekto pruvon ne egalas.
Ju pli da ĵuroj, des pli da suspekto.
Kie ĵuron vi aŭdas, malbonon suspektu.
Multaj svatiĝas, feliĉulo edziĝas.
Ne ĉiu fianĉiĝas, kiu svatiĝas.
Kiu tro alte svingas, nenion atingas.
Kiu tro forte la manon svingas, nenion atingas.
Lango nenion atingas, se ĝin saĝo ne svingas.
Puno pekon svingas, favorkoreco ĝin estingas.

Ŝafaro harmonia lupon ne timas.
Unu fava ŝafo tutan ŝafaron infektas.
Pereis ŝafino, pereu ankaŭ la ŝafido.
Pereis ŝafino, pereu ankaŭ la ŝafido.
Oni tondas ŝafinojn - tremas la ŝafoj.
Ŝafo donas sian lanon, por ke mastro havu panon.
Ŝafo kalkulita ne estas savita.
De ŝafo senlana eĉ lanero taŭgas.
De malbona ŝafo estas bona eĉ tufo.
Ke la lup' estu sata, kaj la ŝaf' ne tuŝata.
Pagos lupo por la ŝafo.
Por ŝafo tondita Dio venton moderigas.
Se lupo ekpentis, ŝafo atentu.
Se vi ŝafo fariĝos, lupoj ne mankos.
Se vi faros vin ŝafo, la lupoj vin manĝos.
Unu fava ŝafo tutan ŝafaron infektas.
Estas ŝafoj, estos lano.
Oni tondas ŝafinojn - tremas la ŝafoj.
Gardatan ŝafon eĉ lupo timas.
Lupo dormanta ŝafon ne kaptas.
Pastro ŝafon ne prenas, ĝi hejmen revenas.
Por ŝafon formanĝi, lupo trovos pretekston.
Ŝajno trompas.
Ŝajnon ne fidu, juĝi ne rapidu.
Kiu konstante lokon ŝanĝas, neniam sin aranĝas.
Lupo ŝanĝas la harojn, sed ne la farojn.
Tago aranĝas, tago ŝanĝas.
Vulpo mienon ŝanĝas, sed plue kokidojn manĝas.
Kiu edziĝas, tiu ŝanĝiĝas.
Kiu bone sidas, tiu lokon ne ŝanĝu.
Promeso estas larĝa, plenumo estas ŝarĝa.
Tro alta postulo aĉetanton ne ŝarĝas.
Sur ĉeval' de najbaro la ŝarĝo ne pezas.
Ĉiu havas sian ŝarĝon.
Ĉion novan oni ŝatas, malnovan oni forbatas.
Ŝteletiston oni batas, ŝtelegiston oni ŝatas.
Kiu hundon mian batas, min mem ne tre ŝatas.
Kiu malmulton ne ŝatas, multon ne meritas.
Nur suferinto ŝatas feliĉon.
Bono posedata ne estas ŝatata.
Ŝatu amikon laŭ la dato de akiro.
Amikon ŝatu, malamikon ne batu.
Konu nin, ŝatu nin!
Li ĵus elrampis el la ova ŝelo.
Ŝerce dirite, cele pensite.
En ŝerco kaj ludo ofte sidas aludo.
Ne ekzistas en komerco amikeco nek ŝerco.
Diablo ŝercon ne komprenas, vokite li venas.
La morto ŝercon ne komprenas: oni ĝin vokas, ĝi venas.
Granda ŝipo bezonas profundon.
Ŝipon rompitan ĉiuj ventoj atakas.
Eĉ plej bonan ŝipon malbonigas la ventoj.
Ne maro dronigas ŝipon, sed la ventoj.
Spesmilo superflua poŝon ne ŝiras.
De fremda groŝo ŝiriĝas la poŝo.
Ŝiriĝis fadeno sur la bobeno.
Ŝiru rozojn en somero, ĉar en vintro ili ne estos.
Ŝiru vin en du partojn, la mondo trian postulos.
Ŝlosilo uzata ruston ne konas.
Ora ŝlosilo ĉion malfermas.
Ora ŝlosilo ĉiun pordon malfermas.
Kiu bone ŝmiras, bone veturas.
Dolĉe ŝmiri al iu la lipojn.
En dom' de pendigito pri ŝnuro ne parolu.
Tordi ŝnurojn el sablo.
Kie diablo ne povas, tien virinon li ŝovas.
En fremdan vazon ne ŝovu la nazon.
Ne ŝovu la nazon en fremdan vazon.
Ne ŝovu nazon en fremdan vazon.
Ne ŝpari monon nek penon.
Groŝo ŝparita neniam perdiĝas.
Vivi de ŝparita kaso.
Ŝparu groŝon - vi havos plenan poŝon.
Ŝparu kiam bone, vi havos kiam bezone.
Vortojn ŝparu, agojn faru.
Ŝtelaĵokaŝisto mem estas ŝtelisto.
Ĉe mastro ŝtelisto la servantoj ne ŝtelas.
Apud propra domo ŝtelisto ne ŝtelas.
Infano ŝtelas ovon, grandaĝulo ŝtelas bovon.
Infano ŝtelas ovon, grandaĝulo ŝtelas bovon.
Li ŝtelas de najbaro, por doni al altaro.
Longe ŝtelas ŝtelisto, tamen fine li pendos.
Ne trovante bovinon, oni ŝtelas kokinon.
Ŝteletiston oni batas, ŝtelegiston oni ŝatas.
Oni komencas per ŝteletoj kaj finas per ŝtelegoj.
Ŝteletiston oni batas, ŝtelegiston oni ŝatas.
Oni komencas per ŝteletoj kaj finas per ŝtelegoj.
Ŝteli ĉe ŝtelisto estas malfacile.
Unufoje ŝtelinta restas ĉiam ŝtelisto.
Groŝon ŝtelis - ho, ŝtelisto! milojn ŝtelis - financisto.
Groŝon ŝtelis - ho, ŝtelisto! milojn ŝtelis - financisto.
Unu fojon ŝtelis pomon kaj perdis por ĉiam honestan nomon.
Ĉe mastro ŝtelisto la servantoj ne ŝtelas.
Ŝtelaĵokaŝisto mem estas ŝtelisto.
Ŝteli ĉe ŝtelisto estas malfacile.
Ŝtelisto ŝteliston evitas, ĉar li tie ne profitas.
Ŝtelisto ŝteliston ne perfidas.
Apud propra domo ŝtelisto ne ŝtelas.
Groŝon ŝtelis - ho, ŝtelisto! milojn ŝtelis - financisto.
Longe ŝtelas ŝtelisto, tamen fine li pendos.
Ne ĉiu bojato estas ŝtelisto.
Ne kredas ŝtelisto, ke honestaj ekzistas.
Sur la ŝtelisto brulas la ĉapo.
Unufoje ŝtelinta restas ĉiam ŝtelisto.
Venos ŝtelisto al la juĝisto.
Ne ŝtelus ŝtelistoj, se ne ekzistus kaŝistoj.
Ŝtelisto ŝteliston evitas, ĉar li tie ne profitas.
Ŝtelisto ŝteliston ne perfidas.
Kiu ŝteliston regalas, mem ŝteliston egalas.
Kiu ŝteliston regalas, mem ŝteliston egalas.
Malbone kaŝita ŝteliston incitas.
Okazo faras ŝteliston.
Okazo kreas ŝteliston.
Plena kaso ŝteliston altiras.
Por pendigi ŝteliston, antaŭe lin kaptu.
Kiu pri ŝtelo silentas, tiu ŝtelon konsentas.
Malfermita kelo tentas al ŝtelo.
Mensogo kaj ŝtelo estas du fratoj.
Parolo anĝela, sed penso pri ŝtelo.
Faras rabon kaj ŝtelon, por oferi al Dio kandelon.
Kiu pri ŝtelo silentas, tiu ŝtelon konsentas.
Ŝtelu malproksime, edziĝu proksime.
Ne ŝtelus ŝtelistoj, se ne ekzistus kaŝistoj.
ŝtipo estos bela, se vi ĝin ornamos.
Malsaĝa kiel ŝtipo.
Ŝtono de falpuŝiĝo.
ŝtono verdiĝas, se ĝi longe ne moviĝas.
Gast' en tempo malĝusta estas ŝtono sur brusto.
Kontraŭ vesto malbona konspiras ĉiu ŝtono.
Malaperis kiel ŝtono en maron.
Per unu ŝtono oni du ĵetojn ne faras.
Se Dio ordonos, eĉ ŝton' lakton donos.
Trafi du celojn per unu ŝtono.
Kiu regalas per ŝtonoj, tiun oni dankas per bastonoj.
Guto malgranda, sed ŝtonon ĝi boras.
Li ne elpensis la filozofian ŝtonon.
Malsaĝulo ŝtonon ĵetis, dek saĝuloj ĝin ne atingos.
Senĉesa guto eĉ ŝtonon traboras.
Trafis falĉilo sur ŝtonon.
Al kavo senfunda ŝtopado ne helpas.
Pri la ŝtrumpa truo scias nur la ŝuo.
Eminenta ŝuldanto - malbona paganto.
Pago de ŝuldanto estas bona en ĉiu kvanto.
Riĉa estas tiu, kiu ŝuldas al neniu.
Ŝuldo ne rustiĝas, ŝuldo ne mortiĝas.
Ŝuldo estas unua heredanto.
Ŝuldo havas longan vivon.
Ŝuldo kaj mizero estas najbaroj.
Ŝuldo ne bruas, tamen dormon detruas.
Ŝuldo ne makulas, sed pagon postulas.
Ŝuldo ne rustiĝas, ŝuldo ne mortiĝas.
Malsato malfortigas, ŝuldo suferigas.
Ŝuldoj kaj mizero estas najbaroj.
Festeno kaj ĉaso kaj da ŝuldoj amaso.
Li havas pli da ŝuldoj en la urbo, ol da haroj en la barbo.
Li sidas en ŝuldoj ĝis super la ŝultroj.
Nenio pli grandan mizeron prezentas, ol se sano mankas kaj ŝuldoj turmentas.
Kiu ŝuldojn estingas, riĉecon atingas.
Longa dormado ŝuldojn kreskigas.
Ŝuldon tempo ne kuracas.
Bedaŭro kaj ĉagreno ŝuldon ne kovras.
Kiu donis garantion, tiu pagu la ŝuldon.
Larmoj ŝuldon ne pagas.
Li sidas en ŝuldoj ĝis super la ŝultroj.
Ĉe botisto la ŝuo estas ĉiam kun truo.
Esti sub la ŝuo (de sia edzino).
Pri la ŝtrumpa truo scias nur la ŝuo.
Ŝuti polvon en la okulojn.
Kiu ŝvitas, tiu profitas.
Li ŝvitas ankoraŭ super la alfabeto.
Pli bone estas ŝviti, ol tremi.

Ĉe tablo malplena babilo ne fluas.
Tablo festena, sed telero malplena.
Tablo kovrita faras amikojn.
Vivi inter forno hejtita kaj tablo kovrita.
Tablon frapas tajloro, tuj tondilo eksonas.
Tablon ornamas ne tuko, sed kuko.
Ĉe la tagiĝo.
Tro kara aranĝo por malkara tagmanĝo.
Tago aranĝas, tago ŝanĝas.
Tago festa - for aferoj.
Tago tagon sekvas, sed ne similas.
Eĉ por plej terura tago venas vespero.
En la tago de la sankta Neniamo.
En luma tago.
Kiu ĉion formanĝis en tago, malsatos vespere.
Matenas, vesperas - kaj tago malaperas.
Morgaŭ estas la amata tago de mallaboruloj.
Ne en unu tago elkreskis Kartago.
Tago aranĝas, tago ŝanĝas.
Drinku tutajn tagojn, sed kontrolu viajn agojn.
Peli tagojn sen afero de mateno al vespero.
Dio donis tagon, Dio donos manĝon.
Kiu havas bonan najbaron, havas bonan tagon.
Laŭdu tagon nur vespere.
Ne laŭdu la tagon antaŭ vespero.
Serĉi la tagon pasintan.
Tago tagon sekvas, sed ne similas.
Ĉiu tajloro havas sian tranĉmanieron.
Tajloro krimis, botisto pendas.
Oni ne pagas per gloro al sia tajloro.
Restu tajloro ĉe via laboro.
Tablon frapas tajloro, tuj tondilo eksonas.
Truon de l' honoro flikos neniu tajloro.
Belecon taksas ne okulo sed koro.
Kia oni vin vidas, tia oni vin taksas.
Kiel oni vin taksas, tiel oni vin regalas.
Kiel oni vin vidas, tiel oni vin taksas.
Malplaĉas nenio, se taksas pasio.
Taksi la sanon ni lernas en malsano.
Poton taksu laŭ sono, sinjoron laŭ tono.
Mizero havas talentan kapon.
Malsaĝulo kiel tamburo, - kiu pasas, lin batas.
La felo tanadon ne valoras.
Tani al iu la haŭton.
Tapiŝon ne deziris, maton akiris.
Se mi scius, kie mi falos, mi tien metus tapiŝon.
Plenumiĝis la tasko per granda fiasko.
Ĉio taŭgas, kio venas.
De ŝafo senlana eĉ lanero taŭgas.
Ilo el oro taŭgas por ĉiu laboro.
Kio taŭgas por somero, ne taŭgas por vintro.
Kio servas por ĉio, taŭgas por nenio.
Kio taŭgas por somero, ne taŭgas por vintro.
Li taŭgas nek por studo, nek por ludo.
Ne taŭgas du ursoj por unu nesto.
Ne taŭgas la vero por komerca afero.
Unu vido taŭgas pli ol dek aŭdoj.
En juneco logas, en maljuneco tedas.
Kontraŭ ĉiu tedo ekzistas rimedo.
Malpli da posedo, malpli da tedo.
Ĝi estas ankoraŭ birdo sur la tegmento.
En fremda tegmento li flikas truon kaj en propra ne vidas la fluon.
Nek al teksto, nek al preteksto.
El malplena telero vane ĉerpas kulero.
Granda telero, malplena kulero.
Tablo festena, sed telero malplena.
Nek al temo, nek al celo.
Ŝuldon tempo ne kuracas.
Temp' estas mono.
Temp' estas valoro simile al oro.
Tempo flatas, tempo batas.
Tempo kaj cirkonstancoj saĝon alportas.
Tempo prenas, tempo pagas.
Tempo toleras, sed vero aperas.
Tempo venos, zorgon prenos.
Alia tempo, aliaj moroj.
Depost tempo nememorebla.
En la bona malnova tempo.
Estis la tempo, ni ne komprenis, - pasis la tempo, la saĝ' al ni venis.
Estis la tempo, ni ne komprenis, - pasis la tempo, la saĝ' al ni venis.
Gast' en tempo malĝusta estas ŝtono sur brusto.
Kio estis kaj pasis, tion tempo frakasis.
La tempo ĉiam malkaŝas la veron.
La tempo venos, ni ĉion komprenos.
Plej bona kuracisto estas la tempo.
Por ĉiu ago venas la tempo de pago.
Se la tempo forblovis, ni jam helpi ne povas; kio post ni aperos, ni de ĝi ne suferos.
Sprit' en tempo ne ĝusta estas tre malbongusta.
Tempo flatas, tempo batas.
Tempo prenas, tempo pagas.
Venos tempo, venos konsilo.
Aliaj tempoj, aliaj moroj.
La afero havas tempon.
Uzu tempon estantan, antaŭvidu estontan, memoru estintan.
Kiu langon ne tenas, mem sin malbenas.
Kiu speson ne tenas, tiu al spesmilo ne venas.
Li tenas la nazon supren.
Petro kornojn tenas, Paŭlo lakton prenas.
Saĝa tenas aferon, malsaĝa esperon.
Sako alenon ne tenas, ĝi baldaŭ elvenas.
Sako malplena sin rekte ne tenas.
Spiko malplena plej alte sin tenas.
Vazo rompita longe sin tenas.
Teni iun per fera mano.
Teni la okulojn en streĉo.
Teni sian langon en la buŝo.
Malfermita kelo tentas al ŝtelo.
Malplena sako tentas al peko.
Sprita vorto tentas, nenion atentas.
Vane vi tentas, mi ne konsentos.
Amu edzinon plej kore, sed tenu ŝin bonmore.
Kiu entreprenis, tiu sin tenu.
Kun urso promenu, sed pafilon prete tenu.
Sciu funde, sed tenu profunde.
Sub seruro promesojn tenu, sed doninte ne reprenu.
Ne ekzistas terno sen nazo nek fakto sen bazo.
Ĉio estas por li kiel polvero sur la tero.
Atendi sur tero, ĝis sekiĝos la rivero.
De atendo kaj espero pereis multaj sur la tero.
De peko kaj mizero estas plena la tero.
Eĉ el sub la tero aperas la vero.
El aero al tero.
El sama tero devenas, saman sukon entenas.
Kastel' en aero - malsato sur tero.
Kiu leviĝis fiere, baldaŭ falos al tero.
La sama afero, sed kun la kapo al tero.
Laŭdu la maron, sed restu sur tero.
Li vivas sur la tero kiel en infero.
Mi ankaŭ lokon sur la tero okupas.
Ne batalu pot' el tero kontraŭ kaldrono el fero.
Pluvo en Aprilo - por la tero utilo.
Post mia malapero renversiĝu la tero.
Propra sufero - plej granda sur tero.
Se la ĉielo falus al tero, birdokaptado estus facila afero.
Sub tero sklavo kaj sinjoro ne diferencas per valoro.
Enpremi en la teron.
Ne moku riveron, ne atinginte la teron.
Ĉio supermezura estas terura.
Eĉ por plej terura tago venas vespero.
Sonĝo teruras, sonĝo forkuras.
Atakis teruro, ektremis la kruro.
Tra vitro de teruro pligrandiĝas la mezuro.
Okaza komplimento ne iras al testamento.
Bona famo sin trenas testude, malbona kuras rapide.
Ĉiu "tial" havas sian "kial".
Antaŭ tima okulo potenciĝas eĉ kulo.
Ŝafaro harmonia lupon ne timas.
Arbo krakanta venton ne timas.
Gardatan ŝafon eĉ lupo timas.
Kiu timas bestaron, ne iru arbaron.
Kiu akvon evitas, droni ne timas.
Kiu hontas nenion, ne timas Dion.
Kiu ne krimas, tiu ne timas.
Korniko vundita propran voston timas.
Malbona herbo froston ne timas.
Malriĉulo rabiston ne timas.
Pura ĉielo fulmon ne timas.
Volus kato fiŝojn, sed la akvon ĝi timas.
Timi sian propran ombron.
Kiu bone agas, timi ne bezonas.
Timo havas grandajn okulojn.
Kie timo, tie honto.
Pensoj iras trans limo sen pago kaj timo.
Se malsato turmentas, lupo timon ne sentas.
Timu lupon edukitan kaj malamikon repacigitan.
Ne timu hundon bojantan, timu hundon silentan.
Ne timu tranĉilon, timu babilon.
Ne timu hundon bojantan, timu hundon silentan.
Ne timu tranĉilon, timu babilon.
Kontraŭ muŝoj bravulo, kontraŭ homoj timulo.
Li ne estas el la regimento de timuloj.
Dormus leporo, se ĝi ĉason ne timus.
Sklavo kun forta mano estas plej granda tirano.
Fadeno iras, kien kudrilo ĝin tiras.
Fiŝo ne iras, sed hoko ĝin tiras.
Kien kudrilo iras, tien fadenon ĝi tiras.
Lupo sopiras, al arbaro sin tiras.
Pli tiras virina haro, ol ĉevala paro.
Urson al mielo oni ne tiras per orelo.
Kiu sin enjungis, devas tiri.
La loto estas tirita.
Eltrinki per unu tiro.
Tie vi petos, vi tiros, vi nenion akiros.
Titolo sen mono - sensignifa sono.
Amaso da mono kaj titolo de barono.
Ripetado estas plej bona lernado.Ripetata parolo pri la sama titolo.
Deziri al iu amason da mono kaj titolon de barono.
Tolaĵon malpuran lavu en la domo.
Li ne toleras eĉ muŝon sur la muro.
Tempo toleras, sed vero aperas.
Al la papero ne mankas tolero.
Ne mankas tombo por mortinto nek pano por vivanto.
Stari per unu piedo en la tombo.
Atendis, meditis, ĝis en tombon englitis.
Oni tondas ŝafinojn - tremas la ŝafoj.
Tablon frapas tajloro, tuj tondilo eksonas.
Por ŝafo tondita Dio venton moderigas.
Ne ĉio batas, kio tondras.
Tondro kampulon memorigas pri Dio.
Ankaŭ por diablo tondro ekzistas.
El klara ĉielo tondro ekbatis.
Ankaŭ diablo tondron suferos.
Vento sendita tondron reportos.
Karakteron al kanto donas la tono.
Poton taksu laŭ sono, sinjoron laŭ tono.
Doni la tonon.
Li eĉ el sablo vipojn tordas.
Tordi ŝnurojn el sablo.
Ne unu hundo lin mordis, ne unu vento lin tordis.
Spesmilo vojon trabatas.
Meti trabojn sur la vojon.
En fremda okulo ni vidas ligneron, en nia ni trabon ne vidas.
Eĉ guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan.
Senĉesa guto eĉ ŝtonon traboras.
Homo pafas, Dio trafas.
Se peko trafas, eĉ bastono ekpafas.
Vidas okulo, sed mano ne trafas.
Trafe aŭ maltrafe.
Trafi de Scilo al Ĥaribdo.
Trafi du celojn per unu ŝtono.
Trafi per la parolo rekte en la vizaĝon.
Trafi per la vizaĝo en koton.
Celi anseron, trafi aeron.
Trafis falĉilo sur ŝtonon.
Trafis hakilo al ligno malmola.
Trafis pugno pugnon.
Celis paseron, trafis anseron.
Fluis sur lipoj, sed en buŝon ne trafis.
Li trafis el sub pluvo en riveron.
Traflugis anĝelo preter orelo.
Trafos hakilo al ligno malmola.
Mi blinde pafos, eble trafos.
Neniu scias, kio morgaŭ lin trafos.
Tralavi la gorĝon.
Hakilo estas tranĉa, sed ne cedas la branĉo.
El fremda ledo oni tranĉas larĝe.
Tranĉi rekte en la karnon.
Venis tranĉilo al la gorĝo.
Ne timu tranĉilon, timu babilon.
Ĉiu tajloro havas sian tranĉmanieron.
Ĝentila kaj trankvila, kun koro el oro.
Akvo trankvila estas akvo danĝera.
En trankvila vetero ĉiu remas sen danĝero.
Konscienco trankvila estas bona dormilo.
Kiu iras trankvile, iras facile.
Kiu vivas trankvile, vivas facile.
Li ripozu trankvile!
Ne rapidu, trankvile decidu.
Post dorma trankvilo venas bona konsilo.
Kiu garantias, trankvilon ne scias.
Nek transnaĝeble, nek transireble.
En ĉiu transloĝiĝo estas parto de ruiniĝo.
Li faris sian lastan translokiĝon.
Ĉio transmara estas ĉarma kaj kara.
En landoj transmaraj estas oraj arbaroj.
Nek transnaĝeble, nek transireble.
Trapafadi la aeron.
Eĉ pinglo povas koron trapiki.
Kio tra l' dentoj travenis, tion la lipoj ne retenos.
Vivon travivi estas art' malfacila.
Li tremas, kiel aŭtuna folio.
Oni tondas ŝafinojn - tremas la ŝafoj.
Pli bone estas ŝviti, ol tremi.
Tremo atakas.
Bona famo sin trenas testude, malbona kuras rapide.
Ne volas kokin' al festeno, sed oni ĝin trenas perforte.
Treni sian vivon de mizero al mizero.
Oni vokas la bovon ne festeni, sed treni.
Amiko fidela estas trezoro plej bela.
Promesita trezoro estas sen valoro.
Du militas - tria profitas.
Ŝiru vin en du partojn, la mondo trian postulos.
En la triĵaŭda semajno.
Trinki pro ies sano.
En puton ne kraĉu, ĉar vi trinki bezonos.
Ne kraĉu en puton, ĉar vi trinki bezonos.
Vi min manĝigos, mi vin trinkigos.
Kiam pasanto jam trinkis, li la puton insultas.
De lia vivo aranĝo estas trinko kaj manĝo.
Trio plaĉas al Dio.
Troa festeno estas veneno.
Troa petolo estas danĝera por la kolo.
Malriĉigas ne nehavado, sed trogranda dezirado.
Aprila vetero - trompa aero.
Ŝajno trompas.
Surmeto rompas, komparo trompas.
Komenco Aprila - trompo facila.
Ne atingos krio ĝis la trono de Dio.
Ne trovante bovinon, oni ŝtelas kokinon.
Ĉiu abomenaĵo trovas sian adoranton.
Kiu bati deziras, trovas bastonon.
Unu kapo facile trovas apogon.
Nenie semata, ĉie trovata.
Eĉ blinda kokino povas trovi grajnon.
Troviĝas bonaj homoj en la mondo.
Eĉ ĉe kokino troviĝas propra inklino.
Eĉ kontraŭ pastra prediko troviĝas kritiko.
Eĉ por pomo putranta troviĝas amanto.
Eĉ sur la suno troviĝas makuloj.
En ĉiu objekto troviĝas difekto.
Kie fumo leviĝas, tie fajro troviĝas.
Kie lumo ekzistas, ankaŭ ombro troviĝas.
Kiam filino edziniĝis, multaj fianĉoj troviĝis.
Lumo fariĝos, kulpulo troviĝos.
Trovis malbonulo malbonulon pli grandan.
La unua trovita.
Faru hodiaŭ, kion vi povas, - morgaŭ vi eble okazon ne trovos.
Kiu kapon posedas, kombilon jam trovos.
Kiu mensogis per unu vorto, ne trovos kredon ĝis la morto.
Liveru nur panon, manĝontoj sin trovos.
Por ŝafon formanĝi, lupo trovos pretekston.
Ĉe botisto la ŝuo estas ĉiam kun truo.
Pri la ŝtrumpa truo scias nur la ŝuo.
Sakon kun truo vi neniam plenigos.
Truon de l' honoro flikos neniu tajloro.
En fremda tegmento li flikas truon kaj en propra ne vidas la fluon.
Li havas truon en la manplato.
Se muso nur unu truon disponas, ĝi baldaŭ la vivon fordonas.
Estas tubero en la afero.
De malbona ŝafo estas bona eĉ tufo.
La "tuj" de sinjoroj estas multe da horoj.
Tablon ornamas ne tuko, sed kuko.
Eĉ muŝo sentas, kiam vi ĝin turmentas.
La konscienco lin ne turmentas.
Nenio pli grandan mizeron prezentas, ol se sano mankas kaj ŝuldoj turmentas.
Se malsato turmentas, lupo timon ne sentas.
Tro da bono ne turmentas.
Kiun malĝojo ne turmentis, tiu ĝojon ne sentas.
Sin turni al la poŝo.
Turniĝadi kiel serpento.
Kien vi vin turnos, ĉie malbone.
Stari por iu kiel muro kaj turo.
Tuso kaj amo ne estas kaŝeblaj.
Ĝi tuŝas lin, kiel akvo anseron.
Ĝi eĉ ne tuŝas lian orelon.
Kio min ne tuŝas, kuŝu kiel kuŝas.
Kio post la montoj kuŝas, tio nin neniom tuŝas.
Kiu lin tuŝas, tiu lin sentas.
Leĝo pasintaĵon ne tuŝas.
Lin tuŝas nek admono, nek ordono.
Min ne tuŝas la afero, mi staras ekstere.
Ne mia estas la ĉevalo, min ne tuŝas ĝia falo.
Ke la lup' estu sata, kaj la ŝaf' ne tuŝata.
Superpinte - nur tuŝinte.
Kontraŭ peko batalu, sed pekanton ne tuŝu.
Vin ne tuŝu la eraroj en fremdaj faroj.
Tuta jam sata, sed okulo malsatas.
Kontraŭ tuta kohorto eĉ Herkulo estas malforta.
Krii el la tuta gorĝo.
Kun sia tuta domo kaj havo.
Kun sia tuta posedo kaj heredo.
La tuta ludo ne valoras kandelon.
Peto kaj demando kondukas tra l' tuta lando.
Pli kostas la sako, ol la tuta pako.
Se ĉiu balaos antaŭ sia pordo, tiam en la tuta urbo estos ordo.
Vi sekrete vorton diros, ĝi tra l' tuta mondo iros.
Virino scias - tuta mondo scias.
Drinku tutajn tagojn, sed kontrolu viajn agojn.
Donu fingron al avidulo, li tutan manon postulas.
Homo lernas la tutan vivon.
Kiu domaĝas groŝon, perdas la tutan poŝon.
Lavu tutan jaron, negro ne blankiĝos.
Malsaĝulo diris vorteron, saĝulo komprenas la tutan aferon.
Per paroloj li bruas, tutan urbon detruas.
Se vi krudulon salutos, li vin tutan englutos.
Unu fava ŝafo tutan ŝafaron infektas.
Unu fojon oni donas kaj tutan vivon fanfaronas.
Unu ovo malbona tutan manĝon difektas.
Tute ĝuste laŭ lia gusto.
Tute libera, kiel birdo aera.
Sidas gasto minuton, sed vidas la tuton.

Malgranda birdeto, sed akra ungeto.
Vizaĝo agrabla kaj ungo diabla.
Ŝuldo estas unua heredanto.
Unua atesto estas la vesto.
Unua paŝo iron direktas.
Unua venis, unua prenis.
La unua trovita.
Saltadi el unua al deka.
Sen speso unua ne ekzistas la dua.
Unua venis, unua prenis.
Kiu aŭdis unuan, ankaŭ aŭdu la duan.
Kiu venis unue, muelas pli frue.
Unueco donas fortecon.
Unufoje ŝtelinta restas ĉiam ŝtelisto.
Neniu estas profeto en sia urbeto.
Ĉiu klopodu nur en sia metio, tiam al la urbo mankos nenio.
Alia urbo, alia moro.
Eĉ signo ne restis, kie urbo estis.
Li havas pli da ŝuldoj en la urbo, ol da haroj en la barbo.
Se ĉiu balaos antaŭ sia pordo, tiam en la tuta urbo estos ordo.
Per paroloj li bruas, tutan urbon detruas.
Sen mono en urbon ne iru.
La afero ne urĝas.
Fari al iu ursan kareson.
Antaŭ mortigo de urso ne vendu ĝian felon.
Kun urso promenu, sed pafilon prete tenu.
Li saltas gracie, kiel urso ebria.
Murmuregas la urso, sed danci ĝi devas.
Ne taŭgas du ursoj por unu nesto.
Urson al mielo oni ne tiras per orelo.
Urson evitu, duonpatrinon ne incitu.
Urtikon frosto ne difektas.
Ne ĉio utilas, kio brilas.
Fremda spesmilo estas sen utilo.
Pluvo en Aprilo - por la tero utilo.
Post morto kuracilo jam estas sen utilo.
Por muŝon mortigi, oni pafilegon ne uzas.
Ŝlosilo uzata ruston ne konas.
Uzi monon kaj admonon kaj flaton kaj baton.
Uzu tempon estantan, antaŭvidu estontan, memoru estintan.

Ĉirkaŭ sanktuloj diabloj vagas.
Mola kiel vakso.
Pli valoras propra ĉemizo, ol fremda plena valizo.
Se neĝas sur la monto, estas malvarme en la valo.
Ne valoranto plaĉas, sed plaĉanto valoras.
Valoras ne la vesto, valoras la enesto.
Bona gloro pli valoras ol oro.
Kio multe kostas, multe valoras.
Kion ni havas, por ni ne valoras, - kiam ni ĝin perdis, ni ploras.
Kiu groŝon ne honoras, eĉ duongroŝon ne valoras.
Kiu mem sin adoras, nenion valoras.
Kiu nenion valoras, plej multe sin gloras.
Kulo nenion valoras, sed ĝia piko doloras.
La felo tanadon ne valoras.
La ludo kandelon ne valoras.
La tuta ludo ne valoras kandelon.
Leĝo valoras por poste, sed ne por antaŭe.
Montras parolo, kion cerbo valoras.
Ne valoras bofilo, kiam mortis filino.
Ne valoras la akiro eĉ la penon de l' deziro.
Ne valoras la faro la koston de l' preparo.
Ne valoranto plaĉas, sed plaĉanto valoras.
Pli valoras faro nenia, ol faro malbona.
Pli valoras interkonsento, ol juĝa dokumento.
Pli valoras konkorda ovo, ol malkonkorda bovo.
Pli valoras kontenta spirito, ol granda profito.
Pli valoras malgranda reganto, ol granda servanto.
Pli valoras paco malbona, ol malpaco plej bona.
Pli valoras propra ĉemizo, ol fremda plena valizo.
Pli valoras senlaboreco, ol sensenca laboremeco.
Pli valoras tuj ovo, ol poste bovo.
Pli valoras vinagro donacita, ol vino aĉetita.
Sinjorino kaj sinjoro, unu alian valoras.
Suferinto pli valoras, ol lerninto.
Unu amiko malnova pli valoras ol du novaj.
Unu pasero alian valoras.
Valoras ne la vesto, valoras la enesto.
De sama koloro, de sama valoro.
En malfacila horo eĉ groŝ' estas valoro.
Festotaga laboro estas sen valoro.
Kia estas via laboro, tia estas via valoro.
Promesita trezoro estas sen valoro.
Sub tero sklavo kaj sinjoro ne diferencas per valoro.
Temp' estas valoro simile al oro.
Tro rapida laboro, tro malgranda valoro.
Virina ploro sen valoro.
Ambaŭ floroj de samaj valoroj.
Valoron de objekto ni ekkonas post difekto.
Oni batas la oron, por provi ĝian valoron.
Popola kutimo havas valoron de leĝo.
Kontraŭ forta mano la leĝo estas vana.
Lecionoj al profesoro estas vana laboro.
Por longa malsano kurac' estas vana.
Servo al Dio vana ne restas.
Vane vi tentas, mi ne konsentos.
El malplena telero vane ĉerpas kulero.
Ne kaŝiĝas lia lango malantaŭ la vango.
Sidu lango malantaŭ la vango.
Fari aplaŭdon sur la vangon.
Propran vangon neniu batas.
Havi iom da vaporo en la kapo.
Kuiriston vaporo satigas.
Malaperis kiel vaporo.
Malaperis, kiel vaporo.
Havi varman lokon.
Ĉie estas varme, sed hejme plej ĉarme.
Forĝu feron dum ĝi estas varmega.
Doto koron ne varmigas.
Riĉulo kiel fajro proksime bruligas, malproksime ne varmigas.
Vi varmigos serpenton, ĝi al vi enpikos la denton.
El la sama buŝo li blovas varmon kaj malvarmon.
Sama buŝo blovas varmon kaj malvarmon.
Per tro multa varto malboniĝas la farto.
La parto plej vasta venos la lasta.
Kiu kaptas tro vaste, konservas malmulte.
Vazo rompita longe sin tenas.
Krevis la vazo antaŭ la nazo.
Se elsaltas la okazo, ĝi rompiĝas kiel vazo.
En fremdan vazon ne ŝovu la nazon.
Ne ŝovu la nazon en fremdan vazon.
Ne ŝovu nazon en fremdan vazon.
Kiu ne atentas la "se", tiu sentas la "ve".
Senplumigi kokinon, ne vekante mastrinon.
Se birdo tro bekas, la katon ĝi vekas.
Malfeliĉo kaj peko leviĝas sen veko.
Ne veku malfeliĉon, kiam ĝi dormas.
Ĉe vesto velura suferas stomako.
Difekton de naturo ne kovros veluro.
Sur la ventro veluro, en la ventro murmuro.
Vivi en silko kaj veluro, en ĝojo kaj plezuro.
Ĉio taŭgas, kio venas.
Venas ĉagreno sen granda peno.
Venas kvazaŭ vokita kaj petita.
Venas profito - venas merito.
Venas proverbo el popola la cerbo.
Venas prudento post la ĝusta momento.
Venas rido post minaco, kaj paciĝo post malpaco.
Al kuko kaj kaso ĉiam venas amaso.
Al venko rajto venas, se ĝin forto subtenas.
Amaso da fianĉoj, sed la ĝusta ne venas.
Bona ideo venas post la pereo.
De semo putra venas frukto ne nutra.
De senpripensa rekomendo venas ploro kaj plendo.
De tro da pano venas malsano.
Diablo ŝercon ne komprenas, vokite li venas.
Dum la manĝado venas apetito.
Eĉ por plej terura tago venas vespero.
Feliĉo venas gute, malfeliĉo venas flue.
Feliĉo venas gute, malfeliĉo venas flue.
Fiereco venas antaŭ la falo.
Kara estas ovo, kiam venas la Pasko.
Kio iras el koro, venas al koro.
Kio mem ne venas, li per la dentoj ĝin prenas.
Kiom ajn oni penas, per forto plaĉo ne venas.
Kion vi pripenas, tio al vi venas.
Kiu venas plej frue, sidas plej ĝue.
Kiu laboras kaj deziras, tiu akiras, - kiu mem ne penas, nenio al li venas.
Kiu pli frue venas, pli bonan lokon prenas.
Kiu pli frue venas, pli frue muelas.
Kiu speson ne tenas, tiu al spesmilo ne venas.
Kiun feliĉo subtenas, al tiu mem ĉio venas.
Komenciĝis mizero, ĝi venas per pordo kaj fenestroj.
La morto ŝercon ne komprenas: oni ĝin vokas, ĝi venas.
Malfeliĉo venas, malfeliĉon kuntrenas.
Malfeliĉo venas rajde, foriras piede.
Malfeliĉo venas sen alvoko.
Malfeliĉo malofte venas sole.
Malfeliĉo sin ne ĝenas, faru geston - ĝi tuj venas.
Malfeliĉoj kaj batoj venas ĉiam kun fratoj.
Malsaĝulo venas, komercisto festenas.
Malsano venas rapide, foriras rigide.
Multe da fianĉoj, sed la ĝusta ne venas.
Ne venas honoro sen laboro.
Ne venas mont' al monto, sed homo homon renkontas.
Ne atendita, ne esperita ofte venas subite.
Neniam atendita ofte venas subite.
Ofte de kaŭzo senenhava venas efiko plej grava.
Per bezono venas mono.
Per pacienco venas scienco.
Por ĉiu ago venas la tempo de pago.
Post domaĝo venas saĝo.
Post dorma trankvilo venas bona konsilo.
Post kolero venas favoro.
Post konfeso venas forgeso.
Post la fasto venas festo.
Post sufero venas prospero.
Se io venas al buŝo, buŝon ne fermu.
Se ne venas per bona vorto, oni prenas per forto.
Sen laboro ne venas oro.
Sonorado al li venas, sed de kie - li ne komprenas.
Venas profito - venas merito.
Kiu ne mensogas, tiu ne vendas.
Sciencon oni ne mendas, klerecon oni ne vendas.
Kio vendiĝas kaŝite, vendiĝas plej profite.
Kio vendiĝas kaŝite, vendiĝas plej profite.
Por vendisto mensogo estas necesa apogo.
Se vendisto ne mensogas, li aĉetanton ne allogas.
Sen mensoga rekomendo ne iros la vendo.
Tro longa atendo ĝis fino de l' vendo.
Formanĝis en merkredo, ne serĉu en vendredo.
Antaŭ mortigo de urso ne vendu ĝian felon.
Kuradi kiel venenita muso.
Fiŝo sen vino estas veneno.
Plena glaso da vino, sed kun guto da veneno.
Troa festeno estas veneno.
Donacon reprenu kaj mian vivon ne venenu.
Fremdlando objekton por speso donas, sed por ĝin venigi, oni spesmilon bezonas.
Venis fino al mia latino.
Venis mizero, - helpu min, frato; pasis mizero, - for, malamato.
Venis tranĉilo al la gorĝo.
Estis la tempo, ni ne komprenis, - pasis la tempo, la saĝ' al ni venis.
Kiu venis post la manĝo, restas sen manĝo.
Kiu venis unue, muelas pli frue.
Nuksoj venis, kiam dentoj elfalis.
Se unu ne venis, dek ne atendas.
Sen atendo, sen espero venis mizero.
Unua venis, unua prenis.
Sukcesa venkanto de pordoj malfermitaj.
Venkas ne forto, venkas la sorto.
Venkas ne forto, venkas la sorto.
Li neniam venkis la alfabeton.
Venkiton oni ne batas.
Al venko rajto venas, se ĝin forto subtenas.
Ĝis la edziĝo venos resaniĝo.
Venos ŝtelisto al la juĝisto.
Venos knabeto ankaŭ kun peto.
Venos tempo, venos konsilo.
Ankaŭ al nia nesto venos iam la festo.
For konscienco, venos potenco.
Kio aliloke promenos, al ni ankaŭ ĝi venos.
La parto plej vasta venos la lasta.
La tempo venos, ni ĉion komprenos.
Morgaŭ frue venos plue.
Ne ĉiam estas festo, venos ankaŭ fasto.
Ne venos rato mem al la kato.
Ne moku mizeron de alia, ĉar baldaŭ venos via.
Tempo venos, zorgon prenos.
Venos tempo, venos konsilo.
Vento al li ekflugis sub la haŭto.
Vento sendita tondron reportos.
Flugema kiel vento.
Hundo bojas la vojon, vento portas la bojon.
Minacas dento al la vento.
Nazo supren, vento antaŭen.
Ne sama la vento blovas konstante.
Ne unu hundo lin mordis, ne unu vento lin tordis.
Oni ne povas sin movi laŭ ĉiu vento aparte.
Paca silento, ke ne blovas eĉ vento.
Post brua vento subita silento.
Ludi ventobatadon.
Ŝipon rompitan ĉiuj ventoj atakas.
Eĉ plej bonan ŝipon malbonigas la ventoj.
Ne maro dronigas ŝipon, sed la ventoj.
Arbo krakanta venton ne timas.
Batadi la venton.
Kaptu lin kiel forflugintan venton.
Kiu semas venton, rikoltos fulmotondron.
Li serĉas la venton sur la kampo.
Por ŝafo tondita Dio venton moderigas.
Ventro malsata orelon ne havas.
Okuloj estas pli grandaj ol la ventro.
Se lipo dikiĝas, ventro maldikiĝas.
Sur la ventro veluro, en la ventro murmuro.
Sur la ventro veluro, en la ventro murmuro.
Li atendas, ke la okazo venu al lia nazo.
Oni invitas - venu, oni donacas - prenu.
Vera kiel vorto de profeto.
Vera opinio montriĝas en ebrio.
Li estas vera hidrargo.
Ne ĉiu raporto estas vera vorto.
Eĉ ŝtono verdiĝas, se ĝi longe ne moviĝas.
Kion ni vere bezonas, Dio ĝin donas.
Vergo doloras, sed saĝon ellaboras.
Koniĝas majstro laŭ sia verko.
La fino kronas la verkon.
Ĉiu havas sian vermon.
Vero ne bezonas mediti nek spriti.
Amiko estas kara, sed vero pli kara.
Eĉ el sub la tero aperas la vero.
Kun vero severa komercaĵo forvelkos.
La lumo por vero ofte estas danĝero.
Ne taŭgas la vero por komerca afero.
Tempo toleras, sed vero aperas.
Diri al iu nudan veron.
Diri la puran veron.
Kiu diras la veron, havas suferon.
La tempo ĉiam malkaŝas la veron.
Malsaĝulo kaj infano parolas la veron.
Verŝi aeron al aero.
Matenas, vesperas - kaj tago malaperas.
Vespere ĝuu lunon, sed ne serĉu la sunon.
Kiu ĉion formanĝis en tago, malsatos vespere.
Laŭdu tagon nur vespere.
Rido matene - ploro vespere.
Vespero lacigas, mateno freŝigas.
Antaŭ vespero ne estu fiera.
Eĉ por plej terura tago venas vespero.
Ne laŭdu la tagon antaŭ vespero.
Peli tagojn sen afero de mateno al vespero.
Atingi la vesperon de sia vivo.
Ĉe vesto velura suferas stomako.
Vesto eluzita, sed pureco spirita.
Vesto homon prezentas.
Fremdan vundon kaŝas vesto.
Kia drapo, tia vesto.
Kiun vesto ornamas, tiun homoj ekamas.
Kontraŭ vesto malbona konspiras ĉiu ŝtono.
Luksa la vesto, sed malplena la poŝo.
Pli bona ĉifona vesto, ol riĉeco en malhonesto.
Unua atesto estas la vesto.
Valoras ne la vesto, valoras la enesto.
Aprila vetero - trompa aero.
En trankvila vetero ĉiu remas sen danĝero.
Ne ĉiam daŭras malbona vetero, ne ĉiam daŭras homa sufero.
Post vetero malbela lumas suno plej hela.
Atendi bonan veteron kaj laman kurieron.
Per kio la veto?
Kvina rado ĉe veturado.
Kiu bone ŝmiras, bone veturas.
Riĉulo veturas, malriĉulo kuras.
Veturi sur sia paro da kruroj.
Feliĉo vezike sin levas, sed baldaŭ falas kaj krevas.
Ĝi estas nek viando, nek fiŝo.
Li havis viandon, mi havis nur oston - li havis la ĝuon, mi pagis la koston.
Ekster via ofico estas ekster via vico.
Plenumita via ofico, nun pasis via vico!
Antaŭ ĉio zorgu oficon, - plezuro atendos sian vicon.
Ĉiu sin gvidas, kiel li vidas.
Vidas okulo, sed mano ne trafas.
Aliajn gvidas kaj mem ne vidas.
Arbaro aŭdas, kampo vidas.
En arbaro sidas kaj arbojn ne vidas.
En fremda okulo ni vidas ligneron, en nia ni trabon ne vidas.
En fremda okulo ni vidas ligneron, en nia ni trabon ne vidas.
En fremda tegmento li flikas truon kaj en propra ne vidas la fluon.
Juĝanto decidas, kiel li vidas.
Kia oni vin vidas, tia oni vin taksas.
Kiel oni vin vidas, tiel oni vin taksas.
Kiu laboron evitas, bonon ne vidas.
Kiu sentas - ploras, kiu vidas - nur ridas.
Li vidas nur ĝis la pinto de sia nazo.
Malproksime vidas, antaŭ la nazo ne vidas.
Malproksime vidas, antaŭ la nazo ne vidas.
Neniu vidas, kio lin insidas.
Ni vidas, kiu ridas, - kiu ploras, ni ne vidas.
Ni vidas, kiu ridas, - kiu ploras, ni ne vidas.
Okulo avidas ĉion kion vidas.
Pro multo da arboj li arbaron ne vidas.
Propran ĝibon neniu vidas.
Se okulo ne vidas, koro ne avidas.
Sidas gasto minuton, sed vidas la tuton.
Stomako ne estas spegulo: kion ĝi manĝis, ne vidas okulo.
Elmeti la okulon kaj vidi nulon.
Esti en Romo kaj ne vidi la Papon.
En infano vidiĝas, kia homo fariĝos.
Ricevi grizan haron, ne vidinte altaron.
En arbaro sidis kaj arbojn ne vidis.
Mi flanke sidis, mi ne aŭdis nek vidis.
Mi hejme sidis, nenion vidis.
Okulo ne vidis - pagu la sako.
Se okulo ne vidis, pagas la poŝo.
Oni ekkonas bovon per la vido kaj malsaĝulon per lia rido.
Unu vido taŭgas pli ol dek aŭdoj.
Kiu vivos, tiu vidos.
Konfidu, sed vidu.
Vilaĝano kreditas, vilaĝestro prunteprenas.
Per mono, ne per mano punu vilaĝanon.
Vilaĝano kreditas, vilaĝestro prunteprenas.
Pli facile estas vilaĝon perdi, ol domon akiri.
Pli facile estas perdi vilaĝon, ol akiri domon.
Ĉesis esti vino, sed vinagro ne fariĝis.
Fluidaĵo sen difino, nek vinagro nek vino.
Pli allogas kulero da mielo, ol da vinagro barelo.
Pli valoras vinagro donacita, ol vino aĉetita.
Post dolĉa vino restas acida vinagro.
Havi vinagron en la mieno.
Li ne elrampis ankoraŭ el la vindoj.
Ĉesis esti vino, sed vinagro ne fariĝis.
Bona vino al la fino.
Fiŝo sen vino estas veneno.
Fluidaĵo sen difino, nek vinagro nek vino.
Plena glaso da vino, sed kun guto da veneno.
Pli valoras vinagro donacita, ol vino aĉetita.
Post dolĉa vino restas acida vinagro.
Se la kaliko tro pleniĝas, la vino elverŝiĝas.
Ŝiru rozojn en somero, ĉar en vintro ili ne estos.
Kio taŭgas por somero, ne taŭgas por vintro.
Li scias, kie la kankroj pasigas la vintron.
Ne el ĉiu ligno oni faras violonon.
Se vi prenis la violonon, prenu ankaŭ la arĉon.
Aŭ kuseno sub ripo, aŭ bato per vipo.
Oni batas per vipo, por ke sentu la ripo.
Li eĉ el sablo vipojn tordas.
Virina lango buĉas sen sango.
Virina ploro sen valoro.
Virina rideto pli kaptas ol reto.
Larmo virina baldaŭ sekiĝas.
Pli tiras virina haro, ol ĉevala paro.
Virino batas per lango, - aperas vundo plej sanga.
Virino bonorda estas muta kaj surda.
Virino eliĝis, kaleŝo senpeziĝis.
Virino havas haron longan kaj saĝon mallongan.
Virino kolera pli ol hundo danĝera.
Virino scias - tuta mondo scias.
Kie regas virino, malbona estas la fino.
La lango de virino estas ŝia glavo.
Malbona virino diablon superas.
Ne ekzistas savo kontraŭ malbona virino.
Rol' de virino - bona mastrino.
Virta virino straton ne konas.
Kie diablo ne povas, tien virinon li ŝovas.
Virta virino straton ne konas.
Por virta orelo ne danĝeras vorto malbela.
Beleco logas, virto apogas.
Pli bona virto sen oro, ol oro sen honoro.
Pli bona estas virto sen oro, ol oro sen honoro.
Vizaĝo de Katono, sed virto de fripono.
El la mizero oni devas fari virton.
El la neceseco oni devas fari virton.
Ĉion rigardi tra sia persona vitro.
Vitro kaj feliĉo ne estas fortikaj.
Tra vitro de teruro pligrandiĝas la mezuro.
Mortinta serĉu ĉielon, vivanta ian celon.
Ne mankas tombo por mortinto nek pano por vivanto.
Vivanton ni malhonoras, mortinton ni adoras.
Ĉiu vivas laŭ sia prudento kaj sento.
Du sinjoroj en unu bieno, du mastrinoj ĉe unu kameno - neniam vivas sen reciproka malbeno.
Geedzoj en paco vivas en reĝa palaco.
Ili vivas per unu animo en du korpoj.
Kiu vivas sen kalkulo, baldaŭ estos almozulo.
Kiu vivas trankvile, vivas facile.
Kiu agas afable, vivas agrable.
Kiu dormas longe, vivas mallonge.
Kiu vivas trankvile, vivas facile.
Li vivas en ĝuo kaj bruo.
Li vivas sur la tero kiel en infero.
Ofte saĝulo vivas malriĉe kaj malsaĝulo feliĉe.
Oni vivas ne kun mono, sed kun persono.
Pastro vivas de preĝoj, advokato de leĝoj.
Senfortuloj longe vivas.
Vivi de ŝparita kaso.
Vivi de estontaj enspezoj.
Vivi emerite.
Vivi en silko kaj veluro, en ĝojo kaj plezuro.
Vivi iele-trapele.
Vivi inter forno hejtita kaj tablo kovrita.
Vivi kiel ĉe la brusto de Dio.
Vivi kiel kuko en butero.
Vivi kun iu en fido kaj konfido.
Vivi kun iu en intima amikeco.
Vivi kun iu kiel hundo kun kato.
Vivi laŭ postuloj de la ĝustaj kalkuloj.
Vivi larĝe kaj lukse.
Vivi modere, ne tro interne nek tro ekstere.
Vivi per sistemo de "el mano al buŝo".
Vivi sate kaj glate.
Zorgu vivon vian kaj lasu vivi alian.
Metio lacigas, metio vivigas.
Vivis puninde, mortis ridinde.
Vivo glate ne fluas, ĉiam batas kaj skuas.
Vivo modera estas vivo sendanĝera.
Vivo sen modero kondukas al mizero.
Atingi la vesperon de sia vivo.
De lia vivo aranĝo estas trinko kaj manĝo.
Hunda vivo.
Kia vivo, tia morto.
La vivo staras sur la karto.
Nova stato, - nova vivo.
Vivo modera estas vivo sendanĝera.
Ŝuldo havas longan vivon.
Vivon privatan kaŝu la muroj.
Vivon travivi estas art' malfacila.
Donacon reprenu kaj mian vivon ne venenu.
Homo lernas la tutan vivon.
Se muso nur unu truon disponas, ĝi baldaŭ la vivon fordonas.
Senpaga estas nur la morto, sed ĝi kostas la vivon.
Treni sian vivon de mizero al mizero.
Unu fojon oni donas kaj tutan vivon fanfaronas.
Vian vivon ĝuu, sed fremdan ne detruu.
Zorgu vivon vian kaj lasu vivi alian.
Kiu vivos, tiu vidos.
Vivu, progresu, sed lerni ne ĉesu.
Vivu mizere, sed vivu libere!
Vivu stomako laŭ stato de l' sako.
Ne vivu kiel vi volas, vivu kiel vi povas.
Ne vivu kiel vi volas, vivu kiel vi povas.
Vivu mizere, sed vivu libere!
Elpeli iun el la mondo de la vivuloj.
Vizaĝo agrabla kaj ungo diabla.
Vizaĝo de Katono, sed virto de fripono.
Vizaĝo sen kulpo, sed koro de vulpo.
Bela vizaĝo, sed ne bela la saĝo.
Bela vizaĝo estas duono da doto.
Bela per vizaĝo, sed ne bela per saĝo.
Kio en koro sidas, la vizaĝo perfidas.
Kion koro portas, vizaĝo raportas.
Nur pano kun fromaĝo, sed afabla vizaĝo.
Oni akceptas laŭ vizaĝo, oni forlasas laŭ saĝo.
Se en kor' io sidas, vizaĝo perfidas.
Trafi per la vizaĝo en koton.
Oni batas ne la aĝon, sed la vizaĝon.
Trafi per la parolo rekte en la vizaĝon.
Mizero faras viziton, ne atendante inviton.
Havi la ĉefan voĉon.
Infanoj kaj fiŝoj voĉon ne havas.
Hundo bojas, homo vojas.
Hundo bojas, pasanto vojas.
Ju pli malproksimen la vojo, des pli da larmoj.
Kiu ĉe l' vojo konstruas, tiun ĉiu instruas.
Mastro en vojo - servantoj en ĝojo.
Por amiko intima ne ekzistas vojo malproksima.
Sola vojo libera al la fundo rivera.
Vojon batitan herbo ne kovras.
Hundo bojas la vojon, vento portas la bojon.
Meti trabojn sur la vojon.
Pli bone estas reiri, ol perdi la vojon.
Spesmilo vojon trabatas.
La morto ŝercon ne komprenas: oni ĝin vokas, ĝi venas.
Oni vokas la bovon ne festeni, sed treni.
Sonorilo vokas al preĝejo kaj mem neniam eniras.
Venas kvazaŭ vokita kaj petita.
Diablo ŝercon ne komprenas, vokite li venas.
Multaj vokitoj, sed ne multaj elektitoj.
Ne voku diablon, ĉar li povas aperi.
Volanta kruro ne laciĝas de kuro.
Ĝi estas por mi volapukaĵo.
Antaŭe kion vi devas, poste kion vi volas.
Birdo petolas, kiom ĝi volas.
Edzigu filon, kiam vi volas, - edzinigu filinon, kiam vi povas.
Fiŝo volas naĝi.
Kion oni volas, tion oni povas.
Kiu ĉion senpripense parolas, aŭdos tion, kion li ne volas.
Kiu volas komerci, tiu saĝon bezonas.
Kiu volas mensogi, devas bone memori.
Kiu volas panon, ne dorlotu la manon.
Mensogu kiom vi volas, sed memoru kion vi parolas.
Mi ne volas baton, mi ne volas kompaton.
Mi ne volas tion ĉi scii.
Mi ne volas baton, mi ne volas kompaton.
Ne volas kokin' al festeno, sed oni ĝin trenas perforte.
Ne vivu kiel vi volas, vivu kiel vi povas.
Oni konsilas kaj konsolas, sed helpi ne volas.
Prenu kiel vi volas, la poto ĉiam bolas.
Se Dio ne volas, sanktulo ne helpos.
Se vi volas filinon, flatu la patrinon.
Voli aŭ ne voli neniu malpermesas.
Voli aŭ ne voli neniu malpermesas.
Ne volis rajdi sur ĉevalo, ekrajdis sur azeno.
Volo kaj deziro leĝojn ne konas.
Volo kaj sento faras pli ol prudento.
De la volo la ordono pli efikas ol bastono.
Granda parolo, sed malgranda volo.
Kontraŭ volo de Dio helpos nenio.
Propra volo ordonon superas.
Kiom da koroj, tiom da voloj.
Ju pli frue, des pli certe, - ju pli volonte, des pli lerte.
Sata stomako ne lernas volonte.
Ne rapidu insulti, volu aŭskulti.
Volus kato fiŝojn, sed la akvon ĝi timas.
Pro vorta ludo li eĉ patron ne domaĝas.
Pro vorta piko ofte perdiĝas amiko.
Malsaĝulo diris vorteron, saĝulo komprenas la tutan aferon.
Ĝustatempa vorto estas granda forto.
Vort' en ĝusta momento faras pli ol arĝento.
Vorto dirita al la mondo apartenas kaj neniam revenas.
Vorto donita estas kiel leĝo.
Vorto sona estas plej admona.
Afabla vorto pli atingas ol forto.
De vorto ĝentila ne doloras la lango.
De bona vorto lango ne doloras.
Estu sinjoro de via vorto.
Fidanta al vorto atendas ĝis morto.
Kiam vorto eliris, vi ĝin jam ne retiros.
Kiu mensogis per unu vorto, ne trovos kredon ĝis la morto.
Ne ĉiu raporto estas vera vorto.
Per vorto ĝentila ĉio estas facila.
Pli bona estas vorto afabla, ol kuko agrabla.
Por virta orelo ne danĝeras vorto malbela.
Pri dolĉa vorto ne fieru, maldolĉan ne koleru.
Se ne venas per bona vorto, oni prenas per forto.
Sprita vorto tentas, nenion atentas.
Vera kiel vorto de profeto.
Vundo pasas, vorto restas.
Ĝi estas ankoraŭ vortoj de orakolo.
Vortoj sakon ne plenigas.
El la buŝ' multaj vortoj eliras, sed ne ĉiuj ion diras.
Ju disputo pli forta, des pli multaj la vortoj.
Ne rapidu kun vortoj, rapidu kun faroj.
Paroli per vortoj kovritaj.
Rapide iras la vortoj, sed ne rapide la faroj.
Vortojn ŝparu, agojn faru.
El kanto oni vortojn ne elĵetas.
Li vorton en la poŝo ne serĉas.
Vi sekrete vorton diros, ĝi tra l' tuta mondo iros.
Okazon kaptu ĉe l' kapo, ĉar la vosto estas glita.
Ĉiu vulpo sian voston laŭdas.
Korniko vundita propran voston timas.
Kiam nokto vualas, ĉiuj koloroj egalas.
Ĉiu vulpo sian voston laŭdas.
Vulpo faras oferon - atendu danĝeron.
Vulpo mienon ŝanĝas, sed plue kokidojn manĝas.
vulpo plej ruza fine estas kaptata.
Eĉ plej ruza vulpo en kaptilon falas.
Kiu lupo naskiĝis, vulpo ne fariĝos.
Ne ekzistas naiva vulpo, ne ekzistas homo sen kulpo.
Ricevos vulpo por sia kulpo.
Se vulpo pentofaras, gardu la kokidojn.
Vizaĝo sen kulpo, sed koro de vulpo.
Ĉe vulpoj ĉiam naskiĝas nur vulpoj.
Ĉe vulpoj ĉiam naskiĝas nur vulpoj.
Kio konvenas al sciuro, ne konvenas al vulturo.
Kiu naskiĝis sciuro, ne fariĝos vulturo.
Vundan lokon protektis, alian difektis.
Piki al iu la vundan lokon.
Kiu batas edzinon, tiu vundas sin mem.
Korniko vundita propran voston timas.
Vundo pasas, vorto restas.
Vundo sekreta doloras plej multe.
Langa vundo plej profunda.
Saĝa estas la hundo post ricevo de l' vundo.
Saĝa hundo post la vundo.
Unu vundo alian kuracas.
Virino batas per lango, - aperas vundo plej sanga.
Mordantaj hundoj kuras ĉiam kun vundoj.
Sinjoroj sin batas, servantoj vundojn ricevas.
Fremdan vundon kaŝas vesto.

Ĉiu besto zorgas pri sia nesto.
Li zorgas pri ĝi kiel pri neĝo pasintjara.
Pli zorgas unu patrino pri dek infanoj, ol dek infanoj pri unu patrino.
Riĉa zorgas pri ĉampano, malriĉa pri pano.
Se oni amas la gaston, oni zorgas la paston.
Pli da mono, pli da zorgo.
Rusto manĝas la feron, kaj zorgo la homon.
De zorgoj, ne de jaroj, blankiĝas la haroj.
Granda ofico - grandaj zorgoj.
Malpli da havo, malpli da zorgoj.
Ĉiu morgaŭ havas sian zorgon.
Tempo venos, zorgon prenos.
Faru vian aferon, Dio zorgos ceteron.
Zorgu pri vi, kaj nenion pli.
Zorgu vian metion kaj ne miksu vin en alian.
Zorgu vivon vian kaj lasu vivi alian.
Antaŭ ĉio zorgu oficon, - plezuro atendos sian vicon.
Kapo estas por tio, ke ĝi zorgu pri ĉio.
Ne zorgu pri tio, kio estas ekster via scio.