Homer Simpson

El Vikicitaro

Homer Simpson estas unu el la ĉefroluloj de usona televidprogramo La Simpsonoj (angle The Simpsons).

Citaĵoj[redakti]

 • Provo estas la unua paŝo al malsukceso.
Trying is the first step toward failure.
(Serio IX: seriero “Realty Bites”)
 • Mi esperas, ke mi ne cerbis mian kripligon.
I hope I didn’t brain my damage.
(VIII: “El Viaje Misterioso de Nuestro Jomer”)
 • Stultaj riskoj estas tio, kio igadas la vivo vivinda.
Stupid risks are what make life worth living.
(IX: “Lost Our Lisa”)
 • Je alkoholo! La kaŭzo—kaj la solvo—de ĉiuj malfacilaĵoj de l’ vivo.
To alcohol! The cause of—and solution to—all of life’s problems.
(VIII: “Homer vs. The Eighteenth Amendment”)
 • Geedziĝo estas kiel ĉerko kaj ĉiu infano kiel plia najlo.
Marriage is like a coffin and each kid is another nail.
(XIV: “How I Spent My Strummer Vacation”)
 • He! Ja ke mi ne interesiĝas, ne signifas, ke mi ne komprenas.
Hey! Just because I don’t care doesn’t mean I don’t understand.
(II: “Lisa’s Substitute”)
 • Kiam mi spertiĝos? La solvo de malfacilaĵoj de l’ vivo ne kuŝas sur la fundo de botelo. Ili estas en televido!
When will I learn? The answer to life’s problems aren’t at the bottom of a bottle, they’re on TV!
(I: “There’s No Disgrace Like Home”)
 • Televido! Instruisto, patrino, kaj kaŝa amanto.
Television! Teacher, mother, secret lover.
(VI: “Treehouse of Horror V”)
 • Dio estas mia atestanto, mi ĉiufoje malsatiĝos denove!
As God is my witness, I’ll always be hungry again!
(II: “Brush with greatness”)
 • Benjetoj. Ĉu io ekzistas, kion ili ne kapablas agi?
Donuts. Is there anything they can’t do?
(IV: “Marge vs. the Monorail”)
 • Filo, se vi en la vivo ion vere deziras, devas vi por tio labori. Nun ĉit! Jen oni anoncos la lotonumerojn.
Son, if you really want something in this life, you have to work for it. Now quiet! They’re about to announce the lottery numbers.
(IV: “Kamp Krusty”)
 • Bart! Havante $10,000 ni estus milionuloj! Ni povus aĉeti plej diversajn utilajn aĵojn… ekzemple amon!
Bart! With $10,000, we’d be millionaires! We could buy all kinds of useful things… like love!
(V: “Bart Gets an Elephant”)
 • Mi opinias, ke Smithers elektis min pro mia motiviveco. Ĉiuj diras, ke oni devas multe pli peni, se mi troviĝas proksime.
I think Smithers picked me because of my motivational skills. Everyone says they have to work a lot harder when I’m around.
(VII: “Homer the Smithers”)
 • Mi volas konsili ion al vi. Tri etajn frazojn, kiuj irigos vin tra la tuta vivo. Unue: Anstataŭu min. Due: Ho, bona ideo, ĉefo! Trie: Ĝi jam estis tiel, kiam mi ĉi tien venis.
I want to share something with you: the three little sentences that will get you through life. Number 1: Cover for me. Number 2: Oh, good idea, Boss! Number 3: It was like that when I got here.
(II: “One Fish, Two Fish, Blowfish, Blue Fish”)
 • Iam la nura metodo por senti sin bone estas igi iun alion aspekti malbone. Kaj mi estas lacigita de tio, ke pro mi alioj sentas sin bone.
Sometimes the only way you can feel good about yourself is by making someone else look bad. And I’m tired of making other people feel good about their selves.
(II: “Dead Putting Society”)
 • Mi provis ordoni al vi, mi provis puni vin kaj—Dio helpu min—mi eĉ provis trakti kun vi. Kaj la lasta ebleco restanta al mi estas salti en la abismon mem.
I tried ordering you, I tried punishing you and—god help me—I even tried reasoning with you. And the only thing left is for me to jump the gorge myself.
(II: “Bart the Daredevil”)
 • Ja Marge, ĉu ni ne elektis eraran religion? Tiam ni ĉiusemanje kolerigadas Dion pli kaj pli.
But Marge, what if we chose the wrong religion? Each week we just make God madder and madder.
(IV: “Homer the Heretic”)
 • Mi ne estas kanajlo! Mi laboras ege, kaj mi amas miajn infanojn. Do kial mi devus pasigi duonon de mia dimanĉo aŭskultante, ke mi venos en la inferon?
I’m not a bad guy! I work hard, and I love my kids. So why should I spend half my Sunday hearing about how I’m going to Hell?
(IV: “Homer the Heretic”)
 • Kial oni supozas, ke edukado sentigos min saĝe? Krom tio, ĉiam, kiam mi lernos ion novan, ĝi elpremos iun malnovan konon el mia cerbo. Ĉu vi rememoras, kiel mi foje prenis la kurson de hejma vinproduktado, kaj mi forgesis, kiel stiri la aŭton?
How is education supposed to make me feel smarter? Besides, every time I learn something new, it pushes some old stuff out of my brain. Remember when I took that home winemaking course, and I forgot how to drive?
(V: “Secrets of a Successful Marriage”)
 • Certe, mi ne preĝas kutime, sed se vi estas tie supre, bonvolu savi min, Superman!
I know I’m not normally a praying man, but if you’re up there, please, save me, Superman!
(IX: “Lost Our Lisa”)
 • Infanoj estas nia estonteco. Se ni ne ĉesigos ilin nun.
Children are our future. Unless we stop them now.
(XV: “The Wandering Juvie”)
 • Bone, cerbo, ci ne ŝatas min, kaj mi ne ŝatas cin. Sed irigu min tra ĉi tiu afero, kaj ree mi agonigados cin per biero.
All right brain, you don’t like me, and I don’t like you. But let’s just get me through this, and I can get back to killing you with beer.
(XIX: “The Front”)